:: GPStt.com ::

หมวด ข่าวสาร อุปกรณ์ท่องเที่ยว
=> แหล่งท่องเที่ยวใน โครงการหลวงฯ, อุทยานแห่งชาติ => ข้อความที่เริ่มโดย: ลุงเปี๊ยก อ.สากเหล็ก ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557, เวลา 16:22:27 น.

หัวข้อ: ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตก
เริ่มหัวข้อโดย: ลุงเปี๊ยก อ.สากเหล็ก ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557, เวลา 16:22:27 น.
(http://www.gpsteawthai.com/Themes/img-royalproject/logo.png) (http://www.thairoyalprojecttour.com/?cat=7)

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตก
(38 เส้นทางความสุข ,38 โครงการหลวง)

[attach=1]


หมู่บ้านเล็กๆ ที่ห่างไกลความเจริญ ชาวบ้านประกอบอาชีพเกษตรกรรมรายได้น้อยความเป็นอยู่ยากลำบาก จวบจนกระทั่ง พ.ศ. 2524 สายพระเนตรที่ทรงห่วงใยราษฎรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระองค์ทรงพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ จำนวน 300,000 บาท เพื่อใช้เป็นทุนทรัพย์ในการก่อตั้งศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตก โดยมีเป้าหมายให้เป็นศูนย์สาธิตและส่งเสริมการเพาะเห็ดและกาแฟพันธุ์อาราบิก้า ให้แก่ราษฎรนอกเหนือจากการปลูกเมี่ยง การรับรู้รับฟังตลอดจนสร้างความเข้าใจให้กับชาวบ้าน ร่วมสร้างสรรค์ประสบการณ์ใหม่ๆ ในการดำรงชีวิต ทำให้ชาวบ้านก้าวสู่ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นตามลำดับ

(http://www.gpsteawthai.com/Themes/img-royalproject/k08_01_2.jpg)

 
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตก มีพื้นที่รับผิดชอบ 34.65 ตารางกิโลเมตร ประมาณ 21,656 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่ 4 หมู่บ้าน คือ บ้านป๊อก แม่ลาย บ้านแม่กำปอง และบ้านธารทอง ประชากรเป็นคนเมืองทั้งสิ้น พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าดิบเขาและป่าเบญจพรรณ มีที่ราบเชิงเขาบางส่วน สภาพป่าอุดมสมบูรณ์ สูงจากระดับน้ำทะเล 700-1,200 เมตร อุณหภูมิเฉลี่ยต่ำสุด 15 องศาเซลเซียส อุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุด 35 องศาเซลเซียส ประมาณน้ำฝนเฉลี่ย 1,680 มิลลิเมตร / ปี

กิจกรรมการท่องเที่ยว

การท่องเที่ยวเชิงเกษตร

(http://www.gpsteawthai.com/Themes/Yabb_SE_Next_Gen_SMF2/images/sp/dot2.png)  สวนกาแฟอาราบิก้า
(http://www.gpsteawthai.com/Themes/Yabb_SE_Next_Gen_SMF2/images/sp/dot2.png)  สวนเมี่ยง ชมการเก็บใบเมี่ยงและการนึ่ง และสาธิตการทำเมี่ยงแบบดั้งเดิม
(http://www.gpsteawthai.com/Themes/Yabb_SE_Next_Gen_SMF2/images/sp/dot2.png)  สวนสมุนไพรพื้นบ้าน

การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

(http://www.gpsteawthai.com/Themes/Yabb_SE_Next_Gen_SMF2/images/sp/dot2.png)  ชมวิถีชีวิตชาวบ้านบ้านแม่กำปอง หมู่บ้านตัวอย่างในการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ที่มีการอนุรักษ์ป่า ภูมิปัญญาท้องถิ่น การทำเมี่ยงโบราณ
(http://www.gpsteawthai.com/Themes/Yabb_SE_Next_Gen_SMF2/images/sp/dot2.png)  การละเล่นพื้นบ้าน การเก็บชาใบเมี่ยง และวิธีทำเมี่ยง
(http://www.gpsteawthai.com/Themes/Yabb_SE_Next_Gen_SMF2/images/sp/dot2.png)  การบายศรีสู่ขวัญ

การท่องเที่ยวทางธรรมชาติ

(http://www.gpsteawthai.com/Themes/Yabb_SE_Next_Gen_SMF2/images/sp/dot2.png)  จุดชมวิวดอยม่อนล้าน มีธรรมชาติป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ ต้นกฤษณา กล้วยไม้ป่า และดอกนางพญาเสือโคร่งบานในฤดูหนาว
(http://www.gpsteawthai.com/Themes/Yabb_SE_Next_Gen_SMF2/images/sp/dot2.png)  vน้ำตกกำปอง เป็นน้ำตก 7 ชั้นลดหลั่นลงมา มีพื้นที่สำหรับพักผ่อนเล่นน้ำ
(http://www.gpsteawthai.com/Themes/Yabb_SE_Next_Gen_SMF2/images/sp/dot2.png)  น้ำตกธารทอง เป็นธารน้ำตกที่มีโขดหินเป็นชั้นๆ สามารถเล่นน้ำได้
(http://www.gpsteawthai.com/Themes/Yabb_SE_Next_Gen_SMF2/images/sp/dot2.png)  หินมหัศจรรย์ เป็นหินขนาดใหญ่มีความเชื่อว่าถ้าใครอธิษฐานแล้วใช้นิ้วชี้โยกให้คลอนได้คำขอจะสมหวัง
(http://www.gpsteawthai.com/Themes/Yabb_SE_Next_Gen_SMF2/images/sp/dot2.png)  ชมความเป็นอยู่ของเต่าปูลู

(http://www.gpsteawthai.com/Themes/img-royalproject/k07_02.jpg) (http://www.thairoyalprojecttour.com/wp-content/uploads/2011/12/Teentok-4.jpg) (http://www.gpsteawthai.com/Themes/img-royalproject/k07_03.jpg) (http://www.thairoyalprojecttour.com/wp-content/uploads/2011/12/Teentok-2.jpg) (http://www.gpsteawthai.com/Themes/img-royalproject/k07_04.jpg) (http://www.thairoyalprojecttour.com/wp-content/uploads/2011/12/Teentok-3.jpg) (http://www.gpsteawthai.com/Themes/img-royalproject/k07_05.jpg) (http://www.thairoyalprojecttour.com/wp-content/uploads/2011/12/Teentok-1.jpg)

ของฝากของที่ระลึก

(http://www.gpsteawthai.com/Themes/Yabb_SE_Next_Gen_SMF2/images/sp/dot2.png)  ผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้ตามฤดูกาล เช่น แก้วมังกร ชา สมุนไพรไทย ไม้กระถาง
(http://www.gpsteawthai.com/Themes/Yabb_SE_Next_Gen_SMF2/images/sp/dot2.png)  งานหัตถกรรม ได้แก่ หมอนดับกลิ่นจากใบชา ตุ๊กตาดับกลิ่น
(http://www.gpsteawthai.com/Themes/Yabb_SE_Next_Gen_SMF2/images/sp/dot2.png)  เฟอร์นิเจอร์ไม้ไผ่ เช่น เก้าอี้ แคร่ เครื่องจักสานชนิดต่างๆ

ที่พัก

(http://www.gpsteawthai.com/Themes/Yabb_SE_Next_Gen_SMF2/images/sp/dot2.png)  บ้านพักรับรองภายในศูนย์ฯ กำลังอยู่ในช่วงปรับปรุง
(http://www.gpsteawthai.com/Themes/Yabb_SE_Next_Gen_SMF2/images/sp/dot2.png)  โฮมสเตย์ในชุมชนบ้านแม่กำปอง

ร้านอาหาร

ร้านสโมสรร้านอาหารเปิดบริการแล้ว

เมนูแนะนำ

ยำใบเมี่ยง, ยำยอดใบชา,ผักกูดผัดน้ำมันหอย, ขาหมูตุ๋นฟักใส่ฝักวานิลา

การเดินทาง

เส้นทางที่ 1 (ทางขึ้นเขาคดเคี้ยว) จากตัวเมืองเชียงใหม่ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 118 มุ่งหน้าไปจังหวัดเชียงราย ถึง กม. 27 ให้เลี้ยวขวาแล้วขับตรงไปผ่านบ้านโป่งกุ่ม บ้านแม่เตาดิน ถึงแยกเข้าบ้านธารทองให้เลี้ยวซ้าย มุ่งหน้าศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตก ระยะทางประมาณ 43 กิโลเมตร

เส้นทางที่ 2 (ทางตรง) จากตัวเมืองเชียงใหม่ ใช้เส้นทางสายดอนจั่น-อำเภอแม่ออน ผ่านน้ำพุร้อนสันกำแพงตรงไปประมาณ 14 กิโลเมตร รวมระยะทาง 55 กิโลเมตร สามารถใช้รถยนต์ได้ทุกประเภท (ไม่มีบริการรถยนต์รับจ้าง) สภาพเส้นทางเป็นถนนลาดยางสามารถเดินทางได้ตลอดทั้งปี และเส้นทางนี้ยังเชื่อมผ่านไปยังอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน จำหวัดลำปางได้

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตก หมู่ที่ 8 บ้านปางผึ้ง ตำบลห้วยแก้ว อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ 50130 โทร 053-318-316 หรือ 086-180-7725


GPS ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตก  N18.86728 E99.32233
http://maps.google.co.th/maps?um=1&hl=th&client=firefox-a&rls=org.mozilla:th:official&biw=1280&bih=631&q=18.86728,99.32233 (http://maps.google.co.th/maps?um=1&hl=th&client=firefox-a&rls=org.mozilla:th:official&biw=1280&bih=631&q=18.86728,99.32233)


แผนที่
(http://www.gpsteawthai.com/Themes/img-royalproject/map-38-royal.gif)

หน้าที่หลักของแต่ละศูนย์
(http://www.gpsteawthai.com/Themes/img-royalproject/k-overview-map.png)อ้างจาก: ที่มาข้อมูล..
ด้วยความขอบคุณ...  เว็บโครงการหลวง  [url]http://www.thairoyalprojecttour.com/?p=1075[/url] ([url]http://www.thairoyalprojecttour.com/?p=1075[/url])
เป็นที่มาของ...  ข้อความทั้งหมด ภาพทั้งหมด เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด