ข้ า พ ร ะ พุ ท ธ เ จ้ า    ~    ก ลุ่ ม เ ว็ บ จี พี เ อ ส เ ที่ ย ว ไ ท ย ด อ ท ค อ ม   (กลุ่มเว็บลูกหลานชาวพิจิตร)

สนใจฝากโฆษณา theterraceview-khaokho เว็บทรีโอแมส Welcome to JustUsers.net
วิทยาลัยเทคโนโลยีชื่นชม ไทย-เยอรมัน สระบุรี แนชเชอรัล รีสอร์ต (Nat's Resort) พิจิตร เม็ดบัวอบกรอบ มาย ฟีเกอ มีจําหน่ายที่ supermarket & 7-Eleven ทุกสาขา (10/12/60) เว็บ justusers.net
ลิ้ ง ค์ ก า ร พ นั น ..!!     แ บ น เ น อ ร์ ก า ร พ นั น ..!!     ไ ม่ ต้ อ ง พ ย า ย า ม ติ ด ต่ อ ม า     ไ ม่ ต้ อ น รั บ ..??

....:::: ::::....         แล้งน้ำ, น้ำท่วม, ลดโลกร้อน เพื่อแก้ปัญหาในระยะยาวในเรื่องดังกล่าว ทางเว็บขอร่วมรณรงค์ให้พี่น้องช่วยกันปลูกป่าทั่วแผ่นดินเพื่อแก้ปัญหาระยะยาวตามพระราชดำริของพ่อ เช่น ท่านที่อยู่ต้นน้ำตามภูเขาที่ลาดชัน หรือตามท้องไร่ท้องนาหัวคันนา ปลูกเท่าที่ทำได้ ทำตอนนี้ลูกหลานเราจะได้ไม่เดือดร้อน ...             เว็บจีพีเอสเที่ยวไทยดอทคอม     "เว็บท่องเที่ยว-ถ่ายภาพ และพิกัดGPS"       ....:::: ::::....

  สังคมแห่งการแบ่งปันนี้จะไม่มีสิ่งที่เพื่อนต้องการ    เมื่อเพื่อนๆ มาแวะเยี่ยมแล้วไม่ฝากสิ่งใดไว้..!!     กลุ่มเว็บนี้..   ดำรงไว้ซึ่ง คุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรม จรรยาบรรณ ไม่เอาเปรียบเพื่อนมนุษย์ ไม่เห็นแก่ตัว ไม่ตักตวงผลประโยชน์เข้าตน..  


ผู้เขียน หัวข้อ: ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหมอกจ๋าม  (อ่าน 2618 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

ออฟไลน์ ลุงเปี๊ยก อ.สากเหล็ก

 • ผู้ใหญ่บ้าน..น๊ะจ๊ะ
 • Administrator
 • *
 • กดนิ้วโป้ง.! แทนคำขอบคุณ
 • -มอบให้: 47
 • -จึงได้รับ: 33
 • กระทู้: 5344
 • กำลังใจ : +266/-0
 • อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร (วทพ.24, HS6LPZ)
 • กลุ่มพิเศษ.. กลุ่มผู้ดูแลเว็บ
  • http://www.gpsteawthai.com
  • <b>กลุ่มพิเศษ..</b>
 • สมาชิกลำดับที่: 1
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหมอกจ๋าม
« เมื่อ: 18 กุมภาพันธ์ 2557, เวลา 21:59:55 น. »
Share: โพสกระทู้นี้ลงใน Twitter ของคุณ  โพสกระทู้นี้ลงใน Facebook ของคุณ...                                 

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหมอกจ๋าม
(38 เส้นทางความสุข ,38 โครงการหลวง)เมื่อปี พ.ศ.2512 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรชาวเผ่ามูเซอ ที่หมู่บ้านวังดิน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ อยู่บนดอยผีหลอกติดกับลำน้ำกก ห่างจากชายแดนไทย-พม่า ราว 10 กิโลเมตร ทรงทอดพระเนตรเห็นสภาพความเป็นอยู่ที่ขัดสนของราษฎร สมควรให้ความช่วยเหลือพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น ด้วยเหตุนี้ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหมอกจ๋ามจึงได้จัดตั้งขึ้น ในปี พ.ศ.2526 เพื่อสนองแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยอยู่ในความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ส่วนที่ทำการศูนย์ฯ ตั้งอยู่ในเขตหมู่บ้านห้วยศาลา ครอบคลุมพื้นที่รับผิดชอบ 10,437.76 ไร่ 15 หมู่บ้าน ประชากรที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เป็นชนเผ่าอาข่า ไทใหญ่ ไทลื้อ มูเซอ เย้า ลีซอ กะเหรี่ยง คนเมือง และคนจีนยูนาน อยู่สูงจากระดับน้ำทะเล 450-550 เมตร ลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบริมแม่น้ำกก ล้อมรอบด้วยแนวเขาสลับซับซ้อน

