ข้ า พ ร ะ พุ ท ธ เ จ้ า    ~    ก ลุ่ ม เ ว็ บ จี พี เ อ ส เ ที่ ย ว ไ ท ย ด อ ท ค อ ม   (กลุ่มเว็บลูกหลานชาวพิจิตร)

สนใจฝากโฆษณา theterraceview-khaokho เว็บทรีโอแมส Welcome to JustUsers.net
วิทยาลัยเทคโนโลยีชื่นชม ไทย-เยอรมัน สระบุรี แนชเชอรัล รีสอร์ต (Nat's Resort) พิจิตร เม็ดบัวอบกรอบ มาย ฟีเกอ มีจําหน่ายที่ supermarket & 7-Eleven ทุกสาขา (10/12/60) เว็บ justusers.net
ลิ้ ง ค์ ก า ร พ นั น ..!!     แ บ น เ น อ ร์ ก า ร พ นั น ..!!     ไ ม่ ต้ อ ง พ ย า ย า ม ติ ด ต่ อ ม า     ไ ม่ ต้ อ น รั บ ..??

....:::: ::::....         แล้งน้ำ, น้ำท่วม, ลดโลกร้อน เพื่อแก้ปัญหาในระยะยาวในเรื่องดังกล่าว ทางเว็บขอร่วมรณรงค์ให้พี่น้องช่วยกันปลูกป่าทั่วแผ่นดินเพื่อแก้ปัญหาระยะยาวตามพระราชดำริของพ่อ เช่น ท่านที่อยู่ต้นน้ำตามภูเขาที่ลาดชัน หรือตามท้องไร่ท้องนาหัวคันนา ปลูกเท่าที่ทำได้ ทำตอนนี้ลูกหลานเราจะได้ไม่เดือดร้อน ...             เว็บจีพีเอสเที่ยวไทยดอทคอม     "เว็บท่องเที่ยว-ถ่ายภาพ และพิกัดGPS"       ....:::: ::::....

  สังคมแห่งการแบ่งปันนี้จะไม่มีสิ่งที่เพื่อนต้องการ    เมื่อเพื่อนๆ มาแวะเยี่ยมแล้วไม่ฝากสิ่งใดไว้..!!     กลุ่มเว็บนี้..   ดำรงไว้ซึ่ง คุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรม จรรยาบรรณ ไม่เอาเปรียบเพื่อนมนุษย์ ไม่เห็นแก่ตัว ไม่ตักตวงผลประโยชน์เข้าตน..  


ผู้เขียน หัวข้อ: รีวิว ทริปสำรวจอุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล (20 กพ.58) ภาพกว่า 220 ภาพ  (อ่าน 172840 ครั้ง)

ออฟไลน์ ลุงเปี๊ยก อ.สากเหล็ก

 • ผู้ใหญ่บ้าน..น๊ะจ๊ะ
 • Administrator
 • *
 • กดนิ้วโป้ง.! แทนคำขอบคุณ
 • -มอบให้: 47
 • -จึงได้รับ: 32
 • กระทู้: 5341
 • กำลังใจ : +265/-0
 • อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร (วทพ.24, HS6LPZ)
  • http://www.gpsteawthai.com

รีวิว ทริปสำรวจอุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล (20 กพ.58) ภาพกว่า 220 ภาพ


ขอชมไว้ ณ ตรงนี้ว่า อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล เจ้าหน้าที่ทุกท่านอัธยาศัยดีมากครับ ใครไม่เคยสัมผัสต้องขอเชิญเลยนะ และกว่านั้นจุดพักทุกจุดตลอดเส้นทางขึ้นยอดขุนตาลสวยทุกจุด ใครพลาดบอกเลยว่าเสียดาย...


ประวัติอุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล
เว็บกรมอุทยานแห่งชาติฯ /อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล
   บริเวณที่ดินป่าดอยขุนตาล ในท้องที่ตำบลทาปลาดุก อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน และตำบลบ้านเอื้อม อำเภอเมืองลำปาง ตำบลเวียงตาล ตำบลวอแก้ว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ดอยขุนตาลได้รับประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติลำดับที่ 10 เมื่อวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2518 มีขนาดพื้นที่ประมาณ 255.29 ตารางกิโลเมตร (159,556.25 ไร่) ด้วยสภาพภูมิประเทศที่งดงาม เป็นเทือกเขาสลับซับซ้อน ตลอดจนเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่สำคัญ

พืชพันธุ์และสัตว์ป่า
   นอกจากนี้บนยอดดอยขุนตาลจะพบพรรณไม้ดอก ซึ่งเป็นไม้ออกดอกหมุนเวียนตลอดปี เช่น กล้วยไม้ชนิดต่างๆ พืชสกุลขิง และลิลลี่ ดอยขุนตาลจัดว่ามีความหลากหลายทางพฤกษชาติมากมายกล่าวคือ เป็นถิ่นที่อยู่ของพืชมีท่อชนิดต่างๆ กว่า 1,300 ชนิด มีจำนวนมากมายที่ใช้เป็นอาหารรวมทั้งมีเห็ดชนิดต่างๆ ด้วย
   ดอยขุนตาลยังคงมีสัตว์ป่าเหลืออยู่ เช่น เก้ง กระต่ายป่า หมูป่า เม่น ไก่ป่า และพังพอนเหลือง นอกจากนี้ยังมีนกชนิดต่างๆ รวมทั้งสัตว์เลื้อยคลาน แมงมุม และแมลงนานาชนิด

แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญและกิจกรรมที่น่าสนใจ
อุโมงค์ขุนตาน
   เป็นอุโมงค์รถไฟที่ยาวที่สุดในประเทศไทย คือยาว 1,352.10 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2450 ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เสร็จเมื่อปี พ.ศ. 2461 การเจาะอุโมงค์ซึ่งเป็นหินแกรนิตนี้เป็นการเสี่ยงอันตรายเป็นอย่างยิ่ง โดยใช้แรงงานจากคนที่เป็นกรรมกรรับจ้าง บริเวณโดยรอบตกแต่งด้วยไม้ดอกหลายชนิด เป็นที่ตั้งของศาลเจ้าพ่อขุนตาน และอนุสรณ์สถานของวิศกรชาวเยอรมันผู้ควบคุมการสร้างอุโมงค์แห่งนี้

ยอดดอยขุนตาล
ตลอดระยะทางสู่ยอดดอยขุนตาลประมาณ 5,500 เมตร จะผ่านป่าหลายประเภท และมีสถานที่น่าสนใจ 4 จุดได้แก่
     ย.1  (ย.ย่อมาจาก จุดยุทธศาสตร์ ในสงครามโลกครั้งที่ 2 ดอยขุนตาลเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญ) สูงจากระดับน้ำทะเล 900 เมตร ในปี 2460 การรถไฟแห่งประเทศไทยได้สร้างบ้านพักใช้เป็นที่ประทับพักแรมของกรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน เมื่อครั้งเสด็จมาเป็นแม่งานในการก่อสร้างอุโมงค์ขุนตาน ในปัจจุบันเป็นบ้านพักฯ การรถไฟแห่งประเทศไทยเป็นผู้ดูแล
     ย.2  สูงจากระดับน้ำทะเล 1,035 เมตร หลายปีที่ผ่านมาพื้นที่บริเวณ ย.2 เป็นที่พักของบริษัททำไม้ในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 บริษัททำไม้ได้เงียบหายไปเพราะบริเวณพื้นที่นี้เป็นจุดยุทธศาสตร์ หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมท อดึตนายกรัฐมนตรีได้ซื้อพื้นที่ดังกล่าวเพื่อทำสวน และสร้างบ้านพัก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้เสด็จมาประพาสเมื่อปี พ.ศ. 2512 และ พ.ศ. 2516
     ย.3  สูงจากระดับน้ำทะเล 1,225 เมตร หลังจากสร้างทางรถไฟเสร็จเรียบร้อย คณะมิชชั่นนารีอเมริกันคริสตจักรได้มาทำการสร้างบ้านพักบริเวณนี้ และจะมาพักผ่อนทุกเดือนเมษายนของทุกปี ในปัจจุบันบ้านพักดังกล่าวได้อยู่ในความดูแลของมหาวิทยาลัยพายัพ
     ย.4  สูงจากระดับน้ำทะเล 1,373 เมตร เป็นจุดยุทธศาสตร์สูงสุดของดอยขุนตาล ในสมันสงครามโลกครั้งที่ 2 ใช้เป็นบริเวณส่องกล้องจังหวัดลำพูนและจังหวัดลำปางได้ชัดเจน

น้ำตกตาดเหมย
   เป็นน้ำตกขนาดเล็กสูง 10 เมตร ระหว่างทาง ย.2 ไป ย.3 มีทางแยกด้านซ้ายมือ ไปยังตัวน้ำตกระยะทางประมาณ 1,500 เมตร และต้องเดินลงไปในหุบเขาแม่ยอนหวายราว 300 เมตร

   นอกจากนี้นักท่องเที่ยวขึ้นมาท่องเที่ยวบนอุทยานแห่งชาติดอยขุนตาลสามารถดื่มด่ำกับธรรมชาติ ขุนเขา สายหมอก ดอกไม้สวย และกิจกรรมต่างๆ ได้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการชมทัศนียภาพ กางเต็นท์พักแรม บันทึกภาพธรรมชาติ ดูนก เดินป่า ศึกษาแมลง ปั่นจักรยาน เป็นต้น

กฏ/ ระเบียบ/ ข้อห้าม
   การท่องเที่ยวพักผ่อนในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติ มีกฏระเบียบที่นักท่องเที่ยวผู้มีจิตสำนึกทุกคนต้องยึดถือปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความเรียบร้อยในการใช้พื้นที่ร่วมกันอย่างยั่งยืน ดังนี้
 - ไม่เก็บทุกอย่างออกจากพื้นที่นอกจากขยะ
 - ไม่ส่งเสียงดังอันเป็นการรบกวนผู้อื่นรวมทั้งสัตว์ป่า
 - ไม่ล่า ไม่ทำลาย หรือกระทำใดๆ อันจะทำให้พืช สัตว์ และสภาพแวดล้อมเสียหาย
 - จงตระหนักถึงคุณค่าของธรรมชาติอันยิ่งใหญ่ที่เราทุกคนต้องใช้ร่วมกัน และรักษาไว้เพื่อตัวเราเอง

การติดต่อสำรองบ้านพัก
  อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาลมีบ้านพักสำหรับนักท่องเที่ยวจำนวน 26 หลัง ลานกางเต็นท์ และเวทีกลางแจ้งสำหรับกิจกรรมรอบกองไฟ

สอบถามได้ที่
 - อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล ต.ทาปลาดุก อ.แม่ทา จ.ลำพูน 51140
โทร. 053-518901 , 053-546335 , 081-0326341
 - สั่งจองอาหาร โทร. 089-5604304 (กรุณาติดต่อล่วงหน้า 7 วัน ณ ที่ทำการฯ ดอยขุนตาล)
 - หรืองานบริการบ้านพักกรมอุทานแห่งชาติสัตว์ป่าและพรรณพืช เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-5620760 (เบอร์เดียว 8 คู่สายอัตโนมัติ)
 - หรือ www.dnp.go.th
ควรติดต่อล่วงหน้าหนึ่งเดือน

ลักษณะบ้านพัก/ที่พัก อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล
(อัพเดท 24 กพ.58)

1. บ้านชมดารา (ขุนตาล 504)  2/2   
    จำนวนเข้าพัก 6 คน     ราคา 1,500 บาท/คืน/หลัง      มีเตียง, เครื่องนอน, เครื่องทำน้ำอุ่น

2. บ้านชมอัสดง (ขุนตาล 503)  2/2   
    จำนวนเข้าพัก 6 คน     ราคา 1,500 บาท/คืน/หลัง      มีเตียง, เครื่องนอน, เครื่องทำน้ำอุ่น

3. บ้านชมดอย (ขุนตาล 502)  3/2
    จำนวนเข้าพัก 9 คน    ราคา 2,200 บาท/คืน/หลัง      มีเตียง, เครื่องนอน, เครื่องทำน้ำอุ่น

4. บ้านชมดง (ขุนตาล 410)  3/2
    จำนวนเข้าพัก 9 คน    ราคา 2,200 บาท/คืน/หลัง      มีเตียง, เครื่องนอน, เครื่องทำน้ำอุ่น
 
5. บ้านชมไพร (ขุนตาล 501)  3/4   
    จำนวนเข้าพัก 9 คน    ราคา 2,700 บาท/คืน/หลัง      มีเตียง, เครื่องนอน, เครื่องทำน้ำอุ่น

6. บ้านพักขนาด     
    จำนวนเข้าพัก 2 คน    ราคา 500 บาท/คืน/หลัง     มีเตียง, เครื่องนอน, พัดลม, เครื่องทำน้ำอุ่น

7. เต็นท์โดมเล็ก
    ขนาด 2-3 คน    ราคา 270 บาท/คืน/หลัง      ถุงนอน, หมอน, แผ่นรองนอน

หมายเหตุ
 - หากปรากฏว่ามีผู้เข้าพักแรมเกินจำนวนที่กำหนด ต้องจ่ายค่าตอบแทนที่พักสำหรับจำนวนที่เกินในอัตราคนละ 100 บาท/คน/คืน โดยไม่มีเครื่องนอนและเครื่องใช้อื่นๆ เพิ่มขึ้นอีก
 - ในการสั่งจองอาหาร กรุณาติดต่อล่วงหน้า 7 วัน ที่ทำการอุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล โทร. 089-5604304_________________________________________________________

การเดินทางและระยะทาง มาอุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล
อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล
สามารถเข้าได้ 3 เส้นทางหลักๆ ทั้งสองเส้นทางแรกโดยรถยนต์จะมีระยะทางพอๆกัน คือ 20-22 กิโลเมตร แต่เข้าทางฝั่งลำปางเส้นทางจะสวยงาม ผ่านสะพานลอยฟ้าต่างๆทั้ง 3 สะพานตามพิกัดที่แจ้งไว้นะครับ สะพานลอยฟ้าไม่ได้อยู่ริมถนนจะอยู่ห่างถนนประมาณ 300-500 เมตร โดยมีต้นไม้บังตลอดเส้นทาง ถ้าท่านไม่สังเกตุจะไม่เห็นนะครับ แนะนำว่าล็อคพิกัดใส่เครื่องจีพีเอสไว้แน่นอนกว่า ในส่วนเส้นทางที่สวยงามประดับประดาไปด้วยสีสันตามธรรมชาติของป่าไม้ริมทางจะอยู่ด้านบนๆ ใกล้ที่ทำการนะครับ

เส้นทางแรก
แยก ที่ทำการสวนป่าทุ่งเกวียน ห้างฉัตร ลำปาง พิกัดGPS N18.33484 E99.25006 ระยะทางถึงสถานีรถไฟขุนตาน 22 กม. 
หรือจุดแยกเข้า ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย ห้างฉัตร  พิกัดGPS N18.35401 E99.24344 ระยะทางถึงสถานีรถไฟขุนตาน 20 กม.
ผ่าน สถานีรถไฟแม่ตาลน้อย พิกัดGPS N18.40393 E99.26295 ระยะทางถึงสถานีรถไฟขุนตาน 12 กม.
ผ่าน สะพานคอมโพสิต (สะพานรถไฟลอยฟ้า สะพานห้าหอเดิม) พิกัดGPS N18.44518 E99.26589
ผ่าน สะพานสามหอ  (สะพานรถไฟลอยฟ้า) พิกัดGPS N18.45543 E99.26639
ผ่าน สะพานสองหอ  (สะพานรถไฟลอยฟ้า) พิกัดGPS N18.45907 E99.26573

เส้นทางที่สอง
เข้าทางแม่ทา ลำพูน พิกัดGPS N18.46674 E99.14790 ระยะทางถึงสถานีรถไฟขุนตาน 20 กม.
ผ่าน สะพานรถไฟทาชมพู (สะพานประวัติศาสตร์) พิกัดGPS N18.51056 E99.21807
ผ่าน สถานีรถไฟขุนตาน  พิกัดGPS N18.50049 E99.26521 ระยะทางถึงที่ทำการ อช.ดอยขุนตาล 2 กม.

เส้นทางที่สาม
คือมากับรถไฟแล้วลงที่สถานีขุนตาน แต่รถไฟมันไม่ได้จอดทุกขบวนนี่ดิ ท่านต้องเช็คเอาเองนะ เพราะชุมชนขุนตานมีบ้านนับหลังได้เลย และนักท่องเที่ยวที่มาชมอุโมงค์ขุนตานที่ขับรถมาหรือนั่งรถไฟมา มีแทบนับคนได้ นี่คือเหตุผลที่รถไฟไม่จอดทุกขบวน เมื่อลงรถไฟได้แล้วท่านก็หารถโบกดูแล้วจะหายากหรือไร้วี่แวว แนะนำว่าใช้วิธีเดินตามถนนขึ้นเขาไปที่ทำการฯ ด้วยระยะทางแค่ 2 กิโลเมตร เดินเพลินๆก็ถึงแล้ว ถนนมีร่มไม้ตลอดทาง (จริงๆแล้วมันมีทางลัดเดินเท้าจากด้านบนอุโมงค์นั่นแหละ ระยะประมาณ 1 กม. นิดๆ)


พิกัดGPS อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล N18.49542 E99.26985
1.


