ข้ า พ ร ะ พุ ท ธ เ จ้ า    ~    ก ลุ่ ม เ ว็ บ จี พี เ อ ส เ ที่ ย ว ไ ท ย ด อ ท ค อ ม   (กลุ่มเว็บลูกหลานชาวพิจิตร)

สนใจฝากโฆษณา theterraceview-khaokho เว็บทรีโอแมส สนใจฝากโฆษณา
วิทยาลัยเทคโนโลยีชื่นชม ไทย-เยอรมัน สระบุรี การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เม็ดบัวอบกรอบ มาย ฟีเกอ มีจําหน่ายที่ supermarket & 7-Eleven ทุกสาขา (10/12/60) เว็บ justusers.net
ลิ้ ง ค์ ก า ร พ นั น ..!!     แ บ น เ น อ ร์ ก า ร พ นั น ..!!     ไ ม่ ต้ อ ง พ ย า ย า ม ติ ด ต่ อ ม า     ไ ม่ ต้ อ น รั บ ..??

....:::: ::::....         แล้งน้ำ, น้ำท่วม, ลดโลกร้อน เพื่อแก้ปัญหาในระยะยาวในเรื่องดังกล่าว ทางเว็บขอร่วมรณรงค์ให้พี่น้องช่วยกันปลูกป่าทั่วแผ่นดินเพื่อแก้ปัญหาระยะยาวตามพระราชดำริของพ่อ เช่น ท่านที่อยู่ต้นน้ำตามภูเขาที่ลาดชัน หรือตามท้องไร่ท้องนาหัวคันนา ปลูกเท่าที่ทำได้ ทำตอนนี้ลูกหลานเราจะได้ไม่เดือดร้อน ...             เว็บจีพีเอสเที่ยวไทยดอทคอม     "เว็บท่องเที่ยว-ถ่ายภาพ และพิกัดGPS"       ....:::: ::::....

  สังคมแห่งการแบ่งปันนี้จะไม่มีสิ่งที่เพื่อนต้องการ    เมื่อเพื่อนๆ มาแวะเยี่ยมแล้วไม่ฝากสิ่งใดไว้..!!     กลุ่มเว็บนี้..   ดำรงไว้ซึ่ง คุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรม จรรยาบรรณ ไม่เอาเปรียบเพื่อนมนุษย์ ไม่เห็นแก่ตัว ไม่ตักตวงผลประโยชน์เข้าตน..  


ผู้เขียน หัวข้อ: บ่อเกลือสินเธาว์ภูเขา แห่งเดียวในโลก (8/12/56)  (อ่าน 8583 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

ออฟไลน์ I AM PHUM

 • ลูกชายผู้ใหญ่บ้าน
 • Webmaster
 • *
 • กดนิ้วโป้ง.! แทนคำขอบคุณ
 • -มอบให้: 10
 • -จึงได้รับ: 333
 • กระทู้: 1143
 • กำลังใจ : +79/-0
 • เว็บบัสคอมเทคไทยแลนด์
 • กลุ่มพิเศษ.. กลุ่มผู้ดูแลเว็บ
  • facebook/Phum Phuriwat
  • <b>กลุ่มพิเศษ..</b>
 • สมาชิกลำดับที่: 5
บ่อเกลือสินเธาว์ภูเขา แห่งเดียวในโลก (8/12/56)
« เมื่อ: 16 ธันวาคม 2556, เวลา 19:14:12 น. »
Share: โพสกระทู้นี้ลงใน Twitter ของคุณ  โพสกระทู้นี้ลงใน Facebook ของคุณ...                                 
บ่อเกลือสินเธาว์ภูเขา แห่งเดียวในโลก

บ่อเกลือภูเขา
บ่อเกลือ ตั้งอยู่ในอำเภอบ่อเกลือ ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัดน่าน เดิมเรียกว่า "เมืองบ่อ" ซึ่งหมายถึง เมืองที่มีบ่อเกลือสินเธาว์ ที่มีอยู่ในพื้นที่ซึ่งเดิมมีอยู่ในจำนวน 7 บ่อ คือ บ่อหลวง บ่อหยวก บ่อเวร บ่อน่าน บ่อกิน บ่อแคะ และบ่อเจ้า
บ่อเกลือมีอยู่สองบ่อ คือ บ่อเกลือเหนือ และ บ่อเกลือใต้ โดยบ่อเกลือเหนือมีขนาดใหญ่ มีโรงต้มเกลืออยู่หลายโรง ส่วนบ่อเกลือใต้ มีโรงต้มเกลือน้อยกว่า ทั้งสองบ่อชาวบ้านยังใช้วิธีการต้มเกลือแบบโบราณในโรงเกลือที่ปิดมิดชิด ภายในมีเตาขนาดใหญ่ขึ้นรูปจากดินเหนียวสำหรับวางกะทะใบเขื่อง หรือกระทะแขวนตะกร้าไม้ไผ่สานใบเล็กๆ เพื่อใช้สำหรับบ่อเกลือ ชาวบ้านที่บ้านบ่อหลวง ทำการต้มเกลือสินเธาว์มาตั้งแต่โบราณหลายร้อยปีมาแล้ว จากหลักฐานทางธรณีวิทยาระบุว่า เมื่อหลายแสนปีก่อน บริเวณนี้เคยเป็นทะเล

