:: GPStt.com ::

หมวด ข่าวสาร อุปกรณ์ท่องเที่ยว
=> แหล่งท่องเที่ยวใน โครงการหลวงฯ, อุทยานแห่งชาติ => ข้อความที่เริ่มโดย: pim ที่ 29 เมษายน 2557, เวลา 20:07:22 น.

หัวข้อ: อุทยานแห่งชาติขุนพะวอ (Khun Phawo)
เริ่มหัวข้อโดย: pim ที่ 29 เมษายน 2557, เวลา 20:07:22 น.
[attach=1]

อุทยานแห่งชาติขุนพะวอ (Khun Phawo)
พิกัดGPS อุทยานแห่งชาติขุนพระวอ   N 17.03768 E98.629444
www.park.dnp.go.th/9119-อุทยานแห่งชาติขุนพะวอ (http://park.dnp.go.th/visitor/nationparkshow.php?PTA_CODE=9119)

ขุนพระวอเป็นผืนป่าบนเทือกเขาสลับซับซ้อนทางด้านตะวันตกในเขตจังหวัดตาก ความชุ่มชื้นของป่าดงดิบที่ปกคลุมอยู่อย่างหนาแน่น ทำให้อุทยานแห่งชาติแห่งนี้เป็นแหล่งต้นน้ำของลำห้วยหลายสายและเกิดน้ำตกสวยงามหลายแห่งภายในพื้นที่ อุทยานแห่งชาติขุนพะวอมีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 137,500 ไร่ หรือ 220 ตารางกิโลเมตร อยู่ในอำเภอแม่สอด และอำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก

ด้วยกรมป่าไม้ได้พิจารณาแล้วเนื่องจากปัจจุบันพื้นที่ป่าบริเวณต่างๆ กำลังถูกบุกรุกทำลายและ ยึดถือครอบครองเป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาล ในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติที่มีความอุดมสมบูรณ์ไว้ให้คงอยู่ในรูปของอุทยานแห่งชาติ จึงได้สั่งเจ้าหน้าที่ออกไปดำเนินการสำรวจข้อมูลเพิ่มเติมและกรมป่าไม้ได้รับรายงานจากเจ้าหน้าที่ที่ทำการสำรวจ พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ละเมา ป่าแม่ระมาด ป่าสามหมื่น จังหวัดตาก เนื้อที่ประมาณ 220 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 137,350 ไร่ มีสภาพป่าที่อุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร มีสัตว์ป่าหลายชนิด มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามหลายแห่ง มีอาณาเขตทิศเหนือจดถนนหมายเลข 1175 ทิศใต้จดถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 105 ทิศตะวันออกจดที่ทำกินหมู่บ้านพะวอ หมู่บ้านแม่ละเมา อุทยานแห่งชาติตากสินมหาราช ทิศตะวันตกจดพื้นที่เขตป่านิคมสหกรณ์แม่สอด ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ละเมา

ปัจจุบันอยู่ระหว่างการสำรวจข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อเสนอคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติพิจารณาให้ความเห็นชอบในการจัดตั้งอุทยานแห่งชาติต่อไป

ขนาดพื้นที่
247957.00 ไร่

ลักษณะภูมิประเทศ
มีลักษณะเป็นภูเขาสูงสลับซับซ้อนมีความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางระหว่าง 350-905 เมตร เป็นต้นน้ำของห้วยแม่ละเมา ห้วยห้วยแม่จะเรา ห้วยพะวอ ห้วยแม่กาษา ห้วยแม่กิ๊ดหลวง ห้วยพะเสาะ ห้วยสะมึนหลวง ห้วยแสม และห้วยแม่ระมาด อันเป็นแหล่งต้นน้ำสำคัญไหลลงสู่พื้นที่เกษตรกรรมของอำเภอแม่สอด และอำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก

ลักษณะภูมิอากาศ
สภาพอากาศโดยทั่วไปเย็นสบายสดชื่นตลอดปี ซึ่งอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 20 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 8 องศาเซลเซียส ฤดูฝน ฝนตกชุก มีสภาพคล้ายคลึงกับภูมิอากาศทางภาคใต้ ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย 1,676 มิลลิเมตรต่อปี ในฤดูหนาวจะมีทะเลหมอกมากและลมแรง อากาศหนาวเย็นมากแทบไม่เห็นดวงอาทิตย์ตลอดวัน

พืชพันธุ์และสัตว์ป่า
เนื่องจากพื้นที่ป่ามีความอุดมสมบูรณ์และมีสภาพป่าหลายชนิดปะปนกันทั้งป่าดิบชื้น ป่าดิบแล้ง ป่าดิบเขา ป่าเบญจพรรณ และป่าเต็งรัง จึงมีพืชพรรณมากมายหลายชนิดและหายาก เช่น สัก ยาง ยมหอม พลวง ก่อ ตะแบก สมอ มะค่าโมง แดง มะเกลือ ขะเจ๊าะ รกฟ้า และสมุนไพรหายากหลายชนิด ฯลฯ โดยเฉพาะไม้สักและไม้ยางมีความหนาแน่นอุดมสมบูรณ์มาก

สัตว์ป่าที่อาศัยอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติประกอบด้วย เลียงผา เก้ง เสือไฟ หมูป่า หมี ลิง ชะนี บ่าง กระรอก กระแต กระต่ายป่า ไก่ป่า งูเห่า งูจงอาง กระต่าย กระรอก กระแต ไก่ป่า เสือไฟ ฯลฯ

สถานที่ท่องเที่ยว

ทะเลหมอก
(http://park.dnp.go.th/dnp/scenicthumb/91199119001scene080911_113755.jpg) (http://park.dnp.go.th/dnp/scenicpic/91199119001scene080911_113755.jpg)

ที่ตั้งและแผนที่
อุทยานแห่งชาติขุนพะวอ
ตู้ ปณ.11 อ. แม่ระมาด จ. ตาก 63140
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติ : นายประสาท กำเนิด

การเดินทาง
รถยนต์
จากจังหวัดตากใช้เส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 105 เส้นทางตาก - แม่สอด ถึงอำเภอแม่สอด เลี้ยวขวาไปทางอำเภอแม่ระมาด แล้วเลี้ยวขวาไปตามเส้นทางหลวงจังหวัดหมายเลข 1175 เส้นทางแม่ระมาด - บ้านตาก ประมาณ 16 กิโลเมตร ก็จะถึงที่ทำการอุทยานแห่งชาติขุนพะวอ ซึ่งอยู่ทางด้านขวามือ

(http://park.dnp.go.th/dnp/ptamap/9119map070911_154151.jpg)


พิกัดGPS อุทยานแห่งชาติขุนพระวอ   N 17.03768 E98.629444

http://maps.google.co.th/maps?um=1&hl=th&client=firefox-a&rls=org.mozilla:th:official&biw=1280&bih=631&q=N 17.03768 E98.629444 (http://maps.google.co.th/maps?um=1&hl=th&client=firefox-a&rls=org.mozilla:th:official&biw=1280&bih=631&q=N 17.03768 E98.629444)

ที่มาข้อมูล...ขอบคุณ
www.park.dnp.go.th/9119-อุทยานแห่งชาติขุนพะวอ (http://park.dnp.go.th/visitor/nationparkshow.php?PTA_CODE=9119)
ภาพจาก... www.thaiforestbooking.com/น้ำตกขุนพะวอ  (http://thaiforestbooking.com/np_home.asp?npid=217&lg=1)