ข้ า พ ร ะ พุ ท ธ เ จ้ า    ~    ก ลุ่ ม เ ว็ บ จี พี เ อ ส เ ที่ ย ว ไ ท ย ด อ ท ค อ ม   (กลุ่มเว็บลูกหลานชาวพิจิตร)

fillgoods.co ระบบจัดการร้านค้าออนไลน์ theterraceview-khaokho เว็บทรีโอแมส Welcome to JustUsers.net
วิทยาลัยเทคโนโลยีชื่นชม ไทย-เยอรมัน สระบุรี แนชเชอรัล รีสอร์ต (Nat's Resort) พิจิตร เม็ดบัวอบกรอบ มาย ฟีเกอ มีจําหน่ายที่ supermarket & 7-Eleven ทุกสาขา (10/12/60) เว็บ justusers.net
ลิ้ ง ค์ ก า ร พ นั น ..!!     แ บ น เ น อ ร์ ก า ร พ นั น ..!!     ไ ม่ ต้ อ ง พ ย า ย า ม ติ ด ต่ อ ม า     ไ ม่ ต้ อ น รั บ ..??

....:::: ::::....         แล้งน้ำ, น้ำท่วม, ลดโลกร้อน เพื่อแก้ปัญหาในระยะยาวในเรื่องดังกล่าว ทางเว็บขอร่วมรณรงค์ให้พี่น้องช่วยกันปลูกป่าทั่วแผ่นดินเพื่อแก้ปัญหาระยะยาวตามพระราชดำริของพ่อ เช่น ท่านที่อยู่ต้นน้ำตามภูเขาที่ลาดชัน หรือตามท้องไร่ท้องนาหัวคันนา ปลูกเท่าที่ทำได้ ทำตอนนี้ลูกหลานเราจะได้ไม่เดือดร้อน ...             เว็บจีพีเอสเที่ยวไทยดอทคอม     "เว็บท่องเที่ยว-ถ่ายภาพ และพิกัดGPS"       ....:::: ::::....

  สังคมแห่งการแบ่งปันนี้จะไม่มีสิ่งที่เพื่อนต้องการ    เมื่อเพื่อนๆ มาแวะเยี่ยมแล้วไม่ฝากสิ่งใดไว้..!!     กลุ่มเว็บนี้..   ดำรงไว้ซึ่ง คุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรม จรรยาบรรณ ไม่เอาเปรียบเพื่อนมนุษย์ ไม่เห็นแก่ตัว ไม่ตักตวงผลประโยชน์เข้าตน..  


ผู้เขียน หัวข้อ: ตารางเดินรถระหว่างประเทศ ไทย-เวียงจันทน์-หลวงพระบาง (จากเว็บลาว)  (อ่าน 3011 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 2 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

ออฟไลน์ ลุงเปี๊ยก ที-เน็ตเวิร์ค (อ.สากเหล็ก)

 • ผู้ใหญ่บ้าน..น๊ะจ๊ะ
 • Administrator
 • *
 • กดนิ้วโป้ง.! แทนคำขอบคุณ
 • -มอบให้: 47
 • -จึงได้รับ: 33
 • กระทู้: 5392
 • กำลังใจ : +266/-0
 • Tel/Line 0818462316 (วทพ.24, HS6LPZ)
 • ระบบปฏิบัติการ:
 • Windows XP Windows XP
 • เบราเซอร์:
 • Chrome 40.0.2214.93 Chrome 40.0.2214.93
 • กลุ่มพิเศษ.. กลุ่มผู้ดูแลเว็บ
  • http://www.gpsteawthai.com
  • <b>กลุ่มพิเศษ..</b>
 • สมาชิกลำดับที่: 1
Share: โพสกระทู้นี้ลงใน Twitter ของคุณ  โพสกระทู้นี้ลงใน Facebook ของคุณ...                                 

ตารางเดินรถระหว่างประเทศ ไทย-เวียงจันทน์-หลวงพระบาง (จากเว็บลาว)


ตารางเดินรถระหว่างประเทศ

บริษัท ขนส่ง จำกัด (ประเทศไทย) ร่วมกับ รัฐวิสาหกิจรถเมล์ลาว (ประเทศสปป.ลาว) เปิดเส้นทางเดินรถโดยสารระหว่างประเทศ ไทย-ลาว เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปที่ต้องการเดินทางสัญจรไปมาระหว่างกัน ซึ่งในปัจจุบันมีเส้นทางเดินรถโดยสารระหว่างประเทศให้บริการใน 6 เส้นทาง คือ

