:: GPStt.com ::

หมวด ข่าวสาร อุปกรณ์ท่องเที่ยว
=> แหล่งท่องเที่ยวใน โครงการหลวงฯ, อุทยานแห่งชาติ => ข้อความที่เริ่มโดย: ลุงเปี๊ยก อ.สากเหล็ก ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557, เวลา 22:07:39 น.

หัวข้อ: ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ปูนหลวง
เริ่มหัวข้อโดย: ลุงเปี๊ยก อ.สากเหล็ก ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557, เวลา 22:07:39 น.
(http://www.gpsteawthai.com/Themes/img-royalproject/logo.png) (http://www.thairoyalprojecttour.com/?cat=7)

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ปูนหลวง
(38 เส้นทางความสุข ,38 โครงการหลวง)

[attach=1]


ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ปูนหลวง ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2523 ภายหลังที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เสด็จเยี่ยมราษฎรบ้านแม่ปูนหลวง คำว่า “แม่ปูนหลวง” มาจากคำว่า “แม่พลูหลวง” คือ ใบพลูที่ผู้เฒ่าผู้แก่ใช้เคี้ยวกับหมาก ซึ่งเดิมบริเวณบ้านแม่ปูนหลวงมีลำห้วยขนาดใหญ่ และมีต้นพลูหลวงขึ้นเป็นจำนวนมาก โดยเริ่มแรกศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ปูนหลวงตั้งอยู่ที่บ้านแม่ปูนหลวง ตำบลเวียง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย แต่เนื่องจากการคมนาคมไม่สะดวก มีความยากลำบากในช่วงเวลาฤดูฝนจึงย้ายโครงการมาที่บ้านขุนแจ๋ ตำบลแม่แวน อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ในปี พ.ศ.2527

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ปูนหลวง อยู่สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 1,000-1,500 เมตร ครอบคลุมพื้นที่รับผิดชอบ 26.68 ตารางกิโลเมตร หรือ 16,678 ไร่ จำนวน 6 หมู่บ้าน คือ หมู่บ้านแม่ปูนหลวง บ้านสามกุลา บ้านห้วยทรายขาว บ้านขุนแจ๋ บ้านสามลี่ บ้านแม่แวนน้อย ประชากรส่วนใหญ่ในพื้นที่เป็นชาวเขาเผ่าลีซอ จีนยูนนาน และมูเซอแดง นับถือศาสนาพุทธและคริสต์ บางส่วนนับถือผี

กิจกรรมการท่องเที่ยว

การท่องเที่ยวเชิงเกษตร

(http://www.gpsteawthai.com/Themes/Yabb_SE_Next_Gen_SMF2/images/sp/dot2.png)  ชมแปลงสาธิตไม้ผล บริเวณหน่วยย่อยสามลี่ เช่น พีช พลับ ฯลฯ และชมแปลงเกษตรของชาวบ้าน เช่น แปลงเซเลอรี่  พาร์สเลย์ ปวยเหล็ง กะหล่ำปลีแดง กะหล่ำปลีม่วง บล็อคโคลี่ ฯลฯ ซึ่งให้ผลผลิตตลอดปี ชมความงดงามของดอกสแตติส  แคสเปียร์ ที่ออกดอกตลอดทั้งปีเช่นกัน
(http://www.gpsteawthai.com/Themes/Yabb_SE_Next_Gen_SMF2/images/sp/dot2.png)  กิจกรรมชมและชิมชาในสวนเกษตรกร เช่น ชาหยวนจืออู่หลง และชาเบอร์ 12

การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

(http://www.gpsteawthai.com/Themes/Yabb_SE_Next_Gen_SMF2/images/sp/dot2.png)  ชมวิถีชีวิตของชาวเขาเผ่าลีซอ มูเซอแดง และจีนยูนาน
(http://www.gpsteawthai.com/Themes/Yabb_SE_Next_Gen_SMF2/images/sp/dot2.png)  ประเพณีปีใหม่ของชาวเผ่าลีซอ จัดขึ้นประมาณต้นเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี มีการละเล่น การแสดง ชาวบ้านทุกคนจะแต่งกายด้วยชุดประจำเผ่าสวยงามมาร่วมงานบริเวณลานในหมู่บ้าน
(http://www.gpsteawthai.com/Themes/Yabb_SE_Next_Gen_SMF2/images/sp/dot2.png)  พิธีกรรมกินข้าวใหม่ของชาวเผ่าลีซอ จัดขึ้นเดือนสิงหาคม
(http://www.gpsteawthai.com/Themes/Yabb_SE_Next_Gen_SMF2/images/sp/dot2.png)  ประเพณีปีใหม่มูเซอ จัดช่วงเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี
(http://www.gpsteawthai.com/Themes/Yabb_SE_Next_Gen_SMF2/images/sp/dot2.png)  พิธีเลี้ยงชา จัดช่วงเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์
(http://www.gpsteawthai.com/Themes/Yabb_SE_Next_Gen_SMF2/images/sp/dot2.png)  รอยพระบาทคู่ เชื่อว่าเป็นรอยพระพุทธบาท ปรากฏอยู่ในหนังสือตำนานพระเจ้าเลียบโลกของชาวล้านนา

