:: GPStt.com ::

หมวด ข่าวสาร อุปกรณ์ท่องเที่ยว
=> แหล่งท่องเที่ยวใน โครงการหลวงฯ, อุทยานแห่งชาติ => ข้อความที่เริ่มโดย: ลุงเปี๊ยก อ.สากเหล็ก ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557, เวลา 22:17:26 น.

หัวข้อ: ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สาใหม่
เริ่มหัวข้อโดย: ลุงเปี๊ยก อ.สากเหล็ก ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557, เวลา 22:17:26 น.
(http://www.gpsteawthai.com/Themes/img-royalproject/logo.png) (http://www.thairoyalprojecttour.com/?cat=7)

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สาใหม่
(38 เส้นทางความสุข ,38 โครงการหลวง)

[attach=1]


ปี พ.ศ. 2512 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งเสด็จไร่ฝิ่นที่กำลังออกดอกบาน และเสด็จพระราชดำเนินถึงหมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้งแม่สาใหม่ และทรงงานเป็นเวลา 2 ชั่วโมง พระองค์ทรงทอดพระเนตรเห็นสุกร ซึ่งเป็นสัตว์เลี้ยงที่สำคัญต่อการดำรงชีพตามวิถีชีวิตและพฤติกรรมของชาวม้ง มีขนาดเล็ก พุงลากดิน ได้ทรงพระราชทานลูกสุกรพันธุ์ดี จำนวน 2 ตัว พร้อมพันธุ์พืชอาหารสัตว์เพื่อเพาะปลูก ต่อมาเมื่อ ปี พ.ศ. 2517 ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สาใหม่ได้เริ่มต้นดำเนินงานร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ (มหาวิทยาลัยแม่โจ้) ดำเนินการทดลองวิจัยและผลิตเมล็ดพันธุ์พืชเมืองหนาวขึ้น ปี พ.ศ. 2525 จึงได้ก่อตั้งศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สาใหม่ มีจุดประสงค์หลัก เพื่อนำความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมาสู่ชุมชนชาวเขา สร้างอาชีพและรายได้เพียงพอแก่การยังชีพ ลดการบุกรุกทำลายป่าและการปลูกฝิ่น

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สาใหม่ มีพื้นที่รับผิดชอบทั้งสิ้น 23.59 ตารางกิโลเมตร หรือ 14,743 ไร่ สูงจากระดับน้ำทะเล 990 เมตร มีหมู่บ้านในความรับผิดชอบ 4 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านแม่สาใหม่ บ้านแม่สาน้อย บ้านม่วงคำ และบ้านกองแหะ ประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวเขาเผ่าม้งและคนพื้นเมือง นับถือศาสนาพุทธ ศาสนาพุทธลัทธิผี และศาสนาคริสต์ ลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขา มีความชันค่อนข้างสูง อุณหภูมิเฉลี่ย 23 องศาเซลเซียส

กิจกรรมการท่องเที่ยว

การท่องเที่ยวเชิงเกษตร

(http://www.gpsteawthai.com/Themes/Yabb_SE_Next_Gen_SMF2/images/sp/dot2.png)  ชมแปลงสาธิตพืชผักเมืองหนาว เช่น ผักกาดหอมห่อ เบบี้แครอท ข้าวโพดหวานสองสี ฯลฯ ซึ่งมีให้ชมตลอดทั้งปี ชมแปลงไม้ผล เช่น องุ่นไร้เมล็ด อะโวกาโด ราสพ์เบอรี่ ฯลฯ
(http://www.gpsteawthai.com/Themes/Yabb_SE_Next_Gen_SMF2/images/sp/dot2.png)  ชมแปลงวิจัยไม้ดอกช่วงฤดูหนาว เช่น ดอกซัลเวีย ดอกดาวเรืองฝรั่งเศส ดอกเยอบีร่า ฯลฯ
(http://www.gpsteawthai.com/Themes/Yabb_SE_Next_Gen_SMF2/images/sp/dot2.png)  ชมโรงเรือนปลูกพริกหวาน สีแดง เหลือง เขียว ผลโตสีสดน่ารับประทาน
(http://www.gpsteawthai.com/Themes/Yabb_SE_Next_Gen_SMF2/images/sp/dot2.png)  ชมทิวทัศน์สวนลิ้นจี่ที่สวยงามตามแหล่งเขาลาดชัน โดยผลลิ้นจี่จะสุกเป็นสีแดงเต็มต้นในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายนของทุกปี ซึ่งสามารถชมได้สองข้างทางระหว่างเดินทางเข้าในศูนย์ฯ

การท่องเที่ยวธรรมชาติ

(http://www.gpsteawthai.com/Themes/Yabb_SE_Next_Gen_SMF2/images/sp/dot2.png)  เส้นทางเดินธรรมชาติดอยผากลองและป่าดงเซ็ง ระยะทาง 1.5 กิโลเมตร มีพรรณไม้ นก และสัตว์ป่าที่น่าสนใจเช่น กล้วยไม้  ไลเคน ดอกลิลลี่ป่า บัวผุด พืชสมุนไพร ฯลฯ อยู่ห่างจากศูนย์ฯ ประมาณ 8 กิโลเมตร
(http://www.gpsteawthai.com/Themes/Yabb_SE_Next_Gen_SMF2/images/sp/dot2.png)  จุดชมวิวภายในศูนย์ฯ มีความสูงประมาณ 1,400 เมตร สามารถมองเห็นทิวทัศน์ของหมู่บ้านในมุมสูง
(http://www.gpsteawthai.com/Themes/Yabb_SE_Next_Gen_SMF2/images/sp/dot2.png)  ถ้ำธาตุ เป็นถ้ำขนาดเล็กมีหินงอกหินย้อย มีความลึกประมาณ 4 เมตร อยู่ห่างจากศูนย์ฯ 2 กิโลเมตร

การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

(http://www.gpsteawthai.com/Themes/Yabb_SE_Next_Gen_SMF2/images/sp/dot2.png)  ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ชาวเขา เช่น การถักทอผ้า-เครื่องนุ่งห่ม การทำลูกข่าง ฯลฯ
(http://www.gpsteawthai.com/Themes/Yabb_SE_Next_Gen_SMF2/images/sp/dot2.png)  ชมหัตถกรรมของชนเผ่า เช่น การปักผ้าของชาวบ้านผู้หญิงเพื่อใช้สวมใส่ในช่วงปีใหม่ ฯลฯ
(http://www.gpsteawthai.com/Themes/Yabb_SE_Next_Gen_SMF2/images/sp/dot2.png)  ประเพณีปีใหม่ม้ง จัดขึ้นช่วงเดือนมกราคมของทุกปี ชมการละเล่นพื้นบ้านการโยนลูกช่วง การละเล่นลูกข่าง และการแต่งกายชุดประจำเผ่า
(http://www.gpsteawthai.com/Themes/Yabb_SE_Next_Gen_SMF2/images/sp/dot2.png)  ประเพณีไหว้พระจันทร์ จัดขึ้นช่วงเดือนมกราคมของทุกปี

(http://www.gpsteawthai.com/Themes/img-royalproject/k27_02.jpg) (http://www.thairoyalprojecttour.com/wp-content/uploads/2011/12/Measamai-1.jpg) (http://www.gpsteawthai.com/Themes/img-royalproject/k27_03.jpg) (http://www.thairoyalprojecttour.com/wp-content/uploads/2011/12/Measamai-3.jpg) (http://www.gpsteawthai.com/Themes/img-royalproject/k27_04.jpg) (http://www.thairoyalprojecttour.com/wp-content/uploads/2011/12/Measamai-2.jpg) (http://www.gpsteawthai.com/Themes/img-royalproject/k27_05.jpg) (http://www.thairoyalprojecttour.com/wp-content/uploads/2011/12/Measamai-4.jpg)

ของฝากของที่ระลึก

(http://www.gpsteawthai.com/Themes/Yabb_SE_Next_Gen_SMF2/images/sp/dot2.png)  หัตถกรรมผ้าปัก ผ้าทอ และผ้าเขียนเทียน
(http://www.gpsteawthai.com/Themes/Yabb_SE_Next_Gen_SMF2/images/sp/dot2.png)  เครื่องเงินชาวเขา

ที่พัก

(http://www.gpsteawthai.com/Themes/Yabb_SE_Next_Gen_SMF2/images/sp/dot2.png)  มีบ้านพักรับรองภายในศูนย์ฯ จำนวน 1 หลัง รับรองนักท่องเที่ยวได้ 15 คน นอกจากนี้ยังมีเต็นท์พร้อมถุงนอนไว้บริการ กรณีนำเต็นท์มาเองคิดค่าบำรุงสถานที่
(http://www.gpsteawthai.com/Themes/Yabb_SE_Next_Gen_SMF2/images/sp/dot2.png)  พักแบบโฮมสเตย์ ที่หมู่บ้านแม่สาใหม่ ก็มีกลุ่มโฮมสเตย์ บริการจำนวน 6 หลัง รับรองนักท่องเที่ยวได้ประมาณ 20 – 24 คน

ร้านอาหาร

ภายในศูนย์ฯ ไม่มีร้านอาหารบริการ แต่มีร้านอาหารที่หมู่บ้านโป่งแยงนอก ก่อนทางขึ้นศูนย์ฯ 3 กิโลเมตร

การเดินทาง

ระยะทางจากตัวเมืองเชียงใหม่ประมาณ 38 กิโลเมตร จากตัวเมืองเชียงใหม่ใช้ทางหลวงหมายเลข 107 สายเชียงใหม่ – ฝาง ถึงอำเภอแม่ริมบริเวณ กม. 17 เลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข 1096 ตรงไปอีก 15 – 16 กิโลเมตร  ถึงวัดโป่งแยงเฉลิมพระเกียรติ ให้เลี้ยวซ้ายไปอีก 3 กิโลเมตร จะพบที่ทำการศูนย์ฯ อยู่ซ้ายมือ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สาใหม่  บ้านแม่สาใหม่ หมู่ 6 ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180 โทร 053-313-300 หรือ  089-851-9922


GPS ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สาใหม่  N18.885391 E98.84600
http://maps.google.co.th/maps?um=1&hl=th&client=firefox-a&rls=org.mozilla:th:official&biw=1280&bih=631&q=18.885391,98.84600 (http://maps.google.co.th/maps?um=1&hl=th&client=firefox-a&rls=org.mozilla:th:official&biw=1280&bih=631&q=18.885391,98.84600)


แผนที่
(http://www.gpsteawthai.com/Themes/img-royalproject/map-38-royal.gif)

หน้าที่หลักของแต่ละศูนย์
(http://www.gpsteawthai.com/Themes/img-royalproject/k-overview-map.png)อ้างจาก: ที่มาข้อมูล..
ด้วยความขอบคุณ...  เว็บโครงการหลวง  [url]http://www.thairoyalprojecttour.com/?p=1015[/url] ([url]http://www.thairoyalprojecttour.com/?p=1015[/url])
เป็นที่มาของ...  ข้อความทั้งหมด ภาพทั้งหมด เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด