:: GPStt.com ::

หมวด ข่าวสาร อุปกรณ์ท่องเที่ยว
=> แหล่งท่องเที่ยวใน โครงการหลวงฯ, อุทยานแห่งชาติ => ข้อความที่เริ่มโดย: ลุงเปี๊ยก อ.สากเหล็ก ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557, เวลา 22:22:43 น.

หัวข้อ: ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่แฮ
เริ่มหัวข้อโดย: ลุงเปี๊ยก อ.สากเหล็ก ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557, เวลา 22:22:43 น.
(http://www.gpsteawthai.com/Themes/img-royalproject/logo.png) (http://www.thairoyalprojecttour.com/?cat=7)

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่แฮ
(38 เส้นทางความสุข ,38 โครงการหลวง)

[attach=1]


หมู่บ้านแม่แฮและหมู่บ้านบริเวณใกล้เคียง ในเขตตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง และตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ราษฎรที่อาศัยอยู่ส่วนใหญ่เป็นชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยง ม้ง และจีนยูนนาน  ประกอบอาชีพทำนาและทำไร่เลื่อนลอย ปลูกฝิ่น ข้าวไร่ ข้าวโพดและเลี้ยงสัตว์ตามธรรมชาติ มักจะอพยพเคลื่อนย้ายหาที่เพาะปลูกใหม่เพื่อต้องการความอุดมสมบูรณ์ของดิน โดยการบุกรุกเผาถางป่าไม้ทุกปี  อีกทั้งมีสภาพความเป็นอยู่ค่อนข้างยากจน ผลิตอาหารไม่เพียงพอแก่การบริโภค ไม่มีเส้นทางการคมนาคมติดต่อกับพื้นที่ราบหรือเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน

ปี พ.ศ.2521 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำริให้พัฒนาอาชีพของประชากรชาวเขาหมู่บ้านแม่แฮและหมู่บ้านใกล้เคียง หม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี  ประธานมูลนิธิโครงการหลวง ขอให้สำนักเกษตรภาคเหนือ เป็นผู้ดำเนินงาน “โครงการหลวงพัฒนาเกษตรที่สูงแม่แฮ” ซึ่งต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น “ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่แฮ”

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่แฮ ตั้งอยู่บนพื้นที่สูงจากระดับน้ำทะเล 1,300 เมตร มีพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด 33 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่ในพื้นที่ 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอแม่วาง อำเภอแม่แจ่ม และอำเภอสะเมิง ครอบคลุม 24 หมู่บ้าน  1,750 ครัวเรือน พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นเนินเขาและภูเขาสลับซับซ้อน มีที่ราบแคบตามแนวเหนือ-ใต้ของห้วยแม่แฮและห้วยแม่เตียน อุณหภูมิเฉลี่ย 24  องศาเซลเซียส

กิจกรรมการท่องเที่ยว

การท่องเที่ยวเชิงเกษตร

(http://www.gpsteawthai.com/Themes/Yabb_SE_Next_Gen_SMF2/images/sp/dot2.png)  ชมแปลงสาธิตผักและไม้ดอก ที่มีผลผลิตตลอดทั้งปี
(http://www.gpsteawthai.com/Themes/Yabb_SE_Next_Gen_SMF2/images/sp/dot2.png)  ชมแปลงผลผลิตของเกษตรที่เข้าร่วมโครงการ เช่น  พลับ  สาลี่ พลับ องุ่นไร้เมล็ด สตรอเบอรี่ ฯลฯ
(http://www.gpsteawthai.com/Themes/Yabb_SE_Next_Gen_SMF2/images/sp/dot2.png)  ชมไร่สตรอเบอรี่ขนาดใหญ่ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยที่ศูนย์ฯ ย่อยบ่อแก้ว ออกผลช่วงเดือนพฤศจิกายน-กุมภาพันธ์ และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสตรอเบอรี่ เช่น ไวน์ น้ำสตรอเบอรี่ ฯลฯ

การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

(http://www.gpsteawthai.com/Themes/Yabb_SE_Next_Gen_SMF2/images/sp/dot2.png)  ชมวิถีชีวิตชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยงและม้ง ที่มีให้เที่ยวชมได้ตลอดปี
(http://www.gpsteawthai.com/Themes/Yabb_SE_Next_Gen_SMF2/images/sp/dot2.png)  ปีใหม่ม้ง จัดขึ้นในเดือนธันวาคม ที่สนามกีฬาม่อนยะ ที่บ้านห้วยน้ำกลาง
(http://www.gpsteawthai.com/Themes/Yabb_SE_Next_Gen_SMF2/images/sp/dot2.png)  ประเพณีมัดมือกะเหรี่ยง มีในช่วงก่อนทำนา-หลังทำนา ราวเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน และ พฤษภาคม-มิถุนายน หรือประเพณีนี้จะทำตอนที่มีคนไม่สบาย ป่วยไข้ หรือเมื่อเลี้ยงผีบ้าน

การท่องเที่ยวทางธรรมชาติ

(http://www.gpsteawthai.com/Themes/Yabb_SE_Next_Gen_SMF2/images/sp/dot2.png)  หน่วยจัดการต้นน้ำแม่สะงะซึ่งเคยเป็นที่ประทับแรมของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ห่างจากศูนย์ฯ ประมาณ 7.5 กิโลเมตร มีป่าที่สมบูรณ์และธรรมชาติงดงามเหมาะสำหรับการศึกษาธรรมชาติ และมีบริเวณที่กางเต็นท์ตั้งแค้มป์ได้
(http://www.gpsteawthai.com/Themes/Yabb_SE_Next_Gen_SMF2/images/sp/dot2.png)  จุดชมวิว ชมทะเลหมอก พระอาทิตย์ขึ้นและตกที่งดงามที่ยอดดอยม่อนยะ บ้านน้ำจาง และบ้านม่อนยะใต้ มีบริเวณตั้งแค้มป์ได้
(http://www.gpsteawthai.com/Themes/Yabb_SE_Next_Gen_SMF2/images/sp/dot2.png)  เส้นทางเดินป่าและตั้งแค้มป์ที่หน่วยจัดการต้นน้ำแม่สะงะ
(http://www.gpsteawthai.com/Themes/Yabb_SE_Next_Gen_SMF2/images/sp/dot2.png)  แหล่งน้ำธรรมชาติที่บ้านห้วยขมิ้น ห่างจากศูนย์ฯ ประมาณ 3 กิโลเมตร
(http://www.gpsteawthai.com/Themes/Yabb_SE_Next_Gen_SMF2/images/sp/dot2.png)  ถนนทุ่งบัวตอง ตามเส้นทางแม่เตียน-แม่แฮ- และแม่แฮ-ป่าเกี๊ยะน้อย ในช่วงเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน จะมีดอกบานสะพรั่ง
(http://www.gpsteawthai.com/Themes/Yabb_SE_Next_Gen_SMF2/images/sp/dot2.png)  ดอกนางพญาเสือโคร่ง (ซากุระเมืองไทย) ออกดอกในช่วงเดือนธันวาคม-มกราคม

(http://www.gpsteawthai.com/Themes/img-royalproject/k29_02.jpg) (http://www.thairoyalprojecttour.com/wp-content/uploads/2011/12/Meahae-1.jpg) (http://www.gpsteawthai.com/Themes/img-royalproject/k29_03.jpg) (http://www.thairoyalprojecttour.com/wp-content/uploads/2011/12/Meahae-2.jpg) (http://www.gpsteawthai.com/Themes/img-royalproject/k29_04.jpg) (http://www.thairoyalprojecttour.com/wp-content/uploads/2011/12/Meahae-4.jpg) (http://www.gpsteawthai.com/Themes/img-royalproject/k29_05.jpg) (http://www.thairoyalprojecttour.com/wp-content/uploads/2011/12/Meahae-3.jpg)

ของฝากของที่ระลึก

ผลผลิตทางการเกษตรตามฤดูกาล ไวน์สตรอเบอรี่ ผักสดและผลไม้เมืองหนาว รวมทั้งผลิตภัณฑ์สิ่งทอของชาวเขาในพื้นที่

ที่พัก-ร้านอาหาร

บ้านพักรับรองภายในศูนย์ฯ จำนวน 1 หลัง มี 5 ห้อง รองรับได้ 30 คน มีสถานที่กางเต็นท์ และบริการเช่าเต็นท์ขนาด 2 คน พร้อมถุงนอน กรณีนำเต็นท์มาเองคิดค่าบำรุงพื้นที่ ภายในศูนย์ฯ ไม่มีร้านอาหารบริการ แต่สามารถจัดหารับรองให้ได้ โดยแจ้งล่วงหน้าก่อนเดินทาง นอกจากนี้ยังมีโฮมสเตย์ของชุมชนไว้คอยให้บริการ

การเดินทาง

ระยะทางจากตัวเมองเชียงใหม่  101 กิโลเมตร ใช้ทางหลวงหมายเลข 108 (สายเชียงใหม่-ฮอด) ถึงอำเภอสันป่าตองเลี้ยวขวาบริเวณแยกบ้านกาด เข้าทางหลวงหมายเลข 1013 (ถนนสันป่าตอง-แม่วาง) อีก 27 กิโลเมตร ผ่านศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งหลวงไปอีก 16 กิโลเมตร จะถึงศูนย์ฯแม่แฮ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่แฮ บ้านแม่แฮ ตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 50270 โทร 089-948-3546, 053-211-489


GPS ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่แฮ  N18.791359 E98.538136
http://maps.google.co.th/maps?um=1&hl=th&client=firefox-a&rls=org.mozilla:th:official&biw=1280&bih=631&q=18.791359,98.538136 (http://maps.google.co.th/maps?um=1&hl=th&client=firefox-a&rls=org.mozilla:th:official&biw=1280&bih=631&q=18.791359,98.538136)


แผนที่
(http://www.gpsteawthai.com/Themes/img-royalproject/map-38-royal.gif)

หน้าที่หลักของแต่ละศูนย์
(http://www.gpsteawthai.com/Themes/img-royalproject/k-overview-map.png)อ้างจาก: ที่มาข้อมูล..
ด้วยความขอบคุณ...  เว็บโครงการหลวง  [url]http://www.thairoyalprojecttour.com/?p=1007[/url] ([url]http://www.thairoyalprojecttour.com/?p=1007[/url])
เป็นที่มาของ...  ข้อความทั้งหมด ภาพทั้งหมด เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด