ข้ า พ ร ะ พุ ท ธ เ จ้ า    ~    ก ลุ่ ม เ ว็ บ จี พี เ อ ส เ ที่ ย ว ไ ท ย ด อ ท ค อ ม   (กลุ่มเว็บลูกหลานชาวพิจิตร)

สนใจฝากโฆษณา theterraceview-khaokho เว็บทรีโอแมส Welcome to JustUsers.net
วิทยาลัยเทคโนโลยีชื่นชม ไทย-เยอรมัน สระบุรี แนชเชอรัล รีสอร์ต (Nat's Resort) พิจิตร เม็ดบัวอบกรอบ มาย ฟีเกอ มีจําหน่ายที่ supermarket & 7-Eleven ทุกสาขา (10/12/60) เว็บ justusers.net
ลิ้ ง ค์ ก า ร พ นั น ..!!     แ บ น เ น อ ร์ ก า ร พ นั น ..!!     ไ ม่ ต้ อ ง พ ย า ย า ม ติ ด ต่ อ ม า     ไ ม่ ต้ อ น รั บ ..??

....:::: ::::....         แล้งน้ำ, น้ำท่วม, ลดโลกร้อน เพื่อแก้ปัญหาในระยะยาวในเรื่องดังกล่าว ทางเว็บขอร่วมรณรงค์ให้พี่น้องช่วยกันปลูกป่าทั่วแผ่นดินเพื่อแก้ปัญหาระยะยาวตามพระราชดำริของพ่อ เช่น ท่านที่อยู่ต้นน้ำตามภูเขาที่ลาดชัน หรือตามท้องไร่ท้องนาหัวคันนา ปลูกเท่าที่ทำได้ ทำตอนนี้ลูกหลานเราจะได้ไม่เดือดร้อน ...             เว็บจีพีเอสเที่ยวไทยดอทคอม     "เว็บท่องเที่ยว-ถ่ายภาพ และพิกัดGPS"       ....:::: ::::....

  สังคมแห่งการแบ่งปันนี้จะไม่มีสิ่งที่เพื่อนต้องการ    เมื่อเพื่อนๆ มาแวะเยี่ยมแล้วไม่ฝากสิ่งใดไว้..!!     กลุ่มเว็บนี้..   ดำรงไว้ซึ่ง คุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรม จรรยาบรรณ ไม่เอาเปรียบเพื่อนมนุษย์ ไม่เห็นแก่ตัว ไม่ตักตวงผลประโยชน์เข้าตน..  


ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว ในโครงการหลวง ,อุทยานแห่งชาติต่างๆ ,ที่เที่ยวที่น่าสนใจต่างๆ มาไว้ที่นี่ ใส่พิกัด GPS แบบถูกต้องหรือไกล้เคียง พร้อมทั้งทำแผนที่กูเกิลใส่ไว้ด้วย เพื่อเป็นประโยชน์แก่นักท่องเที่ยว และบุคคลทั่วไป