กิจกรรมการท่องเที่ยว

การท่องเที่ยวเชิงเกษตร

  ชมแปลงผลผลิต เช่น  มะเขือม่วงก้านดำ ฟักทองญี่ปุ่น ฟักทองสีส้ม ฟักทองสีขาว มะระหยก ถั่วแขก ฟักประดับ ถั่วแดงหลวง ถั่วเหลืองผิวดำ ฯลฯ
  ชมสวนมะม่วงสายพันธุ์ต่างๆ  เช่น นวลคำ อาร์ทูอีทู เออร์วิ่น ปาล์มเมอร์ ฯลฯ
  ชิมเสาวรสหวานรับประทานสดๆ จากต้น

การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

  ชมวิถีชีวิตชาวอาข่าบ้านห้วยศาลา การประดิษฐ์เรื่องประดับ การทอผ้า พิธีโล้ชิงช้าจัดช่วงเดือนสิงหาคม
  วิถีชีวิตชาวไทลื้อบ้านวังไผ่ ชมการแปรรูปบุกแบบภูมิปัญญาดั้งเดิม กลุ่มที่พักแบบโฮมสเตย์ เครื่องจักสานไม้ไผ่ อาหารแบบไทลื้อและการบรรเลงดนตรีแบบไทลื้อมีความไพเราะและมีจังหวะที่สนุกสนาน การละเล่น เช่น ฟ้อนดาบ เต้นรำแบบไทลื้อ
  ชมวิถีชีวิตชาวไทใหญ่บ้านใหม่หมอกจ๋าม ที่นี่มีวัดใหม่หมอกจ๋ามที่สร้างตามแบบศิลปะไทยใหญ่อย่างงดงาม และชาวไทยใหญ่จะมีเทศกาลที่จัดประจำปีต่อเนื่องกันทั้ง 12 เดือน ที่น่าสนใจคือปอยส่างลอง (จัดเดือนเมษายน) ปอยเหลินสิบเอ็ด หรือจองพารา (จัดหลังเทศกาลสงกรานต์) ปอยหลวงยกย่องเจ้าครูหมอไต (จัดเดือนกุมภาพันธ์)
  วัดใหม่หมอกจ๋ามและพิพิธภัณฑ์เจ้าครูหมอไต เป็นการสร้างรูปสถาปัตยกรรมของชาวไทใหญ่คล้ายกับประเทศพม่า ภายในมีพิพิธภัณฑ์จัดแสดงวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ของชาวไทใหญ่ มีจุดชมวิวแม่น้ำกกอยู่ในบริเวณวัด
  พระธาตุสบฝาง เป็นวัดเก่าแก่ มีประวัติความเป็นมายาวนานตั้งอยู่บนเขาสูง มองเห็นทัศนียภาพของสวนส้มและทิวเขาที่ทอดตัวสลับซับซ้อน

การท่องเที่ยวทางธรรมชาติ

  ล่องเรือชมวิวสองฝั่งแม่น้ำกก ระยะสั้นจุดเริ่มต้นที่ท่าเรือบ้านท่าตอนจนถึงบ้านวังไผ่  ส่วนระยะยาว จุดเริ่มต้นที่ท่าเรือบ้านตอนจนถึงจังหวัดเชียงราย
  น้ำพุร้อนมะลิกา ที่บ้านเมืองงามของฝากของที่ระลึก

  ผลผลิตของโครงการหลวงตามฤดูกาล มีจำหน่ายทั้งที่ศูนย์ฯ และตามไร่ของเกษตร
  สินค้าหัตถกรรม เช่น เครื่องเงิน ผ้าทอมือของชนเผ่า เฟอร์นิเจอร์ไม้ไผ่ ฯลฯ

ที่พัก-ร้านอาหาร

มีบ้านพักรับรอง 1 หลัง รองรับได้ 10 คน ภายในศูนย์ฯ ไม่มีร้านอาหารบริการ แต่สามารถสั่งรายการอาหารล่วงหน้าจัดเตรียมให้ได้ ส่วนที่พักใกล้เคียงมีทั้งรีสอร์ทและโรงแรมอยู่ที่ตัวตำบลท่าตอน ก่อนถึงศูนย์ 15 กิโลเมตร นอกจากนี้ยังมีที่พักแบบโฮมสเตย์ที่หมู่บ้านวังไผ่