2.


3.
อ้างถึง
เพิ่งสังเกตุการเขียนที่แปลกๆ แต่ดูแล้วน่ามีอะไรผิดพลาด

เจ้าพ่อขุนตา
อุโมงค์ขุนตา
สถานีรถไฟขุนตา
สถานีรถไฟแม่ตาน้อย
วัดดอยขุนตา
ดอยขุนตา
อุทยานแห่งชาติดอยขุนตา

เท่าที่ผมสังเกตุนะ คำว่า "ขุนตาน" น่าจะเขียนถูกต้อง ขุนตาล น่าจะเพี้ยนมากกว่า เพราะผมได้ไปดูคำเขียนภาษาอังกฤษที่ป้ายสถานีรถไฟ กับป้ายอุทยาน เขียนตัวเดียวกันคือ KHUN TAN  เขียนไทยเป็น

ขนาดป้ายซุ้มประตูอุทยานแห่งชาติดดอยขุนตาล ยังเขียน Doi Khuntan แต่พอมาเขียนไทยไหงเพี้ยนเป็น


ข  อ  เ  ป็  น  ข้  า  ร  อ  ง  บ  า  ท  ทุ  ก  ช  า  ติ  ไ  ป

พิจิตรบ้านเรา ดอทคอม   "เว็บบ้านเรา เพื่อคนบ้านเรา"
จีพีเอสเที่ยวไทย ดอทคอม  เว็บท่องเที่ยว-ถ่ายภาพ และพิกัดGPS
และอีกมากเว็บ ...!?


                             
GPStt.com จะแสดงผลถูกต้อง ฟ้อนต์สวยงาม เข้าเว็บได้เร็ว เมื่อท่านใช้เบราเซอร์ Chrome และ Firefox เท่านั้น ไม่รองรับ Internet Explorer  

กลุ่มท่องเที่ยว การท่องเที่ยว (ททท.) | ททท.ภาคกลาง | ททท.ภูมิภาคภาคตะวันออก | กรม อช.สัตว์ป่าและพันธุ์พืช | จองที่พัก อช.ระบบออนไลน์ | จังหวัดแม่ฮ่องสอน | ททท. สนง.แม่ฮ่องสอน | ศูนย์ศิลปาชีพ จ. แม่ฮ่องสอน | กระทรวงวัฒนธรรม | ศูนย์ข้อมูลมรดกโลก(ก.วัฒนธรรม) | สำนักอุทยานแห่งชาติ | เว็บโครงการหลวงฯ | แหล่งน้ำพุร้อนธรรมชาติ (สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว)
การเดินทาง, เครื่องนำทาง การบินไทย | โอเรี่ยนไทย | แอร์เอเชีย | Solar Air | บางกอกแอร์เวย์ | บริษัทขนส่งจำกัด (บขส.) | การรถไฟแห่งประเทศไทย | สมบัติทัวร์ | สยามเฟิสท์ทัวร์ | นครชัยแอร์ | รถทัวร์ไทยดอทคอม | ฟรี.. แผนที่GPS ลาว กัมพูชา พม่า (ทั่วโลก) แบบเทพๆ | ดูกล้อง CCTV ทางหลวง 1 | ดูกล้อง CCTV ทางหลวง 2
ลิ้งค์ที่น่าสนใจทั่วไป.. ติดตามการส่งพัสดุEMS | ตรวจผลสลาก.. | speedtest.adslthailand.com | บอร์ดนักวิทยุสมัครเล่น | ตรวจสอบการเป็นนักวิทยุสมัครเล่นจากชื่อหรือนามเรียกขาน |ตรวจสอบนามเรียกขานที่ถูกยกเลิก | กสทช.กิจการวิทยุสมัครเล่น (เค้าอัพเดทแล้วนะ 31/1/60) | Checkdomain.com | ดาวน์โหลดวีดีโอจากเฟซบุ๊ค | ร้านซ่อมดอทคอม | แปลงไฟล์ออนไลน์ youtube เป็น mp3 ลิ้งค์1, ลิ้งค์2, ลิ้งค์3 | ตระกูลแปลงไฟล์ pdf | แปลงไฟล์ ภาพ webp เป็น jpg | หมากรุกออนไลน์ | ทีวีออนไลน์ | Shopee.com |