ประวัติชาติพันธุ์บ่อเกลือ
   จากคำบอกเล่าของผู้อาวุโสประจำหมู่บ้านที่จดจำจาก "ปั๊บปิน" เป็นเอกสารใบลานซึ่งเขียนเป็นอักษรธรรมล้านนาไว้และได้สูญหายไปจากวัดบ่อหลวงราว 40-70 ปี มาแล้ว แต่มีผู้จดจำเรื่องราวในเอกสารนั้นเป็นอย่างดีคือ อดีตกำนันนนท์ถี เขื่อนเมือง และเป็นผู้เดียวที่จดจำเรื่องราวเหล่านี้ได้
   บรรพบุรุษเล่าว่า...เป็นกลุ่มคนที่อพยพมาจากมองโกเลียออกมาทางแม่น้ำเหลืองทางหัวพันห้าทั้งหก เมื่อล่องแม่น้ำโขงมาถึงลาว จึงมาหยุดอยู่ที่เมืองหลวงน้ำทาแต่พวกลาวไม่ให้อยู่ จึงข้ามมาอยู่ที่เชียงแสนเจ้าหลวงภูคาจึงไปบอกให้มาหักล้างถางพงอยู่บริเวณนี้มีแม่น้ำลำธารดี ให้มาทำเกลือโดยที่เจ้าหลวงภูคาไปขอเจ้าหลวงน่าน เ้จ้าหลวงน่านไปขอพญาเม็งรายเพื่อขอคนเชียงแสนที่อพยพให้มาอยู่ที่นี่ ราว พ.ศ.2323-2327 ในสมัยล้านนาเป็นเมืองขึ้นพม่า
   ด้วยเหตุผลที่บ่อเกลือ หรือ เมืองบ่อ เป็นชุมชนขนาดใหญ่ และเหตุผลที่เกลือเป็นทรัพยากรที่สำคัญและมีบทบาทต่อชุมชนคนเมืองน่านและบ้านเมืองชุมชนร่วมสมัยที่อยู่รอบๆ เมืองน่าน ทั้งรัฐสุโขทัย ล้านช้าง(ลาว) และล้านนา(เชียงใหม่) เป็นสาเหตุที่ทำให้พระเจ้าติโลกราชแห่งเมืองเชียงใหม่(ล้านนา) เสด็จยกทัพมาตีเมืองน่านราว พ.ศ. 1993 และเอาเมืองน่านเข้าไว้เป็นส่วนหนึ่งของล้านนา และมีควาำมสำัคัญสืบเนื่องมาถึงสมัยรัตนโกสินทร์
   มีเรื่องราวสืบต่อกันมาอีกว่า เจ้าหลวงน่าน จะต้องให้คนส่งเกลือไปถวายที่เมืองน่านเป็นการส่งส่วย เกลือ 5 ล้าน 5 แสน 5 หมื่น 5 พัน (ประมาณ 7,395 กิโลกรัมต่อปี) โดยใช้คนที่ไม่ได้ต้มเกลือนำไปส่งเช่นคนบ่อเกลือเหนือ ซึ่งส่วนมากจะเป็นชาวลั๊วะ การส่งเกลือไปถวายพระเจ้าน่านจะมีคนมารับที่นาปางถิ่น (สนามบินน่านในปัจจุบัน) โดยมีหัวหน้าเป็นชาวบ่อหลวงเป็นผู้ควบคุมไป การส่งส่วยเหล่านี้เริ่มเมื่อใดไม่ปรากฎหลักฐานแต่กระทำเรื่อยมาจนถึงเจ้ามหาพรหมสุรธาดา (พ.ศ.2461-2474) เป็นเจ้าผู้ครองนคร และถูกยกเลิกไปในช่วงเวลานั้นเมื่อระบบรวมอำนาจสู่ศูนย์กลางของกรุงเทพมหานครสามารถใช้ได้เต็มที่
   ในอดีต อำเภอบ่อเกลือขึ้นตรงกับอำเภอปัว มี 2 ตำบลคือ ตำบลบ่อเกลือเหนือ และตำบลบ่อเกลือใต้ อำเภอบ่อเกลือถูกปิดล้อมด้วยขุนเขาการเดินทางลำบาก การติดต่อสื่อสารทำได้โดยทางเท้าเท่านั้น ใช้เวลาเดินทาง 1-2 วัน กว่าจะถึงอำเภอปัว จึงถูกปิดล้อมด้วยกองกำลังติดอาวุธพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2509 เป็นต้นมา เมื่อสงครามการใช้กำลังอาวุธยุติลง มีผู้เข้าร่วมพัฒนาชาติไทยเป็นจำนวนมาก ทางราชการจึงได้แยกตำบลบ่อเกลือเหนือ และตำบลบ่อเกลือใต้ออกจากอำเภอปัว จัดตั้งเป็นกิ่งอำเภอบ่อเกลือเมื่อวันที่ 15 กุมภาํพันธ์ พ.ศ.2531 และยกฐานะเป็นอำเภอบ่อเกลือในปี พ.ศ.2538

ที่มา : http://www.lannatouring.com/Nan/Interesting-article/BokluaSintoun-Nan.htm

พิกัด GPS N19.15027 E101.15500
สังเกตที่ลูกศรสีเขียว
บัสคอมเทคไทยแลนด์ ดอทคอม  เว็บชุมชมคนรักรถบัส (บัสคอมมิวนิตี้ไทยแลนด์)
พิจิตรบ้านเรา ดอทคอม   "เว็บบ้านเรา เพื่อคนบ้านเรา"
จีพีเอสเที่ยวไทย ดอทคอม  เว็บท่องเที่ยว-ถ่ายภาพ และพิกัดGPS


ออฟไลน์ I AM PHUM

 • ลูกชายผู้ใหญ่บ้าน
 • Webmaster
 • *
 • กดนิ้วโป้ง.! แทนคำขอบคุณ
 • -มอบให้: 10
 • -จึงได้รับ: 333
 • กระทู้: 1143
 • กำลังใจ : +79/-0
 • เว็บบัสคอมเทคไทยแลนด์
 • กลุ่มพิเศษ.. กลุ่มผู้ดูแลเว็บ
  • facebook/Phum Phuriwat
  • <b>กลุ่มพิเศษ..</b>
 • สมาชิกลำดับที่: 5
Re: บ่อเกลือสินเธาว์ภูเขา แห่งเดียวในโลก
« ตอบ #1 เมื่อ: 16 ธันวาคม 2556, เวลา 19:43:59 น. »
Share: โพสกระทู้นี้ลงใน Twitter ของคุณ  โพสกระทู้นี้ลงใน Facebook ของคุณ...                                 
การค้นพบบ่อเกลือ
   สำหรับการค้นพบบ่อเกลือที่บ้านบ่อหลวง มีการเล่าสืบต่อกันมาดังนี้ว่า แต่เดิมบริเวณพื้นที่เหล่านี้เป็นป่าดงพงไพร ไม่มีผู้คนอาศัยอยู่ แต่มีหนองน้ำที่พวกสัตว์ต่างๆ ชอบมากินน้ำในหนองน้ำแห่งนี้ และยังมีนายพรานผู้หนึ่งมาล่าสัตว์ และเห็นว่าพวกเหล่าสัตว์ทั้งหลายมากินน้ำที่นี่เป็นประจำ

บัสคอมเทคไทยแลนด์ ดอทคอม  เว็บชุมชมคนรักรถบัส (บัสคอมมิวนิตี้ไทยแลนด์)
พิจิตรบ้านเรา ดอทคอม   "เว็บบ้านเรา เพื่อคนบ้านเรา"
จีพีเอสเที่ยวไทย ดอทคอม  เว็บท่องเที่ยว-ถ่ายภาพ และพิกัดGPS


ออฟไลน์ I AM PHUM

 • ลูกชายผู้ใหญ่บ้าน
 • Webmaster
 • *
 • กดนิ้วโป้ง.! แทนคำขอบคุณ
 • -มอบให้: 10
 • -จึงได้รับ: 333
 • กระทู้: 1143
 • กำลังใจ : +79/-0
 • เว็บบัสคอมเทคไทยแลนด์
 • กลุ่มพิเศษ.. กลุ่มผู้ดูแลเว็บ
  • facebook/Phum Phuriwat
  • <b>กลุ่มพิเศษ..</b>
 • สมาชิกลำดับที่: 5
Re: บ่อเกลือสินเธาว์ภูเขา แห่งเดียวในโลก
« ตอบ #2 เมื่อ: 16 ธันวาคม 2556, เวลา 19:46:46 น. »
Share: โพสกระทู้นี้ลงใน Twitter ของคุณ  โพสกระทู้นี้ลงใน Facebook ของคุณ...                                 
เจ้าหลวงภูคา และเจ้าหลวงบ่อ จึงชวนกันมาดูน้ำเกลือ โดยทั้ง 2 พระองค์ขึ้นไปอยู่ที่บนยอดดอยภูจั๋น เพื่อแข่งขันกันพุ่งสะเดา(หอก) เจ้าหลวงภูคาพุ่งหอกไปตกทางตะวันตกของน้ำมาง ตรงที่ตั้งของหนอกในปัจจุบัน เจ้าหลวงบ่อ พุ่งหอกไปตกทางตะวันตกของน้ำมาง ข้ามน้ำมางตรงที่ตั้งของหอเจ้าพ่อหลวงในปัจจุบัน ชาวบ้านที่ชมดูการพุ่งหอก ไปนำเอาหินมาก่อเป็นที่สังเกตแล้วตั้งเป็นโรงหอ ทำพิธีเพื่อตอบแทนบุญคุณเจ้าทั้ง 2 พระองค์ ทุกปี ภายหลัง ทั้ง 2 พระองค์คิดกันว่า จะนำคนที่ไหนมาอยู่ เมื่อปรึกษากันแล้วจึงไปนำคนที่อยู่เชียงแสน ซึ่งเป็นบรรพบุรุษของชาวบ่อหลวงมาหักล้างถางพงและทำเกลืออยู่ที่นี่

บัสคอมเทคไทยแลนด์ ดอทคอม  เว็บชุมชมคนรักรถบัส (บัสคอมมิวนิตี้ไทยแลนด์)
พิจิตรบ้านเรา ดอทคอม   "เว็บบ้านเรา เพื่อคนบ้านเรา"
จีพีเอสเที่ยวไทย ดอทคอม  เว็บท่องเที่ยว-ถ่ายภาพ และพิกัดGPS


ออฟไลน์ I AM PHUM

 • ลูกชายผู้ใหญ่บ้าน
 • Webmaster
 • *
 • กดนิ้วโป้ง.! แทนคำขอบคุณ
 • -มอบให้: 10
 • -จึงได้รับ: 333
 • กระทู้: 1143
 • กำลังใจ : +79/-0
 • เว็บบัสคอมเทคไทยแลนด์
 • กลุ่มพิเศษ.. กลุ่มผู้ดูแลเว็บ
  • facebook/Phum Phuriwat
  • <b>กลุ่มพิเศษ..</b>
 • สมาชิกลำดับที่: 5
Re: บ่อเกลือสินเธาว์ภูเขา แห่งเดียวในโลก
« ตอบ #3 เมื่อ: 16 ธันวาคม 2556, เวลา 19:48:29 น. »
Share: โพสกระทู้นี้ลงใน Twitter ของคุณ  โพสกระทู้นี้ลงใน Facebook ของคุณ...                                 
 บ่อเกลือที่เห็นในปัจจุบันนั้น ปากบ่อกรุด้วยไม้กั้นเป็นคอกอย่างดี อดีตกำนันนนท์ถี เขื่อนเมือง เล่าว่า เมื่อสมัยแม่ของตนยังเป็นเด็ก เจ้าผู้ครองเมืองส่งคนมาสร้างคอกไม้เป็นขอบบ่อ เพราะแต่เดิมเป็นเพียงบ่อดิน ใช้ไม้กลวงสวมตรงกลางคันดินถล่มเท่านั้น ในขณะนั้น แม่ได้ช่วยตักน้ำมาเลี้ยงผู้ที่มาทำการก่อสร้างนั้นด้วย

บัสคอมเทคไทยแลนด์ ดอทคอม  เว็บชุมชมคนรักรถบัส (บัสคอมมิวนิตี้ไทยแลนด์)
พิจิตรบ้านเรา ดอทคอม   "เว็บบ้านเรา เพื่อคนบ้านเรา"
จีพีเอสเที่ยวไทย ดอทคอม  เว็บท่องเที่ยว-ถ่ายภาพ และพิกัดGPS


ออฟไลน์ I AM PHUM

 • ลูกชายผู้ใหญ่บ้าน
 • Webmaster
 • *
 • กดนิ้วโป้ง.! แทนคำขอบคุณ
 • -มอบให้: 10
 • -จึงได้รับ: 333
 • กระทู้: 1143
 • กำลังใจ : +79/-0
 • เว็บบัสคอมเทคไทยแลนด์
 • กลุ่มพิเศษ.. กลุ่มผู้ดูแลเว็บ
  • facebook/Phum Phuriwat
  • <b>กลุ่มพิเศษ..</b>
 • สมาชิกลำดับที่: 5
Re: บ่อเกลือสินเธาว์ภูเขา แห่งเดียวในโลก
« ตอบ #4 เมื่อ: 16 ธันวาคม 2556, เวลา 19:58:31 น. »
Share: โพสกระทู้นี้ลงใน Twitter ของคุณ  โพสกระทู้นี้ลงใน Facebook ของคุณ...                                 
อาชีพการทำเกลือสินเธาว์
 ปัจจุบัน บ่อเกลือที่ชาวบ้านใช้ประโยชน์มีจำนวน 5 บ่อ คือ บ้านบ่อหลวง หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อเกลือใต้ 2 บ่อ, บ้านบ่อหยวก หมู่ที่ 3 ตำบลบ่อเกลือเหนือ 2 บ่อ และบ้านนากิ๋น หมู่ที่ 2 ตำบลบ่อเกลือเหนือ 1 บ่อ

บัสคอมเทคไทยแลนด์ ดอทคอม  เว็บชุมชมคนรักรถบัส (บัสคอมมิวนิตี้ไทยแลนด์)
พิจิตรบ้านเรา ดอทคอม   "เว็บบ้านเรา เพื่อคนบ้านเรา"
จีพีเอสเที่ยวไทย ดอทคอม  เว็บท่องเที่ยว-ถ่ายภาพ และพิกัดGPS


ออฟไลน์ I AM PHUM

 • ลูกชายผู้ใหญ่บ้าน
 • Webmaster
 • *
 • กดนิ้วโป้ง.! แทนคำขอบคุณ
 • -มอบให้: 10
 • -จึงได้รับ: 333
 • กระทู้: 1143
 • กำลังใจ : +79/-0
 • เว็บบัสคอมเทคไทยแลนด์
 • กลุ่มพิเศษ.. กลุ่มผู้ดูแลเว็บ
  • facebook/Phum Phuriwat
  • <b>กลุ่มพิเศษ..</b>
 • สมาชิกลำดับที่: 5
Re: บ่อเกลือสินเธาว์ภูเขา แห่งเดียวในโลก
« ตอบ #5 เมื่อ: 16 ธันวาคม 2556, เวลา 20:03:17 น. »
Share: โพสกระทู้นี้ลงใน Twitter ของคุณ  โพสกระทู้นี้ลงใน Facebook ของคุณ...                                 
ขั้นตอนการผลิตเกลือสินเธาว์ของอำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน
   1. เตรียมเตาต้มเกลือโดยใช้ดินเหนียวเป็นรูปโดม ปากเตา มีขนาเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 เมตร
   2. ใช้ใบตองรองก้นกระทะ เพื่อป้องกันไม่ให้กระทะติดเตา
   3. ตักน้ำขึ้นจากบ่อลงถังพักเื่พื่อให้สิ่งปนเปื้อนมากับน้ำตกตะกอน โดยพักน้ำไว้ประมาณ 1 คืน
 

บัสคอมเทคไทยแลนด์ ดอทคอม  เว็บชุมชมคนรักรถบัส (บัสคอมมิวนิตี้ไทยแลนด์)
พิจิตรบ้านเรา ดอทคอม   "เว็บบ้านเรา เพื่อคนบ้านเรา"
จีพีเอสเที่ยวไทย ดอทคอม  เว็บท่องเที่ยว-ถ่ายภาพ และพิกัดGPS


ออฟไลน์ I AM PHUM

 • ลูกชายผู้ใหญ่บ้าน
 • Webmaster
 • *
 • กดนิ้วโป้ง.! แทนคำขอบคุณ
 • -มอบให้: 10
 • -จึงได้รับ: 333
 • กระทู้: 1143
 • กำลังใจ : +79/-0
 • เว็บบัสคอมเทคไทยแลนด์
 • กลุ่มพิเศษ.. กลุ่มผู้ดูแลเว็บ
  • facebook/Phum Phuriwat
  • <b>กลุ่มพิเศษ..</b>
 • สมาชิกลำดับที่: 5
Re: บ่อเกลือสินเธาว์ภูเขา แห่งเดียวในโลก
« ตอบ #6 เมื่อ: 16 ธันวาคม 2556, เวลา 20:04:28 น. »
Share: โพสกระทู้นี้ลงใน Twitter ของคุณ  โพสกระทู้นี้ลงใน Facebook ของคุณ...                                 
   4. นำน้ำในถังพักไปต้ม ให้น้ำระเหยออก ใช้เวลาต้มประมาณ 3 ชั่วโมง
   5. เมื่อน้ำระเหยจะมีเกลือสินเธาว์ตกตะกอนอยู่ก้นกระทะ จากนั้นตักใสเปาะ(่ชะลอม)ให้สะเด็ดน้ำ
   6. นำเกลือที่ผลิตได้มาผสมกับสารไอโอดีนในอัตราส่วนเกลือ 12-15 กิโลกรัม/น้ำไอโอดีน 30 ซีซี.
   7. นำบรรจุลงถุงพลาสติกติดฉลาก เพื่อจำหน่ายให้กับลูกค้า/นักท่องเที่ยว ถุงละ 4 กิโลกรัม ราคาถุงละ 20 บาท

บัสคอมเทคไทยแลนด์ ดอทคอม  เว็บชุมชมคนรักรถบัส (บัสคอมมิวนิตี้ไทยแลนด์)
พิจิตรบ้านเรา ดอทคอม   "เว็บบ้านเรา เพื่อคนบ้านเรา"
จีพีเอสเที่ยวไทย ดอทคอม  เว็บท่องเที่ยว-ถ่ายภาพ และพิกัดGPS


ออฟไลน์ I AM PHUM

 • ลูกชายผู้ใหญ่บ้าน
 • Webmaster
 • *
 • กดนิ้วโป้ง.! แทนคำขอบคุณ
 • -มอบให้: 10
 • -จึงได้รับ: 333
 • กระทู้: 1143
 • กำลังใจ : +79/-0
 • เว็บบัสคอมเทคไทยแลนด์
 • กลุ่มพิเศษ.. กลุ่มผู้ดูแลเว็บ
  • facebook/Phum Phuriwat
  • <b>กลุ่มพิเศษ..</b>
 • สมาชิกลำดับที่: 5
Re: บ่อเกลือสินเธาว์ภูเขา แห่งเดียวในโลก
« ตอบ #7 เมื่อ: 16 ธันวาคม 2556, เวลา 20:08:42 น. »
Share: โพสกระทู้นี้ลงใน Twitter ของคุณ  โพสกระทู้นี้ลงใน Facebook ของคุณ...                                 
ท่องเที่ยวบ่อเกลือ
สภาพภูมิประเทศโดยรอบของบ่อเกลือส่วนใหญ่เป็นเทือกเขาสูงสลับซับซ้อน พื้นที่มีความลาดชันมากกว่าร้อยละ 40 บริเวณพื้นที่โดยทั่วไปสูง 730 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง
จุดสูงสุด 1,648.066 เมตรจากระดับน้ำทะเลระดับปานกลาง ที่ดอยดงหญ้าหวาย ในพื้นที่มีน้ำไหลตามช่องเขาทั่วไป มีพื้นที่ราบตามลำนำและหุบเขาแคบๆ เพียงร้อยละ 1.5 ของพื้นที่ทั้งหมด เทือกเขาที่สำัคัญ ได้แก่ เทือกเขาภูคา ภูแว ภูผีปันน้ำ ภูฟ้า ลำน้ำที่สำคัญ คือ ลำน้ำมาง ลำน้ำว้า และลำน้ำน่าน มีสภาพป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์บริเวณดอยภูคา ซึ่งอุดมไปด้วยสัตว์ป่านานาชนิด และยังเป็นต้นกำเนิดแม่น้ำน่านอีกด้วย

ลำคลองสาธารณะที่พาดผ่านบ้านบ่อหลวง ด้านหลังบ่อเกลือ เมื่อก่อนจะแห้งไม่น่าดูชม มาตอนนี้ชาวบ้านได้ช่วยกันทิ้งหินกั้นลำน้ำเป็นระยะเพื่อทำฝายกั้นและทดน้ำ ทำให้สภาพแวดล้อมดูชุ่มชื้น และปัจจุบันเป็นที่อยู่ของปลาหลายชนิด นักท่องเที่ยวสามารถซื้ออาหารไปเลี้ยงปลาได้ครับ


บัสคอมเทคไทยแลนด์ ดอทคอม  เว็บชุมชมคนรักรถบัส (บัสคอมมิวนิตี้ไทยแลนด์)
พิจิตรบ้านเรา ดอทคอม   "เว็บบ้านเรา เพื่อคนบ้านเรา"
จีพีเอสเที่ยวไทย ดอทคอม  เว็บท่องเที่ยว-ถ่ายภาพ และพิกัดGPS


ออฟไลน์ I AM PHUM

 • ลูกชายผู้ใหญ่บ้าน
 • Webmaster
 • *
 • กดนิ้วโป้ง.! แทนคำขอบคุณ
 • -มอบให้: 10
 • -จึงได้รับ: 333
 • กระทู้: 1143
 • กำลังใจ : +79/-0
 • เว็บบัสคอมเทคไทยแลนด์
 • กลุ่มพิเศษ.. กลุ่มผู้ดูแลเว็บ
  • facebook/Phum Phuriwat
  • <b>กลุ่มพิเศษ..</b>
 • สมาชิกลำดับที่: 5
Re: บ่อเกลือสินเธาว์ภูเขา แห่งเดียวในโลก
« ตอบ #8 เมื่อ: 16 ธันวาคม 2556, เวลา 20:10:42 น. »
Share: โพสกระทู้นี้ลงใน Twitter ของคุณ  โพสกระทู้นี้ลงใน Facebook ของคุณ...                                 
สภาพภูมิอากาศ
เนื่องจากภูมิประเทศอยู่ในร่องเขาและมีป่าไม้มาก อากาศจึงหนาวเย็นตลอดปี โดยเฉพาะกลางคืนในฤดูหนาวจะหนาวจัด อุณหภูมิจะลดลงถึง 0 องศาเซลเซียส พอสิ้นหนาวผ่านเดือนเมษายนเพียงเดือนเดียว ก็จะย่างเข้าฤดูฝนและจะตกชุกไปถึงเดือนพฤศจิกายน จึงมีปริมาณน้ำฝนโดยเฉลี่ย 1,300 มิลลิเมตร/ปี

บัสคอมเทคไทยแลนด์ ดอทคอม  เว็บชุมชมคนรักรถบัส (บัสคอมมิวนิตี้ไทยแลนด์)
พิจิตรบ้านเรา ดอทคอม   "เว็บบ้านเรา เพื่อคนบ้านเรา"
จีพีเอสเที่ยวไทย ดอทคอม  เว็บท่องเที่ยว-ถ่ายภาพ และพิกัดGPS


ออฟไลน์ I AM PHUM

 • ลูกชายผู้ใหญ่บ้าน
 • Webmaster
 • *
 • กดนิ้วโป้ง.! แทนคำขอบคุณ
 • -มอบให้: 10
 • -จึงได้รับ: 333
 • กระทู้: 1143
 • กำลังใจ : +79/-0
 • เว็บบัสคอมเทคไทยแลนด์
 • กลุ่มพิเศษ.. กลุ่มผู้ดูแลเว็บ
  • facebook/Phum Phuriwat
  • <b>กลุ่มพิเศษ..</b>
 • สมาชิกลำดับที่: 5
Re: บ่อเกลือสินเธาว์ภูเขา แห่งเดียวในโลก
« ตอบ #9 เมื่อ: 16 ธันวาคม 2556, เวลา 20:20:39 น. »
Share: โพสกระทู้นี้ลงใน Twitter ของคุณ  โพสกระทู้นี้ลงใน Facebook ของคุณ...                                 
มาถึงบ่อเกลือแล้วต้องลองหาซื้อเกลือสินเธาว์สีขาว ผสมไอโอดีนมาชิมก็ได้ โดยประมาณกลางเดือน ก.พ.(วันแรม 9 ค่ำ เดือน 5 เหนือ) จะมีการจัดงานเฉลิมฉลองเทศกาล "เจ้าพ่อบ่อหลวง" โดยทุกปีจะเซ่นไหว้ด้วยหมู และทุกๆ 3 ปี จะเซ่นไหว้ด้วยควาย หมุนเวียนกันไป

บัสคอมเทคไทยแลนด์ ดอทคอม  เว็บชุมชมคนรักรถบัส (บัสคอมมิวนิตี้ไทยแลนด์)
พิจิตรบ้านเรา ดอทคอม   "เว็บบ้านเรา เพื่อคนบ้านเรา"
จีพีเอสเที่ยวไทย ดอทคอม  เว็บท่องเที่ยว-ถ่ายภาพ และพิกัดGPS


ออฟไลน์ I AM PHUM

 • ลูกชายผู้ใหญ่บ้าน
 • Webmaster
 • *
 • กดนิ้วโป้ง.! แทนคำขอบคุณ
 • -มอบให้: 10
 • -จึงได้รับ: 333
 • กระทู้: 1143
 • กำลังใจ : +79/-0
 • เว็บบัสคอมเทคไทยแลนด์
 • กลุ่มพิเศษ.. กลุ่มผู้ดูแลเว็บ
  • facebook/Phum Phuriwat
  • <b>กลุ่มพิเศษ..</b>
 • สมาชิกลำดับที่: 5
Re: บ่อเกลือสินเธาว์ภูเขา แห่งเดียวในโลก
« ตอบ #10 เมื่อ: 16 ธันวาคม 2556, เวลา 20:21:32 น. »
Share: โพสกระทู้นี้ลงใน Twitter ของคุณ  โพสกระทู้นี้ลงใน Facebook ของคุณ...                                 
 :Big-QQ (17):

บัสคอมเทคไทยแลนด์ ดอทคอม  เว็บชุมชมคนรักรถบัส (บัสคอมมิวนิตี้ไทยแลนด์)
พิจิตรบ้านเรา ดอทคอม   "เว็บบ้านเรา เพื่อคนบ้านเรา"
จีพีเอสเที่ยวไทย ดอทคอม  เว็บท่องเที่ยว-ถ่ายภาพ และพิกัดGPS


ออฟไลน์ I AM PHUM

 • ลูกชายผู้ใหญ่บ้าน
 • Webmaster
 • *
 • กดนิ้วโป้ง.! แทนคำขอบคุณ
 • -มอบให้: 10
 • -จึงได้รับ: 333
 • กระทู้: 1143
 • กำลังใจ : +79/-0
 • เว็บบัสคอมเทคไทยแลนด์
 • กลุ่มพิเศษ.. กลุ่มผู้ดูแลเว็บ
  • facebook/Phum Phuriwat
  • <b>กลุ่มพิเศษ..</b>
 • สมาชิกลำดับที่: 5
Re: บ่อเกลือสินเธาว์ภูเขา แห่งเดียวในโลก
« ตอบ #11 เมื่อ: 16 ธันวาคม 2556, เวลา 20:22:47 น. »
Share: โพสกระทู้นี้ลงใน Twitter ของคุณ  โพสกระทู้นี้ลงใน Facebook ของคุณ...                                 
 :Big-QQ (17):

บัสคอมเทคไทยแลนด์ ดอทคอม  เว็บชุมชมคนรักรถบัส (บัสคอมมิวนิตี้ไทยแลนด์)
พิจิตรบ้านเรา ดอทคอม   "เว็บบ้านเรา เพื่อคนบ้านเรา"
จีพีเอสเที่ยวไทย ดอทคอม  เว็บท่องเที่ยว-ถ่ายภาพ และพิกัดGPS


ออฟไลน์ I AM PHUM

 • ลูกชายผู้ใหญ่บ้าน
 • Webmaster
 • *
 • กดนิ้วโป้ง.! แทนคำขอบคุณ
 • -มอบให้: 10
 • -จึงได้รับ: 333
 • กระทู้: 1143
 • กำลังใจ : +79/-0
 • เว็บบัสคอมเทคไทยแลนด์
 • กลุ่มพิเศษ.. กลุ่มผู้ดูแลเว็บ
  • facebook/Phum Phuriwat
  • <b>กลุ่มพิเศษ..</b>
 • สมาชิกลำดับที่: 5
Re: บ่อเกลือสินเธาว์ภูเขา แห่งเดียวในโลก
« ตอบ #12 เมื่อ: 16 ธันวาคม 2556, เวลา 20:29:46 น. »
Share: โพสกระทู้นี้ลงใน Twitter ของคุณ  โพสกระทู้นี้ลงใน Facebook ของคุณ...                                 
บ่อเกลือสินเธาว์ภูเขา บ่อที่2

พิกัด GPS N19.14720 E101.15384
สังเกตที่ลูกศรสีเขียว

บัสคอมเทคไทยแลนด์ ดอทคอม  เว็บชุมชมคนรักรถบัส (บัสคอมมิวนิตี้ไทยแลนด์)
พิจิตรบ้านเรา ดอทคอม   "เว็บบ้านเรา เพื่อคนบ้านเรา"
จีพีเอสเที่ยวไทย ดอทคอม  เว็บท่องเที่ยว-ถ่ายภาพ และพิกัดGPS


ออฟไลน์ ลุงเปี๊ยก อ.สากเหล็ก

 • ผู้ใหญ่บ้าน..น๊ะจ๊ะ
 • Administrator
 • *
 • กดนิ้วโป้ง.! แทนคำขอบคุณ
 • -มอบให้: 46
 • -จึงได้รับ: 32
 • กระทู้: 5294
 • กำลังใจ : +265/-0
 • อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร (วทพ.24, HS6LPZ)
 • กลุ่มพิเศษ.. กลุ่มผู้ดูแลเว็บ
  • http://www.gpsteawthai.com
  • <b>กลุ่มพิเศษ..</b>
 • สมาชิกลำดับที่: 1
Re: บ่อเกลือสินเธาว์ภูเขา แห่งเดียวในโลก
« ตอบ #13 เมื่อ: 16 ธันวาคม 2556, เวลา 21:24:51 น. »
Share: โพสกระทู้นี้ลงใน Twitter ของคุณ  โพสกระทู้นี้ลงใน Facebook ของคุณ...                                 
บ่อเกลือ บ้านบ่อหลวงปีนี้ โดยเฉพาะบ่อด้านทิศเหนือ พัฒนาสภาพแวดล้อมได้น่ายกย่องชมเชย สภาพที่ไปเห็นแล้วตะลึงในความสะอาด ความมีระเบียบของร้านค้า เทียบกับปีก่อนที่ผมมาคือปี 2554 สภาพโทรมๆใกล้ร้าง ไม่ค่อยน่าดูชม

ส่วนบ่อในกระทู้ก่อนหน้าผมนี้ เป็นบ่อเกลือด้านทิศใต้ ทั้งสองบ่อห่างกันประมาณ 300 เมตร อยู่ในถนนสายหลักเดินหากันได้สะดวก
ข  อ  เ  ป็  น  ข้  า  ร  อ  ง  บ  า  ท  ทุ  ก  ช  า  ติ  ไ  ป

พิจิตรบ้านเรา ดอทคอม   "เว็บบ้านเรา เพื่อคนบ้านเรา"
จีพีเอสเที่ยวไทย ดอทคอม  เว็บท่องเที่ยว-ถ่ายภาพ และพิกัดGPS
และอีกมากเว็บ ...!?

ออฟไลน์ Rutaiwan

 • สมาชิกใหม่
 • *
 • กดนิ้วโป้ง.! แทนคำขอบคุณ
 • -มอบให้: 0
 • -จึงได้รับ: 1
 • กระทู้: 3
 • กำลังใจ : +0/-0
  • <b>กลุ่มพิเศษ..</b>
 • สมาชิกลำดับที่: 662
Re: บ่อเกลือสินเธาว์ภูเขา แห่งเดียวในโลก (8/12/56)
« ตอบ #14 เมื่อ: 21 กุมภาพันธ์ 2557, เวลา 00:21:41 น. »
Share: โพสกระทู้นี้ลงใน Twitter ของคุณ  โพสกระทู้นี้ลงใน Facebook ของคุณ...                                 
น่าไปจัง แต่ไกลอ่ะ

 

                             
GPStt.com จะแสดงผลถูกต้อง ฟ้อนต์สวยงาม เข้าเว็บได้เร็ว เมื่อท่านใช้เบราเซอร์ Chrome และ Firefox เท่านั้น ไม่รองรับ Internet Explorer  

กลุ่มท่องเที่ยว การท่องเที่ยว (ททท.) | ททท.ภาคกลาง | ททท.ภูมิภาคภาคตะวันออก | กรม อช.สัตว์ป่าและพันธุ์พืช | จองที่พัก อช.ระบบออนไลน์ | จังหวัดแม่ฮ่องสอน | ททท. สนง.แม่ฮ่องสอน | ศูนย์ศิลปาชีพ จ. แม่ฮ่องสอน | กระทรวงวัฒนธรรม | ศูนย์ข้อมูลมรดกโลก(ก.วัฒนธรรม) | สำนักอุทยานแห่งชาติ | เว็บโครงการหลวงฯ | แหล่งน้ำพุร้อนธรรมชาติ (สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว)
การเดินทาง, เครื่องนำทาง การบินไทย | โอเรี่ยนไทย | แอร์เอเชีย | Solar Air | บางกอกแอร์เวย์ | บริษัทขนส่งจำกัด (บขส.) | การรถไฟแห่งประเทศไทย | สมบัติทัวร์ | สยามเฟิสท์ทัวร์ | นครชัยแอร์ | รถทัวร์ไทยดอทคอม | ฟรี.. แผนที่GPS ลาว กัมพูชา พม่า (ทั่วโลก) แบบเทพๆ | ดูกล้อง CCTV ทางหลวง 1 | ดูกล้อง CCTV ทางหลวง 2
ลิ้งค์ที่น่าสนใจทั่วไป.. ติดตามการส่งพัสดุEMS | ตรวจผลสลาก.. | speedtest.adslthailand.com | บอร์ดนักวิทยุสมัครเล่น | ตรวจสอบการเป็นนักวิทยุสมัครเล่นจากชื่อหรือนามเรียกขาน |ตรวจสอบนามเรียกขานที่ถูกยกเลิก | กสทช.กิจการวิทยุสมัครเล่น (เค้าอัพเดทแล้วนะ 31/1/60) | Checkdomain.com | ดาวน์โหลดวีดีโอจากเฟซบุ๊ค | ร้านซ่อมดอทคอม | แปลงไฟล์ออนไลน์ youtube เป็น mp3 ลิ้งค์1 ลิ้งค์2 OK | ตระกูลแปลงไฟล์ pdf | แปลงไฟล์ ภาพ webp เป็น jpg | หมากรุกออนไลน์ | ทีวีออนไลน์ | Shopee.com |