ข้ า พ ร ะ พุ ท ธ เ จ้ า    ~    ก ลุ่ ม เ ว็ บ จี พี เ อ ส เ ที่ ย ว ไ ท ย ด อ ท ค อ ม   (กลุ่มเว็บลูกหลานชาวพิจิตร)

fillgoods.co ระบบจัดการร้านค้าออนไลน์ theterraceview-khaokho เว็บทรีโอแมส Welcome to JustUsers.net
วิทยาลัยเทคโนโลยีชื่นชม ไทย-เยอรมัน สระบุรี แนชเชอรัล รีสอร์ต (Nat's Resort) พิจิตร เม็ดบัวอบกรอบ มาย ฟีเกอ มีจําหน่ายที่ supermarket & 7-Eleven ทุกสาขา (10/12/60) เว็บ justusers.net
ลิ้ ง ค์ ก า ร พ นั น ..!!     แ บ น เ น อ ร์ ก า ร พ นั น ..!!     ไ ม่ ต้ อ ง พ ย า ย า ม ติ ด ต่ อ ม า     ไ ม่ ต้ อ น รั บ ..??

....:::: ::::....         แล้งน้ำ, น้ำท่วม, ลดโลกร้อน เพื่อแก้ปัญหาในระยะยาวในเรื่องดังกล่าว ทางเว็บขอร่วมรณรงค์ให้พี่น้องช่วยกันปลูกป่าทั่วแผ่นดินเพื่อแก้ปัญหาระยะยาวตามพระราชดำริของพ่อ เช่น ท่านที่อยู่ต้นน้ำตามภูเขาที่ลาดชัน หรือตามท้องไร่ท้องนาหัวคันนา ปลูกเท่าที่ทำได้ ทำตอนนี้ลูกหลานเราจะได้ไม่เดือดร้อน ...             เว็บจีพีเอสเที่ยวไทยดอทคอม     "เว็บท่องเที่ยว-ถ่ายภาพ และพิกัดGPS"       ....:::: ::::....

  สังคมแห่งการแบ่งปันนี้จะไม่มีสิ่งที่เพื่อนต้องการ    เมื่อเพื่อนๆ มาแวะเยี่ยมแล้วไม่ฝากสิ่งใดไว้..!!     กลุ่มเว็บนี้..   ดำรงไว้ซึ่ง คุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรม จรรยาบรรณ ไม่เอาเปรียบเพื่อนมนุษย์ ไม่เห็นแก่ตัว ไม่ตักตวงผลประโยชน์เข้าตน..  


ผู้เขียน หัวข้อ: นพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่  (อ่าน 33599 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

ลุงซุป เชียงใหม่

 • บุคคลทั่วไป
นพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่
« เมื่อ: 15 สิงหาคม 2557, เวลา 22:40:51 น. »
Share: โพสกระทู้นี้ลงใน Twitter ของคุณ  โพสกระทู้นี้ลงใน Facebook ของคุณ...                                 

 :Big-QQ (17):นพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่ :Big-QQ (17):
ดอยสุเทพเป็นศรี  ประเพณีเป็นสง่า  บุปผชาติล้วนงามตา  นามล้ำค่านครพิงค์               
                เชียงใหม่ได้รับการขนานนามว่า เมืองหลวงของดินแดนล้านนา เป็นศูนย์รวมวัฒนธรรมของอาณาจักรล้านนา สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 1839 โดยพญามังราย พญางำเมือง และ พ่อขุนรามคำแหง โปรดให้สร้างเมืองเชียงใหม่เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า กว้าง 900 วา ยาว 1,000 วา โดยมีกำแพงเมืองก่อด้วยอิฐ และคูน้ำล้อมรอบ                             
                เชียงใหม่มีสิ่งที่น่าสนใจมากมาย ในด้าน ประวัติศาสตร์ การปกครอง ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ความรุ่งเรืองของพุทธศาสนา และธรรมชาติ ได้รับเลือกให้เป็นเมืองน่าเที่ยวอันดับ 5 ของโลก จากผู้อ่านนิตยสาร Travel & Leisure นิตยสารท่องเที่ยวของสหรัฐอเมริกา ที่มียอดผู้อ่านมากที่สุด ในปี ค.ศ. 2011         
         
 :Big-QQ (43):  ตัวเมืองเชียงใหม่   :Big-QQ (43):
                เที่ยวชมสถาปัตยกรรมโบราณตามวัดวา อาราม ในตัวเมือง เช่น
-     แจ่งศรีภูมิ (สะ – หลี – ภูมิ)  พิกัด gps. 18.795276, 98.993650
                พญามังรายได้เริ่มการก่อสร้างเมืองเชียงใหม่ โดยสร้างกำแพงเมือง แจ่งศรีภูมิเป็นที่แรก
-     แจ่งก๊ะต้ำ  พิกัด gps. 18.781396, 98.992717 
                ในอดีตที่ตรงนี้มีปลาค่อนข้างชุกชุม ชาวบ้านจึงพากันมาจับปลาบริเวณนี้ โดยใช้เครื่องมือจับปลา ที่เรียกกันว่า "ก๊ะต้ำ" จึงเป็นที่มาของแจ่งก๊ะต้ำ
-     แจ่งกู่เฮือง  พิกัด gps. 18.781711, 98.977975 
                สถานที่บรรจุอัฐิของหมื่นเรือง ผู้ควบคุมสถานที่คุมขังขุนเครือ โอรสของพญามังราย ซึ่งคิดชิงราชสมบัติจากพญาแสนภู
-     แจ่งหัวลิน  พิกัด gps. 18.795651, 98.978598 
                เป็นสถานที่รับน้ำจากน้ำที่ไหลมาจากน้ำตกห้วยแก้ว เพื่อนำเข้ามาใช้ในตัวเมือง คำว่า "หัวลิน" หมายถึง จุดเริ่มต้นของรางน้ำ

-     ประตูช้างเผือก  พิกัด gps. 18.795377, 98.986596
                เป็นประตูหัวเวียงทางด้านทิศเหนือของเมืองเชียงใหม่ บริเวณนี้มี ตลาดช้างเผือก และเป็นย่านตลาดโต้รุ่ง(ยุคแรกๆ) ขายอาหารในตอนกลางคืน มาจนถึงปัจจุบัน
-     ประตูท่าแพ (ประตูเชียงเรือก) (อยู่ใกล้หมู่บ้านเชียงเรือก)  พิกัด gps. 18.787773, 98.993229
                อยู่ทางด้านทิศตะวันออกของเมืองเชียงใหม่ เป็นประตูออกไปยังย่านการค้าริมฝั่งแม่น้ำปิง
-     ประตูเชียงใหม่  พิกัด gps. 18.781450, 98.988954   
                เป็นประตูท้ายเวียงอยู่ทางด้านทิศใต้ของเมืองเชียงใหม่ บริเวณนี้มี ตลาดประตูเชียงใหม่ เป็นตลาดเช้า อยู่ใกล้กับ ถนนคนเดินวัวลาย (วันเสาร์)
-     ประตูสวนปรุง (ประตูแสนปรง)  พิกัด gps. 18.781628, 98.981589
                เป็นประตูเมืองอีกแห่งหนึ่ง อยู่ทางด้านทิศใต้
-     ประตูสวนดอก  พิกัด gps. 18.788863, 98.977859 
                อยู่ด้านทิศตะวันตก ในอดีตมีสวนดอกไม้ของเจ้าครองนครอยู่นอกกำแพงเมืองไม่ไกลจากที่นี่มากนัก (ปัจจุบันคือที่ตั้งของวัดสวนดอก)


-     วัดดับภัย (วัดอภัย หรือ วัดตุงกระด้าง)  พิกัด gps. 18.792593, 98.981797
                มีบ่อน้ำโบราณอยู่ด้านหน้าวิหาร เชื่อกันว่าถ้านำไปอาบ จะช่วยปัดเป่าสิ่งร้ายต่างๆ ให้ผ่านพ้นไป ในสมัยก่อนหลังจากกษัตริย์เชียงใหม่ทำการออกรบกับผู้รุกราน เสร็จศึกก็จะมาอาบน้ำที่บ่อน้ำแห่งนี้ ก่อนที่จะไปทำพิธีต่ออายุที่วัดเชียงยืน
-     วัดพระสิงห์ (วัดลีเชียงพระ) , (พระธาตุประจำปีมะโรง) พิกัด gps. 18.788584, 98.981496
                สร้างในสมัยพระเจ้ากือนา ในปี พ.ศ. 1888 และได้รับการยกฐานะเป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ประเภทมหาวิหาร ในปี พ.ศ. 2493
      สิ่งที่น่าสนใจ
   -  วิหารลายคำ 
                วิหารรูปแบบสถาปัตยกรรมล้านนา และเป็นที่ประดิษฐานพระสิงห์ หรือ พระพุทธสิหิงค์ ซึ่งสร้างที่เมืองลังกาในปี พ.ศ. 700 ต่อมาถูกอัญเชิญไปยังสถานที่ต่างๆ หลายแห่ง เช่น เมืองนครศรีธรรมราช เมืองสุโขทัย อยุธยา กำแพงเพชร กรุงเทพ และ เชียงใหม่ ภายในวิหารมีจิตรกรรมฝาผนัง เรื่องสังข์ทอง ซึ่งพบเห็นที่นี่ ที่เดียวในประเทศไทย
   -  วิหารสองสงฆ์ 
                เป็นที่ประดิษฐานพระเจ้าทองทิพย์จำลอง
   -  หอไตร
   -  พระธาตุหลวง (พระมหาเจดีย์) 
                1 ใน พระธาตุ 12 นักษัตร ตามความเชื่อของชาวล้านนา เป็นพระธาตุประจำผู้ที่เกิดปีมะโรง
   -  พระวิหารพระพุทธไสยาสน์ 
                เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ปูนปั้น สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2094
-     วัดพวกหงษ์ พิกัด gps. 18.783111, 98.981164   
                เจดีย์เก่ารูปแบบสถาปัตยกรรมพุทธศตวรรษที่ 21 เจดีย์รูปแบบนี้พบเห็นในจังหวัดเชียงใหม่เพียง 3 แห่งเท่านั้น คือ วัดร่ำเปิง วัดเจดีย์ปล่อง และวัดพวกหงษ์
-     วัดหมื่นเงินกอง พิกัด gps. 18.785235, 98.981065
                วิหาร เป็นวิหารทรงพื้นเมืองล้านนา มีลวดลายแกะสลักที่งดงามมาก 
-     วัดเจดีย์หลวง (วัดโชติการาม) พิกัด gps. 18.786937, 98.986585   
                เจดีย์ขนาดใหญ่ที่สุดในเชียงใหม่ สร้างขึ้นในสมัยพญาแสนเมือง เรียกอีกชื่อว่า กู่หลวง ในสมัยพระเจ้าติโลกราช ได้เสริมพระเจดีย์ขึ้นใหม่ และอัญเชิญพระแก้วมรกตมาประดิษฐานที่มุขทางด้านตะวันออกของเจดีย์ เป็นเวลานานถึง 80 ปี ต่อมาได้เกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ทำให้ยอดเจดีย์ได้หักลง แต่ก็ได้รับการทำนุบำรุงมาตลอดจนถึงปัจจุบัน ด้านหน้าประตูทางเข้าวิหารของวัดเจดีย์หลวง มีบันไดนาคเลื้อยเป็นซุ้มประตู ได้รับการยอมรับว่าเป็นนาคที่สวยที่สุดของภาคเหนือ
      สิ่งที่น่าสนใจ
   -  พระวิหารหลวง 
                สร้างขึ้นใน ปี พ.ศ. 2471 โดย เจ้าแก้วนวรัฐ เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่องค์สุดท้าย
   -  พระเจดีย์หลวง (กู่หลวง)
   -  พระอัฏฐารส   
                พระพุทธรูปยืนปางห้ามญาติ ศิลปะแบบเชียงใหม่ตอนต้น
   -  เสาอินทขิล หรือ เสาหลักเมืองเชียงใหม่ (ในบริเวณวัดเจดีย์หลวง)
                ประดิษฐานอยู่ในวิหารจตุรมุขทรงไทยด้านหน้าพระวิหารวัดเจดีย์หลวง ทุกๆ ปี ประมาณเดือนพฤษภาคมจะมีงานประเพณี เรียกว่า งานอินทขิล หรือ งานขันดอก เป็นการฉลองเสาหลักเมือง
-     วัดอินทขิล (วัดสะดีือเมือง) พิกัด gps. 18.78977, 98.98719
      สิ่งที่น่าสนใจ
   -  หลวงพ่อขาว (พระเจ้าขาว)
-     วัดดวงดี (วัดต้นหมากเหนือ) พิกัด gps. 18.78956, 98.98886
      สิ่งที่น่าสนใจ
   -  หอไตร 
                รูปแบบพื้นเมืองล้านนา มีความประณีต สวยงามที่สุดในกรอบเขตเมืองโบราณ คาดว่าเป็นฝีมือของช่างหลวงที่สร้างวัดพระสิงห์ เพราะมีรูปแบบและลวดลายคล้ายๆ กัน
   -  วิหารหลัก และ อุโบสถ
-     วัดศรีเกิดวัดศรีเกิด พิกัด gps. 18.78833, 98.98380
      สิ่งที่น่าสนใจ
   -  วิหารพระเจ้าแข้งคม
-     วัดเชียงมั่น พิกัด gps. 18.793794, 98.989581     
                เป็นวัดแรกที่สร้างขึ้นในเชียงใหม่ สร้างใน ปี พ.ศ. 1840 ก่อนหน้าเป็นหอนอนของพญามังราย หลังจากสร้างเมืองเชียงใหม่เป็นที่เรียบร้อย ทรงยกพระตำหนักที่ประทับ ถวายเป็นพระอาราม ให้ชื่อว่า วัดเชียงมั่น
      สิ่งที่น่าสนใจ
   -  พระศิลา
   -  พระเสตังคมณี (พระแก้วขาว)
                 พระนางจามเทวีนำขึ้นมาจากลพบุรี ครั้งเมื่อเสด็จขึ้นมาปกครองนครหริภุญชัย
   -  พระวิหาร
   -  เจดีย์ช้างล้อม  (รูปแบบคล้ายกับเจดีย์วัดช้างล้อมที่ จ.น่าน) 
   -  หลักศิลาจารึกการสร้างเมืองเชียงใหม่
-     วัดเชียงยืน พิกัด gps. 18.796355, 98.988876
                เคยเป็นที่ประทับของปฐมสังฆราช (พระอภัยสารทะ) สังฆนายกองค์แรกของอาณาจักรล้านนา วัดเชียงยืนเป็นวัดมงคลนาม ประดิษฐานมงคลศักดิ์สิทธิ์ คือ พระสัพพัญญูเจ้าเดชเมือง หมายถึง บารมีอำนาจยิ่งใหญ่ ซึ่งเจ้าพระยามหากษัตริย์ล้านนาในอดีตจะมาทำการสักการบูชาก่อนเข้าเมือง หรือเมื่อมีพิธีราชาภิเษก หรือ ทั้งก่อน – หลังออกศึกสงคราม เพื่อให้เกิดสิริมงคล
-     วัดลอยเคราะห์ วัดร้อยข้อ หรือ วัดฮ้อยข้อ พิกัด gps. 18.784596, 98.996909
                ประดิษฐาน พระพุทธรูปปางถวายเนตร และ พระเจ้าทันใจ ทุกๆ วันอาทิตย์เปิดสอน ดนตรีพื้นเมือง สำหรับผู้ที่สนใจอีกด้วย
-     วัดชัยมงคล วัดอุบาเพ็ง หรือ วัดอุบาพอก พิกัด gps. 18.78037, 98.00398   
                สร้างขึ้นในสมัยพญาติโลกราช เจดีย์เป็นศิลปะ พม่า – มอญ ที่ตั้งของวัดอยู่ริมแม่น้ำปิง ท่าน้ำของวัดแต่เดิมเจ้านายฝ่ายเหนือใช้เป็นท่าลงเรือสำหรับล่องลงไปยังกรุงเทพ
-     วัดพันเตา (วัดพันเท่า) พิกัด gps. 18.78775, 98.98789
                วิหารเคยเป็นท้องพระโรง ของพระเจ้ามโหตรประเทศ โฆษณาทางโทรทัศน์ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็มาถ่ายทำที่นี่
      สิ่งที่น่าสนใจ
   -  วิหารวัดพันเตา เป็นอาคารทรงพื้นเมืองที่สร้างจากไม้ทั้งหลัง
   -  ธรรมาสน์โบราณ
   -  ศาลาสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังษี)
-     วัดแสนฝาง พิกัด gps. 18.789042, 98.998538
                ในอดีตเป็นย่านการค้าของพ่อค้าชาวพม่า จึงมีศิลปะแบบพม่าผสมอยู่ เจดีย์ประธานทรงระฆังแบบร่วมสมัยกับพม่า มีลวดลายปูนปั้นที่งดงาม และกุฏิ 100 ปี หลวงโยนการพิจิตร เป็นตึกขนาดใหญ่สถาปัตยกรรมแบบโคโรเนียล  เป็นอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจ
-     วัดบุพพาราม พิกัด gps. 18.78829, 98.99841
      สิ่งที่น่าสนใจ
   -  หอมณเทียรธรรม 
                ประดิษฐานพระไตรปิฏกฉบับลงทองขมุ ศิลปะแบบล้านนา และ พระพุทธบุพพาภิมงคล ภ.ป.ร. และ พระพุทธนเรศร์สักชัยไพรีพินาศ ชั้นล่างเป็นศูนย์วัฒนธรรมท้องถิ่นล้านนา รวบรวมวัตถุโบราณ ของพื้นเมืองต่างๆ
   -  วิหารหลังเล็ก 
                ประดิษฐานพระพุทธไชยลาภประสิทธิโชค พระพุทธรูปเก่าแก่ อายุไม่ต่ำกว่า 300 ปี
   -  พระเจดีย์  รูปทรงล้านนาไทย บรรจุพระเกศาธาตุ
   -  วิหารหลังใหญ่ 
                ศิลปกรรมแบบล้านนา ประดิษฐานพระมหาพุทธรูปปฏิมากร และภาพเขียนพุทธประวัติ และมหาเวสสันดรชาดก เขียนจากสีฝุ่น
   -  บ่อน้ำทิพย์ 
                ได้ใช้น้ำจากบ่อนี้สรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุ และได้ใช้น้ำนี้ร่วมในพระราชพิธีสำคัญๆ ต่างๆ 
-     วัดกู่เต้า (วัดเวฬุวนาราม) พิกัด gps. 18.80264, 98.98841
                เจดีย์กู่เต้าเป็นศิลปะแบบพม่า คล้ายบาตรพระ หรือผลน้ำเต้า ซ้อนลดหลั่นกัน 5 ชั้น
-     วัดป่าเป้า พิกัด gps. 18.796046, 98.992320
                เป็นวัดเงี้ยวแห่งแรกที่สร้างขึ้นในเชียงใหม่ เมื่อปี พ.ศ. 2426 เจดีย์ศิลปะแบบไทยใหญ่ ในเดือนเมษายนของทุกๆ ปี จะมีการจัดประเพณีปอยส่างลอง ซึ่งเป็นประเพณีของชาวไทยใหญ่ด้วย
-     วัดช่างฆ้อง พิกัด gps. 18.784953, 98.998103
                หอไตรเป็นตึก 2 ชั้น ศิลปะแบบผสม จีน – พม่า ด้านนอกมีภาพจิตรกรรมฝาผนัง เรื่องพระเจ้าสิบชาติ ฝีมือช่างพื้นบ้าน ซึ่งยังคงมีความสมบรูณ์ให้ชม
-     วัดอู่ทรายคำ พิกัด gps. 18.789526, 98.994601
                พระสิงห์หยก ศิลปะแบบเชียงแสนประยุกต์ บรรจุพระบรมสารีริกธาตุในพระเศียร
-     วัดโลกโมฬี พิกัด gps. 18.79595, 98.98264   
                 เป็นวัดร้างมานาน ได้รับการปรับปรุงดูแล ภายหลังภาพยนตร์ เรื่องสุริโยทัย ออกฉายได้ไม่นานมากนัก วิหารไม้แกะสลักลวดลายงดงาม
      สิ่งที่น่าสนใจ
   -  เจดีย์วัดโลกโมฬี  จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ระบุ สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2071 เป็นศิลปะแบบพุกาม
-     วัดเจ็ดยอด (วัดโพธารามมหาวิหาร) , (พระธาตุประจำปีมะเส็ง) พิกัด gps. 18.80840, 98.97223
                สร้างโดยพระเจ้าติโลกราช เคยใช้เป็นสถานที่ทำการสังคายนาพระไตรปิฎก ใช้เวลา 1 ปี เป็นครั้งที่ 8 ของโลก และเป็นครั้งแรกของไทย ใน ปี พ.ศ. 2020
      สิ่งที่น่าสนใจ
   -  พระศรีมหาโพธิ์เจดีย์  ลักษณะคล้ายมหาโพธิ์เจดีย์พุทธคยาในประเทศอินเดีย
   -  พระสถูปเจดีย์อนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าติโลกราช  บรรจุพระอัฐิและพระอังคารธาตุของพระเจ้าติโลกราช
-     พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเชียงใหม่ พิกัด gps. 18.811869, 98.976677
                รวบรวมสิ่งของเครื่องใช้ ศิลปวัฒนธรรม พระพุทธรูปโบราณ เครื่องถ้วยสังคโลก เครื่องไม้งานแกะสลัก ภาพถ่ายประวัติศาสตร์ของเมืองเชียงใหม่ (จัดเก็บค่าเข้าชม)
-     วัดศรีสุพรรณ พิกัด gps. 18.77885, 98. 98392
                เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นงานช่างสิบหมู่ หัตถกรรมสล่าล้านนา เพื่อการอนุรักษ์ และถ่ายทอดให้กับเยาวชนที่สนใจ
      สิ่งที่น่าสนใจ
   -  พระพุทธปาฏิหารย์ หรือ พระเจ้าเก้าตื้อ 
                พระพุทธรูปศิลปะเชียงแสนผสมสุโขทัย อายุประมาณ 500 ปี
   -  วิหารสถาปัตยกรรมล้านนา 
                ได้รับการปรับปรุงขึ้นใหม่ เป็นศิลปะร่วมสมัยฝีมือช่างเครื่องเงินภูมิปัญญาท้องถิ่น ชาวบ้านศรีสุพรรณ
   -  อุโบสถเงิน 
                อุโบสถเดิมชำรุดทรุดโทรม ชาวบ้านร่วใจกันบูรณะร่วมสร้างให้เป็นอุโบสถเงินหลังแรกของโลก
   -  หอไตร  รูปแบบสถาปัตยกรรมล้านนา เก็บรักษาคัมภีร์ใบลานโบราณ
   -  พระบรมธาตุวัดศรีสุพรรณ   
-     หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ พิกัด gps. 18.79062, 98.98702
                เป็นอาคาร 2 ชั้นแบบโคโรเนียล สร้างขึ้นในสมัย ร.6 เคยใช้เป็นศาลาว่าการรัฐบาลมณฑลพายัพ และศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อาคารด้านหน้าจัดแสดงนิทรรศการถาวร อาคารด้านหลังเป็นสถานที่จัดกิจกรรมทางวัฒนธรรม นิทรรศการหมุนเวียน ห้องนิทรรศการศิลปกรรมล้านนา ห้องสารสนเทศ และ ห้องภัณฑารักษ์ (จัดเก็บค่าเข้าชม)
-     พระบรมราชานุสรณ์สามกษัตริย์ (อนุสาวรีย์สามกษัตริย์) พิกัด gps. 18.79015, 98.98748   
                พระบรมรูปของ พญามังราย(เจ้าเมืองเงินยางเชียงแสน) พญาร่วง(พ่อขุนรามคำแหง) และ พญางำเมือง(เจ้าเมืองพะเยา) ได้ร่วมกันก่อตั้ง นพบุรีศรีนครพิงค์เมืองเชียงใหม่ ในวันพฤหัสบดี เพ็ญเดือน 6 พ.ศ. 1839 
-     ศาลาธนารักษ์ 1 จังหวัดเชียงใหม่ พิกัด gps. 18.788610, 98.988617
                จัดแสดง โบราณสถาน ทรัพย์สิน และ เงินตราในประเภทต่างๆของไทย รวมถึง เครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเปิดให้ รับแลกเหรียญ และ ธนบัตรไทย สำหรับผู้ที่ชอบสะสม
-     คุ้มเจ้าบุรีรัตน์ (มหาอินทร์) พิกัด gps. 18.788610, 98.988617
-     วัดปราสาท พิกัด gps. 18.78963, 98.98090
      สิ่งที่น่าสนใจ
   -  พระเจดีย์
   -  พระเจ้าหมื่นตอง
   -  พระวิหาร  รูปแบบสถาปัตยกรรมแบบล้านนาดั้งเดิม
   -  พระแผง
-     วัดผาบ่อง พิกัด gps. 18.78973, 98.98226 
                พระประธานเป็นพระพุทธรูปทองคำ สร้างโดยพระเกตุเมืองแก้วกษัตริย์เมืองเชียงใหม่ ในปี พ.ศ. 2078
      สิ่งที่น่าสนใจ
   -  วิหาร  รูปทรงล้านนา
   -  กุฏิสงฆ์  ทรงล้านนา
   -  เจดีย์  ทรงปราสาท     
-     วัดชมภู (เจดีย์คู่เหมือนของวัดพระธาตุดอยสุเทพ) พิกัด gps. 18.791045, 98.994543
-     วัดอุปคุต (ไทย) พิกัด gps. 18.78780, 98.00143 
                ประเพณีตักบาตรพระอุปคุตตอนเที่ยงคืน ในเดือนที่มีวันเพ็ญตรงกับวันพุธ เรียกกันว่า ตักบาตรเป็งปุ๊ด
      สิ่งที่น่าสนใจ
   -  วิหาร  เป็นที่ประดิษฐานพระอุปคุต
   -  หอเก็บพระพุทธรูป
-     ท่าเรือหางแมงป่อง พิกัด gps. 18.796045, 99.000289
                 วิถีชีวิตสองฝั่งริมน้ำปิง สถานที่สำคัญๆ ในประวัติศาสตร์ พร้อมเรื่องเล่าจากอดีตสู่ปัจจุบันโดยผู้บรรยายตลอดเส้นทางการเดินเรือ
-     วัดซิกข์ พิกัด gps. 18.79254, 99.00217
-     ชุมชนวัดเกตุ 
                ชุมชนโบราณฝั่งแม่น้ำปิงด้านตะวันออก ผู้คนที่อาศัยอยู่มีหลายเชื้อชาติ ซึ่งพบเห็นจากรูปแบบของสถาปัตยกรรม อาคาร บ้านเรือน ที่ยังหลงเหลือมาจนถึงปัจจุบัน ในอดีตเป็นท่าน้ำสำคัญของการเดินทางเรือระหว่างกรุงรัตนโกสินทร์ (กรุงเทพฯ) มายังเมืองเชียงใหม่
-     วัดเกตุการาม (พระธาตุประจำปีคนเกิดปีจอ) พิกัด gps. 18.79249, 99.00224 
                เคยเป็นสถานที่ประกอบพิธีสะเดาะเคราะห์และสรงน้ำเจ้าหลวงเชียงใหม่ และเป็นพื้นที่ที่ชาวจีนที่ค้าขายทางเรือเข้ามาตั้งถิ่นฐาน ในช่วงสมัยรัชกาลที่ 5
      สิ่งที่น่าสนใจ
   -  พระธาตุเกศแก้วจุฬามณีเจดีย์ 
                เป็นการจำลองพระเกศแก้วจุฬามณีบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ลงมาไว้บนโลกมนุษย์ จึงสร้างให้ยอดพระธาตุเอียงเพื่อไม่ไห้ยอดที่ชี้ขึ้นไปตรงกับพระเกศแก้วจุฬามณีบนสวรรค์
   -  พระวิหาร  สร้างในสมัยรัตนโกสินทร์
   -  พระอุโบสถ
   -  ศาลาบาตร  สถาปัตยกรรมล้านนาและจีนผสมกัน
   -  อาคารโรงเรียนนักธรรมสำนักเรียนวัดสระเกศ  อายุกว่า 100 ปี
   -  พิพิธภัณฑ์วัดเกตุการาม รวบรวมของโบราณมากมายหลายชนิด 
-   ขัวเหล็ก พิกัด gps. 18.784023, 99.004582
                เป็นอีกหนึ่งในสะพานประว้ติศาสตร์ของเมืองเชียงใหม่ จุดเดินเล่น กินลมชมวิว ถ่ายรูปในบรรยากาศแบบชิลๆ
-     โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา พิกัด gps. 18.80025, 99.00820
-     เวียงกุมกาม (นครโบราณใต้ภิภพ Unseen Thailand) พิกัด gps. 18.74741, 99.00154 
                เมืองแห่งแรกที่พญามังราย สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 1829 หลังจากปกครองนครหริภุญขัยได้เป็นเวลา 2 ปี โดยให้ขุดคูเวียงทั้ง 4 ด้าน ไขน้ำแม่ปิง ให้ขังไว้ในคูเมือง โบราณสถานที่ปรากฏอยู่ในเวียงกุมกาม และใกล้เคียง เป็นเวียง (เมือง) ทดลองที่สร้างขึ้น ก่อนที่จะมาเป็นเมืองเชียงใหม่ สามารถนั่งรถม้าเที่ยวชมโบราณสถานได้ โดยใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง
      สิ่งที่น่าสนใจ
   -  วัดกานโถม หรือ วัดช้างค้ำ
   -  วัดเจดีย์เหลี่ยม หรือ วัดกู่คำ ถอดแบบจากเจดีย์กู่กุด วัดจามเทวี ลำพูน
   -  วัดปู่เปี้ย
   -  วัดอีก้าง หรือ วัดอีค่าง
   -  วัดพระธาตุขาว
   -  วัดกู่บ๊าด้อม
   -  วัดพญามังราย
-     พิพิธภัณฑ์แมลงและสิ่งมหัศจรรย์ธรรมชาติ ถ.นิมมานเหมินทร์ ซอย 13 พิกัด gps. 18.796181, 98.970626
                รวมแมลงชนิดต่างๆ ทั้งใน และต่างประเทศ ซากพืช สัตว์ในยุคโบราณต่างๆ หินสวยงาม ที่พิเศษสำหรับที่นี่ คือ รวบรวม ยุง ในประเทศกว่า 400 ชนิด โดยใช้ระยะเวลา 40 กว่าปี ในการรวบรวม เพื่องานวิจัยทางการแพทย์ (จัดเก็บค่าเข้าชม)
-     วัดสวนดอก (วัดบุปผาราม) พิกัด gps. 18.78903, 98.96817     
                พญากือนาโปรดให้สร้างขึ้นเพื่อประดิษฐานพระบรมสารีริธาตุ และเป็นที่จำพรรษาของพระสุมนเถระ ผู้เผยแพร่พุทธศาสนานิกายลังกาวงศ์แบบสุโขทัย เคยเป็นพระราชอุทยานของกษัตริย์ล้านนาไทย มีสถาปัตยกรรมสำคัญ คือ เจดีย์ประธานเป็นเจดีย์แบบล้านนาทรงลังกา กู่บรรจุอัฐิเจ้าตระกูล ณ เชียงใหม่ วิหารประดิษฐานพระเจ้าเก้าตื้อ ซึ่งเป็นพระสำคัญด้วย เป็นจุดที่ชมพระอาทิตย์ยามเย็นที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งของเชียงใหม่
-     วัดอุโมงค์ สวนพุทธธรรม (วัดเวฬุกัฏฐาราม) พิกัด gps. 18.78361, 98.95333
                สร้างขึ้นในสมัยพญามังราย เพื่อให้ฝ่ายอรัญยวาสีจำพรรษา ต่อมาพญากือนา ทรงสร้างอุโมงค์ขึ้นเพื่อให้พระมหาเถรจันทร์ใช้เป็นที่วิปัสสนากรรมฐาน เป็นสวนป่าที่เหมาะกับการนั่งวิปัสสนา และสวนสัตว์ซึ่งเป็นเขตอภัยทาน เดินเล่นได้ และเป็นสถานที่ดูนกที่ดีอีกแห่งหนึ่ง
      สิ่งที่น่าสนใจ
   -  พระเจดีย์  ทรงระฆังคว่ำ ศิลปะแบบลังกา
   -  เสาหิน  สัญลักษณ์พระเจ้าอโศกมหาราช
   -  สระน้ำ   เขตอภัยทานให้อาหารปลา
   -  พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง  รวบรวมโบราณวัตถุเก่าแก่ อายุกว่า 1,000 ปี
   -  จิตรกรรมฝาผนังในอุโมงค์  ศิลปะจีนสมัยราชวงศ์หยวน – ต้นราชวงศ์หมิง และ ศิลปะพม่า สมัยพุกาม
   -  โรงภาพปริศนาธรรม
-     สถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่าเชิงดอยสุเทพ พิกัด gps. 18.78111, 98.94888
                สวนสัตว์เปิด มีสัตว์ป่าหลายชนิด เช่น วัวแดง กวางป่า ละมั่ง นกยูง
-     อ่างเกษตร (อ่างกาแล) (ด้านหลังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่) พิกัด gps. 18.79283, 98.94665
                สถานที่ตั้ง โครงการหลวง และเป็นจุดชมวิวอีกจุดหนึ่งของเมืองเชียงใหม่
-     คณะอุตสาหกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พิกัด gps. 18.76138, 98.92388
                เป็นอีกสถานที่ที่ชาวเชียงใหม่ ชอบมาออกกำลังกาย ปั่นจักรยาน ชมวิว ดูนก ด้านในมีฟาร์มเลี้ยงสัตว์ และต้นไม้ชนิดต่างๆ
-     วัดร่ำเปิง (วัดตโปตาราม) พิกัด gps. 18.77242, 98.95063
                พระยอดเชียงรายทรงให้สร้างขึ้นในปี พ.ศ.2035
      สิ่งที่น่าสนใจ
   -  พระบรมธาตุเจดีย์  บรรจุพระสารีริกธาตุ
   -  พระพุทธรูปหลวงพ่อตโป
   -  พระพุทธรูปหลวงพ่อศรีอโยธยา
   -  หอพระไตรปิฏก  ทรงล้านนา
-     หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พิกัด gps. 18.79131, 98.96388
-     สำนักส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (สี่แยกตลาดต้นพยอม) พิกัด gps. 18.79257, 98.96147
                 รวบรวมบ้านไทยภาคเหนือไว้จำนวนหลายหลัง แต่ละหลังมีรูปทรงและความเป็นมายาวนาน ควรค่ากับการอนุรักษ์ และ เพื่อการศึกษา
-     พิพิธภัณฑ์รถโบราณบ้านอุ๊ยเป็ง(จัดเก็บค่าเข้าชม)
-     ศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่ พิกัด gps. 18.772044, 98.979939
                 เป็นที่รวมศิลปะและวัฒนธรรมของล้านนา มีพิพิธภัณฑ์ผ้าโบราณ "สบันงา" ร้านขายของที่ระลึก มีหมู่บ้านชาวเขาให้เที่ยวชม ตอนกลางคืนมีบริการ “ขันโตก” ซึ่งประกอบด้วยอาหารเหนือ เช่น แกงฮังเล น้ำพริกอ่อง แคบหมู โดยนักท่องเที่ยวจะรับประทานอาหาร และชมการแสดงฟ้อนพื้นเมืองไปพร้อมๆ กัน
-     ถนนคนเดินวันเสาร์ (วัวลาย) พิกัด gps. 18.778528, 98.984525 
                สินค้าที่ระลึก สินค้างานหัตถกรรม งานศิลปะ ด้านต่างๆ วันเสาร์จัดที่ถนนวัวลายตลอดทั้งสาย
-     ถนนคนเดินวันอาทิตย์ (ลานประตูท่าแพ - ถ.ราชดำเนิน) พิกัด gps. 18.788198, 98.987945
                เริ่มตั้งแต่ลานประตูท่าแพไปตามถนนราชดำเนิน จนถึงวัดพระสิงห์วรวิหารตัดตรง 4 แยกกลางเวียง ตั้งแต่บริเวณวัดเจดีย์หลวง ไปถึง อนุสาวรีย์สามกษัตริย์
-     วัดพระธาตุดอยคำ (วัดสุวรรณบรรพต) พิกัด gps. 18.75638, 98.9225 
                สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 1230 ในสมัยพระนางจามเทวี จึงมีประวัติเกี่ยวข้องกับพระนางจามเทวีมาอย่างยาวนาน ต่อมาถูกปล่อยให้รกร้าง เป็นสัญลักษณ์อีกแห่งของนักบิน ก่อนจะเครื่องลงจอดที่สนามบินเชียงใหม่ ที่ลานชมวิว สามารถมองเห็น สถานที่จัดงานราชพฤกษ์ และ สวนสัตว์กลางคืน เชียงใหม่ ไนท์ ซาฟารี และบางส่วนของเมืองเชียงใหม่
      สิ่งที่น่าสนใจ
   -  เจดีย์  บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า
   -  พระพุทธรูปโบราณ  สมัยเชียงแสน และ โบราณวัตถุต่างๆ ภายในวัด
   -  พระพุทธนพีสีพิงครัตน์  พระพุทธรูปขนาดใหญ่
-     เชียงใหม่ ไนท์ ซาฟารี พิกัด gps. 18.74388, 98.92388
                สวนสัตว์กลางคืนแห่งแรกของประเทศไทย และเป็นแห่งที่ 3 ของโลก ชมสัตว์กลางคืนด้วยการเดินในโซนทะเลสาบ นั่งรถชมสัตว์กลางคืน ในโซนต่างๆ น้ำพุดนตรี พร้อม เลเซอร์ผ่านม่านน้ำ เปิดบริการตั้งแต่ 11 .00 น. ไปจนถึง 23.00 น. (จัดเก็บค่าเข้าชม)
-     สวนเฉลิมพระเกียรติฯ อุทยานราชพฤกษ์ 2549 พิกัด gps. 18.74361, 98.92805 
                สถานที่จัดงานแสดง งานมหกรรมพืชสวนโลก ด้านในมี หอคำหลวง รูปแบบสถาปัตยกรรมล้านนา และการจัดแสดงพันธุ์ไม้ต่างๆ มากมาย ทั้งใน และจากประเทศต่างๆ (จัดเก็บค่าเข้าชม)         

