ข้ า พ ร ะ พุ ท ธ เ จ้ า    ~    ก ลุ่ ม เ ว็ บ จี พี เ อ ส เ ที่ ย ว ไ ท ย ด อ ท ค อ ม   (กลุ่มเว็บลูกหลานชาวพิจิตร)

สนใจฝากโฆษณา theterraceview-khaokho เว็บทรีโอแมส Welcome to JustUsers.net
วิทยาลัยเทคโนโลยีชื่นชม ไทย-เยอรมัน สระบุรี แนชเชอรัล รีสอร์ต (Nat's Resort) พิจิตร เม็ดบัวอบกรอบ มาย ฟีเกอ มีจําหน่ายที่ supermarket & 7-Eleven ทุกสาขา (10/12/60) เว็บ justusers.net
ลิ้ ง ค์ ก า ร พ นั น ..!!     แ บ น เ น อ ร์ ก า ร พ นั น ..!!     ไ ม่ ต้ อ ง พ ย า ย า ม ติ ด ต่ อ ม า     ไ ม่ ต้ อ น รั บ ..??

....:::: ::::....         แล้งน้ำ, น้ำท่วม, ลดโลกร้อน เพื่อแก้ปัญหาในระยะยาวในเรื่องดังกล่าว ทางเว็บขอร่วมรณรงค์ให้พี่น้องช่วยกันปลูกป่าทั่วแผ่นดินเพื่อแก้ปัญหาระยะยาวตามพระราชดำริของพ่อ เช่น ท่านที่อยู่ต้นน้ำตามภูเขาที่ลาดชัน หรือตามท้องไร่ท้องนาหัวคันนา ปลูกเท่าที่ทำได้ ทำตอนนี้ลูกหลานเราจะได้ไม่เดือดร้อน ...             เว็บจีพีเอสเที่ยวไทยดอทคอม     "เว็บท่องเที่ยว-ถ่ายภาพ และพิกัดGPS"       ....:::: ::::....

ผู้เขียน หัวข้อ: สถานที่ตั้ง สถานีตรวจสอบการใช้ความถี่วิทยุของสํานักงาน กสทช. เขต และสถานีตรวจสอบการใช้คลื่นความถี่ระบบควบคุมระยะไกล  (อ่าน 4905 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

ออฟไลน์ ลุงเปี๊ยก อ.สากเหล็ก

 • ผู้ใหญ่บ้าน..น๊ะจ๊ะ
 • Administrator
 • *
 • กดนิ้วโป้ง.! แทนคำขอบคุณ
 • -มอบให้: 47
 • -จึงได้รับ: 32
 • กระทู้: 5334
 • กำลังใจ : +265/-0
 • อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร (วทพ.24, HS6LPZ)
 • ระบบปฏิบัติการ:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • เบราเซอร์:
 • Firefox 45.0 Firefox 45.0
 • กลุ่มพิเศษ.. กลุ่มผู้ดูแลเว็บ
  • http://www.gpsteawthai.com
  • <b>กลุ่มพิเศษ..</b>
 • สมาชิกลำดับที่: 1
Share: โพสกระทู้นี้ลงใน Twitter ของคุณ  โพสกระทู้นี้ลงใน Facebook ของคุณ...                                 

สถานที่ตั้ง สถานีตรวจสอบการใช้ความถี่วิทยุของสํานักงาน กสทช. เขต
และสถานีตรวจสอบการใช้คลื่นความถี่ระบบควบคุมระยะไกลสถานที่ตั้ง สถานีตรวจสอบการใช้ความถี่วิทยุของสํานักงาน กสทช. เขต
และสถานีตรวจสอบการใช้คลื่นความถี่ระบบควบคุมระยะไกล


๑ ขอบข่าย
รายละเอียดสถานที่ตั้งสถานีตรวจสอบการใช้ความถี่วิทยุของสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สํานักงาน กสทช. เขต) และสถานีตรวจสอบการใช้ความถี่วิทยุระบบควบคุมระยะไกล (Remote Control Radio Monitoring Stations) ๑๔ เขตทั่วประเทศ


๒ ที่ตั้งสถานีตรวจสอบการใช้ความถี่วิทยุของสํานักงาน กสทช. เขต

เขต ๑ (นนทบุรี)

จ.นนทบุรี
   เลขที่ ๔๑/๒๘๗ ม.๘ ถ.รัตนาธิเบศร ต.บางกระสอ อ.เมือง
   พิกัด gps = ๑๓° ๕๑' ๓๑" / ๑๐๐° ๓๐' ๕๙.๗"  (สถานที่เก่า ถูกรื้อเสาทิ้งไปหมดแล้ว)
   พิกัด gps มาตรฐาน = N13.858617 E100.516576  (สถานที่เก่า ถูกรื้อเสาทิ้งไปหมดแล้ว)
   พิกัด gps มาตรฐาน = N13.885450 E100.578441  (สถานที่ใหม่ ตรงข้ามหลักสี่พลาซ่า)

จ.สมุทรปราการ
   พิมพเดือน แมนชั่น เลขที่ ๕๐๒/๑๒๓ ถ.สุขุมวิท ต.ปากน้ำ อ.เมือง
   พิกัด gps = ๑๓° ๓๕' ๑.๑" / ๑๐๐° ๓๖' ๒๓.๗"
   พิกัด gps มาตรฐาน = N13.583643 E100.606584

จ.ประจวบคีรีขันธ์
   เลขที่ ๒/๒๔๐ ซ.หมูบานเขานอย ต.หัวหิน อ.หัวหิน
   พิกัด gps = ๑๒° ๓๔' ๓๒" / ๙๙° ๕๖' ๓๓.๘"
   พิกัด gps มาตรฐาน = N12.575560 E99.942723

จ.กาญจนบุรี
   ร้านยงอี่เส็ง เลขที่ ๑๑๕/๑ ถ.แสงชูโต ต.ทามะขาม อ.เมือง
   พิกัด gps = ๑๔° ๒' ๒๕.๑" / ๙๙° ๓๐' ๕๗.๒"
   พิกัด gps มาตรฐาน = N14.040307 E99.515887

จ.ลพบุรี
   เลขที่ ๔/๑๐๖ ม.๓ ต.ปาตาล อ.เมือง
   พิกัด gps = ๑๔° ๔๗' ๑๘.๔" / ๑๐๐° ๓๘' ๗"
   พิกัด gps มาตรฐาน = N14.788435 E100.635279เขต ๒ (อุบลราชธานี)

จ.อุบลราชธานี
   เลขที่ ๕๕๐ ม.๑๑ ถ.คลังอาวุธ บานหนองปลาปาก ต.ขามใหญ อ.เมือง
   พิกัด gps = ๑๕° ๑๖' ๓๙.๓" / ๑๐๔° ๔๙' ๓๒"
   พิกัด gps มาตรฐาน = N15.277590 E104.825538

จ.รอยเอ็ด
   ที่ดินโฉนดเลขที่ ๒๓๐๙๑ ต.รอบเมือง อ.เมือง
   พิกัด gps = ๑๖° ๒' ๑๕" / ๑๐๓° ๓๗' ๕๒"
   พิกัด gps มาตรฐาน = N16.037748 E103.631077

จ.สุรินทร์
   ที่ดินโฉนดเลขที่ ๑๑๖๘๓๔ เลขที่ ๑๙๔ ม.๒ ต.นอกเมือง อ.เมือง
   พิกัด gps = ๑๔° ๕๒' ๓๙" / ๑๐๓° ๓๑' ๔๖"
   พิกัด gps มาตรฐาน = N14.877498 E103.529444เขต ๓ (ลําปาง)

จ.ลําปาง
   เลขที่ ๒๔๘ ม.๑๒ ถ.จามเทวี ต.บอแฮว อ.เมือง
   พิกัด gps = ๑๘° ๑๘' ๒๗.๒" / ๙๙° ๒๘' ๑๑.๒"
   พิกัด gps มาตรฐาน = N18.307567 E99.469775เขต ๔ (สงขลา)

จ.สงขลา
   เลขที่ ๘๙/๑ ม.๑ ทาอากาศยานหาดใหญ ต.ทุงตําเสา อ.หาดใหญ่
   พิกัด gps = ๖° ๕๖' ๒๘.๘" / ๑๐๐° ๒๓' ๒๓.๙"
   พิกัด gps มาตรฐาน = N6.941344 E100.389951

จ.ยะลา
   เลขที่ ๒-๑๘ ถ.จงรักษ ๓ ต.สะเตง อ.เมือง
   พิกัด gps = ๖° ๓๓' ๑๔.๓" / ๑๐๑° ๑๗' ๑๕.๑"
   พิกัด gps มาตรฐาน = N6.553974 E101.287534

จ.ปตตานี
   เลขที่ ๑/๑๗๐ ถ.เจริญประดิษฐ ต.รูสะมิแล อ.เมือง
   พิกัด gps = ๖° ๕๒' ๒๔.๘" / ๑๐๑° ๑๔' ๑๐.๔"
   พิกัด gps มาตรฐาน = N6.873556 E101.236205

จ.นราธิวาส
   เลขที่ ๒๙๗ ถ.ภูผาภักดี ต.บางนาค อ.เมือง
   พิกัด gps = ๖° ๒๖' ๔.๓ / ๑๐๑° ๔๙' ๓๑.๕"
   พิกัด gps มาตรฐาน = N6.434538 E101.825406

จ.ตรัง
   เลขที่ ๑๐๘/๘๔ ถ.หวยยอด จ.ทับเที่ยง อ.เมือง
   พิกัด gps = ๗° ๓๓' ๔๕.๗" / ๙๙° ๓๖' ๓๔.๒"
   พิกัด gps มาตรฐาน = N7.562701 E99.609487เขต ๕ (จันทบุรี)

จ.จันทบุรี
   เลขที่ ๒๐๗ ม.๑ ต.มะขาม อ.มะขาม
   พิกัด gps = ๑๒° ๔๐' ๕๑.๘" / ๑๐๒° ๑๒' ๑๑.๕"
   พิกัด gps มาตรฐาน = N12.681052 E102.203189

จ.ชลบุรี
   พัทยา พลาซา คอนโดเทล ๑ เลขที่ ๑๔๙/๓๙๔ ม.๙ ต.หนองปรือ อ.บางละมุง
   พิกัด gps = ๑๒° ๕๕' ๔๔" / ๑๐๐° ๕๔' ๑๒.๓"
   พิกัด gps มาตรฐาน = N12.928899 E100.903415

จ.ระยอง
   อาคาร บี.เจ. อพารทเมนต บริษัท เพลินใจ เรียลตี้ จํากัด เลขที่ ๔๒ ม.๓ ต.เนินพระ อ.เมือง
   พิกัด gps = ๑๒° ๔๑' ๒.๖" / ๑๐๑° ๑๓' ๓๓.๔"
   พิกัด gps มาตรฐาน = N12.684060 E101.225939เขต ๖ (ขอนแกน)

จ.ขอนแกน
   เลขที่ ๓๔๑ ม.๑๙ ต.ศิลา อ.เมือง
   พิกัด gps = ๑๖° ๒๘' ๔๔.๘" / ๑๐๒° ๔๘' ๘.๔"
   พิกัด gps มาตรฐาน = N16.479121 E102.802333เขต ๗ (นครราชสีมา)

จ.นครราชสีมา
   เลขที่ ๑๕ ม.๑๒ ถ.ราชสีมา-กบินทรบุรี ต.ธงชัยเหนือ อ.ปกธงชัย
   พิกัด gps = ๑๔° ๔๗' ๒.๘" / ๑๐๒° ๒' ๓๓.๔"
   พิกัด gps มาตรฐาน = N14.784121 E102.042600

จ.ชัยภูมิ
   โรงพยาบาลชัยภูมิ-ราม เลขที่ ๒๙๐/๔๒ ม.๖ บานหนองสังข ถ.ชัยภูมิ-สีคิ้ว ต.ในเมือง อ.เมือง
   พิกัด gps = ๑๕° ๔๗' ๑๙" / ๑๐๒° ๑' ๔๑"
   พิกัด gps มาตรฐาน = N15.788611 E102.028045

จ.บุรีรัมย์
   โรงแรมเฟองฟาพาเลซ เลขที่ ๒๔๐/๙ ถ.จิระ ต.ในเมือง อ.เมือง
   พิกัด gps = ๑๔° ๕๙' ๔๑" / ๑๐๓° ๖' ๑๕"
   พิกัด gps มาตรฐาน = N14.994722 E103.104167เขต ๘ (อุดรธานี)

จ.อุดรธานี
   เลขที่ ๒๑/๖๓ ถ.วัฒนานุวงศ ต.หมากแขง อ.เมือง
   พิกัด gps = ๑๗° ๒๔' ๕๔.๕" / ๑๐๒° ๔๗' ๔๒.๔"
   พิกัด gps มาตรฐาน = N17.415149 E102.795100

จ.หนองคาย
   มั่นคง อพารทเมนต เลขที่ ๒๖๘/๔ ม.๑๒ ต.ในเมือง อ.เมือง
   พิกัด gps = ๑๗° ๕๓' ๓๕.๒" / ๑๐๒° ๔๕' ๕๘.๑"
   พิกัด gps มาตรฐาน = N17.893121 E102.766128

จ.สกลนคร
   โรงแรมภูพานเพลซ มหาวิทยาลัยราชภัฏ สกลนคร อ.เมือง
   พิกัด gps = ๑๗° ๑๑' ๒๔.๕" / ๑๐๔° ๕' ๔๗.๘"  (พิกัดนี้ผิด เป็นอาคารพานิชย์)
   พิกัด gps มาตรฐาน = 17.191551 E104.094254เขต ๙ (เชียงใหม)

จ.เชียงใหม
   เลขที่ ๖๘ ม.๗ ถ.เชียงใหม-หางดง ต.สุเทพ อ.เมือง
   พิกัด gps = ๑๘° ๔๕' ๓๗.๒" / ๙๘° ๕๘' ๕.๘"
   พิกัด gps มาตรฐาน = N18.760346 E98.968261

จ.เชียงราย
   โรงแรมเพชรสยามพาเลซ เลขที่ ๑๒๔ ม.๑๗ ซ.รวมใจ ถ.สันคอกชาง ต.รอบเมือง อ.เมือง
   พิกัด gps = ๑๙° ๕๓' ๕๕.๖" / ๙๙° ๕๐' ๑๕.๖"
   พิกัด gps มาตรฐาน = N19.898790 E99.837676

จ.พะเยา
   โรงแรมพะเยานอรทเทิรนเลค เลขที่ ๑๕/๗ ถ.รอลเวียงประตูกลอง ต.เวียง อ.เมือง
   พิกัด gps = ๑๙° ๑๐' ๑๙" / ๙๙° ๕๔' ๑๐"
   พิกัด gps มาตรฐาน = N19.171941 E99.902775เขต ๑๐ (พิษณุโลก)

จ.พิษณุโลก
   เลขที่ ๑๙๐ ม.๗ บานคุงหมอ ต.ปากโทก อ.เมือง
   พิกัด gps = ๑๖° ๕๔' ๑๐.๒" / ๑๐๐° ๑๖' ๑๘.๘"
   พิกัด gps มาตรฐาน = N16.902840 E100.271898

จ.นครสวรรค
   บานเลขที่ ๙๐๓/๔๒-๔๓ ม.๙ ถ.มหาเทพ ต.นครสวรรคตก อ.เมือง
   พิกัด gps = ๑๕° ๔๑' ๕๒.๔" / ๑๐๐° ๖' ๕๙.๗"
   พิกัด gps มาตรฐาน = N15.697899 E100.116572

จ.กําแพงเพชร
   รานเจริญการยาง เลขที่ ๑๐๔/๗ ม.๔ ต.นครชุม อ.เมือง
   พิกัด gps = ๑๖° ๒๘' ๒๙.๑" / ๙๙° ๓๐' ๒"
   พิกัด gps มาตรฐาน = N16.474760 E99.500545

จ.เพชรบูรณ์
   บานเลขที่ ๑๙/๑ หมูที่ ๑๒ ต.สะเดียง อ.เมือง
   พิกัด gps = ๑๖° ๒๕' ๒๙.๑" / ๑๐๑° ๑๐' ๗.๖"
   พิกัด gps มาตรฐาน = N16.424771 E101.168767เขต ๑๑ (ภูเก็ต)

จ.ภูเก็ต
   เลขที่ ๘๔/๒ ม.๔ ถ.วิชิตสงคราม ต.กระทู อ.กระทู
   พิกัด gps = ๗° ๕๕' ๖.๘" / ๙๘° ๒๐' ๒๗.๗"
   พิกัด gps มาตรฐาน = N7.918566 E98.341028เขต ๑๒ (นครศรีธรรมราช)

จ.นครศรีธรรมราช
   เลขที่ ๑๕ ม.๘ ถ.เบญจมฯ-สนามบิน ต.ทางิ้ว อ.เมือง
   พิกัด gps = ๘° ๒๙' ๓๕.๙" / ๙๙° ๕๕' ๓๘.๘"
   พิกัด gps มาตรฐาน = N8.493310 E99.927439เขต ๑๓ (ระนอง)

จ.ระนอง
   เลขที่ ๗/๑๔ ถ.กําลังทรัพย ต.เขานิเวศน อ.เมือง
   พิกัด gps = ๙° ๕๗' ๕๔" / ๙๘° ๓๘' ๒๖.๘"
   พิกัด gps มาตรฐาน = N9.965039 E98.640712เขต ๑๔ (ชุมพร)

จ.ชุมพร
   เลขที่ ๔๘/๖ ม.๑๑ ต.บางหมาก อ.เมือง
   พิกัด gps = ๑๐° ๒๕' ๓๔.๕" / ๙๙° ๑๒' ๑.๘"
   พิกัด gps มาตรฐาน = N10.42626 E99.20050

ตัวอย่าง อันนี้สถานีของ จ.สุพรรณบุรี

[img width=867   **111** มีประวัติฝ่าฝืนระเบียบเว็บบ่อยครั้ง **  .JPG[/img]http://www4.nbtc.go.th/สถานที่ตั้งสถานีตรวจสอบการใชความถี่วิทยุของสํานักงาน กสทช. เขตฯ

<a href="http://www4.nbtc.go.th/getattachment/1ea62dcc-0814-4e06-a3e7-c2e044ecf1db/1345790704463.pdf.aspx" target="_blank">http://www4.nbtc.go.th/getattachment/1ea62dcc-0814-4e06-a3e7-c2e044ecf1db/1345790704463.pdf.aspx</a>ข  อ  เ  ป็  น  ข้  า  ร  อ  ง  บ  า  ท  ทุ  ก  ช  า  ติ  ไ  ป

พิจิตรบ้านเรา ดอทคอม   "เว็บบ้านเรา เพื่อคนบ้านเรา"
จีพีเอสเที่ยวไทย ดอทคอม  เว็บท่องเที่ยว-ถ่ายภาพ และพิกัดGPS
และอีกมากเว็บ ...!?

ออฟไลน์ Nanthawat (Modฯ)

 • กลุ่มงานโทรฯคม
 • ผู้ดูแลกลุ่มเว็บ GPStt.com
 • *
 • กดนิ้วโป้ง.! แทนคำขอบคุณ
 • -มอบให้: 245
 • -จึงได้รับ: 27
 • กระทู้: 1053
 • กำลังใจ : +20/-0
 • ระบบปฏิบัติการ:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • เบราเซอร์:
 • Chrome 49.0.2623.87 Chrome 49.0.2623.87
 • กลุ่มพิเศษ.. กลุ่มผู้ดูแลเว็บ
  • <b>กลุ่มพิเศษ..</b>
 • สมาชิกลำดับที่: 32
Share: โพสกระทู้นี้ลงใน Twitter ของคุณ  โพสกระทู้นี้ลงใน Facebook ของคุณ...                                 
เยอะจริงๆ แทบทุกจังหวัดเลย ใช้เงินภาษีประชาชนไปวางระบบแบบนี้ งัยก็ใช้ให้คุ้มละกัน ไม่ใช่ทำแบบไฟไหม้ฟาง หรือเขียนเสือให้วัวกลัว เห็นทะเลาะเบาะแว้งบนความถี่หลายย่าน ไม่ต้องให้ชาวบ้านไปแจ้งหรอกครับ ตนเองมีอำนาจขนาดนี้เป็นเจ้ามือนำจับเองเลย และที่สำคัญกรุณาทำงานนอกเวลาบ้างเถอะพระคุณท่าน คนกระทำความผิดมันชอบไปทำกลางคืนหรือนอกเวลาทำงานของท่าน คุยโม้โอ้อวดน้ำไหลไฟดับเหม็นขี้ฟันด่าทอต่อว่า จองความถี่ จัดการบ้างนะ ไม่ใช่มีสถานีไว้เท่ห์

ที่สำคัญที่สังเกตุ ไปเช่าสถานที่เอกชนแทบทุกที่เลย เปลืองงบไปขนาดไหน ถ้าทำงานไม่คุ้มภาษี

และแนะนำนิดนะ พิกัดจีพีเอส อย่าใช้ฟอร์แมทแบบนี้เลย มันปรับไปฟอร์แมทอื่นได้ อ่านง่ายกว่าอีก อย่าทำงานแบบเช้าชามเย็นชามเถิดพ่อคุณเอ้ย..

งานเข้าข้าพเจ้าด้วยอ่ะดิ ว่างๆ ต้องมานั่งแปลงพิกัดให้อีก


พิจิตรบ้านเรา ดอทคอม   "เว็บบ้านเรา เพื่อคนบ้านเรา"
จีพีเอสเที่ยวไทย ดอทคอม  เว็บท่องเที่ยว-ถ่ายภาพ และพิกัดGPS 
และอีกมากมายเว็บ....

ออฟไลน์ Nanthawat (Modฯ)

 • กลุ่มงานโทรฯคม
 • ผู้ดูแลกลุ่มเว็บ GPStt.com
 • *
 • กดนิ้วโป้ง.! แทนคำขอบคุณ
 • -มอบให้: 245
 • -จึงได้รับ: 27
 • กระทู้: 1053
 • กำลังใจ : +20/-0
 • ระบบปฏิบัติการ:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • เบราเซอร์:
 • Chrome 51.0.2704.103 Chrome 51.0.2704.103
 • กลุ่มพิเศษ.. กลุ่มผู้ดูแลเว็บ
  • <b>กลุ่มพิเศษ..</b>
 • สมาชิกลำดับที่: 32
Share: โพสกระทู้นี้ลงใน Twitter ของคุณ  โพสกระทู้นี้ลงใน Facebook ของคุณ...                                 

เท่าที่ผมขับรถไปพบตอนนี้ น่าจะติดตั้งทุกจังหวัด หรือจังหวัดนึงติดตั้งหลายจุด ที่แน่ๆสี่แยกแปลงยาว-บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา โผล่มาให้เห็น 1 ต้น

พิจิตรบ้านเรา ดอทคอม   "เว็บบ้านเรา เพื่อคนบ้านเรา"
จีพีเอสเที่ยวไทย ดอทคอม  เว็บท่องเที่ยว-ถ่ายภาพ และพิกัดGPS 
และอีกมากมายเว็บ....

ออฟไลน์ Nanthawat (Modฯ)

 • กลุ่มงานโทรฯคม
 • ผู้ดูแลกลุ่มเว็บ GPStt.com
 • *
 • กดนิ้วโป้ง.! แทนคำขอบคุณ
 • -มอบให้: 245
 • -จึงได้รับ: 27
 • กระทู้: 1053
 • กำลังใจ : +20/-0
 • ระบบปฏิบัติการ:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • เบราเซอร์:
 • Chrome 54.0.2840.71 Chrome 54.0.2840.71
 • กลุ่มพิเศษ.. กลุ่มผู้ดูแลเว็บ
  • <b>กลุ่มพิเศษ..</b>
 • สมาชิกลำดับที่: 32
Share: โพสกระทู้นี้ลงใน Twitter ของคุณ  โพสกระทู้นี้ลงใน Facebook ของคุณ...                                 
สี่แยกมีนบุรี ตรงข้ามบิ๊กซีสุวินทวงศ์ก็ติดตั้งมาหลายเดือนแล้วอยู่พิกัดนี้ 13.813779, 100.719678
พิจิตรบ้านเรา ดอทคอม   "เว็บบ้านเรา เพื่อคนบ้านเรา"
จีพีเอสเที่ยวไทย ดอทคอม  เว็บท่องเที่ยว-ถ่ายภาพ และพิกัดGPS 
และอีกมากมายเว็บ....

 

                             
GPStt.com จะแสดงผลถูกต้อง ฟ้อนต์สวยงาม เข้าเว็บได้เร็ว เมื่อท่านใช้เบราเซอร์ Chrome และ Firefox เท่านั้น ไม่รองรับ Internet Explorer  

กลุ่มท่องเที่ยว การท่องเที่ยว (ททท.) | ททท.ภาคกลาง | ททท.ภูมิภาคภาคตะวันออก | กรม อช.สัตว์ป่าและพันธุ์พืช | จองที่พัก อช.ระบบออนไลน์ | จังหวัดแม่ฮ่องสอน | ททท. สนง.แม่ฮ่องสอน | ศูนย์ศิลปาชีพ จ. แม่ฮ่องสอน | กระทรวงวัฒนธรรม | ศูนย์ข้อมูลมรดกโลก(ก.วัฒนธรรม) | สำนักอุทยานแห่งชาติ | เว็บโครงการหลวงฯ | แหล่งน้ำพุร้อนธรรมชาติ (สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว)
การเดินทาง, เครื่องนำทาง การบินไทย | โอเรี่ยนไทย | แอร์เอเชีย | Solar Air | บางกอกแอร์เวย์ | บริษัทขนส่งจำกัด (บขส.) | การรถไฟแห่งประเทศไทย | สมบัติทัวร์ | สยามเฟิสท์ทัวร์ | นครชัยแอร์ | รถทัวร์ไทยดอทคอม | ฟรี.. แผนที่GPS ลาว กัมพูชา พม่า (ทั่วโลก) แบบเทพๆ | ดูกล้อง CCTV ทางหลวง 1 | ดูกล้อง CCTV ทางหลวง 2
ลิ้งค์ที่น่าสนใจทั่วไป.. ติดตามการส่งพัสดุEMS | ตรวจผลสลาก.. | speedtest.adslthailand.com | บอร์ดนักวิทยุสมัครเล่น | ตรวจสอบการเป็นนักวิทยุสมัครเล่นจากชื่อหรือนามเรียกขาน |ตรวจสอบนามเรียกขานที่ถูกยกเลิก | กสทช.กิจการวิทยุสมัครเล่น (เค้าอัพเดทแล้วนะ 31/1/60) | Checkdomain.com | ดาวน์โหลดวีดีโอจากเฟซบุ๊ค | ร้านซ่อมดอทคอม | แปลงไฟล์ออนไลน์ youtube เป็น mp3 ลิ้งค์1 ลิ้งค์2 OK | ตระกูลแปลงไฟล์ pdf | แปลงไฟล์ ภาพ webp เป็น jpg | หมากรุกออนไลน์ | ทีวีออนไลน์ | Shopee.com |