การท่องเที่ยวทางธรรมชาติ

(http://www.gpsteawthai.com/Themes/Yabb_SE_Next_Gen_SMF2/images/sp/dot2.png)  บริเวณที่ทำการศูนย์ฯ เป็นจุดชมวิวทะเลหมอก ชมพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตก
(http://www.gpsteawthai.com/Themes/Yabb_SE_Next_Gen_SMF2/images/sp/dot2.png)  จุดชมวิวบ้านขุนแจ๋ สามารถมองเห็นทัศนียภาพของอำเภอพร้าว และดอยหลวงเชียงดาวได้เป็นบริเวณกว้าง ฤดูหนาวเป็นจุดชมทะเลหมอกที่สวยงาม
(http://www.gpsteawthai.com/Themes/Yabb_SE_Next_Gen_SMF2/images/sp/dot2.png)  เส้นทางขับรถออฟโร้ดขึ้นไปดอยม่อนล้าน ซึ่งเป็นยอดเขาสูงสุดของขุนเขาในละแวกนี้
(http://www.gpsteawthai.com/Themes/Yabb_SE_Next_Gen_SMF2/images/sp/dot2.png)  เดินป่าแบบสัมผัสธรรมชาติเส้นทางน้ำตกสามกุลา ระยะทางประมาณ 8 กิโลเมตร

(http://www.gpsteawthai.com/Themes/img-royalproject/k23_02.jpg) (http://www.thairoyalprojecttour.com/wp-content/uploads/2011/12/Meapoonloang-1.jpg) (http://www.gpsteawthai.com/Themes/img-royalproject/k23_03.jpg) (http://www.thairoyalprojecttour.com/wp-content/uploads/2011/12/Meapoonloang-3.jpg) (http://www.gpsteawthai.com/Themes/img-royalproject/k23_04.jpg) (http://www.thairoyalprojecttour.com/wp-content/uploads/2011/12/Meapoonloang-2.jpg) (http://www.gpsteawthai.com/Themes/img-royalproject/k23_05.jpg) (http://www.thairoyalprojecttour.com/wp-content/uploads/2011/12/Meapoonloang-4.jpg)

ของฝากของที่ระลึก

(http://www.gpsteawthai.com/Themes/Yabb_SE_Next_Gen_SMF2/images/sp/dot2.png)  พืช ผัก และผลไม้เมืองหนาวตามฤดูกาล
(http://www.gpsteawthai.com/Themes/Yabb_SE_Next_Gen_SMF2/images/sp/dot2.png)  งานหัตถกรรมชาวเขา เช่น เครื่องเงิน เครื่องจักรสาน ผ้าทอ ฯลฯ
(http://www.gpsteawthai.com/Themes/Yabb_SE_Next_Gen_SMF2/images/sp/dot2.png)  ชาแปรรูป เช่น ชาหยวนจืออู่หลง และชาเบอร์ 12

ที่พัก-ร้านอาหาร

ภายในศูนย์ฯ มีบ้านพักรับรอง 1 หลัง รองรับได้หลังละ 15 คน มีสถานที่กางเต็นท์ บริการเช่าเต็นท์ ซึ่งภายในศูนย์ฯ ไม่มีร้านอาหารบริการ แต่สามารถสั่งจองอาหารล่วงหน้าก่อนการเดินทาง หรือสามารถเตรียมอาหารมาทำเองก็ได้ ซึ่งหาซื้อวัตถุดิบได้จากตลาดอำเภอพร้าว

การเดินทาง

ระยะทางจากตัวเมืองเชียงใหม่ 98 กิโลเมตร ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 1001 (สายเชียงใหม่-พร้าว) จากพร้าว ใช้เส้นทางพร้าว-เวียงป่าเป้า ระยะทาง 22 กิโลเมตร ถึงบ้านขุนแจ๋ จะมีทางแยกซ้ายมือจนถึงโครงการ ระยะทาง 100 เมตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ปูนหลวง หมู่ที่ 8 ตำบลแม่แวน อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 50190 โทร 053-393-259, 081-952-6352


GPS ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ปูนหลวง  N19.333878 E99.313684
http://maps.google.co.th/maps?um=1&hl=th&client=firefox-a&rls=org.mozilla:th:official&biw=1280&bih=631&q=19.333878,99.313684 (http://maps.google.co.th/maps?um=1&hl=th&client=firefox-a&rls=org.mozilla:th:official&biw=1280&bih=631&q=19.333878,99.313684)


แผนที่
(http://www.gpsteawthai.com/Themes/img-royalproject/map-38-royal.gif)

หน้าที่หลักของแต่ละศูนย์
(http://www.gpsteawthai.com/Themes/img-royalproject/k-overview-map.png)อ้างจาก: ที่มาข้อมูล..
ด้วยความขอบคุณ...  เว็บโครงการหลวง  [url]http://www.thairoyalprojecttour.com/?p=1028[/url] ([url]http://www.thairoyalprojecttour.com/?p=1028[/url])
เป็นที่มาของ...  ข้อความทั้งหมด ภาพทั้งหมด เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด