ข้ า พ ร ะ พุ ท ธ เ จ้ า    ~    ก ลุ่ ม เ ว็ บ จี พี เ อ ส เ ที่ ย ว ไ ท ย ด อ ท ค อ ม   (กลุ่มเว็บลูกหลานชาวพิจิตร)

fillgoods.co ระบบจัดการร้านค้าออนไลน์ theterraceview-khaokho เว็บทรีโอแมส Welcome to JustUsers.net
วิทยาลัยเทคโนโลยีชื่นชม ไทย-เยอรมัน สระบุรี แนชเชอรัล รีสอร์ต (Nat's Resort) พิจิตร เม็ดบัวอบกรอบ มาย ฟีเกอ มีจําหน่ายที่ supermarket & 7-Eleven ทุกสาขา (10/12/60) เว็บ justusers.net
ลิ้ ง ค์ ก า ร พ นั น ..!!     แ บ น เ น อ ร์ ก า ร พ นั น ..!!     ไ ม่ ต้ อ ง พ ย า ย า ม ติ ด ต่ อ ม า     ไ ม่ ต้ อ น รั บ ..??

....:::: ::::....         แล้งน้ำ, น้ำท่วม, ลดโลกร้อน เพื่อแก้ปัญหาในระยะยาวในเรื่องดังกล่าว ทางเว็บขอร่วมรณรงค์ให้พี่น้องช่วยกันปลูกป่าทั่วแผ่นดินเพื่อแก้ปัญหาระยะยาวตามพระราชดำริของพ่อ เช่น ท่านที่อยู่ต้นน้ำตามภูเขาที่ลาดชัน หรือตามท้องไร่ท้องนาหัวคันนา ปลูกเท่าที่ทำได้ ทำตอนนี้ลูกหลานเราจะได้ไม่เดือดร้อน ...             เว็บจีพีเอสเที่ยวไทยดอทคอม     "เว็บท่องเที่ยว-ถ่ายภาพ และพิกัดGPS"       ....:::: ::::....


ภูชี้ดาว
ททท.เชียงรายชวนเที่ยว "ภูชี้ดาว" เชื่อมโยงท่องเที่ยวเชียงราย-พะเยา
    นายอิศรา สถาปนเศรษฐ์ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงราย กล่่าวว่า "ภูชี้ดาว" เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดเชียงรายก็ว่าได้ ทั้งอยู่สูงจากระดับน้ำทะเลถึง 1,790 เมตร ที่นี้ท่านสามารถชมวิวได้รอบทิศทาง 360 องศาทีเดียว สามารถชมทะเลหมอกที่ว่าสวยที่สุดในประเทศไทย ธรรมชาติที่งดงามของคลื่นทะเลหมอกเคลื่อนตัวผ่านเข้าไปยังพื้นที่ของ สปป.ลาว ด้านซ้าย ในขณะที่ด้านขวาก็สามารถความงามธรรมชาติฝั่งไทยได้อย่างเต็มตา และเมื่อพระอาทิตย์ขึ้นทะเลหมอกคลาย ก็จะทำให้เห็นแม่น้ำโขงไหลผ่านเข้าพื้นที่ สปป.ลาว ถือเป็นอัลซีนไทยแลนด์แห่งใหม่ที่ ททท.จะมีการเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยว อ.ภูซาง จ.พะเยา อ.เทิงและ อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย เข้าด้วยกันเพื่อ ...
กรกฎาคม 2024
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 [18] 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

ไม่มีเหตูการณ์ในปฎิทิน


ครงการหลวง

    เนื่องจากโครงการหลวงต่างๆ นอกจากมีประโยชน์มหาศาลต่อชีวิตคนไทยแล้ว ยังเผื่อแผ่ไปยังพี่น้องประชาชนประเทศเพื่อนบ้าน และผลพวงที่ได้ตามมาคือ เกิดสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ เป็นแหล่งศึกษาดูงานต่างๆมากมาย
    ทางเว็บก็ได้เห็นประโยชน์อันนี้ เลยคิดว่าน่าจะมีการรวบรวมโครงการหลวงต่างๆ มาไว้ พร้อมทั้งหาพิกัดGPS ,เปรียบเทียบพิกัดGPS ,คาดคำนวณพิกัดGPS ของแต่ละโครงการฯมาไว้ ...

ะเบียบการเข้าพื้นที่บ้านรวมไทย (ปางอุ๋ง)

  โครงการจัดหมู่บ้านรวมไทย ตามพระราชดำริ (ปางอุ๋ง)
  1.โครงการจัดหมู่บ้านรวมไทย ตามพระราชดำริ พื้นที่หมู่บ้าน เปิดเวลา 05.30 น. – 18.30 น
  2.ห้ามนำยานพาหนะที่ใช้เครื่องยนต์มีเสียงดัง หรือควันดำผิดปกติวิสัย เข้ามาในพื้นที่
  3.นักท่องเที่ยวที่ต้องการพักค้างคืน สามารถทำการจองผ่านระบบการลงทะเบียนได้ที่ ศูนย์ศีลปาชีพจังหวัดแม่ฮ่องสอนในพระบรมราชินูปถัมภ์ ถนนขุนลุมประพาส ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน


พบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่


    เชียงใหม่ได้รับการขนานนามว่า เมืองหลวงของดินแดนล้านนา เป็นศูนย์รวมวัฒนธรรมของอาณาจักรล้านนา สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 1839 โดยพญามังราย พญางำเมือง และ พ่อขุนรามคำแหง โปรดให้สร้างเมืองเชียงใหม่เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า กว้าง 900 วา ยาว 1,000 วา โดยมีกำแพงเมืองก่อด้วยอิฐ และคูน้ำล้อมรอบ
    เชียงใหม่มีสิ่งที่น่าสนใจมากมาย ในด้าน ประวัติศาสตร์ การปกครอง ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ความรุ่งเรืองของพุทธศาสนา และธรรมชาติ ได้รับเลือกให้เป็นเมืองน่าเที่ยวอันดับ 5 ของโลก จากผู้อ่านนิตยสาร Travel & Leisure นิตยสารท่องเที่ยวของสหรัฐอเมริกา ที่มียอดผู้อ่านมากที่สุด ในปี ค.ศ. 2011 ...
ระกาศนียบัตร 1,864 และ 2,224 โค้ง

    นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจังหวัดแม่ฮ่องสอน ผ่านเส้นทางสายแม่สะเรียง 1,864 โค้ง และเส้นทางปาย 2,224 โค้ง สามารถรับประกาศนียบัตรได้ที่ หอการค้าจังหวัดแม่ฮ่องสอน (พิกัดGPS N19.29937 E97.96562) ตรงข้ามไปรษณีย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในราคาใบละ 20 บาท โปรดเตรียมใบขับขี่ หรือบัตรประชาชนไปด้วย
อัตราค่าบริการผ่านเข้าอุทยานแห่งชาติ

    อัตราค่าบริการผ่านเข้าอุทยานแห่งชาติ เป็นค่าบริการที่จัดเก็บไว้ เพื่อบำรุง รักษา และพัฒนาอุทยานแห่งชาติ เช่น ถนน ระบบไฟฟ้า ระบบประปา ห้องน้ำ ห้องสุขา ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ลานกางเต็นท์ เส้นทางศึกษาธรรมชาติ ป้ายบอกทาง และป้ายสื่อความหมายต่างๆ เป็นต้น นอกจากนี้ยังใช้ในงานด้านป้องกันและปราบปราม งานด้านศึกษาและวิจัย ดังนั้น จึงขอความร่วมมือจากนักท่องเที่ยวทุกท่าน ได้โปรดชำระค่าผ่านเข้าอุทยานแห่งชาติ เพื่อการมีส่วนร่วมในการบำรุง รักษา และพัฒนาอุทยานแห่งชาติของเราให้คงอยู่สืบไป
ขับรถส่วนตัวเที่ยวลาว


    เป็นการให้คำแนะนำที่ดีจากเว็บ "หลวงพระบางดอทเน็ต" ในขั้นตอนในการขับรถเที่ยวลาว ซึ่งจัดทำโดยกลุ่มให้บริการท่องเที่ยวของลาว โดยเฉพาะหลวงพระบางซึ่งเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม ซึ่งลาวให้ความสำคัญมาก
    ลองเข้าไปอ่านดูครับว่ามีขั้นตอนอะไรบ้างที่อัพเดท เช่น
    พาสปอร์ตรถเล่มสีม่วง, ใบขับขี่แบบใหม่ (บัตรแข็ง Smart Card) ซึ่งสามารถใช้เป็นใบขับขี่ได้ตามปกติ, ใบขับขี่สากล คนละอันกับใบขับขี่แบบใหม่นะ, ป้ายทะเบียนรถระหว่างประเทศ อันนี้ก็เป็นระเบียบใหม่ที่เพิ่งออกมา ...
ขั้นตอน...การเดินทางไป สปป.ลาว


    การเดินทางไปยังสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ถือว่าเป็นการเดินทางไปต่างประเทศ ซึ่งจำเป็นต้องมีเอกสารที่ถูกต้อง คือหนังสือเดินทางหรือบัตรผ่านแดน หากไม่มีเอกสารดังกล่าวถือว่าเป็นการลักลอบเข้าเมืองที่ผิดกฎหมาย
    1) หนังสือเดินทางไทยต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน สามารถเดินทางเข้าไป สปป.ลาวโดยไม่ต้องขอวีซ่า และสามารถพำนักได้ครั้งละไม่เกิน 30 วัน
    2) กรณีไม่มีหนังสือเดินทาง สามารถใช้หนังสือผ่านแดน (Border Pass) ในการเดินทางโดยติดต่อขอทำได้ที่ที่ว่าการอำเภอที่มีชายแดนติดกับ สปป.ลาว เพียงใช้บัตรประจำตัวประชาชน และรูปถ่ายในการยื่นคำร้องขอ....
รดกโลกในประเทศไทย

   มรดกโลกในประเทศไทย ประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็นภาคีในอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก (State Party of the World Heritage Convention) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๓๐ และเคยได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการมรดกโลก (World Heritage Committee) มาแล้ว ๓ ครั้ง คือ ครั้งแรกระหว่างปี พุทธศักราช ๒๕๓๒ – ๒๕๓๘ ครั้งที่สอง ระหว่างปี พุทธศักราช ๒๕๔๐ – ๒๕๔๖ และครั้งล่าสุดระหว่างปี พุทธศักราช ๒๕๕๒ – ๒๕๕๖
   ปัจจุบันประเทศไทยมีแหล่งมรดกโลกที่ได้รับการขึ้นทะเบียนแล้ว ๕ แห่ง ดังนี้หน่วยงาน/องค์กร ท่องเที่ยว

คมนาคม/ขนส่ง


ารแลกลิ้งค์..

    GPStt.com ยินดีแลกลิ้งค์กับทุกเว็บ เชิญคลิกที่ภาพ

จีพีเอสเที่ยวไทยดอทคอม เว็บท่องเที่ยว-ถ่ายภาพ และพิกัดGPS

จีพีเอสเที่ยวไทยดอทคอม เว็บท่องเที่ยว-ถ่ายภาพ และพิกัดGPS


ายอากาศ Wi-Fi
Slotted Waveguide (SlotWave)


ผลิต-จำหน่าย
    สายอากาศ wifi แบบ Slotted Waveguide (SlotWave) ที่เหมาะสำหรับพื้นที่ขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่ เช่น รีสอร์ท สนามกอล์ฟ โรงเรียน ฟาร์มปศุสัตว์ โรงงาน อาคารสูง ฯลฯ ลดความยุ่งยากในการติดตั้งระบบ WiFi หลายจุดเพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่ทั้งโครงการ สิ้นเปลืองงบประมาณ การดูแลรักษายุ่งยาก
    ลองมาใช้เสายอากาศที่เราผลิต เป็นระบบสายอากาศที่มีอัตราขยายสูงส่งไกล รับสัญญาณที่อ่อนได้ดีมาก ซึ่งสามารถรองรับสัญญาณจากมือถือ, สมาร์ทโฟน, แท็ปเล็ต, โน็ตบุ๊ค กล้องวงจรปิดแบบไร้สาย ฯลฯ ที่อยู่ห่างจากจุดให้บริการ wifi ไกล 1-3 กิโลเมตรได้สบาย ...

หรือติดตามได้ที่เพจ..
Thai Hotspot Network


Welcome to GPStt.com
เว็บจีพีเอสเที่ยวไทยดอทคอม     "เว็บท่องเที่ยว-ถ่ายภาพ และพิกัดGPS"
เว็บแรกของไทย ที่มีแผนที่ google อัตโนมัติ พร้อมพิกัด GPS ทุกกระทู้ท่องเที่ยวในประเทศ
สังคมแห่งการแบ่งปันนี้จะไม่มีสิ่งที่เพื่อนๆ ต้องการ

เมื่อเพื่อนๆ มาแวะเยี่ยมแล้วไม่ฝากสิ่งใดไว้..!!   Amazing Thailand
The Tourism Authority of Thailand (TAT) presents the new tourism concept for 2022
“Amazing Thailand, Amazing New Chapters”.
Thailand is now filled with more amazing new experiences than ever before.
Visit Thailand in the year 2022 and make your new chapter the very best of your life.วัดเฉลิมพระเกียรติพระจอมเกล้าราชานุสรณ์


    วัดเฉลิมพระเกียรติพระจอมเกล้าราชานุสรณ์ หรือชื่อเดิมเรียกว่า“วัดพระพุทธบาทปู่ผาแดง” ซึ่งตั้งอยู่ที่ อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง สิ่งที่โดดเด่นของวัดนี้จนทำให้มีชื่อเสียงโด่งดัง คือ ภาพอันงดงามของเจดีย์เล็กๆสีขาวสร้างขึ้นบนภูเขาสูงเสียดฟ้าล้อมรอบไปด้วยทิวเขาสูง ซึ่งสร้างจากแรงศรัทธาของมนุษย์เป็น ภาพที่ดึงดูดให้ใครหลายคนอยากเดินทางไป วัดเฉลิมพระเกียรติฯ ตั้งอยู่บนภูเขาใหญ่ใน อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง อยู่ในพื้นที่ของเขต ห้ามล่าสัตว์ป่าดอยพระบาท บนยอดเขาแห่งนี้มีรอยพระพุทธบาทประดิษฐานอยู่ เป็นที่เคารพบูชาของชาว อ.แจ้ห่ม มาอย่างยาวนาน แต่เมื่อก่อนนี้ยังไม่มีการทำถนนขึ้นสู่ดอยดังนั้นพุทธศาสนิกชนผู้ศรัทธาจึงต้องเดิน เท้าผ่านป่าทึบและหน้าผาสูงขึ้นไปสักการบูชา รอยพระพุทธบาทแห่งนี้ ต่อมา ...

ภูป่าเปาะ ฟูจิเมืองเลยภูป่าเปาะ ฟูจิเมืองเลย
    "ภูป่าเปาะ แห่งนี้ ท่านผู้ใหญ่บ้านบุญลือ พรมหาลา อายุ 50 กว่าๆ เป็นผู้ริเริ่มหาทุน ท่านไปของบจากหน่วยงานต่างๆแล้วไม่ได้รับการสนับสนุน เพราะอ้างว่าจะไม่ประสบความสำเร็จ ท่านจึงดิ้นรนต่อไปโดยไปเล่นดนตรีเปิดหมวกตามสถานที่ต่างๆ เพื่อรวบรวมเงินทุกบาททุกสตางค์ และนำพาลูกบ้านของท่าน ช่วยกันทำถนนบุกเบิกขึ้นเนินภูเขาที่เป็นป่าไผ่ (ไผ่ที่เราเอามาทำกระบอกข้าวหลาม) ทำเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเพื่อสร้างรายได้ใช้กับหมู่บ้านและชุมชนของท่าน โดยที่ไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อย และตั้งชื่อให้เป็น ภูป่าเปาะ ป่าเปาะ หรือ ป่าไผ่ และบริหารจัดการโดยชาวบ้านล้วนๆ ค่ะ " .....


อุทยานแห่งชาติขุนสถาน จ.น่านอุทยานแห่งชาติขุนสถาน
    อุทยานแห่งชาติขุนสถาน จ.น่าน มีพื้นที่กว้างใหญ่เป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าฝั่งขวาแม่น้ำน่านตอนใต้ ในท้องที่ อำเภอนาน้อย และอำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน ส่วนใหญ่ปกคลุมด้วยป่าไม้ชนิดต่างๆ คือ ป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง ป่าสนเขา ป่าดิบเขา ป่าดิบแล้ง สัตว์ที่พบเห็นได้แก่สัตว์จำพวกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม สัตว์เลื้อยคลาน สัตว์ครึ่งบก ครึ่งน้ำ นก ปลา แมลงชนิดต่างๆ .....


อุทยานแห่งชาติ ดอยขุนตาล (รีวิวกว่า 200 ภาพ)ประวัติอุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล
    บริเวณที่ดินป่าดอยขุนตาล ในท้องที่ตำบลทาปลาดุก อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน และตำบลบ้านเอื้อม อำเภอเมืองลำปาง ตำบลเวียงตาล ตำบลวอแก้ว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ดอยขุนตาลได้รับประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติลำดับที่ 10 เมื่อวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2518 มีขนาดพื้นที่ประมาณ 255.29 ตารางกิโลเมตร (159,556.25 ไร่) ด้วยสภาพภูมิประเทศที่งดงาม เป็นเทือกเขาสลับซับซ้อน ตลอดจนเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่สำคัญ
แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญและกิจกรรมที่น่าสนใจ
    อุโมงค์ขุนตาน เป็นอุโมงค์รถไฟที่ยาวที่สุดในประเทศไทย คือยาว 1,352.10 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2450 ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เสร็จเมื่อปี พ.ศ. 2461 การเจาะอุโมงค์ซึ่งเป็นหินแกรนิตนี้เป็นการเสี่ยงอันตรายเป็นอย่างยิ่ง โดยใช้แรงงานจากคนที่เป็นกรรมกรรับจ้าง บริเวณโดยรอบตกแต่งด้วยไม้ดอกหลายชนิด เป็นที่ตั้งของศาลเจ้าพ่อขุนตาน และอนุสรณ์สถานของวิศกรชาวเยอรมันผู้ควบคุมการสร้างอุโมงค์แห่งนี้
ยอดดอยขุนตาล, น้ำตกตาดเหมย ...น้ำตกภูซาง

เป็นน้ำตกน้ำอุ่นอุณหภูมิ 35 องศา แห่งเดียวในภาคเหนือของไทยน้ำตกภูซาง
    อุทยานแห่งชาติภูซาง มีพื้นที่ครอบคลุมพื้นที่ดินบริเวณป่าน้ำหงาวฝั่งซ้าย ในท้องที่อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ป่าน้ำเปี๋อยและป่าน้ำหย่วน และป่าน้ำลาว ในท้องที่อำเภอเชียงคำ กิ่งอำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา มีสภาพภูมิประเทศเป็นเทือกเขา มีความอุดมสมบูรณ์ประกอบด้วย ทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญและมีค่า เช่น พันธุ์ไม้ ของป่า สัตว์นานาชนิด ตลอดจนทิวทัศน์ป่า และภูเขาที่สวยงาม มีเนื้อที่ประมาณ 178,049.62 ไร่ หรือ 284.88 ตารางกิโลเมตร
    ความเป็นมา: เดิมจัดตั้งเป็นวนอุทยานแห่งชาติภูซาง อยู่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าน้ำเปื๋อย ป่าน้ำหย่วน และป่าน้ำลาว (กฎกระทรวงฉบับที่ 966 พ.ศ. 2541 ) ในท้องที่ตำบลภูซาง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ซึ่งกรมป่าไม้จัดตั้งเป็นวนอุทยาน เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2533 เนื่องจาก ...ทศกาลดอกบัวตองบานบนดอยแม่อูคอ
ระหว่างต้นเดือนพฤศจิกายน – กลางเดือนธันวาคม ของทุกปี


    งานเทศกาลดอกบัวตอง จะจัดขึ้นประมาณเดือนพฤศจิกายนของทุกปี “ดอกบัวตอง” เป็นดอกไม้ป่าสีเหลืองคล้ายดอกทานตะวันแต่ขนาดเล็กกว่า มักขึ้นอยู่ตามป่าเขาสูงทางตอนเหนือของประเทศไทย ในจังหวัดแม่ฮ่องสอนจะมีมากที่บริเวณบ้านแม่เหาะ อำเภอแม่สะเรียง และดอยแม่อูคอ อำเภอขุนยวม เมื่อถึงระยะที่ดอกบัวตองบานตามริมเส้นทางตลอดจนภูเขาที่สลับซับซ้อนกันอยู่นั้นจะเป็นสีเหลืองสว่างไสวไปด้วยสีของดอกบัวตองดูงดงามมาก ทางจังหวัดแม่ฮ่องสอนจึง....


อุทยานหลวงราชพฤกษ์ เชียงใหม่อุทยานหลวงราชพฤกษ์ เชียงใหม่
    จากความสำเร็จของการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ ๒๕๔๙ ที่ได้รับการตอบรับทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเป็นอย่างดี คณะรัฐมนตรีจึงมีมติ เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๑ ให้สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เข้ามาบริหารจัดการและใช้ประโยชน์พื้นที่สวนเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ ๒๕๔๙ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารจัดการและปฏิบัติงานด้านต่างๆ มีภารกิจหลักในการพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้พืชสวนและเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางการเกษตรและวัฒนธรรมของจังหวัดเชียงใหม่และประเทศไทย โดยได้รับการถ่ายโอนกิจการ ทรัพย์สิน สิทธิ และงบประมาณของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มาเป็นของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๒ และมีการส่งมอบสวนเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ ๒๕๔๙ ในวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๒ .....


Canopy Walks
เส้นทางเดินเหนือเรือนยอดไม้ ในสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์CANOPY WALKS เส้นทางเดินเหนือเรือนยอดไม้
    เส้นทางเดินชมธรรมชาติเหนือเรือนยอดไม้ Canopy Walks เป็นเส้นทางเดินชมธรรมชาติเหนือเรือนยอดไม้ที่ยาวที่สุดในประเทศไทยระยะทางกว่า 400 เมตร และที่ระดับความสูงเหนือพื้นดินกว่า 20 เมตร สามารถชมทัศนียภาพที่สวยงามของทิวยอดไม้ในแบบ พาโนราม่า ที่แต่งแต้มไปด้วยฉากสุดอลังการของต้นไม้ ภูเขา รวมไปถึงทะเลหมอกจางๆ ที่ลอยละล่องเหนือปลายยอดไม้ในช่วงปลายฝนต้นหนาว พร้อมกับชมความงามของแสงสุดท้ายของวันด้วยหัวใจที่เต็มอิ่มกับความสุขท่ามกลางปลายทิวสนสามใบเหนือยอดเขาระดับความสูงกว่า 800 เมตรจากระดับน้ำทะเล .....เชิญเข้ากลุ่มโอเพ่นแชท


มือใหม่อยากขับรถขึ้น ภูทับเบิก หรือ ดอยอ่างขาง


    "อยากไปเที่ยวดอยอ่างขางสักครั้ง ยังไม่เคยขับรถตนเองไปเลย อยากเอารถไปเอง จะขับขึ้นดอยอ่างขางได้มั๊ย เคยขับขึ้นแต่ภูทับเบิกครับ.."

   ครับ ตอบชัดๆ ว่าถ้าผ่านสนามภูทับเบิกแล้ว ดอยอ่างขางสะบายมาก เพราะการใต่ระดับขึ้นในระดับความสูงจากน้ำทะเลทุกๆ 100 เมตร เฉลี่ยแล้วจะใช้ระยะทางที่ใกล้เคียงกัน เพียงแต่ว่าดอยอ่างขางโค้งมันน้อย เราจึงต้องลากเกียร์ต่ำที่ไกลขึ้น เราจึงคิดกันเอาเองว่าดอยอ่างขางมันชันกว่ามากมาย จริงๆแล้ว ...แสดงข้อมูลส่วนตัว
 

 
 
ยินดีต้อนรับคุณ, บุคคลทั่วไป กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
ส่งอีเมล์ยืนยันการใช้งาน?

อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
ลิ้งค์ เพื่อนบ้าน - ทั่วไป

สถิติบอร์ด

  • stats จำนวนสมาชิกทั้งหมด: 3527
  • stats จำนวนตอบกระทู้ทั้งหมด: 51341
  • stats จำนวนหัวข้อทั้งหมด: 6596
  • stats จำนวนหมวดหมู่ทั้งหมด: 4
  • stats จำนวนบอร์ดทั้งหมด: 36
  • stats ออนไลน์มากที่สุด: 4201

รวมเวลาอยู่ในระบบ

ลุงเปี๊ยก ที-เน็ตเวิร์ค (อ.สากเหล็ก) ลุงเปี๊ยก ที-เน็ตเวิร์ค (อ.สากเหล็ก)
573วัน 2ชั่วโมง 39นาที
Nanthawat (Modฯ) Nanthawat (Modฯ)
447วัน 13ชั่วโมง 5นาที
Pitsanu Pitsanu
88วัน 19ชั่วโมง 56นาที
I AM PHUM I AM PHUM
13วัน 7ชั่วโมง 31นาที
aircardok
2วัน 10ชั่วโมง 48นาที
blink182 (เว็บgpstt.com รับรองว่าแผนที่ใช้ได้จริง)
2วัน 5ชั่วโมง 40นาที
touu
2วัน 1ชั่วโมง 39นาที
น้ำฝน น้ำฝน
1วัน 11ชั่วโมง 24นาที
pim pim
1วัน 8ชั่วโมง 51นาที
arityve
19ชั่วโมง 38นาที

บอร์ดที่นิยมสูงสุด

กระทู้ล่าสุด

ต้องการติดต่อฝ่ายบริหารหรือไม่? โดย Nanthawat (Modฯ)
[05 กรกฎาคม 2567, เวลา 22:02:14 น.]


ต้องการติดต่อฝ่ายบริหารหรือไม่? โดย Nanthawat (Modฯ)
[03 กรกฎาคม 2567, เวลา 19:05:00 น.]


SD CARD Garmin MAP แผนที่ไทย-ต่างประเทศ Garmin-KENWOOD/แผนที่ถนน-เดินป่า-ทางทะเล โดย blink182 (เว็บgpstt.com รับรองว่าแผนที่ใช้ได้จริง)
[26 มิถุนายน 2567, เวลา 09:40:23 น.]


