หมวด บอร์ดทั่วไป
=> วิทยุสื่อสาร, สายอากาศ, โปรแกรม => ข้อความที่เริ่มโดย: ลุงเปี๊ยก อ.สากเหล็ก ที่ 02 กุมภาพันธ์ 2560, เวลา 08:33:53 น.

หัวข้อ: ข้อกฏหมายเกี่ยวกับการกระทำความผิดในการอบรมและสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่น
เริ่มหัวข้อโดย: ลุงเปี๊ยก อ.สากเหล็ก ที่ 02 กุมภาพันธ์ 2560, เวลา 08:33:53 น.
ข้อกฏหมายเกี่ยวกับการกระทำความผิดในการอบรมและสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่น

[attach=1]

สํานักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
www.nbtc.go.th/ข้อกฏหมายเกี่ยวกับ... (http://www.nbtc.go.th/getattachment/Business/commu/radio/licensing/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%9C%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B9%88/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%86/%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9C%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%9E/09102009111317matter-of-law_AR.pdf.aspx)
อ้างถึง
([url]http://www.gpsteawthai.com/index.php?action=dlattach;topic=6165.0;attach=41186;image[/url])

ข้อกฏหมายเกี่ยวกับการกระทำความผิดในการอบรมและสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นกรณีการเข้าสอบแทน:

การเข้าสอบแทนผู้มีสิทธิ์เข้าสอบโดยการเซ็นชื่อแทน (ปลอมลายเซ็น) ของผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ เขียนชื่อหรือเติมข้อความในช่องที่ให้กรอกในกระดาษคำตอบแทนผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ ผู้นั้นกระทำความผิดฐานปลอมเอกสาร ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 6,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ (มาตรา 264 แห่งประมวลกฏหมายอาญา)

กรณีตัวอย่างที่ผ่านมา: กรมไปรษณีย์โทรเลขฟ้องผู้เข้าสอบแทน (นักร้องชื่อดังผู้หนึ่ง) ในการอบรมและสอบเพื่อรับใบประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้นจังหวัดสุรินทร์ ผลการดำเนินคดีปรากฏว่า ศาลพิพากษาจำคุกจำเลย 2 ปี โดยไม่รอลงอาญา


กรณีการนำเอกสาร กระดาษข้อสอบ ออกนอกห้องสอบโดยไม่ได้รับอนุญาต:
  •   ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบรายใดนำกระดาษข้อสอบออกไปจากห้องสอบ จะมีความผิดฐานลักทรัพย์ เนื่องจากกระดาษข้อสอบหรือกระดาษคำตอบถือว่าเป็นทรัพย์ของสำนักงาน กทช. ตามมาตรา 137 แห่งประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ เมื่อมีการห้ามนำออกไปแต่ฝ่าฝืนนำออกไป จึงถือว่านำเอาไปโดนทุจริต จึงมีความผิดฐานลักทรัพย์ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี และปรับไม่เกิน 6,000 บาท (มาตรา 334 แห่งประมวลกฏหมายอาญา)

  •   ถ้ามีการนำข้อสอบไปถ่ายสำเนาหรือนำไปคัดลอกเผยแพร่ต่อสาธารณชน จะมีความผิดฐานละเมิดลิขสิทธิ์อีกกระทงหนึ่ง (มาตรา 27 แห่ง พ.ร.บ ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537) ซึ่งมีโทษปรับตั้งแต่ 20,000 บาท ถึง 800,000 บาท และถ้านำออกไปขายด้วย ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 6 เดือน ถึง 10 ปี หรือปรับตั้งแต่ 100,000 บาท ถึง 800,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ (มาตรา 68 และ 68 วรรค 2)