หมวด บอร์ดทั่วไป
=> วิทยุสื่อสาร, สายอากาศ, โปรแกรม => ข้อความที่เริ่มโดย: ลุงเปี๊ยก อ.สากเหล็ก ที่ 27 มีนาคม 2559, เวลา 10:23:06 น.

หัวข้อ: สถานที่ตั้ง สถานีตรวจสอบการใช้ความถี่วิทยุของสํานักงาน กสทช. เขต และสถานีตรวจสอบการใช้คลื่นความถี่ระบบควบคุมระยะไกล
เริ่มหัวข้อโดย: ลุงเปี๊ยก อ.สากเหล็ก ที่ 27 มีนาคม 2559, เวลา 10:23:06 น.
[attach=1]

สถานที่ตั้ง สถานีตรวจสอบการใช้ความถี่วิทยุของสํานักงาน กสทช. เขต
และสถานีตรวจสอบการใช้คลื่นความถี่ระบบควบคุมระยะไกล
www4.nbtc.go.th/สถานที่ตั้งสถานีฯ (http://www4.nbtc.go.th/getattachment/1ea62dcc-0814-4e06-a3e7-c2e044ecf1db/1345790704463.pdf.aspx)สถานที่ตั้ง สถานีตรวจสอบการใช้ความถี่วิทยุของสํานักงาน กสทช. เขต
และสถานีตรวจสอบการใช้คลื่นความถี่ระบบควบคุมระยะไกล


๑ ขอบข่าย
รายละเอียดสถานที่ตั้งสถานีตรวจสอบการใช้ความถี่วิทยุของสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สํานักงาน กสทช. เขต) และสถานีตรวจสอบการใช้ความถี่วิทยุระบบควบคุมระยะไกล (Remote Control Radio Monitoring Stations) ๑๔ เขตทั่วประเทศ


๒ ที่ตั้งสถานีตรวจสอบการใช้ความถี่วิทยุของสํานักงาน กสทช. เขต

เขต ๑ (นนทบุรี)

จ.นนทบุรี
   เลขที่ ๔๑/๒๘๗ ม.๘ ถ.รัตนาธิเบศร ต.บางกระสอ อ.เมือง
   พิกัด gps = ๑๓° ๕๑' ๓๑" / ๑๐๐° ๓๐' ๕๙.๗"  (สถานที่เก่า ถูกรื้อเสาทิ้งไปหมดแล้ว)
   พิกัด gps มาตรฐาน = N13.858617 E100.516576 (https://www.google.co.th/maps/place/13%C2%B051'31.0%22N+100%C2%B030'59.7%22E/@13.8586222,100.5143873,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x0:0x0?hl=th)  (สถานที่เก่า ถูกรื้อเสาทิ้งไปหมดแล้ว)
   พิกัด gps มาตรฐาน = N13.885450 E100.578441 (https://www.google.co.th/maps/place/13%C2%B053'07.6%22N+100%C2%B034'42.4%22E/@13.8854552,100.5762523,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x0:0x0?hl=th)  (สถานที่ใหม่ ตรงข้ามหลักสี่พลาซ่า)

จ.สมุทรปราการ
   พิมพเดือน แมนชั่น เลขที่ ๕๐๒/๑๒๓ ถ.สุขุมวิท ต.ปากน้ำ อ.เมือง
   พิกัด gps = ๑๓° ๓๕' ๑.๑" / ๑๐๐° ๓๖' ๒๓.๗"
   พิกัด gps มาตรฐาน = N13.583643 E100.606584 (https://www.google.co.th/maps/place/13%C2%B035'01.1%22N+100%C2%B036'23.7%22E/@13.5836482,100.6043953,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x0:0x0?hl=th)

จ.ประจวบคีรีขันธ์
   เลขที่ ๒/๒๔๐ ซ.หมูบานเขานอย ต.หัวหิน อ.หัวหิน
   พิกัด gps = ๑๒° ๓๔' ๓๒" / ๙๙° ๕๖' ๓๓.๘"
   พิกัด gps มาตรฐาน = N12.575560 E99.942723 (https://www.google.co.th/maps/place/12%C2%B034'32.0%22N+99%C2%B056'33.8%22E/@12.5755652,99.9405343,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x0:0x0?hl=th)

จ.กาญจนบุรี
   ร้านยงอี่เส็ง เลขที่ ๑๑๕/๑ ถ.แสงชูโต ต.ทามะขาม อ.เมือง
   พิกัด gps = ๑๔° ๒' ๒๕.๑" / ๙๙° ๓๐' ๕๗.๒"
   พิกัด gps มาตรฐาน = N14.040307 E99.515887 (https://www.google.co.th/maps/place/14%C2%B002'25.1%22N+99%C2%B030'57.2%22E/@14.0403122,99.5136983,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x0:0x0?hl=th)

จ.ลพบุรี
   เลขที่ ๔/๑๐๖ ม.๓ ต.ปาตาล อ.เมือง
   พิกัด gps = ๑๔° ๔๗' ๑๘.๔" / ๑๐๐° ๓๘' ๗"
   พิกัด gps มาตรฐาน = N14.788435 E100.635279 (https://www.google.co.th/maps/place/14%C2%B047'18.4%22N+100%C2%B038'07.0%22E/@14.7884402,100.6330903,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x0:0x0?hl=th)เขต ๒ (อุบลราชธานี)

จ.อุบลราชธานี
   เลขที่ ๕๕๐ ม.๑๑ ถ.คลังอาวุธ บานหนองปลาปาก ต.ขามใหญ อ.เมือง
   พิกัด gps = ๑๕° ๑๖' ๓๙.๓" / ๑๐๔° ๔๙' ๓๒"
   พิกัด gps มาตรฐาน = N15.277590 E104.825538 (https://www.google.co.th/maps/place/15%C2%B016'39.3%22N+104%C2%B049'31.9%22E/@15.2775746,104.8252442,18.6z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x0?hl=th)

จ.รอยเอ็ด
   ที่ดินโฉนดเลขที่ ๒๓๐๙๑ ต.รอบเมือง อ.เมือง
   พิกัด gps = ๑๖° ๒' ๑๕" / ๑๐๓° ๓๗' ๕๒"
   พิกัด gps มาตรฐาน = N16.037748 E103.631077 (https://www.google.co.th/maps/place/16%C2%B002'15.9%22N+103%C2%B037'51.9%22E/@16.0377501,103.6301764,308m/data=!3m2!1e3!4b1!4m2!3m1!1s0x0:0x0?hl=th)

จ.สุรินทร์
   ที่ดินโฉนดเลขที่ ๑๑๖๘๓๔ เลขที่ ๑๙๔ ม.๒ ต.นอกเมือง อ.เมือง
   พิกัด gps = ๑๔° ๕๒' ๓๙" / ๑๐๓° ๓๑' ๔๖"
   พิกัด gps มาตรฐาน = N14.877498 E103.529444 (https://www.google.co.th/maps/place/14%C2%B052'39.0%22N+103%C2%B031'46.0%22E/@14.8774335,103.5287881,17.96z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x0?hl=th)เขต ๓ (ลําปาง)

จ.ลําปาง
   เลขที่ ๒๔๘ ม.๑๒ ถ.จามเทวี ต.บอแฮว อ.เมือง
   พิกัด gps = ๑๘° ๑๘' ๒๗.๒" / ๙๙° ๒๘' ๑๑.๒"
   พิกัด gps มาตรฐาน = N18.307567 E99.469775 (https://www.google.co.th/maps/place/18%C2%B018'27.2%22N+99%C2%B028'11.2%22E/@18.3075696,99.4686486,18z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x0:0x0?hl=th)เขต ๔ (สงขลา)

จ.สงขลา
   เลขที่ ๘๙/๑ ม.๑ ทาอากาศยานหาดใหญ ต.ทุงตําเสา อ.หาดใหญ่
   พิกัด gps = ๖° ๕๖' ๒๘.๘" / ๑๐๐° ๒๓' ๒๓.๙"
   พิกัด gps มาตรฐาน = N6.941344 E100.389951 (https://www.google.co.th/maps/place/6%C2%B056'28.8%22N+100%C2%B023'23.8%22E/@6.9413493,100.3877623,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x0:0x0?hl=th)

จ.ยะลา
   เลขที่ ๒-๑๘ ถ.จงรักษ ๓ ต.สะเตง อ.เมือง
   พิกัด gps = ๖° ๓๓' ๑๔.๓" / ๑๐๑° ๑๗' ๑๕.๑"
   พิกัด gps มาตรฐาน = N6.553974 E101.287534 (https://www.google.co.th/maps/place/6%C2%B033'14.3%22N+101%C2%B017'15.1%22E/@6.5539767,101.2864076,18z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x0:0x0?hl=th)

จ.ปตตานี
   เลขที่ ๑/๑๗๐ ถ.เจริญประดิษฐ ต.รูสะมิแล อ.เมือง
   พิกัด gps = ๖° ๕๒' ๒๔.๘" / ๑๐๑° ๑๔' ๑๐.๔"
   พิกัด gps มาตรฐาน = N6.873556 E101.236205 (https://www.google.co.th/maps/place/6%C2%B052'24.8%22N+101%C2%B014'10.3%22E/@6.8735594,101.2347994,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x0:0x0?hl=th)

จ.นราธิวาส
   เลขที่ ๒๙๗ ถ.ภูผาภักดี ต.บางนาค อ.เมือง
   พิกัด gps = ๖° ๒๖' ๔.๓ / ๑๐๑° ๔๙' ๓๑.๕"
   พิกัด gps มาตรฐาน = N6.434538 E101.825406 (https://www.google.co.th/maps/place/6%C2%B026'04.3%22N+101%C2%B049'31.5%22E/@6.4345433,101.8232173,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x0:0x0?hl=th)

จ.ตรัง
   เลขที่ ๑๐๘/๘๔ ถ.หวยยอด จ.ทับเที่ยง อ.เมือง
   พิกัด gps = ๗° ๓๓' ๔๕.๗" / ๙๙° ๓๖' ๓๔.๒"
   พิกัด gps มาตรฐาน = N7.562701 E99.609487 (https://www.google.co.th/maps/place/7%C2%B033'45.7%22N+99%C2%B036'34.1%22E/@7.5629359,99.6087902,18.59z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x0?hl=th)เขต ๕ (จันทบุรี)

จ.จันทบุรี
   เลขที่ ๒๐๗ ม.๑ ต.มะขาม อ.มะขาม
   พิกัด gps = ๑๒° ๔๐' ๕๑.๘" / ๑๐๒° ๑๒' ๑๑.๕"
   พิกัด gps มาตรฐาน = N12.681052 E102.203189 (https://www.google.co.th/maps/place/12%C2%B040'51.8%22N+102%C2%B012'11.5%22E/@12.6810547,102.2020626,18z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x0:0x0?hl=th)

จ.ชลบุรี
   พัทยา พลาซา คอนโดเทล ๑ เลขที่ ๑๔๙/๓๙๔ ม.๙ ต.หนองปรือ อ.บางละมุง
   พิกัด gps = ๑๒° ๕๕' ๔๔" / ๑๐๐° ๕๔' ๑๒.๓"
   พิกัด gps มาตรฐาน = N12.928899 E100.903415 (https://www.google.co.th/maps/place/12%C2%B055'44.0%22N+100%C2%B054'12.3%22E/@12.9289032,100.901661,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x0:0x0?hl=th)

จ.ระยอง
   อาคาร บี.เจ. อพารทเมนต บริษัท เพลินใจ เรียลตี้ จํากัด เลขที่ ๔๒ ม.๓ ต.เนินพระ อ.เมือง
   พิกัด gps = ๑๒° ๔๑' ๒.๖" / ๑๐๑° ๑๓' ๓๓.๔"
   พิกัด gps มาตรฐาน = N12.684060 E101.225939 (https://www.google.co.th/maps/place/12%C2%B041'02.6%22N+101%C2%B013'33.4%22E/@12.6840634,101.2245334,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x0:0x0?hl=th)เขต ๖ (ขอนแกน)

จ.ขอนแกน
   เลขที่ ๓๔๑ ม.๑๙ ต.ศิลา อ.เมือง
   พิกัด gps = ๑๖° ๒๘' ๔๔.๘" / ๑๐๒° ๔๘' ๘.๔"
   พิกัด gps มาตรฐาน = N16.479121 E102.802333 (https://www.google.co.th/maps/place/16%C2%B028'44.8%22N+102%C2%B048'08.4%22E/@16.4791261,102.8001443,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x0:0x0?hl=th)เขต ๗ (นครราชสีมา)

จ.นครราชสีมา
   เลขที่ ๑๕ ม.๑๒ ถ.ราชสีมา-กบินทรบุรี ต.ธงชัยเหนือ อ.ปกธงชัย
   พิกัด gps = ๑๔° ๔๗' ๒.๘" / ๑๐๒° ๒' ๓๓.๔"
   พิกัด gps มาตรฐาน = N14.784121 E102.042600 (https://www.google.co.th/maps/place/14%C2%B047'02.8%22N+102%C2%B002'33.4%22E/@14.7841262,102.0404113,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x0:0x0?hl=th)

จ.ชัยภูมิ
   โรงพยาบาลชัยภูมิ-ราม เลขที่ ๒๙๐/๔๒ ม.๖ บานหนองสังข ถ.ชัยภูมิ-สีคิ้ว ต.ในเมือง อ.เมือง
   พิกัด gps = ๑๕° ๔๗' ๑๙" / ๑๐๒° ๑' ๔๑"
   พิกัด gps มาตรฐาน = N15.788611 E102.028045 (https://www.google.co.th/maps/place/15%C2%B047'19.0%22N+102%C2%B001'41.0%22E/@15.7886162,102.0258563,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x0:0x0?hl=th)

จ.บุรีรัมย์
   โรงแรมเฟองฟาพาเลซ เลขที่ ๒๔๐/๙ ถ.จิระ ต.ในเมือง อ.เมือง
   พิกัด gps = ๑๔° ๕๙' ๔๑" / ๑๐๓° ๖' ๑๕"
   พิกัด gps มาตรฐาน = N14.994722 E103.104167 (https://www.google.co.th/maps/place/14%C2%B059'41.0%22N+103%C2%B006'15.0%22E/@14.9947272,103.1019783,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x0:0x0?hl=th)เขต ๘ (อุดรธานี)

จ.อุดรธานี
   เลขที่ ๒๑/๖๓ ถ.วัฒนานุวงศ ต.หมากแขง อ.เมือง
   พิกัด gps = ๑๗° ๒๔' ๕๔.๕" / ๑๐๒° ๔๗' ๔๒.๔"
   พิกัด gps มาตรฐาน = N17.415149 E102.795100 (https://www.google.co.th/maps/place/17%C2%B024'54.5%22N+102%C2%B047'42.4%22E/@17.4151541,102.7929113,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x0:0x0?hl=th)

จ.หนองคาย
   มั่นคง อพารทเมนต เลขที่ ๒๖๘/๔ ม.๑๒ ต.ในเมือง อ.เมือง
   พิกัด gps = ๑๗° ๕๓' ๓๕.๒" / ๑๐๒° ๔๕' ๕๘.๑"
   พิกัด gps มาตรฐาน = N17.893121 E102.766128 (https://www.google.co.th/maps/place/17%C2%B053'35.2%22N+102%C2%B045'58.1%22E/@17.8931261,102.7639393,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x0:0x0?hl=th)

จ.สกลนคร
   โรงแรมภูพานเพลซ มหาวิทยาลัยราชภัฏ สกลนคร อ.เมือง
   พิกัด gps = ๑๗° ๑๑' ๒๔.๕" / ๑๐๔° ๕' ๔๗.๘"  (พิกัดนี้ผิด เป็นอาคารพานิชย์)
   พิกัด gps มาตรฐาน = 17.191551 E104.094254 (https://www.google.co.th/maps/place/17%C2%B011'29.6%22N+104%C2%B005'39.3%22E/@17.1915525,104.0935978,18z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x0:0x0?hl=th)เขต ๙ (เชียงใหม)

จ.เชียงใหม
   เลขที่ ๖๘ ม.๗ ถ.เชียงใหม-หางดง ต.สุเทพ อ.เมือง
   พิกัด gps = ๑๘° ๔๕' ๓๗.๒" / ๙๘° ๕๘' ๕.๘"
   พิกัด gps มาตรฐาน = N18.760346 E98.968261 (https://www.google.co.th/maps/place/18%C2%B045'37.2%22N+98%C2%B058'05.7%22E/@18.7603493,98.9668554,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x0:0x0?hl=th)

จ.เชียงราย
   โรงแรมเพชรสยามพาเลซ เลขที่ ๑๒๔ ม.๑๗ ซ.รวมใจ ถ.สันคอกชาง ต.รอบเมือง อ.เมือง
   พิกัด gps = ๑๙° ๕๓' ๕๕.๖" / ๙๙° ๕๐' ๑๕.๖"
   พิกัด gps มาตรฐาน = N19.898790 E99.837676 (https://www.google.co.th/maps/place/19%C2%B053'55.6%22N+99%C2%B050'15.6%22E/@19.8987932,99.8362704,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x0:0x0?hl=th)

จ.พะเยา
   โรงแรมพะเยานอรทเทิรนเลค เลขที่ ๑๕/๗ ถ.รอลเวียงประตูกลอง ต.เวียง อ.เมือง
   พิกัด gps = ๑๙° ๑๐' ๑๙" / ๙๙° ๕๔' ๑๐"
   พิกัด gps มาตรฐาน = N19.171941 E99.902775 (https://www.google.co.th/maps/place/19%C2%B010'19.0%22N+99%C2%B054'10.0%22E/@19.1719461,99.9005863,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x0:0x0?hl=th)เขต ๑๐ (พิษณุโลก)

จ.พิษณุโลก
   เลขที่ ๑๙๐ ม.๗ บานคุงหมอ ต.ปากโทก อ.เมือง
   พิกัด gps = ๑๖° ๕๔' ๑๐.๒" / ๑๐๐° ๑๖' ๑๘.๘"
   พิกัด gps มาตรฐาน = N16.902840 E100.271898 (https://www.google.co.th/maps/place/16%C2%B054'10.2%22N+100%C2%B016'18.8%22E/@16.9028433,100.2704924,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x0:0x0)

จ.นครสวรรค
   บานเลขที่ ๙๐๓/๔๒-๔๓ ม.๙ ถ.มหาเทพ ต.นครสวรรคตก อ.เมือง
   พิกัด gps = ๑๕° ๔๑' ๕๒.๔" / ๑๐๐° ๖' ๕๙.๗"
   พิกัด gps มาตรฐาน = N15.697899 E100.116572 (https://www.google.co.th/maps/place/15%C2%B041'52.4%22N+100%C2%B006'59.7%22E/@15.6979017,100.1154456,18z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x0:0x0?hl=th)

จ.กําแพงเพชร
   รานเจริญการยาง เลขที่ ๑๐๔/๗ ม.๔ ต.นครชุม อ.เมือง
   พิกัด gps = ๑๖° ๒๘' ๒๙.๑" / ๙๙° ๓๐' ๒"
   พิกัด gps มาตรฐาน = N16.474760 E99.500545 (https://www.google.co.th/maps/place/16%C2%B028'29.1%22N+99%C2%B030'02.0%22E/@16.4747651,99.4983563,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x0:0x0?hl=th)

จ.เพชรบูรณ์
   บานเลขที่ ๑๙/๑ หมูที่ ๑๒ ต.สะเดียง อ.เมือง
   พิกัด gps = ๑๖° ๒๕' ๒๙.๑" / ๑๐๑° ๑๐' ๗.๖"
   พิกัด gps มาตรฐาน = N16.424771 E101.168767 (https://www.google.co.th/maps/place/16%C2%B025'29.2%22N+101%C2%B010'07.6%22E/@16.4247761,101.1665783,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x0:0x0?hl=th)เขต ๑๑ (ภูเก็ต)

จ.ภูเก็ต
   เลขที่ ๘๔/๒ ม.๔ ถ.วิชิตสงคราม ต.กระทู อ.กระทู
   พิกัด gps = ๗° ๕๕' ๖.๘" / ๙๘° ๒๐' ๒๗.๗"
   พิกัด gps มาตรฐาน = N7.918566 E98.341028 (https://www.google.co.th/maps/place/7%C2%B055'06.8%22N+98%C2%B020'27.7%22E/@7.9185713,98.3388393,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x0:0x0?hl=th)เขต ๑๒ (นครศรีธรรมราช)

จ.นครศรีธรรมราช
   เลขที่ ๑๕ ม.๘ ถ.เบญจมฯ-สนามบิน ต.ทางิ้ว อ.เมือง
   พิกัด gps = ๘° ๒๙' ๓๕.๙" / ๙๙° ๕๕' ๓๘.๘"
   พิกัด gps มาตรฐาน = N8.493310 E99.927439 (https://www.google.co.th/maps/place/8%C2%B029'35.9%22N+99%C2%B055'38.8%22E/@8.4933122,99.9265375,18z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x0:0x0?hl=th)เขต ๑๓ (ระนอง)

จ.ระนอง
   เลขที่ ๗/๑๔ ถ.กําลังทรัพย ต.เขานิเวศน อ.เมือง
   พิกัด gps = ๙° ๕๗' ๕๔" / ๙๘° ๓๘' ๒๖.๘"
   พิกัด gps มาตรฐาน = N9.965039 E98.640712 (https://www.google.co.th/maps/place/9%C2%B057'54.1%22N+98%C2%B038'26.6%22E/@9.9656371,98.6392018,17.64z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x0?hl=th)เขต ๑๔ (ชุมพร)

จ.ชุมพร
   เลขที่ ๔๘/๖ ม.๑๑ ต.บางหมาก อ.เมือง
   พิกัด gps = ๑๐° ๒๕' ๓๔.๕" / ๙๙° ๑๒' ๑.๘"
   พิกัด gps มาตรฐาน = N10.42626 E99.20050 (https://www.google.co.th/maps/place/10%C2%B025'34.5%22N+99%C2%B012'01.8%22E/@10.4262653,99.1983113,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x0:0x0?hl=th)

ตัวอย่าง อันนี้สถานีของ จ.สุพรรณบุรี (http://www.gpsteawthai.com/index.php/topic,3727.msg18893.html#msg18893)

[img width=867   **111** มีประวัติฝ่าฝืนระเบียบเว็บบ่อยครั้ง **  .JPG[/img]http:// (http://www.gpsteawthai.com/index.php/topic,3727.msg18893.html#msg18893)

(http://www.gpsteawthai.com/Themes/image-topic/topic-3727/DSCF_029.JPG) (http://www.gpsteawthai.com/index.php/topic,3727.msg18893.html#msg18893)

www4.nbtc.go.th/สถานที่ตั้งสถานีตรวจสอบการใชความถี่วิทยุของสํานักงาน กสทช. เขตฯ (http://www4.nbtc.go.th/getattachment/1ea62dcc-0814-4e06-a3e7-c2e044ecf1db/1345790704463.pdf.aspx)

http://www4.nbtc.go.th/getattachment/1ea62dcc-0814-4e06-a3e7-c2e044ecf1db/1345790704463.pdf.aspx

หัวข้อ: Re: สถานที่ตั้ง สถานีตรวจสอบการใช้ความถี่วิทยุของสํานักงาน กสทช. เขต และสถานีตรวจสอบการใช้คลื่นความถี่ระบบควบคุมระยะไกล
เริ่มหัวข้อโดย: Nanthawat (Modฯ) ที่ 27 มีนาคม 2559, เวลา 16:06:39 น.
เยอะจริงๆ แทบทุกจังหวัดเลย ใช้เงินภาษีประชาชนไปวางระบบแบบนี้ งัยก็ใช้ให้คุ้มละกัน ไม่ใช่ทำแบบไฟไหม้ฟาง หรือเขียนเสือให้วัวกลัว เห็นทะเลาะเบาะแว้งบนความถี่หลายย่าน ไม่ต้องให้ชาวบ้านไปแจ้งหรอกครับ ตนเองมีอำนาจขนาดนี้เป็นเจ้ามือนำจับเองเลย และที่สำคัญกรุณาทำงานนอกเวลาบ้างเถอะพระคุณท่าน คนกระทำความผิดมันชอบไปทำกลางคืนหรือนอกเวลาทำงานของท่าน คุยโม้โอ้อวดน้ำไหลไฟดับเหม็นขี้ฟันด่าทอต่อว่า จองความถี่ จัดการบ้างนะ ไม่ใช่มีสถานีไว้เท่ห์

ที่สำคัญที่สังเกตุ ไปเช่าสถานที่เอกชนแทบทุกที่เลย เปลืองงบไปขนาดไหน ถ้าทำงานไม่คุ้มภาษี

และแนะนำนิดนะ พิกัดจีพีเอส อย่าใช้ฟอร์แมทแบบนี้เลย มันปรับไปฟอร์แมทอื่นได้ อ่านง่ายกว่าอีก อย่าทำงานแบบเช้าชามเย็นชามเถิดพ่อคุณเอ้ย..

งานเข้าข้าพเจ้าด้วยอ่ะดิ ว่างๆ ต้องมานั่งแปลงพิกัดให้อีก

หัวข้อ: Re: สถานที่ตั้ง สถานีตรวจสอบการใช้ความถี่วิทยุของสํานักงาน กสทช. เขต และสถานีตรวจสอบการใช้คลื่นความถี่ระบบควบคุมระยะไกล
เริ่มหัวข้อโดย: Nanthawat (Modฯ) ที่ 24 กรกฎาคม 2559, เวลา 13:51:04 น.

เท่าที่ผมขับรถไปพบตอนนี้ น่าจะติดตั้งทุกจังหวัด หรือจังหวัดนึงติดตั้งหลายจุด ที่แน่ๆสี่แยกแปลงยาว-บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา โผล่มาให้เห็น 1 ต้น
หัวข้อ: Re: สถานที่ตั้ง สถานีตรวจสอบการใช้ความถี่วิทยุของสํานักงาน กสทช. เขต และสถานีตรวจสอบการใช้คลื่นความถี่ระบบควบคุมระยะไกล
เริ่มหัวข้อโดย: Nanthawat (Modฯ) ที่ 06 พฤศจิกายน 2559, เวลา 17:02:33 น.
สี่แยกมีนบุรี ตรงข้ามบิ๊กซีสุวินทวงศ์ก็ติดตั้งมาหลายเดือนแล้ว

[attach=1]

อยู่พิกัดนี้ 13.813779, 100.719678


http://maps.google.co.th/maps?um=1&hl=th&client=firefox-a&rls=org.mozilla:th:official&biw=1280&bih=631&q=13.813779, 100.719678 (http://maps.google.co.th/maps?um=1&hl=th&client=firefox-a&rls=org.mozilla:th:official&biw=1280&bih=631&q=13.813779, 100.719678)