การเดินทาง

ระยะทางจากตัวเมืองเชียงใหม่  190 กิโลเมตร ใช้ทางหลวงหมายเลข 107 (สายเชียงใหม่-ฝาง) ผ่านอำเภอแม่ริม-แม่แตง-เชียงดาว-ไชยปราการ-ฝาง ถึงบ้านท่าตอน อำเภอแม่อาย (สะพานข้ามแม่น้ำกก) เข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 1089 ตรงไปถึงบริเวณ กม.ที่ 37 เลี้ยวซ้าย 200 เมตร  สามารถใช้รถยนต์ได้ทุกประเภท มีบริการรถประจำทางจากตัวเมืองเชียงใหม่ –แม่อาย สอบถามที่สถานีขนส่งอาเขต (ช้างเผือก)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหมอกจ๋าม  บ้านห้วยศาลา หมู่ 15 ตำบลท่าตอน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ 50280  โทร 053-451-463  หรือ  081-960-8709


GPS ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหมอกจ๋าม  N20.076943,99 E469737


แผนที่


หน้าที่หลักของแต่ละศูนย์
อ้างจาก: ที่มาข้อมูล..
ด้วยความขอบคุณ...  เว็บโครงการหลวง  http://www.thairoyalprojecttour.com/?p=1038
เป็นที่มาของ...  ข้อความทั้งหมด ภาพทั้งหมด เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด


ข  อ  เ  ป็  น  ข้  า  ร  อ  ง  บ  า  ท  ทุ  ก  ช  า  ติ  ไ  ป

พิจิตรบ้านเรา ดอทคอม   "เว็บบ้านเรา เพื่อคนบ้านเรา"
จีพีเอสเที่ยวไทย ดอทคอม  เว็บท่องเที่ยว-ถ่ายภาพ และพิกัดGPS
และอีกมากเว็บ ...!?

 

                             
GPStt.com จะแสดงผลถูกต้อง ฟ้อนต์สวยงาม เข้าเว็บได้เร็ว เมื่อท่านใช้เบราเซอร์ Chrome และ Firefox เท่านั้น ไม่รองรับ Internet Explorer  

กลุ่มท่องเที่ยว การท่องเที่ยว (ททท.) | ททท.ภาคกลาง | ททท.ภูมิภาคภาคตะวันออก | กรม อช.สัตว์ป่าและพันธุ์พืช | จองที่พัก อช.ระบบออนไลน์ | จังหวัดแม่ฮ่องสอน | ททท. สนง.แม่ฮ่องสอน | ศูนย์ศิลปาชีพ จ. แม่ฮ่องสอน | กระทรวงวัฒนธรรม | ศูนย์ข้อมูลมรดกโลก(ก.วัฒนธรรม) | สำนักอุทยานแห่งชาติ | เว็บโครงการหลวงฯ | แหล่งน้ำพุร้อนธรรมชาติ (สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว)
การเดินทาง, เครื่องนำทาง การบินไทย | โอเรี่ยนไทย | แอร์เอเชีย | Solar Air | บางกอกแอร์เวย์ | บริษัทขนส่งจำกัด (บขส.) | การรถไฟแห่งประเทศไทย | สมบัติทัวร์ | สยามเฟิสท์ทัวร์ | นครชัยแอร์ | รถทัวร์ไทยดอทคอม | ฟรี.. แผนที่GPS ลาว กัมพูชา พม่า (ทั่วโลก) แบบเทพๆ | ดูกล้อง CCTV ทางหลวง 1 | ดูกล้อง CCTV ทางหลวง 2
ลิ้งค์ที่น่าสนใจทั่วไป.. ติดตามการส่งพัสดุEMS | ตรวจผลสลาก.. | speedtest.adslthailand.com | บอร์ดนักวิทยุสมัครเล่น | ตรวจสอบการเป็นนักวิทยุสมัครเล่นจากชื่อหรือนามเรียกขาน |ตรวจสอบนามเรียกขานที่ถูกยกเลิก | กสทช.กิจการวิทยุสมัครเล่น (เค้าอัพเดทแล้วนะ 31/1/60) | Checkdomain.com | ดาวน์โหลดวีดีโอจากเฟซบุ๊ค | ร้านซ่อมดอทคอม | แปลงไฟล์ออนไลน์ youtube เป็น mp3 ลิ้งค์1, ลิ้งค์2, ลิ้งค์3 | ตระกูลแปลงไฟล์ pdf | แปลงไฟล์ ภาพ webp เป็น jpg | หมากรุกออนไลน์ | ทีวีออนไลน์ | Shopee.com |