1. นครราชสีมา – นครหลวงเวียงจันทน์
  - นครหลวงเวียงจันทน์ สถานีรถโดยสารขัวดิน ข้างตลาดเช้า โทรศัพท์ 021-216507
  - สถานีเดินรถนครราชสีมา โทรศัพท์ 044-254964
2. ขอนแก่น – นครหลวงเวียงจันทน์
  - นครหลวงเวียงจันทน์ สถานีรถโดยสารขัวดิน ข้างตลาดเช้า โทรศัพท์ 021-216507
  - สถานีเดินรถขอนแก่น โทรศัพท์ 044-237300
3. มุกดาหาร – สะหวันนะเขต
  - สถานีรถโดยสารแขวงสะหวันนะเขต โทรศัพท์ 041-213920
  - สถานีเดินรถมุกดาหาร โทรศัพท์ 042-611478
4. อุดรธานี – นครหลวงเวียงจันทน์
  - นครหลวงเวียงจันทน์ สถานีรถโดยสารขัวดิน ข้างตลาดเช้า โทรศัพท์ 021-216507
  - สถานีเดินรถอุดรธานี โทรศัพท์ 042-221489
5. หนองคาย – นครหลวงเวียงจันทน์
  - นครหลวงเวียงจันทน์ สถานีรถโดยสารขัวดิน ข้างตลาดเช้า โทรศัพท์ 021-216507
  - สถานีเดินรถหนองคาย โทรศัพท์ 042-412679
6. อุบลราชธานี - ปากเซ
  - สถานีรถโดยสาร VIP หลักสอง เมืองปากเซ แขวงจำปาสัก โทรศัพท์ 031-212428
  - สถานีเดินรถอุบลราชธานี โทรศัพท์ 045-312773

หมายเหตุ
ในการเดินทางข้ามแดนจากประเทศไทยไปสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สามารถใช้หลักฐานคือ
หนังสือเดินทาง หนังสือผ่านแดน หรือหนังสือผ่านแดนชั่วคราวที่ออกให้ ณ ศาลากลางจังหวัด
(เฉพาะจังหวัดที่เปิดให้บริการรถโดยสารระหว่างประเทศ) โดยมีแนวปฏิบัติและขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. ประเภทหนังสือที่ใช้ในการเดินทางข้ามแดน
* หนังสือเดินทาง (Passport) ค่าธรรมเนียมฉบับละ 20 บาท
* หนังสือผ่านแดนชั่วคราว (Temporary Border Pass)
  หรือบัตรชั่วคราวสำหรับบุคคลผู้มีสัญชาติไทย ค่าธรรมเนียมฉบับละ 80 บาท

2. การขอออกหนังสือผ่านแดน ณ ศาลากลางจังหวัด เปิดให้บริการทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ
    ตั้งแต่เวลา 08.30 น.-16.30 น.

3. เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการจัดทำ
* ภาพถ่ายขนาด 2 นิ้ว จำนวน 3 ภาพ สวมชุดสุภาพ ไม่ใส่แว่นดำ
* สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรอื่นที่จังหวัดกำหนด พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
* บุคคลผู้มีสัญชาติไทยอายุ 1-15 ปี ให้ใช้ทะเบียนบ้านหรือสูจิบัตรแทนได้
    บิดาหรือมารดาต้องยินยอม และการเดินทางต้องอยู่ในความควบคุมของบิดาหรือมารดา
* กรณีขอทำบัตรผ่านแดน (บัตรปี) ต้องใช้สำเนาทะเบียนบ้านเพิ่มเติมด้วย

4. ขั้นตอนการจัดทำบัตรผ่านแดน หรือหนังสือผ่านแดนชั่วคราว เขียนคำร้องคนละ 1 แผ่น ตามแบบที่กำหนด
    ส่งให้เจ้าหน้าที่ศาลากลางจังหวัดหรือสามารถติดต่อได้ที่สถานีเดินรถ (ค่าเขียนคำร้อง 10 บาท)
    หนังสือผ่านแดนชั่วคราวสามารถใช้ในแขวงปลายทางของประเทศสปป.ลาวได้ เป็นเวลา 3 วัน 2 คืน

- เที่ยววิ่งนอกวันและเวลาราชการ เก็บค่าทำการล่วงเวลาของด่านตรวจคนเข้าเมืองคนละ 5 บาท
  โดยจัดเก็บที่สถานีเดินรถ
- เดินทางด้วยรถปรับอากาศมาตรฐาน 1 ข (ไม่เกิน 40-45 ที่นั่ง ไม่มีสุขภัณฑ์)

 
 
 
นอกจากนั้น ยังมีบริษัทรถทัวร์ของเอกชนที่เปิดให้บริการรถโดยสารระหว่างประเทศ
ซึ่งการเดินทางกับบริษัทเอกชนนั้น จะไม่ใช่เป็นแบบนั่งรวดเดียวถึงที่หมายเช่น เส้นทางสายถนนข้าวสาร-เวียงจันทน์
รถโดยสารระหว่างประเทศจะส่งลงที่ด่านสะพานมิตรภาพไทย-ลาว (ฝั่งไทย) จ.หนองคาย
เมื่อข้ามสะพานไปถึงด่านฝั่งประเทศลาวแล้ว จะมีรถรถตู้ปรับอากาศ (ของบริษัทในประเทศลาว)
มารับช่วงต่อเพื่อส่งไปยังจุดหมายปลายทางที่บริเวณน้ำพุใจกลางตัวเมืองเวียงจันทน์ ซึ่งมีเส้นทางให้บริการดังนี้         ถนนข้าวสาร (กรุงเทพ) – เวียงจันทน์

บริษัทนาคาทราเวล จำกัด เลขที่ 197-199 ถ.ตะนาว แขวงบวรนิเวศ
เขตพระนคร กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 02-6221334
บริการรถทัวร์โดยสาร สบายดีบัส (Sabaidee Bus) แบบ VIP  2 ชั้นปรับอากาศ
มีห้องน้ำในตัวรถ แต่ไม่มีอาหารเสิร์ฟบนรถ


หมายเหตุ
 หากต้องการซื้อตั๋วไปหลวงพระบาง ต้องค้างในเมืองเวียงจันทน์ 1 คืน (ค่าที่พักจ่ายเอง)
หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมตามเบอร์โทรศัพท์ข้างต้น

ข  อ  เ  ป็  น  ข้  า  ร  อ  ง  บ  า  ท  ทุ  ก  ช  า  ติ  ไ  ป

พิจิตรบ้านเรา ดอทคอม   "เว็บบ้านเรา เพื่อคนบ้านเรา"
จีพีเอสเที่ยวไทย ดอทคอม  เว็บท่องเที่ยว-ถ่ายภาพ และพิกัดGPS
และอีกมากเว็บ ...!?

 

                             
GPStt.com จะแสดงผลถูกต้อง ฟ้อนต์สวยงาม เข้าเว็บได้เร็ว เมื่อท่านใช้เบราเซอร์ Chrome และ Firefox เท่านั้น ไม่รองรับ Internet Explorer  

กลุ่มท่องเที่ยว การท่องเที่ยว (ททท.) | ททท.ภาคกลาง | ททท.ภูมิภาคภาคตะวันออก | กรม อช.สัตว์ป่าและพันธุ์พืช | จองที่พัก อช.ระบบออนไลน์ | จังหวัดแม่ฮ่องสอน | ททท. สนง.แม่ฮ่องสอน | ศูนย์ศิลปาชีพ จ. แม่ฮ่องสอน | กระทรวงวัฒนธรรม | ศูนย์ข้อมูลมรดกโลก(ก.วัฒนธรรม) | สำนักอุทยานแห่งชาติ | เว็บโครงการหลวงฯ | แหล่งน้ำพุร้อนธรรมชาติ (สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว)
การเดินทาง, เครื่องนำทาง การบินไทย | โอเรี่ยนไทย | แอร์เอเชีย | Solar Air | บางกอกแอร์เวย์ | บริษัทขนส่งจำกัด (บขส.) | การรถไฟแห่งประเทศไทย | สมบัติทัวร์ | สยามเฟิสท์ทัวร์ | นครชัยแอร์ | รถทัวร์ไทยดอทคอม | ฟรี.. แผนที่GPS ลาว กัมพูชา พม่า (ทั่วโลก) แบบเทพๆ | ดูกล้อง CCTV ทางหลวง 1 | ดูกล้อง CCTV ทางหลวง 2
ลิ้งค์ที่น่าสนใจทั่วไป.. ติดตามการส่งพัสดุEMS | ตรวจผลสลาก.. | speedtest.adslthailand.com | บอร์ดนักวิทยุสมัครเล่น | ตรวจสอบการเป็นนักวิทยุสมัครเล่นจากชื่อหรือนามเรียกขาน |ตรวจสอบนามเรียกขานที่ถูกยกเลิก | กสทช.กิจการวิทยุสมัครเล่น (เค้าอัพเดทแล้วนะ 31/1/60) | Checkdomain.com | ดาวน์โหลดวีดีโอจากเฟซบุ๊ค | ร้านซ่อมดอทคอม | แปลงไฟล์ออนไลน์ youtube เป็น mp3 ลิ้งค์1, ลิ้งค์2, ลิ้งค์3 | ตระกูลแปลงไฟล์ pdf | แปลงไฟล์ ภาพ webp เป็น jpg | หมากรุกออนไลน์ | ทีวีออนไลน์ | แปลงไฟล์เสียงออนไลน์ | ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย | หมากรุกออนไลน์ |