เส้นทางดอยสุเทพ                เส้นทางนี้เต็มไปด้วยความร่มรื่นของต้นไม้นานาชนิด   
-     สวนรุกขชาติห้วยแก้ว พิกัด gps. 18.809860, 98.950700
                รวบรวมพันธุ์ไม้นานาชนิดไว้ศึกษา เหมาะสำหรับเป็นที่พักผ่อน และมีสวนสุขภาพสำหรับออกกำลังกาย
-     สวนสัตว์เชียงใหม่ และ เชียงใหม่ ซู อควาเรียม พิกัด gps. 18.81067, 98.94799
                เป็นสวนสัตว์ขนาดใหญ่ มีบริเวณกว้างขวาง มีสัตว์ทั้งที่มีอยู่ในเมืองไทย และนำมาจากต่างประเทศ ภายในสวนสัตว์ยังมี สวนนกนครพิงค์ ศูนย์จัดแสดงนกเพนกวิน เกาะชะนี อาคารเลี้ยงแมวน้ำ อุทยานสัตว์น้ำจืด และ อุทยานสัตว์น้ำ 700 ปี ศรีนครพิงค์ ที่มีอุโมงค์ใต้น้ำที่ยาวที่สุดเอเชีย และที่พลาดชมไม่ได้ คือ ครอบครัวแพนด้า ช่วง ช่วง หลินฮุ่ย และ หลินปิง (จัดเก็บค่าเข้าชม ผู้ใหญ่ 50 บาท เด็ก 10 บาท)
-     อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย พิกัด gps. 18.81284, 98.94602     
                นักบุญแห่งล้านนาไทยผู้เป็นที่เคารพศรัทธาของชาวเชียงใหม่ ผู้ริเริ่มชักชวนให้ประชาชนร่วมแรง ร่วมใจกันสร้าง ถนนจากเชิงดอยขึ้นไปสู่วัดพระบรมธาตุดอยสุเทพ โดยเริ่มลงมือ เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2477 แล้วเสร็จเมื่อปี พ.ศ. 2478
-     น้ำตกห้วยแก้ว พิกัด gps. 18.81240, 98.94516   
                น้ำตกที่มีความสูงประมาณ 10 เมตร และมีเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ จากน้ำตกห้วยแก้ว ไปยังวังบัวบาน และผาเงิบ มีนกหลายชนิดให้ชมอีกด้วย                           
-     น้ำตกวังบัวบาน (ตำนานรักหญิงสาวชาวเหนือกับหนุ่มกรุงที่ถูกถ่ายทอดกันไม่รู้จบ) พิกัด gps. 18.812239, 98.941662
-     ผาเงิบ พิกัด gps. 18.812807, 98.938594
                รอยเท้าครูบาศรีวิชัย นักบุญแห่งล้านนาไทย
-     น้ำตกมณฑาธาร พิกัด gps. 18.81726, 98.92562                   
                เป็นน้ำตกขนาด 9 ชั้น มีน้ำตกไทรย้อยอยู่ชั้นสูงที่สุด ต้นน้ำไหลมาจากห้วยคอกม้า ผ่าน ผาเงิบ วังบัวบาน และน้ำตกห้วยแก้ว ตามลำดับ (มีบ้านพักให้บริการแก่นักท่องเที่ยว)
-     วัดผาลาด วัดผะเลิด หรือ ปะล๊าด พิกัด gps. พิกัด gps. 18.80353, 98.93394   
                สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้ากือนา เพื่อเป็นอนุสรณ์ในการเสี่ยงทายหาสถานที่ประดิษฐานพระบรมธาตุ ตามตำนานการสร้างวัดพระธาตุดอยสุเทพฯ 
      สิ่งที่น่าสนใจ
   -  วิหารวัดผาลาด  สร้างขึ้นในสมัยครูบาศรีวิชัย โดยสล่า (ช่าง) ชาวพม่า
   -  วิหารพระพุทธเจ้า 5 พระองค์ 
                ประดิษฐานพระพุทธรูปพระเจ้า 5 พระองค์ พระกุกสันธนะพุทธเจ้า พระโกนาคมพุทธเจ้า พระกัสสปะพุทธเจ้า พระโคดม (พระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบัน) พระศรีอริยเมตไตรย
   -  สะพานโบราณข้ามลำธาร  เป็นเส้นทางเดินไปยังดอยสุเทพในอดีต
-     วัดพระธาตุดอยสุเทพวรมหาวิหาร (พระธาตุประจำปีมะแม) พิกัด gps. พิกัด gps. 18.80416, 98.92004 
                ตั้งอยู่บนยอดดอย “อุจฉุบรรพต” “ดอยอ้อยช้าง” “ดอยกาละ” หรือที่รู้จักกันในปัจจุบันว่า “ดอยสุเทพ” (ตั้งตามชื่อของ สุเทวฤาษี ที่เคยบำเพ็ญตบะอยู่ที่ดอยนี้) เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวเชียงใหม่ และพุทธศาสนิกชนทั่วประเทศ สร้างในสมัยพระยากือนา ราชวงศ์มังราย ประมาณปี พ.ศ. 1916 องค์พระธาตุเป็นศิลปะแบบเชียงแสน ทุกๆ ปีจะมีงานประเพณีเดินขึ้นดอยสุเทพ และทำบุญวันแปดเป็ง (วันวิสาขบูชา) อย่างยิ่งใหญ่   
      สิ่งที่น่าสนใจ
   -  เจดีย์พระบรมธาตุดอยสุเทพ  รูปทรงเชียงแสน ปิดด้วยทองดีบุก ใต้ฐานพระเจดีย์มีพระบรมสารีริกธาตุส่วนพระเศียรของพระพุทธเจ้าบรรจุอยู่
   -  ฉัตรทั้ง 4 มุม  ฉัตรถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของพระพุทธศาสนาที่แผ่กระจายไปทั้ง 4 ทิศ
   -  หอยอ  เป็นวิหารขนาดเล็กตั้งอยู่ 4 มุมขององค์พระธาตุ
   -  หอท้าวจตุโลกบาล  ท้าวกุเวร หรือ ท้าวเวสสุวรรณ ท้าวธตรส ท้าววิรูปักษ์ และท้าววิรุฬหก เทพที่ปกปักรักษาพระบรมธาตุทั้ง 4 ทิศ
   -  วิหารครูบาศรีวิชัย 
                ประดิษฐานรูปปั้นของครูบาศรีวิชัย และ รูปหล่อของอดีตเจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพ
   -  บันไดนาค  306 ขั้น สำหรับผู้สูงวัย หรือผู้ที่แข้งขาไม่แข็งแรงมากนัก อาจจะใช้บันไดในการลง ส่วนขาขึ้นนั่งกระเช้าขึ้นไป
-     พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ พิกัด gps. 18.80488, 98.89751
                เริ่มสร้างในปี พ.ศ.2503 เพื่อเป็นพระตำหนักที่ประทับแปรพระราชฐานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ฯ และพระบรมวงศานุวงศ์ในวโรกาสที่เสด็จแปรพระราชฐานมาประทับแรมที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อทรงเยี่ยมเยียนราษฎรในเขตภาคเหนือ และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ใช้เป็นที่รับรองพระราชอาคันตุกะที่เสด็จฯ เยือนประเทศไทย โดยมีสวนไม้ดอกชนิดต่างๆ ที่มีชื่อเสียงมาก คือ กุหลาบเวียงพิงค์ ซึ่งมีขนาดใหญ่ และจะสวยเป็นพิเศษในช่วงฤดูหนาว (เปิด 08.30 น. – 16.30 น. จัดเก็บค่าเข้าชม)
-     จุดชมวิวผาดำ พิกัด gps. 18.80508, 98.89566
                สามารถชมเมืองเชียงใหม่ได้ในวันฟ้าใสจากที่นี่อีกแห่งหนึ่ง
-     หมู่บ้านม้ง ดอยปุย พิกัด gps. 18.81611, 98.88277
                ชุมชนบนภูเขา พิพิธภัณฑ์ชาวเขา ซึ่งจัดแสดงเครื่องใช้ งานหัตถกรรมต่างๆ สวนดอกไม้ และน้ำตก ร้านขายของที่ระลึกให้นักท่องเที่ยว
-     ยอดดอยปุย
-     สถานีวิจัยและศูนย์ฝึกอบรมเกษตรที่สูงขุนช่างเคี่ยน (ดอกพญาเสือโคร่ง ซากุระเมืองไทย) พิกัด gps. 18.83985, 98.89856
-     อุทยานแห่งชาติ สุเทพ - ปุย 
                ประกอบด้วยป่าที่อุดมสมบูรณ์ ภูเขาที่สูงสลับซับซ้อน ดอยที่สำคัญได้แก่ ดอยสุเทพ ดอยบวกห้า และ ดอยปุย เป็นแหล่งกำเนิดของต้นน้ำลำธาร ทั้งมีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ และสำคัญทางศาสนา และทางประวัติศาสตร์


เชียงใหม่ – อ. แม่ริม – อ. สะเมิง (สามารถไปบ้านวัดจันทร์ หรือ อำเภอกัลยาณิวัฒนาได้)-     อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า พิกัด gps. 18.866007, 98.944944
                อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ มีที่พัก  ร้านอาหาร และกิจกรรมกลางแจ้ง และกิจกรรมทางน้ำ ในด้านต่างๆ ไว้คอยบริการ เป็นสถานที่ที่พักผ่อน หย่อนใจของชาวเชียงใหม่ และใกล้เคียง (จัดเก็บค่าเข้าชม)
-     ข่วงพระเจ้าล้านนา (สถาปัตยกรรมล้านนาประยุกต์  โดย  อ. วารินทร์  บัววิรัตน์เลิศ) พิกัด gps. 18.860464, 98.959642
-     พิพิธภัณฑ์ และ ศูนย์การเรียนรู้ด้านปิโตรเลียม พิกัด gps. 18.816949, 98.981744
                เป็นแหล่งรวบรวม และการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ด้าน การขุดเจาะ การสำรวจ การผลิต และการกลั่นปิโตรเลียม โดยคนไทย รวมจนถึงความเป็นมาของ บ่อน้ำมันฝาง ที่รู้จักกันดี
-     ศูนย์ศึกษา และสาธิตการเลี้ยงไก่ชน พิกัด gps. 18.845547, 98.987124
                จัดแสดงประวัติความเป็นมาของ ไก่ชน ซึ่งเป็นกีฬาพื้นบ้านของคนไทยมานานแสนนาน ตั้งแต่ วิธีเลี้ยง การฝึกฝน เพื่อนำเข้าแข่งขัน การรักษาอาการบาดเจ็บ และจัดแสดงไก่ชน สายพันธุ์ต่างๆ
-     พิพิธภัณฑ์พระตำหนักดาราภิรมย์ พิกัด gps. 18.91305, 98.94222     
                ตั้งอยู่ในบริเวณค่ายดารารัศมี เคยเป็นที่ประทับของพระราชชายาเจ้าดารารัศมี เจ้าจอมในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (ร.5) และทรงเป็นพระธิดาในพระเจ้าอินทวิชยานนท์ พระเจ้าหลวงเชียงใหม่ เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่องค์สุดท้าย ภายในจัดแสดงสิ่งของเครื่องใช้ เกี่ยวกับพระราชชายาฯ โดยให้มีสภาพใกล้เคียงกับในอดีตมากที่สุด เช่น ห้องพักผ่อนพระอิริยาบถ จัดแสดงจานชาม เครื่องเสวย ของใช้ส่วนพระองค์ และเครื่องดนตรี (จัดเก็บค่าเข้าชม)
-     พิพิธภัณฑ์บ้านคำอูน  พิกัด gps. 18.919738, 98.915420
-     แม่ปั้นดิน พ่อทำสวน (พิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญาพื้นบ้านล้านนา) พิกัด gps. 18.91555, 98.96027
-     วัดพระพุทธบาทสี่รอย (รอยพระพุทธบาทแห่งเดียวในประเทศไทยที่ไม่ได้จำลอง และเก่าแก่ที่สุดในประเทศไทย) พิกัด gps. 19.01750, 98.76278
-     น้ำตกตาดหมอก พิกัด gps.
-     น้ำตกแม่สา พิกัด gps. 18.90722, 98.90250
-     ฟาร์มกล้วยไม้ และ ฟาร์มผีเสื้อ
-     คุ้มเสือ (Tiger Kingdom) พิกัด gps. 18.92444, 98.93194
-     ฟาร์มงู แม่สา มีด้วยกัน 3 แห่ง
                รวบรวมพันธุ์งูที่มีในเมืองไทย และศึกษาด้านการขยายพันธุ์ มีการแสดงของงู และการรีดพิษงูให้นักท่องเที่ยวชมทุกวัน
-     โรงเรียนฝึกลิงเพื่อการเกษตร
-     ฟาร์มจรเข้ พิกัด gps. 18.918008, 98.909489
-     สวนสัตว์ แมลงสยาม พิกัด gps.18.91777, 98.90833 
                รวบรวมจัดแสดงแมลงจากทุกมุมโลกทั้งแบบจัดสตาฟไว้ และแบบที่ยังมีชีวิตอยู่ให้เห็นวงจรชีวิตของแมลงในแบบต่างๆ
-     ปางช้างแม่สา (พิกัด gps. 18.89972, 98.87527)
             ชมการแสดงของช้างในแบบต่างๆ เช่น เดินพาเหรด เล่นดนตรี เตะฟุตบอล และวาดรูป
-     สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์
                แหล่งศึกษาพันธุ์ไม้ที่สมบรูณ์แบบที่สุดในประเทศไทย และมีมาตรฐานระดับนานาชาติ สร้างเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จะแบ่งพันธุ์ไม้ตามวงศ์ และความเหมาะสมของสภาพพื้นที่ (จัดเก็บค่าเข้าชม) (พิกัด gps. 18.89888, 98.86000)
-     โครงการหลวงหนองหอย (ม่อนแจ่ม)
                1,200 เมตรจากระดับน้ำทะเล ทำให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมอย่างสูงอีกแห่งของเชียงใหม่ อยู่ภายใต้การดูแลของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย มีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี สามารถมองเห็นทะเลหมอก พระอาทิตย์ขึ้น และ พระอาทิตย์ตก ที่งดงาม
-     สวนองุ่น เอเดน
-     บ้านม้งแม่สาใหม่
-     บันจี้จัมป์ รถเอทีวี
-     บ้านทุ่งหลวง (จัดแสดงหมู่บ้านชาวเขาเผ่าต่างๆ  และ  กระเหรี่ยงคอยาว)
-     น้ำพุร้อนโป่งกวาว
-     ดอยม่อนอังเกตุ (ป่าสน , หมู่บ้านลีซอ , หมู่บ้านกระเหรี่ยง)
                1,840 เมตรจากระดับน้ำทะเล จึงเป็นที่มาของ คำว่า หลังคาของอำเภอสะเมิง ดินแดนสตอเบอรี่ สามารถชมทะเลหมอกในยามเช้า(ฤดูหนาว) และจะเห็น ดาวบนดิน หรือ แสงไฟจากหมู่บ้านด้านล่างอีกด้วย
-     เขตรักษาพันธุ์สะเมิง (พระธาตุม่อนเปี๊ยะ , พระพุทธบาทป่ากล้วย , ผาต๊ะ)
-     อุทยานแห่งชาติขุนขาน
-     สถานีวิจัยเกษตรหลวงปางดะ
-     ไร่สตอเบอรี่ หลายๆ แห่งใน แม่ริม และ สะเมิง เช่น ไร่นภภูผา ไร่วงศ์วาน ไร่ดอยแก้ว (จัดเก็บค่าเข้าชม)
-     ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงวัดจันทร์
                ที่ตั้งของป่าสนธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย มีความสูง ประมาณ 900 – 1,200 เมตร จากระดับน้ำทะเล โครงการทดลองเพาะพันธุ์ ฟักทองญี่ปุ่น ฟักบัตเตอร์นัท พลับ ส้ม และ แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชาวกระเหรี่ยง เช่นการทอผ้ากี่เอว หัตถกรรมเครื่องเงิน เครื่องจักสาน มีบริการที่พัก

อ. แม่ริม – อ. แม่แตง  (แยกไป อ.ปาย แม่ฮ่องสอน ได้)   
-     น้ำตกหมอกฟ้า
                น้ำตกที่มีขนาดไม่ใหญ่มากนัก เป็นน้ำตกชั้นเดียว ทิ้งตัวลงมาจากที่สูง บรรยากาศร่มรื่นเหมาะแก่การพักผ่อน เป็นจุกพักรถอีกจุดหนึ่งในระหว่างการเดินทาง ไป อ.ปาย (จัดเก็บค่าเข้าชม) (พิกัด gps. 19.11250, 98.77444)
-     โป่งเดือด ป่าแป๋ (น้ำพุร้อนที่พุ่งสูงที่สุดในเมืองไทย)
                น้ำพุร้อนที่พุ่งสูงที่สุดในประเทศไทย บางครั้งอาจสูงถึง 4 เมตร เลยทีเดียว มีความร้อนประมาณ 90 – 99 องศาเซลเซียส มีเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติโป่งเดือด สำหรับผู้ที่ชื่นชอบความงามของธรรมชาติ (จัดเก็บค่าเข้าชม)
-     ปางช้างแม่แตง และ ปางช้างแม่ตะมาน
-     อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง
-     ขุนแม่ยะ หรือ หน่วยจัดการต้นน้ำขุนแม่ยะ (ดอกพญาเสือโคร่ง  ซากุระเมืองไทย)
-     เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล
                                                 
อ.เชียงดาว - อ.เวียงแหง - อ.ไชยปราการ 
-     ดอยอ่างขาง
-     สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง
-     บ้านนอแล (วิถีชีวิตของชาวปะหล่อง , ไร่สตอเบอรี่ , ฐานปฎิบัติการบ้านนอแล ชายแดนไทย – พม่า)
-     บ้านขอบด้ง (วิถีชีวิตของชาวเขาเผ่ามูเซอ ,ไร่สตอเบอรี่)     
-     ศูนย์ฝึกลูกช้างเชียงดาว
-     ดอยหลวงเชียงดาว (ความสูงจากระดับน้ำทะเล 2,195 เมตร สูงเป็นอันดับที่ 3 ของประเทศไทย)
-     ถ้ำเชียงดาว
-     วัดถ้ำผาปล่อง (พิพิธภัณฑ์เครื่องอัฐบริขารของหลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร)
-     อำเภอเวียงแหง
                เมืองชายแดนติดกับพม่า มีผู้คนหลายเชื้อชาติอยู่ด้วยความสงบ รักษาขนบธรรมเนียมดั้งเดิมของตนเอง เช่น ชาวไทยภูเขา ไทยใหญ่ จีนฮ่อ 
-     พระสถูปเจดีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชนุสรณ์
-     พระบรมธาตุแสนไห
-     บ้านเปียงหลวง (ด่านช่องหลักแต่ง ชายแดนไทย – พม่า)
-     วัดฟ้าอินทร์ (วัด 2 แผ่นดิน เจดีย์อยู่ฝั่งไทย โบสถ์อยู่ฝั่งพม่า)
-     ถ้ำโบราณ (อายุประมาณ 5,000 ปี)
-     ไร่ช้างขาว
                สูงจากน้ำทะเลที่ความสูงประมาณ 700 เมตร อากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี มีแปลงปลูก พริกชี้ฟ้า กระหล่ำม่วง ส้มสายน้ำผึ้ง และ ส้มโชกุน มีที่พักบริการนักท่องเที่ยว
-     บ้านอรุโณทัย (วิถีชีวิตชาวจีนยูนนาน)
-     สนป่าเกี๊ยะ หรือ แม่ตะมาน (ชมวิวทะเลหมอก ยอดดอยเชียงดาว)
-     สถานีวิจัยเกษตรที่ราบสูงป่าเกี๊ยะดอยเชียงดาว
-     ห้วยน้ำรู หรือ สามหมื่น
                เที่ยวชม หมู่บ้านชาวเขาเผ่าลีซอ การปลูกกาแฟ และ ไม้ผลเมืองหนาว มีที่พักไว้คอยบริการกับนักท่องเที่ยวด้วย
-     วัดถ้ำตับเต่า
-     อุทยานแห่งชาติดอยเวียงผา
                มีน้ำตกให้เที่ยวชมหลายแห่ง เช่น น้ำตกห้วยทรายขาว น้ำตกแม่ฝางหลวง น้ำตกดอยเวียงผา และจุดชมวิวดอยเวียงผา มีที่พักไว้คอยบริการนักท่องเที่ยว
-     น้ำซาวรู
                สิ่งมหัศจรรย์จากธรรมชาติ อีกแห่งหนึ่ง ลักษณะเป็นธารน้ำ ไหลออกจากช่องหิน (รอยแยกของดิน) ประมาณ 20 รู ตลอดทั้งปี เป็นแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สะอาดสามารถดื่มกินได้ เป็นป่าที่มีความอุดมสมบรูณ์มาก น้ำไหลแรงตลอดทั้งปี
-     ถ้ำผีแมน
                พบเครื่องใช้ ภาชนะต่างๆ ภายในถ้ำ และสุสานฝังศพมนุษย์ในสมัยโบราณ และโลงผีแมนขนาดใหญ่
-     กาดเมืองผี (คล้ายแพะเมืองผีที่จังหวัดแพร่)
-     ป่าพันปี สระมรกต
-     กองบัญชาการกองทัพ 3 คณะชาติ ก๊กมินตั๋ง กองทัพ 93 ถ้ำง๊อบ
-     หมู่บ้านหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผา
                หมู่บ้านเครื่องปั้นดินเผาที่มีชื่อเสียง ส่งออกเป็นสินค้า OTOP และเป็นสินค้าเพื่อการส่งออกไปยังต่างประเทศ สามารถเข้าชมการผลิตได้ทุกวัน
-     ดอยผาแดง (ดอกทิวลิปดอยผาแดง)
-     ประตูหินโบราณ         

อ.ฝาง - บ้านท่าตอน - อ.แม่อาย 
-     อุทยานแห่งชาติแม่ฝาง
-     ดอยผาหลวงผ้าห่มปก (ความสูงจากระดับน้ำทะเล 2,285 เมตร สูงเป็นอันดับ  2  ของไทย)
-     ถ้ำห้วยบอน
-     บ้านยาง (พิพิธภัณฑ์โรงงานหลวง ชิมอาหารจีนยูนนาน)
                หมู่บ้านจีนยูนนาน หมู่บ้านอนุรักษ์เพื่อการท่องเที่ยว ที่น่าสนใจ น้ำตกบ้านยาง ศาลเจ้าแม่กวนอิม และพิพิธภัณฑ์โครงการหลวง (พิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิต Living Site Museum) ซึ่งจำลองบรรยากาศของโรงงานโครงการหลวงในยุคเริ่มแรก อาหารแนะนำ เช่น ขาหมูยูนนาน สุกี้ยูนนาน และ ผลิตภัณฑ์จากโครงการหลวง
-     บ้านท่าตอน (ล่องเรือไปตามแม่น้ำกก สามารถไปถึงเชียงรายได้ ใช้เวลาประมาณ 3 - 4 ชั่วโมง)
-     สวนส้มธนาธร ท่าตอน
-     สวนสัม tap.
-     บ่อน้ำมันฝาง
-     บ่อน้ำร้อนฝาง
-     วัดท่าตอน
                วัดที่ตั้งอยู่บนเนินสูง สามารถมองเห็นความงามได้รอบด้าน มีองค์พระเจดีย์ที่สวยงาม แบ่งออกเป็นชั้นๆ ตามความเชื่อของพุทธศาสนา เป็นศูนย์บำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด และสงเคราะห์ชาวเขา                 
-     น้ำตกตาดหมอก – ตาดเหมย
-     วัดแม่อายหลวง
                 ศิลปะแบบไทยใหญ่ที่สวยงาม เป็นศูนย์รวมของชาวไทยใหญ่ มีงานประเพณีของชาวไทยใหญ่ ต่างๆ     

อ.สันทราย - อ.ดอยสะเก็ด-     เขื่อนแม่กวงอุดมธารา
-     หนองบัวพระเจ้าหลวง
-     บ้านไทลื้อ (หมู่บ้านอนุรักษ์ วิถีชีวิต ศิลปะ และ วัฒนธรรมของชาวไทลื้อ)
-     สวนพฤษศาสตร์ทวีชล (จัดเก็บค่าเข้าชม) (พิกัด gps. 19.43861, 99.17722)
-     วัดพระธาตุดอยสะเก็ด
-     ชุมชนท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์บ้านโปง (วัดดอยแท่นพระผาหลวง และกิจกรรมอีกมากมาย เช่น ชมการเลี้ยงกวางเขาอ่อน ขี่จักรยานเส้นทางศึกษาธรรมชาติ ศูนย์สาธิตไปโอดีเซล โฮมสเตย์)
-     อุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร้
      สิ่งที่น่าสนใจ
   -  อ่างเก็บน้ำแม่ตะไคร้ 
   -  น้ำตกแม่ตะไคร้
   -  จุดชมวิว กม.6
   -  น้ำตกตาดเหมย
-     ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้

อ.พร้าว-     น้ำพุเย็นเจ็ดสี หรือ น้ำตกบัวตอง
-     ดอยม่อนล้าน
                ความสูงจากระดับน้ำทะเล 1,696 เมตร ทำให้มองเห็นความงามเบื้องล่างได้อย่างสวยงาม สามารถชมพระอาทิตย์ยามเช้า และ พระอาทิตย์ลาลับในช่วงเย็นได้อีกด้วย และยังเห็น ดอยหลวงเชียงดาว เขื่อนแม่งัด และตัวอำเภอพร้าวได้ในช่วงเวลากลางวัน ในฤดูหนาวจะเห็นทะเลหมอกยามเช้าที่สวยงามมาก
-     วัดดอยแม่ปั๋ง (พิพิธภัณฑ์หลวงปู่แหวน)
   
อ. สันกำแพง – อ. แม่ออน
อ.สันกำแพง - อ.แม่ออน   
                เส้นทางสายวัฒนธรรม
-     โรงงานทำผ้าไหม
-     โรงงานทำเฟอร์นิเจอร์
-     โรงงานทำเครื่องเขิน
-     โรงงานทำเครื่องเงิน
-     ศูนย์อุตสาหกรรมกระดาษสาและร่ม (พิกัด gps. 18.76694, 99.07638)
-     บ้านบ่อสร้าง (การสาธิตทำร่ม ,  งานหัตถกรรมต่างๆ) (พิกัด gps. 18.76416, 99.08194)
-     วัดบวกครกหลวง หรือ วัดม่วงคำ
                ภาพจิตรกรรมฝาผนัง ฝีมือช่างเงี๊ยว (ไทยใหญ่) ยังคงความสมบรูณ์ เป็นเรื่องพุทธประวัติ และ ทศชาติชาดก (พิกัด gps. 18.77944, 99.03833)
-     หมู่บ้านต้นเปา (การสาธิตทำกระดาษสา)
-     พิพิธภัณฑ์บ้านจ๊างนัก (การแกะสลักไม้รูปช้าง) (พิกัด gps. 18.72222, 99.11611)
-     ป่าดง ปงไหว (สถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ เตาสังคโลกโบราณ)
-     วัดป่าตึง (ที่ตั้งศพหลวงปู่หล้า  ตาทิพย์)
-     น้ำพุร้อนสันกำแพง (จัดเก็บค่าเข้าชม) (พิกัด gps. 18.81509, 99.22915)
-     ถ้ำเมืองออน (พระธาตุนมผา อยู่บริเวณห้องโถงกลางถ้ำ) (พิกัด gps. 18.78666, 99.23777)
-     ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตก
-     บ้านแม่กำปอง (หมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์)   
-     บ้านป่าเมี่ยง (หมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์)   

อ.หางดง - อ.สันป่าตอง - อ.ดอยหล่อ
-     วัดต้นเกว๋น หรือ วัดอินทราวาส
                เคยเป็นจุดพักขบวนแห่พระบรมธาตุศรีจอมทองจากวัดพระธาตุศรีจอมทอง มายังเชียงใหม่ เพื่อให้ชาวล้านนาได้สักการะและสรงน้ำ เป็นวัดเก่าแก่มีความงดงาม โดยเฉพาะ ศาลาจัตุรมุขที่พบเพียงแห่งเดียวในภาคเหนือ สมาคมสถาปนิกสยามประกาศให้เป็นอาคารอนุรักษ์ดีเด่น เมื่อปี พ.ศ. 2532 (พิกัด gps. 18.72277, 98.92555)
      สิ่งที่น่าสนใจ
   -  วิหาร  แบบล้านนาโบราณ ภูมิปัญญาของช่างในสมัยโบราณ
   -  ศาลามณฑป  ศิลปะแบบพื้นเมืองล้านนา
-     ดอกไม้การ์เด้นท์
                สถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตรแนวใหม่ มีแปลงปลูกพืชผักสวนครัว ผลไม้หลายชนิด การทดลองและวิจัยพืชต่างๆ กว่า 500 ชนิด มีร้านอาหารบริการ การทดลองทำนาน การอาบน้ำควาย การขับรถแทรกเตอร์ และอีกหลายกิจกรรม       
-     หมู่บ้านเครื่องปั้นดินเผาเหมืองกุง
-     พิพิธภัณฑ์สุภา (พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านเอกชนโดย คุณสุภา ลิ้มศักดิ์ดากุล)
-     วัดหางดง
-     บ้านถวาย (เฟอร์นิเจอร์ไม้ตกแต่งบ้าน) (พิกัด gps. 18.68750, 98.94694)
-     บ้าน 100 อัน 1,000 อย่าง (พิกัด gps. 18.65093, 98.90446)
                พิพิธภัณฑ์กึ่งแกลลอรี่ที่รวบรวมผลงานหัตถกรรม งานแกะสลักไม้ รวมถึงของสะสมโบราณของช่างล้านนา โดย อ.ชรวย ณ สุนทร
-     อุทยานแห่งชาติออบขาน
-     เวียงท่ากาน (เมืองโบราณยุคหริภุญไชย)
-     พิพิธภัณฑ์ตุ๊กตา  หรือ  ศูนย์ผลิตตุ๊กตาเชียงใหม่ (จัดแสดงตุ๊กตาจากทุกมุมโลก)
-     วัดศรีนวรัฐ หรือ วัดหลวงทุ่งเสี้ยว (วัดอุปถัมภ์ของเจ้าแก้วนวรัฐ)
-     วัดป่าเจริญธรรม (องค์พระนอนที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือ)
-     กาดวัว (ตลาดนัดค้าขายขนาดใหญ่)
-     อ่างเก็บน้ำหนองสะเรียม (ป่าชุมชน และเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ)
-     วัดหนองพันเงิน (หลวงพ่อเพชร อายุหลายพันปี)
-     พิพิธภัณฑ์พระพิฆเนศ (แห่งเดียวในประเทศไทย) (พิกัด gps. 18.65004, 98.82560)
                จัดแสดงพระพิฆเนศที่รวบรวมมาจากสถานที่ต่างๆ แห่งเดียวในประเทศไทย
-     วัดพระธาตุดอยน้อย (สร้างโดยพระนางจามเทวี อายุเก่าแก่ราวๆ 1,300 ปี) 

อ.สันป่าตอง - อ.แม่วาง (สามารถไปดอยินทนนท์ได้อีกเส้นทางหนึ่ง)-     ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ (ขุนวาง) (ไม้ดอก ไม้ผลเมืองหนาว)
-     ล่องแพแม่วาง
                แม่น้ำวางมีความยาวกว่า 10 กิโลเมตร เหมาะแก่การล่องแพ มีทั้งแพไม่ไผ่ และแพยางให้บริการ ผ่านเกาะแก่งในแต่ละช่วง ความยากระดับ 1 และ 2 เส้นทาง 2 ฝั่งข้างทางสวยงามมาก
-     ปางช้างแม่วาง (กิจกรรมนั่งช้างชมธรรมชาติ)
-     วัดหลวงขุนวิน (พระพุทธรูปไม้แกะสลัก)     

อ.จอมทอง - อ.ฮอด - อ.แม่แจ่ม 
-     อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์
                เดิมชื่อ “ดอยหลวงอ่างกา” ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น “ดอยอินทนนท์” ตามพระนามของ พระเจ้าอินทวิชยานนท์ เจ้าเมืองเชียงใหม่ อากาศหนาวเย็นตลอดปี ในฤดูหนาวจะมีหมอกปกคลุมเกือบทั้งวัน (จัดเก็บค่าเข้าชม)
-     โครงการหลวงดอยอินทนนท์
                เป็นสถานีวิจัยดอกไม้เมืองหนาว โครงการวิจัยสตอเบอรรี่ โครงการศึกษา และรวบรวมพันธุ์เฟรินชนิดต่างๆ โครงการวิจัยกาแฟ โครงการวิจัยฝรั่งคั้นน้ำ ไม้ดอก ผัก (จัดเก็บค่าเข้าชม)
-     ยอดดอยอินทนนท์
                สูงที่สุดในประเทศไทย (ตวามสูง 2,565 เมตรจากระดับน้ำทะเล) มีอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปี เป็นที่ตั้งสถานีเรดาร์ของกองทัพอากาศไทย และสถูปเจ้าอินทวิชยานนท์ เจ้าเมืองเชียงใหม่องค์สุดท้าย ท่านต้องการจะอนุรักษ์ป่าไม้ไว้จนชั่วลูกชั่วหลาน ท่านผูกพันกับที่นี่มาก จึงสั่งว่าหากสิ้นพระชนม์ไปแล้วให้แบ่งเอาอัฐิส่วนหนึ่งมาไว้ที่นี่ (พิกัด gps. 18.58938, 98.48738)
-     จุดชมวิว กม. 41 (พิกัด gps. 18.54757, 98.48449)
-     น้ำตกแม่ยะ (น้ำตกที่สูงที่สุดในประเทศไทย)
                น้ำตกขนาดใหญ่และสวยงามมาก น้ำซึ่งไหลลงมาจากหน้าผาที่สูงชัน ลงมากระทบโขดหินเป็นชั้นๆ เหมือนม่าน แล้วลงไปรวมกันที่แอ่งน้ำเบื้องล่าง (จัดเก็บค่าเข้าชม) (พิกัด gps. 18.43955, 98.59866)
-     น้ำตกแม่กลาง
                เป็นน้ำตกขนาดใหญ่ชั้นเดียว สูงประมาณ 100 เมตร ต้นน้ำอยู่บนดอยอินทนนท์ มีน้ำไหล ตลอดปี มีความสวยงามตามธรรมชาติ (จัดเก็บค่าเข้าชม) (พิกัด gps. 18.49470, 98.66805)
-     ถ้ำบริจินดา
                ภายในถ้ำลึกหลายกิโลเมตร เพดานถ้ำมีหินงอกหินย้อย หรือชาวเหนือเรียกว่า “นมผา” สวยงามมาก มีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่ในถ้ำด้วย
-     น้ำตกวชิรธาร (พิกัด gps. 18.54152, 98.59911)
-     บ้านแม่กลางหลวง (ชิมกาแฟสด , การเลี้ยงกุ้งก้ามแดงในนาข้าว , นาขั้นบันได) (พิกัด gps. 18.54115, 98.54796)
-     สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ (พิกัด gps. 18.54253, 98.51951)
-     โครงการอนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้รองเท้านารีอินทนนท์ (พิกัด gps. 18.62545, 98.51938)
-     โครงการหลวงบ้านขุนกลาง
-     น้ำตกสิริภูมิ
                ไหลมาจากหน้าผาสูง เป็นทางยาว สามารถมองเห็นได้จากบริเวณที่ทำการอุทยานฯ เป็นสายน้ำตกแฝดไหลลงมาคู่กันแต่เดิมเรียกว่า “เลาลึ” ตามชื่อของหัวหน้าหมู่บ้านม้ง ซึ่งอยู่ใกล้ๆ
-     พระมหาธาตุนภเมทนีดล  และ  พระมหาธาตุนภพลภูมิสิริ (จัดเก็บค่าเข้าชม) (พิกัด gps. 18.55485, 98.48095)
-     เส้นทางศึกษาธรรมชาติ อ่างกาหลง (ป่าต้นน้ำอินทนนท์) (พิกัด gps. 18.55541, 98.48235)   
-     เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ กิ่วแม่ปาน
-     วัดพระธาตุศรีจอมทองวรมหาวิหาร (พระธาตุประจำปีชวด)
                เป็นวัดสำคัญคู่เมืองจอมทอง และเป็นที่เคารพสักการะของชาวเหนือโดยทั่วไป ประเพณีเด่นของวัดคือ การแห่ไม้ค้ำโพธิ์ ซึ่งเป็นประเพณีของชาวล้านนาที่ถือว่าการเอาไม้มาค้ำโพธิ์เป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนา ในวันที่ 15 เมษายน ของทุกปี
-     บ้านไร่ ไผ่งาม หรือ บ้านนางแสงดา บันสิทธิ์     (ผ้าฝ้ายทอมือ, พิพิธภัณฑ์ป้าแสงดา ศิลปินแห่งชาติ ซึ่งตัวบ้านเป็นบ้านไม้สักหลังเก่าของเจ้าแก้วนวรัฐ ผู้ครองนครเชียงใหม่)
-     วัดโมคคัลลาน
-     อุทยานแห่งชาติออบหลวง
-     หมู่บ้านทอผ้าซิ่นตีนจก
-     สวนป่าแม่แจ่ม (ล่องแพ ปั่นจักรยานเสือภูเขา พักผ่อนหย่อนใจ)
-     วัดพระพุทธเอิ้น (โบสถ์กลางน้ำ)
-     วัดป่าแดด
-     วัดกองกาน (พระเจ้าตนหลวง พระคู่บ้านคู่เมืองแม่แจ่ม )
-     วัดกองแขก (วิหารเก่าแก่ ภาพจิตรกรรมฝาผนัง)
-     วัดยางหลวง (กู่ปราสาท สถาปัตยกรรมรูปแบบ พุกามผสมล้านนา)     
         
อ.ฮอด - อ.ดอยเต่า-     สถานีทดลองปลูกพรรณไม้บ่อแก้ว (สวนสนบ่อแก้ว) (แปลงปลูกสนที่สวยงามเหมาะกับการแวะถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึก)
-     ผาวิ่งชู้ (ตำนานรักระหว่างชายหญิงที่ฐานะต่างกัน พร้อมใจกันจบชีวิตเพื่อบูชารักแท้)
-     ออบหลวง (ภาพเขียนสีมนุษย์โบราณ , ล่องแก่ง)
-     ทะเลสาบดอยเต่า
                อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่อยู่ด้านเหนือเขื่อนภูมิพล มีแพที่พัก และแพร้านอาหารลอยน้ำให้บริการ สามารถเล่นน้ำ ตกปลา ล่องเรือชมวิว สวยที่สุดในช่วงฤดูหนาว   
-     วัดพระธาตุดอยเกิ้ง (เจดีย์เก่าแก่บรรจุพระบรมธาตุ ส่วนพระนาราช)
-     วัดพระพุทธบาทตะเมาะ

อ.นันทบุรี (อมก๋อย)-     เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยม่อนจอง (กุหลาบพันปีขนาดใหญ่ และอุดมสมบรูณ์)
-     ช้างไถนา (ภูมิปัญญาดั้งเดิมของชาวกระเหรี่ยง ช่วงเดือนพฤษภาคม – กรกฏาคม)
         
แหล่งของฝาก - ของกิน เชียงใหม่
-     กาดหลวง หรือ กาดวโรรส – กาดต้นลำใย
                สินค้านานาชนิด จำหน่ายกันทั้งปลีก – ส่ง เช่น เสื้อผ้า สมุนไพร เครื่องเทศ  ดอกไม้สด อาหารพื้นเมือง และ ของฝากอื่นๆ ใกล้ๆ กันยังมี ตรอกเล่าโจ๊ว แหล่งขายสินค้าจากชาวเขา และสินค้าพื้นเมือง
-     กาดพยอม หรือ กาดตันพยอม
                ข้าวของเครื่องใช้ ของฝากประเภท อาหารพื้นเมือง ชนิดต่างๆ
-     กาดธานินทร์
                ตลาดสดขายอาหาร ผลไม้ ของฝาก มีร้านขายเสื้อผ้า ของใช้ เครื่องสำอางราคาถูกกว่าท้องตลาด อยู่ใกล้ๆ
-     กาดโต้รุ่งช้างเผือก
                มีทั้งช่วงเช้า และช่วงกลางคืน มีอาหารเจ้าดัง หลายเจ้ารวมตัวกันอยู่ที่นี่ เป็นตลาดโต้รุ่งแห่งแรกๆ ของเชียงใหม่
-     กาดหน้ามอ
                ตลาดกลางคืน ขวัญใจนักศึกษา มีทั้ง เสื้อผ้า เครื่องประดับ สินค้าทำมือ และ อาหารอร่อยๆ หลายๆ ร้าน
-     กาดหลังมอ
                รวมสินค้ามากมาย และ ของอร่อยๆ ในราคานักศึกษา มากมายหลายเจ้า
-     ตลาดนัดวัดโป่งน้อย
                ผักสด อาหารพื้นเมือง สินค้าแปลกตา เหมาะสำหรับท่านที่ชอบบรรยากาศแบบสบาย วิถีชีวิตบ้านๆ
-     เดอะ  นอร์ทเทิน  วิลเลจ กาดหลวงแอร์พอร์ท (ชั้นใต้ดินแอร์พอร์ท พลาซ่า)
                มีหมดทุกอย่างที่ตลาดวโรรสมี  แนะนำ ไส้อั่ว หมูทอด น้ำพริกหนุ่ม
-     ไนท์ บาร์ซาร์ 
                สวรรค์นักช๊อปยามค่ำคืน ประเภทของโบราณ ผ้าไหม เครื่องเงิน งานศิลปะ นาฬิกาข้อมือ กระเป๋าถือ และเสื้อผ้ายี่ห้อ ต่างๆ
-     ถนนคนเดินวันเสาร์ (วัวลาย)
                หมู่บ้านช่างทำเครื่องเงินมีชื่อเสียงของเชียงใหม่ มีสินค้ามากมายหลายๆ อย่างให้เลือกซื้อ
-     ถนนคนเดินวันอาทิตย์ (ราชดำเนิน – ท่าแพ)
                เริ่มต้นที่ประตูท่าแพไปตามถนนราชดำเนินจนถึงหน้าวัดพระสิงห์ สี่แยกกลางเวียงไปทางอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ แหล่งรวมสินค้ามากมาย เหมือนถนนคนเดินวันเสาร์ เช่น  สินค้าแฮนด์เมด กระจกเพนท์มือ เชิงเทียน น้ำมันหอมระเหย เครื่องดนตรีพื้นเมือง ฯลฯ รวมถึงของกินต่างๆ
-     กาดซุ่มมืด (หน้าเซ็นทรัลกาดสวนแก้ว)
                อาหารหลากชนิด สินค้าแฮนด์เมด เสื้อผ้าแฟชั่น
-     ศูนย์หัตถกรรมบ้านถวาย (อ.หางดง)
                ศิลปะหัตถกรรม และงานฝีมือจากช่างแกะสลักไม้ เฟอร์นิเจอร์ตกแต่งบ้าน ของที่ระลึก
-     บ้านบ่อสร้าง - สันกำแพง
                โรงงานเครื่องเขิน เครื่องเงิน โรงงานผ้าไหม ผ้าฝ้าย การทำร่มจากกระดาษสา โรงงานเครื่องปั้นดินเผา
-     ย่านนิมมานเหมินท์
                อาหารการกิน ที่เที่ยว สไตล์ฮิป ร้านขายเทียน ของตกแต่งบ้าน แกลอรี่  ร้านกาแฟ ร้านเสริมสวย ร้านไอ เบอรี่ อุดม แต้ฯ
-     ร้านอาหารริมแม่น้ำปิง และ ร้านเบเกอรี่ชื่อดังต่างๆ เช่น Love at first bite , ร้านต้องตา ต้องตะวัน , ร้านเวียงจุมออน และ อีกหลายร้าน
   
-     ร้านอาหารขึ้นชื่อต่างๆ อีกหลายร้านที่ไม่ได้เอ่ยถึง เพราะว่าแต่ละท่านอาจชอบไม่เหมือนกัน ไว้ให้ลองชิมด้วยตัวเองดีกว่านะครับ

      ลองจัดวางแพลน การท่องเที่ยวเมืองเชียงใหม่ ในแบบของคุณด้วยตัวเอง แบบสบายๆ ดูนะครับ ที่รวบรวมไว้ อาจจะขาดตกบกพร่องไปบ้าง ต้องขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วยนะครับ ขอบคุณข้อมูลบางส่วน จากหนังสือจาก ททท. และ พ่อกับแม่ที่ทำให้เกิดมาเป็น... คนเจียงใหม่ตวยเจ้า...


www.facebook.com/soup.van.cnx                   www.facebook.com/soupvangroup
ออฟไลน์ Vavasitiki (แอบลิ้งค์พนัน)

 • แบนสถานะ.!?
 • *
 • กดนิ้วโป้ง.! แทนคำขอบคุณ
 • -มอบให้: 0
 • -จึงได้รับ: 0
 • กระทู้: 0
 • กำลังใจ : +0/-0
 • ระบบปฏิบัติการ:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • เบราเซอร์:
 • Firefox 34.0 Firefox 34.0
  • <b>กลุ่มพิเศษ..</b>
 • สมาชิกลำดับที่: 1519
Re: นพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่
« ตอบ #1 เมื่อ: 14 มกราคม 2558, เวลา 19:27:42 น. »
Share: โพสกระทู้นี้ลงใน Twitter ของคุณ  โพสกระทู้นี้ลงใน Facebook ของคุณ...                                 
เป็นสถานที่ที่สวยมากๆเลยครับ

 

                             
GPStt.com จะแสดงผลถูกต้อง ฟ้อนต์สวยงาม เข้าเว็บได้เร็ว เมื่อท่านใช้เบราเซอร์ Chrome และ Firefox เท่านั้น ไม่รองรับ Internet Explorer  

กลุ่มท่องเที่ยว การท่องเที่ยว (ททท.) | ททท.ภาคกลาง | ททท.ภูมิภาคภาคตะวันออก | กรม อช.สัตว์ป่าและพันธุ์พืช | จองที่พัก อช.ระบบออนไลน์ | จังหวัดแม่ฮ่องสอน | ททท. สนง.แม่ฮ่องสอน | ศูนย์ศิลปาชีพ จ. แม่ฮ่องสอน | กระทรวงวัฒนธรรม | ศูนย์ข้อมูลมรดกโลก(ก.วัฒนธรรม) | สำนักอุทยานแห่งชาติ | เว็บโครงการหลวงฯ | แหล่งน้ำพุร้อนธรรมชาติ (สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว)
การเดินทาง, เครื่องนำทาง การบินไทย | โอเรี่ยนไทย | แอร์เอเชีย | Solar Air | บางกอกแอร์เวย์ | บริษัทขนส่งจำกัด (บขส.) | การรถไฟแห่งประเทศไทย | สมบัติทัวร์ | สยามเฟิสท์ทัวร์ | นครชัยแอร์ | รถทัวร์ไทยดอทคอม | ฟรี.. แผนที่GPS ลาว กัมพูชา พม่า (ทั่วโลก) แบบเทพๆ | ดูกล้อง CCTV ทางหลวง 1 | ดูกล้อง CCTV ทางหลวง 2
ลิ้งค์ที่น่าสนใจทั่วไป.. ติดตามการส่งพัสดุEMS | ตรวจผลสลาก.. | speedtest.adslthailand.com | บอร์ดนักวิทยุสมัครเล่น | ตรวจสอบการเป็นนักวิทยุสมัครเล่นจากชื่อหรือนามเรียกขาน |ตรวจสอบนามเรียกขานที่ถูกยกเลิก | กสทช.กิจการวิทยุสมัครเล่น (เค้าอัพเดทแล้วนะ 31/1/60) | Checkdomain.com | ดาวน์โหลดวีดีโอจากเฟซบุ๊ค | ร้านซ่อมดอทคอม | แปลงไฟล์ออนไลน์ youtube เป็น mp3 ลิ้งค์1, ลิ้งค์2, ลิ้งค์3 | convert PDF to JPG | ตระกูลแปลงไฟล์ | แปลงไฟล์ ภาพ webp เป็น jpg | หมากรุกออนไลน์ | ทีวีออนไลน์ | แปลงไฟล์เสียงออนไลน์ | ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย | หมากรุกออนไลน์ | เว็บแปลงค่า-1 | เว็บแปลงค่า-2 | ค้นหาและแบ่งปันหมายเลขโทรศัพท์ที่ไม่รู้จัก | แปลงลิ้งค์ URL ให้สั้นลง | โปรแกรม PhotoRoom ลบฉากหลังของภาพออนไลน์ | เช็คคีย์บอร์ดออนไลน์ ก่อนเสียเงินซื้อใหม่ |