  เรื่อง / เริ่มโดย ตอบ / อ่าน กระทู้ล่าสุด
0 สมาชิก และ 6 บุคคลทั่วไป กำลังดูบอร์ดนี้
1 ตอบ
2722 อ่าน
กระทู้ล่าสุด 20 เมษายน 2557, เวลา 00:03:12 น.
โดย ลุงเปี๊ยก อ.สากเหล็ก
0 ตอบ
2726 อ่าน
กระทู้ล่าสุด 30 เมษายน 2557, เวลา 14:30:36 น.
โดย pim
0 ตอบ
2730 อ่าน
กระทู้ล่าสุด 30 เมษายน 2557, เวลา 15:50:22 น.
โดย pim
0 ตอบ
2732 อ่าน
กระทู้ล่าสุด 18 กุมภาพันธ์ 2557, เวลา 21:37:12 น.
โดย ลุงเปี๊ยก อ.สากเหล็ก
0 ตอบ
2744 อ่าน
กระทู้ล่าสุด 18 กุมภาพันธ์ 2557, เวลา 22:26:01 น.
โดย ลุงเปี๊ยก อ.สากเหล็ก
0 ตอบ
2776 อ่าน
กระทู้ล่าสุด 25 กุมภาพันธ์ 2557, เวลา 13:38:29 น.
โดย ลุงเปี๊ยก อ.สากเหล็ก
0 ตอบ
2777 อ่าน
กระทู้ล่าสุด 25 กุมภาพันธ์ 2557, เวลา 13:56:00 น.
โดย ลุงเปี๊ยก อ.สากเหล็ก
0 ตอบ
2777 อ่าน
กระทู้ล่าสุด 18 กุมภาพันธ์ 2557, เวลา 22:02:28 น.
โดย ลุงเปี๊ยก อ.สากเหล็ก
0 ตอบ
2778 อ่าน
กระทู้ล่าสุด 25 กุมภาพันธ์ 2557, เวลา 14:14:17 น.
โดย ลุงเปี๊ยก อ.สากเหล็ก
0 ตอบ
2798 อ่าน
กระทู้ล่าสุด 26 เมษายน 2557, เวลา 15:23:25 น.
โดย pim
0 ตอบ
2822 อ่าน
กระทู้ล่าสุด 29 เมษายน 2557, เวลา 20:54:12 น.
โดย pim
0 ตอบ
2845 อ่าน
กระทู้ล่าสุด 27 เมษายน 2557, เวลา 19:09:18 น.
โดย ลุงเปี๊ยก อ.สากเหล็ก
0 ตอบ
2847 อ่าน
กระทู้ล่าสุด 18 กุมภาพันธ์ 2557, เวลา 20:30:45 น.
โดย ลุงเปี๊ยก อ.สากเหล็ก
0 ตอบ
2877 อ่าน
กระทู้ล่าสุด 18 กุมภาพันธ์ 2557, เวลา 21:11:32 น.
โดย ลุงเปี๊ยก อ.สากเหล็ก
0 ตอบ
2878 อ่าน
กระทู้ล่าสุด 18 กุมภาพันธ์ 2557, เวลา 22:05:15 น.
โดย ลุงเปี๊ยก อ.สากเหล็ก
0 ตอบ
2898 อ่าน
กระทู้ล่าสุด 27 เมษายน 2557, เวลา 21:02:23 น.
โดย ลุงเปี๊ยก อ.สากเหล็ก
0 ตอบ
2900 อ่าน
กระทู้ล่าสุด 28 เมษายน 2557, เวลา 18:09:37 น.
โดย pim
0 ตอบ
2920 อ่าน
กระทู้ล่าสุด 26 เมษายน 2557, เวลา 15:03:48 น.
โดย pim
0 ตอบ
2934 อ่าน
กระทู้ล่าสุด 18 กุมภาพันธ์ 2557, เวลา 19:24:29 น.
โดย ลุงเปี๊ยก อ.สากเหล็ก
0 ตอบ
2943 อ่าน
กระทู้ล่าสุด 28 เมษายน 2557, เวลา 15:33:33 น.
โดย pim
0 ตอบ
2948 อ่าน
กระทู้ล่าสุด 18 กุมภาพันธ์ 2557, เวลา 15:43:00 น.
โดย ลุงเปี๊ยก อ.สากเหล็ก
0 ตอบ
2964 อ่าน
กระทู้ล่าสุด 25 กุมภาพันธ์ 2557, เวลา 14:30:06 น.
โดย ลุงเปี๊ยก อ.สากเหล็ก
0 ตอบ
2983 อ่าน
กระทู้ล่าสุด 27 เมษายน 2557, เวลา 13:54:58 น.
โดย pim
0 ตอบ
2984 อ่าน
กระทู้ล่าสุด 18 กุมภาพันธ์ 2557, เวลา 21:43:56 น.
