ข้ า พ ร ะ พุ ท ธ เ จ้ า    ~    ก ลุ่ ม เ ว็ บ จี พี เ อ ส เ ที่ ย ว ไ ท ย ด อ ท ค อ ม   (กลุ่มเว็บลูกหลานชาวพิจิตร)

สนใจฝากโฆษณา theterraceview-khaokho เว็บทรีโอแมส สนใจฝากโฆษณา
วิทยาลัยเทคโนโลยีชื่นชม ไทย-เยอรมัน สระบุรี การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เม็ดบัวอบกรอบ มาย ฟีเกอ มีจําหน่ายที่ supermarket & 7-Eleven ทุกสาขา (10/12/60) เว็บ justusers.net
ลิ้ ง ค์ ก า ร พ นั น ..!!     แ บ น เ น อ ร์ ก า ร พ นั น ..!!     ไ ม่ ต้ อ ง พ ย า ย า ม ติ ด ต่ อ ม า     ไ ม่ ต้ อ น รั บ ..??

....:::: ::::....         แล้งน้ำ, น้ำท่วม, ลดโลกร้อน เพื่อแก้ปัญหาในระยะยาวในเรื่องดังกล่าว ทางเว็บขอร่วมรณรงค์ให้พี่น้องช่วยกันปลูกป่าทั่วแผ่นดินเพื่อแก้ปัญหาระยะยาวตามพระราชดำริของพ่อ เช่น ท่านที่อยู่ต้นน้ำตามภูเขาที่ลาดชัน หรือตามท้องไร่ท้องนาหัวคันนา ปลูกเท่าที่ทำได้ ทำตอนนี้ลูกหลานเราจะได้ไม่เดือดร้อน ...             เว็บจีพีเอสเที่ยวไทยดอทคอม     "เว็บท่องเที่ยว-ถ่ายภาพ และพิกัดGPS"       ....:::: ::::....

Social Login

ข้อตกลงการลงทะเบียนของเว็บ GPStt.com

ประกาศจากทีมงานเว็บจีพีเอสเที่ยวไทย
เรื่อง ยุติการสมัครสมาชิกกลุ่ม "ซื้อ-ขาย, ฝากประชาสัมพันธ์ทั่วไป"
และยกเลิกระบบล็อกอินอัตโนมัติของสมาชิกใหม่ เป็นแบบรอ จนท.เว็บเป็นผู้อนุมัติ


1. เนื่องจากที่ผ่านมาสมาชิก "กลุ่มฝากประชาสัมพันธ์ทั่วไป" หลังจากสมัครสมาชิกผ่านแล้ว 99% เจตนาฝ่าฝืนระเบียบมาตลอด โพสตามใจกรู เรื่องของกรู
2. ทางทีมงานดูแลเว็บและแอดมินจึงลงมติปิดบอร์ด "ฝากประชาสัมพันธ์ทั่วไป" แบบถาวรเพื่อดัดสันดาน และปิดรับสมาชิกกลุ่มนี้
3. ฉะนั้นสมาชิกที่เข้ามาใหม่หลังจากวันที่ 30 เมษายน 61 เราเปิดรับเฉพาะสมาชิกทั่วไปที่ใช้พื้นที่เว็บโพสกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องการท่องเที่ยวต่างๆ เราจึงต้องทำการสกรีนโดยในช่องป้อนที่อยู่ ให้วงเล็บไว้ด้วยว่า (สมาชิกทั่วไป) เพื่อให้ทีมงานทราบว่าท่านไม่ใช่กลุ่มสมาชิกข้อ 2
4. ส่วนท่านที่ต้องการฝากประชาสัมพันธ์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการท่องเที่ยว/เดินทาง และซื้อขาย (ฟรีนะครับ) กรุณาแจ้งในช่องป้อนที่อยู่ในขั้นตอนสมัครสมาชิก ว่า "ต้องการฝากประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการท่องเที่ยวและเดินทาง"

5. จากข้อ3 และข้อ4 ด้านบน ถ้าไม่มีข้อความดังที่แจ้ง เนื่องจากท่านไม่อ่านภาษาไทย ทางทีมงานดูแลเว็บจำเป็นต้อง แบน/ลบชื่อ ออกจากเว็บ
6. การเจตนาหลบหลีกบางเงื่อนไข เช่น ป้อนข้อความอย่างใดอย่างนึงเพื่อให้ จนท.เว็บอนุมัติสถานะ ก็โดนแบนและลบชื่อทิ้งด้วย


อ้างถึง
คำแนะนำ..สมาชิกทั่วไป


เว็บแห่งนี้ ยินดีต้อนรับสมาชิกที่อ่านภาษาไทยได้เท่านั้น..
ถ้าท่านอ่านไม่ได้ หรือไม่พยายามเข้าใจภาษาไทยที่ทางเว็บเขียนให้อ่าน ขอให้ผ่านไปเว็บอื่น...


เพราะสมาชิกปัจจุบันกว่า 75% ถูกแบนสถานะและลบชื่อออกจากเว็บไปแล้ว... เนื่องจากอ่านภาษาไทยไม่ได้..??
และการไม่อ่านภาษาไทยนี่แหละ..ท่านจึงไม่ทราบว่าเว็บนี้เปลี่ยนเงื่อนไขการโพสใหม่..!!..จึงโพสกันไม่ได้

ถ้ายังคงยืนยันจะเป็นสมาชิก คลิกอ่านลิ้งค์ด้านล่างนี้ก่อน จะได้ตัดสินใจถูก
www.gpsteawthai.com/index.php/topic,5349
ไม่พร้อมเป็นสมาชิก...กรุณาปิดหน้านี้..1. สำคัญ.!!  กรุณาอ่านข้อตกลงการเป็นสมาชิก และถ้าคิดว่าปฏิบัติตามระเบียบไม่ได้ จะได้ยกเลิกทัน...??  
   1.1 ระเบียบทั่วไปที่ทุกเว็บจะต้องมี และท่านจะต้องทราบ
   1.2 อ่านระเบียบนี้ก่อนจะโพสอะไร   หรือระบบเว็บจะรีไดเรคให้ท่านอ่านอีกครั้งหลังจากท่านล็อกอิน

2. หน้าต่อไปที่ท่านจะต้องป้อนข้อมูลส่วนตัว
   2.1 ป้อนข้อมูลที่จำเป็น เมื่อสมัครแบบปกติ ชื่อและเมล์เมื่ออ่านออกเสียงเป็นไทยแล้วต้องสุภาพ
   2.2 ไม่ต้องป้อนอะไรเลยเมื่อเลือกสมัครผ่าน facebook โดยคลิก
 

3. ในขั้นตอนสุดท้าย ท่านจะต้องยืนยันตัวตนว่าเป็นท่านจริงๆ โดย....
   3.1 กรณีเว็บเปิดให้ยืนยันตนเองอัตโนมัติ ระบบเว็บจะมีเมล์ไปหาท่านไม่เกิน 3 นาที เพื่อกดยืนยันตัวตน
   3.2 กรณีเว็บใช้วิธี อนุมัติสมาชิกแบบรายบุคคล เนื่องจากระยะหลังๆ มีพวกขยะสังคมสมัครสมาชิกแล้วโพสลิ้งค์การพนัน ทางเว็บจำเป็นต้องเปิดใช้วิธีนี้เพื่อคัดกรอง ซึ้งอาจต้องใช้เวลาหลายวันในการอนุมัติ หลังจากอนุมัติแล้ว ท่านยังคงต้องยืนยันตัวตนจากเมล์ของเว็บที่ส่งไปหาท่านเช่นเดิม
   3.3 จากข้อ 3.2 กรณีผู้สมัครเป็นนักวิทยุสมัครเล่น มีตัวตนเราเช็คได้ทันทีอยู่แล้ว ทางผู้ดูแลจะทราบเองและจะอนุมัติทันที (เว็บนี้ไม่ได้ร้างนะครับ โปรดเข้าใจไว้ด้วย)

4. หากไม่พบเมล์ที่ทางเว็บส่งไป
ให้ดูที่ถังขยะ, ถังสแปมต่างๆ หรือท่านอาจป้อนเมล์ไม่ถูกต้อง จะทำให้ท่านไม่สามารถยืนยันตัวตน เพื่อล็อกอินเข้าเว็บได้

5. โปรดทราบว่า เว็บแห่งนี้จะแสดงผลดีที่สุดกับเบราเซอร์ และ แต่ไม่รองรับเบราเซอร์ ที่นับวันแต่จะถอยหลังลงคลอง..

อ้างถึง
คำถาม/คำตอบ ที่จะไปตอบใช้หน้าถัดไป
1. สมาชิกกลุ่มฝากประชาสัมพันธ์ที่เจตนาฝ่าฝืนระเบียบเว็บมี่กี่เปอร์เซ็น  (ตอบ: 99 เปอร์เซ็น)
2. ทำไมเว็บจีพีเอสเที่ยวไทยจึงมีมติปิดบอร์ดฝากประชาสัมพันธ์  (ตอบ: ดัดสันดานพวกมักง่าย)
3. สมาชิกทั่วไป ที่สมัครมาใหม่ต้องเขียนบอกที่ไหนเพื่อให้ จนท.เว็บทราบและอนุมัติสถานะ (ตอบ: ที่ช่องป้อนที่อยู่ว่าเป็นสมาชิกทั่วไป)
4. การเจตนาหลบเลี่ยงเพื่อการใดการนึง เพื่อให้ จนท.เว็บอนุมัติจะโดนอะไร (ตอบ: โดนลบชื่อออกจากเว็บ)


                             
GPStt.com จะแสดงผลถูกต้อง ฟ้อนต์สวยงาม เข้าเว็บได้เร็ว เมื่อท่านใช้เบราเซอร์ Chrome และ Firefox เท่านั้น ไม่รองรับ Internet Explorer  

กลุ่มท่องเที่ยว การท่องเที่ยว (ททท.) | ททท.ภาคกลาง | ททท.ภูมิภาคภาคตะวันออก | กรม อช.สัตว์ป่าและพันธุ์พืช | จองที่พัก อช.ระบบออนไลน์ | จังหวัดแม่ฮ่องสอน | ททท. สนง.แม่ฮ่องสอน | ศูนย์ศิลปาชีพ จ. แม่ฮ่องสอน | กระทรวงวัฒนธรรม | ศูนย์ข้อมูลมรดกโลก(ก.วัฒนธรรม) | สำนักอุทยานแห่งชาติ | เว็บโครงการหลวงฯ | แหล่งน้ำพุร้อนธรรมชาติ (สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว)
การเดินทาง, เครื่องนำทาง การบินไทย | โอเรี่ยนไทย | แอร์เอเชีย | Solar Air | บางกอกแอร์เวย์ | บริษัทขนส่งจำกัด (บขส.) | การรถไฟแห่งประเทศไทย | สมบัติทัวร์ | สยามเฟิสท์ทัวร์ | นครชัยแอร์ | รถทัวร์ไทยดอทคอม | ฟรี.. แผนที่GPS ลาว กัมพูชา พม่า (ทั่วโลก) แบบเทพๆ | ดูกล้อง CCTV ทางหลวง 1 | ดูกล้อง CCTV ทางหลวง 2
ลิ้งค์ที่น่าสนใจทั่วไป.. ติดตามการส่งพัสดุEMS | ตรวจผลสลาก.. | speedtest.adslthailand.com | บอร์ดนักวิทยุสมัครเล่น | ตรวจสอบการเป็นนักวิทยุสมัครเล่นจากชื่อหรือนามเรียกขาน |ตรวจสอบนามเรียกขานที่ถูกยกเลิก | กสทช.กิจการวิทยุสมัครเล่น (เค้าอัพเดทแล้วนะ 31/1/60) | Checkdomain.com | ดาวน์โหลดวีดีโอจากเฟซบุ๊ค | ร้านซ่อมดอทคอม | แปลงไฟล์ออนไลน์ youtube เป็น mp3 ลิ้งค์1 ลิ้งค์2 OK | ตระกูลแปลงไฟล์ pdf | แปลงไฟล์ ภาพ webp เป็น jpg | หมากรุกออนไลน์ | ทีวีออนไลน์ | Shopee.com |