#รวมเพลงลูกทุ่งฟังเพราะ ฟังเพลิน #เบสแน่นๆ เสียงใส โดย ลุงเปี๊ยก ที-เน็ตเวิร์ค (อ.สากเหล็ก)
[08 มิถุนายน 2567, เวลา 18:55:30 น.]


ตัวป้องกันไฟตก/ไฟเกิน/กระแสเกิน Voltage Current Protector (ชิโนไทเมอร์) รุ่น TVPS1-40C, TVPS1-63C, TVPS1-80C โดย ลุงเปี๊ยก ที-เน็ตเวิร์ค (อ.สากเหล็ก)
[07 มิถุนายน 2567, เวลา 12:02:31 น.]


บริการเข้าหัว สายไฟเบอร์ออฟติค และการเทสรีพอร์ต ด้วยเครื่อง Fiber Optic Fusion Splicer และ OTDR Test Report (งานด่วน ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา นครนายก สระแก้ว นครราชสีมา จว.ใกล้เคียง) โดย ลุงเปี๊ยก ที-เน็ตเวิร์ค (อ.สากเหล็ก)
[01 มิถุนายน 2567, เวลา 20:31:54 น.]


สาวสวยกุฉินารายณ์ ฟ้อนม่วนๆ ชุมชนหมู่ 13 ขบวนแห่บุญบั้งไฟบัวขาว อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ 2567 โดย ลุงเปี๊ยก ที-เน็ตเวิร์ค (อ.สากเหล็ก)
[30 พฤษภาคม 2567, เวลา 17:53:07 น.]

ตอบกระทู้ล่าสุด

Re: ต้องการติดต่อฝ่ายบริหารหรือไม่? โดย Nanthawat (Modฯ)
[05 กรกฎาคม 2567, เวลา 22:02:14 น.]


ต้องการติดต่อฝ่ายบริหารหรือไม่? โดย LollyDef
[04 กรกฎาคม 2567, เวลา 22:57:52 น.]


Re: ต้องการติดต่อฝ่ายบริหารหรือไม่? โดย Nanthawat (Modฯ)
[03 กรกฎาคม 2567, เวลา 19:05:00 น.]


ต้องการติดต่อฝ่ายบริหารหรือไม่? โดย LollyDef
[02 กรกฎาคม 2567, เวลา 20:39:44 น.]


Re: SD CARD Garmin MAP แผนที่ไทย-ต่างประเทศ Garmin-KENWOOD/แผนที่ถนน-เดินป่า-ทางทะเล โดย blink182 (เว็บgpstt.com รับรองว่าแผนที่ใช้ได้จริง)
[26 มิถุนายน 2567, เวลา 09:40:23 น.]


#รวมเพลงลูกทุ่งฟังเพราะ ฟังเพลิน #เบสแน่นๆ เสียงใส โดย ลุงเปี๊ยก ที-เน็ตเวิร์ค (อ.สากเหล็ก)
[08 มิถุนายน 2567, เวลา 18:55:30 น.]


ตัวป้องกันไฟตก/ไฟเกิน/กระแสเกิน Voltage Current Protector (ชิโนไทเมอร์) รุ่น TVPS1-40C, TVPS1-63C, TVPS1-80C โดย ลุงเปี๊ยก ที-เน็ตเวิร์ค (อ.สากเหล็ก)
[07 มิถุนายน 2567, เวลา 12:02:31 น.]


สาวสวยกุฉินารายณ์ ฟ้อนม่วนๆ ชุมชนหมู่ 13 ขบวนแห่บุญบั้งไฟบัวขาว อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ 2567 โดย ลุงเปี๊ยก ที-เน็ตเวิร์ค (อ.สากเหล็ก)
[30 พฤษภาคม 2567, เวลา 17:53:07 น.]


Re: ตารางหันทิศทางสายอากาศสำหรับนักวิทยุสมัครเล่น โดย ลุงเปี๊ยก ที-เน็ตเวิร์ค (อ.สากเหล็ก)
[24 พฤษภาคม 2567, เวลา 14:07:53 น.]


Re: ตารางหันทิศทางสายอากาศสำหรับนักวิทยุสมัครเล่น โดย E22JNE
[20 พฤษภาคม 2567, เวลา 10:25:55 น.]


สาวลำน้ำพองสอื้น cover by Classy โดย ลุงเปี๊ยก ที-เน็ตเวิร์ค (อ.สากเหล็ก)
[13 พฤษภาคม 2567, เวลา 14:42:51 น.]


กลุ่มมอเตอร์ไบค์มาเลย์ ชี้ความต่างระหว่างเที่ยวไทยกับมาเลเซีย โดย ลุงเปี๊ยก ที-เน็ตเวิร์ค (อ.สากเหล็ก)
[29 เมษายน 2567, เวลา 10:59:05 น.]


หูยึดกับแร็ค
NS300/NS1000


ผลิต-จำหน่าย
    หูยึดสำหรับติดตั้งบนแร็ค ของ PBX Panasonic NS300 (KX-A437) ทำจากอลูมีเนียมสีดำหนาประมาณ 1.5-1.7 มิล ขึ้นรูปด้วยเครื่อง CNC ชิ้นงานมีความแข็งแรง เบา หูยึดออกแบบให้สามารถสลับข้างกันได้
    รับจ้างผลิตด้วยนะครับ สำหรับออเดอร์จำนวนมากราคาลดลงได้อีก โทรมาสอบถามก่อนครับ ...

หรือติดตามได้ที่เพจ..
Thai Hotspot Network


กรกฎาคม 2024
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 [18] 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

ไม่มีเหตูการณ์ในปฎิทิน
                             
GPStt.com จะแสดงผลถูกต้อง ฟ้อนต์สวยงาม เข้าเว็บได้เร็ว เมื่อท่านใช้เบราเซอร์ Chrome และ Firefox เท่านั้น ไม่รองรับ Internet Explorer  

กลุ่มท่องเที่ยว การท่องเที่ยว (ททท.) | ททท.ภาคกลาง | ททท.ภูมิภาคภาคตะวันออก | กรม อช.สัตว์ป่าและพันธุ์พืช | จองที่พัก อช.ระบบออนไลน์ | จังหวัดแม่ฮ่องสอน | ททท. สนง.แม่ฮ่องสอน | ศูนย์ศิลปาชีพ จ. แม่ฮ่องสอน | กระทรวงวัฒนธรรม | ศูนย์ข้อมูลมรดกโลก(ก.วัฒนธรรม) | สำนักอุทยานแห่งชาติ | เว็บโครงการหลวงฯ | แหล่งน้ำพุร้อนธรรมชาติ (สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว)
การเดินทาง, เครื่องนำทาง การบินไทย | โอเรี่ยนไทย | แอร์เอเชีย | Solar Air | บางกอกแอร์เวย์ | บริษัทขนส่งจำกัด (บขส.) | การรถไฟแห่งประเทศไทย | สมบัติทัวร์ | สยามเฟิสท์ทัวร์ | นครชัยแอร์ | รถทัวร์ไทยดอทคอม | ฟรี.. แผนที่GPS ลาว กัมพูชา พม่า (ทั่วโลก) แบบเทพๆ | ดูกล้อง CCTV ทางหลวง 1 | ดูกล้อง CCTV ทางหลวง 2
ลิ้งค์ที่น่าสนใจทั่วไป.. ติดตามการส่งพัสดุEMS | ตรวจผลสลาก.. | speedtest.adslthailand.com | บอร์ดนักวิทยุสมัครเล่น | ตรวจสอบการเป็นนักวิทยุสมัครเล่นจากชื่อหรือนามเรียกขาน |ตรวจสอบนามเรียกขานที่ถูกยกเลิก | กสทช.กิจการวิทยุสมัครเล่น (เค้าอัพเดทแล้วนะ 31/1/60) | Checkdomain.com | ดาวน์โหลดวีดีโอจากเฟซบุ๊ค | ร้านซ่อมดอทคอม | แปลงไฟล์ออนไลน์ youtube เป็น mp3 ลิ้งค์1, ลิ้งค์2, ลิ้งค์3 | convert PDF to JPG | ตระกูลแปลงไฟล์ | แปลงไฟล์ ภาพ webp เป็น jpg | หมากรุกออนไลน์ | ทีวีออนไลน์ | แปลงไฟล์เสียงออนไลน์ | ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย | หมากรุกออนไลน์ | เว็บแปลงค่า-1 | เว็บแปลงค่า-2 | ค้นหาและแบ่งปันหมายเลขโทรศัพท์ที่ไม่รู้จัก | แปลงลิ้งค์ URL ให้สั้นลง | โปรแกรม PhotoRoom ลบฉากหลังของภาพออนไลน์ | เช็คคีย์บอร์ดออนไลน์ ก่อนเสียเงินซื้อใหม่ |