โดย ลุงเปี๊ยก อ.สากเหล็ก
0 ตอบ
2987 อ่าน
กระทู้ล่าสุด 27 เมษายน 2557, เวลา 16:08:23 น.
โดย pim
0 ตอบ
3009 อ่าน
กระทู้ล่าสุด 30 เมษายน 2557, เวลา 16:23:34 น.
โดย pim
0 ตอบ
3141 อ่าน
กระทู้ล่าสุด 30 เมษายน 2557, เวลา 16:04:10 น.
โดย pim
0 ตอบ
3149 อ่าน
กระทู้ล่าสุด 01 พฤษภาคม 2557, เวลา 13:28:09 น.
โดย pim
0 ตอบ
3160 อ่าน
กระทู้ล่าสุด 01 พฤษภาคม 2557, เวลา 13:22:47 น.
โดย pim
0 ตอบ
3164 อ่าน
กระทู้ล่าสุด 25 กุมภาพันธ์ 2557, เวลา 12:50:25 น.
โดย ลุงเปี๊ยก อ.สากเหล็ก
0 ตอบ
3200 อ่าน
กระทู้ล่าสุด 01 พฤษภาคม 2557, เวลา 13:47:11 น.
โดย pim
0 ตอบ
3212 อ่าน
กระทู้ล่าสุด 20 กุมภาพันธ์ 2557, เวลา 22:02:23 น.
โดย ลุงเปี๊ยก อ.สากเหล็ก
0 ตอบ
3216 อ่าน
กระทู้ล่าสุด 25 กุมภาพันธ์ 2557, เวลา 15:00:13 น.
โดย ลุงเปี๊ยก อ.สากเหล็ก
0 ตอบ
3224 อ่าน
กระทู้ล่าสุด 30 เมษายน 2557, เวลา 16:15:02 น.
โดย pim
0 ตอบ
3272 อ่าน
กระทู้ล่าสุด 07 พฤษภาคม 2557, เวลา 14:01:45 น.
โดย pim
0 ตอบ
3294 อ่าน
กระทู้ล่าสุด 28 เมษายน 2557, เวลา 17:53:26 น.
โดย pim
0 ตอบ
3354 อ่าน
กระทู้ล่าสุด 27 เมษายน 2557, เวลา 19:41:48 น.
โดย ลุงเปี๊ยก อ.สากเหล็ก
0 ตอบ
3384 อ่าน
กระทู้ล่าสุด 08 พฤษภาคม 2557, เวลา 14:24:15 น.
โดย pim
0 ตอบ
3393 อ่าน
กระทู้ล่าสุด 08 พฤษภาคม 2557, เวลา 14:45:12 น.
โดย pim
0 ตอบ
3455 อ่าน
กระทู้ล่าสุด 28 เมษายน 2557, เวลา 15:43:07 น.
โดย pim
0 ตอบ
3504 อ่าน
กระทู้ล่าสุด 24 เมษายน 2557, เวลา 20:14:57 น.
โดย ลุงเปี๊ยก อ.สากเหล็ก
0 ตอบ
3554 อ่าน
กระทู้ล่าสุด 17 กุมภาพันธ์ 2557, เวลา 19:56:10 น.
โดย ลุงเปี๊ยก อ.สากเหล็ก
0 ตอบ
3563 อ่าน
กระทู้ล่าสุด 07 พฤษภาคม 2557, เวลา 14:48:01 น.
โดย pim
0 ตอบ
3582 อ่าน
กระทู้ล่าสุด 25 กุมภาพันธ์ 2557, เวลา 09:52:40 น.
โดย ลุงเปี๊ยก อ.สากเหล็ก
0 ตอบ
3593 อ่าน
กระทู้ล่าสุด 25 กุมภาพันธ์ 2557, เวลา 10:46:54 น.
โดย ลุงเปี๊ยก อ.สากเหล็ก
0 ตอบ
3593 อ่าน
กระทู้ล่าสุด 01 พฤษภาคม 2557, เวลา 13:42:15 น.
โดย pim
0 ตอบ
3601 อ่าน
กระทู้ล่าสุด 08 พฤษภาคม 2557, เวลา 14:34:07 น.
โดย pim
0 ตอบ
3616 อ่าน
กระทู้ล่าสุด 07 พฤษภาคม 2557, เวลา 14:29:32 น.
โดย pim
0 ตอบ
3722 อ่าน
กระทู้ล่าสุด 09 พฤษภาคม 2557, เวลา 17:08:39 น.
โดย pim
0 ตอบ
3757 อ่าน
กระทู้ล่าสุด 01 พฤษภาคม 2557, เวลา 13:09:20 น.
โดย pim

 

หัวข้อปกติ
หัวข้อน่าสนใจ (มีผู้ตอบมากกว่า 15 ครั้ง)
หัวข้อน่าสนใจมาก (มีผู้ตอบมากกว่า 25 ครั้ง)

หัวข้อที่ถูกใส่กุญแจ
หัวข้อติดหมุด


                             
GPStt.com จะแสดงผลถูกต้อง ฟ้อนต์สวยงาม เข้าเว็บได้เร็ว เมื่อท่านใช้เบราเซอร์ Chrome และ Firefox เท่านั้น ไม่รองรับ Internet Explorer  

กลุ่มท่องเที่ยว การท่องเที่ยว (ททท.) | ททท.ภาคกลาง | ททท.ภูมิภาคภาคตะวันออก | กรม อช.สัตว์ป่าและพันธุ์พืช | จองที่พัก อช.ระบบออนไลน์ | จังหวัดแม่ฮ่องสอน | ททท. สนง.แม่ฮ่องสอน | ศูนย์ศิลปาชีพ จ. แม่ฮ่องสอน | กระทรวงวัฒนธรรม | ศูนย์ข้อมูลมรดกโลก(ก.วัฒนธรรม) | สำนักอุทยานแห่งชาติ | เว็บโครงการหลวงฯ | แหล่งน้ำพุร้อนธรรมชาติ (สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว)
การเดินทาง, เครื่องนำทาง การบินไทย | โอเรี่ยนไทย | แอร์เอเชีย | Solar Air | บางกอกแอร์เวย์ | บริษัทขนส่งจำกัด (บขส.) | การรถไฟแห่งประเทศไทย | สมบัติทัวร์ | สยามเฟิสท์ทัวร์ | นครชัยแอร์ | รถทัวร์ไทยดอทคอม | ฟรี.. แผนที่GPS ลาว กัมพูชา พม่า (ทั่วโลก) แบบเทพๆ | ดูกล้อง CCTV ทางหลวง 1 | ดูกล้อง CCTV ทางหลวง 2
ลิ้งค์ที่น่าสนใจทั่วไป.. ติดตามการส่งพัสดุEMS | ตรวจผลสลาก.. | speedtest.adslthailand.com | บอร์ดนักวิทยุสมัครเล่น | ตรวจสอบการเป็นนักวิทยุสมัครเล่นจากชื่อหรือนามเรียกขาน |ตรวจสอบนามเรียกขานที่ถูกยกเลิก | กสทช.กิจการวิทยุสมัครเล่น (เค้าอัพเดทแล้วนะ 31/1/60) | Checkdomain.com | ดาวน์โหลดวีดีโอจากเฟซบุ๊ค | ร้านซ่อมดอทคอม | แปลงไฟล์ออนไลน์ youtube เป็น mp3 ลิ้งค์1, ลิ้งค์2, ลิ้งค์3 | ตระกูลแปลงไฟล์ pdf | แปลงไฟล์ ภาพ webp เป็น jpg | หมากรุกออนไลน์ | ทีวีออนไลน์ | Shopee.com |