ข้ า พ ร ะ พุ ท ธ เ จ้ า    ~    ก ลุ่ ม เ ว็ บ จี พี เ อ ส เ ที่ ย ว ไ ท ย ด อ ท ค อ ม   (กลุ่มเว็บลูกหลานชาวพิจิตร)

fillgoods.co ระบบจัดการร้านค้าออนไลน์ theterraceview-khaokho เว็บทรีโอแมส Welcome to JustUsers.net
วิทยาลัยเทคโนโลยีชื่นชม ไทย-เยอรมัน สระบุรี แนชเชอรัล รีสอร์ต (Nat's Resort) พิจิตร เม็ดบัวอบกรอบ มาย ฟีเกอ มีจําหน่ายที่ supermarket & 7-Eleven ทุกสาขา (10/12/60) เว็บ justusers.net
ลิ้ ง ค์ ก า ร พ นั น ..!!     แ บ น เ น อ ร์ ก า ร พ นั น ..!!     ไ ม่ ต้ อ ง พ ย า ย า ม ติ ด ต่ อ ม า     ไ ม่ ต้ อ น รั บ ..??

....:::: ::::....         แล้งน้ำ, น้ำท่วม, ลดโลกร้อน เพื่อแก้ปัญหาในระยะยาวในเรื่องดังกล่าว ทางเว็บขอร่วมรณรงค์ให้พี่น้องช่วยกันปลูกป่าทั่วแผ่นดินเพื่อแก้ปัญหาระยะยาวตามพระราชดำริของพ่อ เช่น ท่านที่อยู่ต้นน้ำตามภูเขาที่ลาดชัน หรือตามท้องไร่ท้องนาหัวคันนา ปลูกเท่าที่ทำได้ ทำตอนนี้ลูกหลานเราจะได้ไม่เดือดร้อน ...             เว็บจีพีเอสเที่ยวไทยดอทคอม     "เว็บท่องเที่ยว-ถ่ายภาพ และพิกัดGPS"       ....:::: ::::....

  สังคมแห่งการแบ่งปันนี้จะไม่มีสิ่งที่เพื่อนต้องการ    เมื่อเพื่อนๆ มาแวะเยี่ยมแล้วไม่ฝากสิ่งใดไว้..!!     กลุ่มเว็บนี้..   ดำรงไว้ซึ่ง คุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรม จรรยาบรรณ ไม่เอาเปรียบเพื่อนมนุษย์ ไม่เห็นแก่ตัว ไม่ตักตวงผลประโยชน์เข้าตน..  


ผู้เขียน หัวข้อ: อาชีพที่ห้ามคนต่างด้าวทำ ได้ หรือ ไม่ได้ (ตามพระราชกฤษฎีกาฯ)  (อ่าน 204 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

ออฟไลน์ ลุงเปี๊ยก ที-เน็ตเวิร์ค (อ.สากเหล็ก)

 • ผู้ใหญ่บ้าน..น๊ะจ๊ะ
 • Administrator
 • *
 • กดนิ้วโป้ง.! แทนคำขอบคุณ
 • -มอบให้: 52
 • -จึงได้รับ: 33
 • กระทู้: 5685
 • กำลังใจ : +266/-0
 • Tel/Line 0818462316 (วทพ.24, HS6LPZ)
 • ระบบปฏิบัติการ:
 • Windows NT 10.0 Windows NT 10.0
 • เบราเซอร์:
 • Chrome 115.0.0.0 Chrome 115.0.0.0
 • กลุ่มพิเศษ.. กลุ่มผู้ดูแลเว็บ
  • http://www.gpsteawthai.com
  • <b>กลุ่มพิเศษ..</b>
 • สมาชิกลำดับที่: 1
Share: โพสกระทู้นี้ลงใน Twitter ของคุณ  โพสกระทู้นี้ลงใน Facebook ของคุณ...                                 
อาชีพที่ห้ามคนต่างด้าวทำ ได้ หรือ ไม่ได้ (ตามพระราชกฤษฎีกาฯ)เครดิต:  http://topicstock.pantip.com/social/topicstock/2009/07/U8054587/U8054587.html
           ความคิดเห็นที่ 6

อาชีพที่ห้ามคนต่างด้าวทำ (ตามพระราชกฤษฎีกาฯ)
(1)  งานกรรมกร ยกเว้นงานกรรมกรในเรือประมงตาม (2)
งานที่ห้ามคนต่างด้าวทำตาม (1) ไม่ใช้บังคับแก่คนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองภายใต้ข้อตกลงว่าด้วยการจ้างแรงงานระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งชาติอื่น และคนต่างด้าวที่ได้รับการกำหนดสถานะให้เป็นคนเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมายและมีใบสำคัญถิ่นที่อยู่ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง
(2) งานกสิกรรม งานเลี้ยงสัตว์ งานป่าไม้ หรืองานประมง ยกเว้นงานที่ใช้ความชำนาญงานเฉพาะสาขา งานควบคุมดูแลฟาร์ม หรืองานกรรมกรในเรือประมงทางทะเล
(3)  งานก่ออิฐ งานช่างไม้ หรืองานก่อสร้างอื่น
(4)  งานแกะสลักไม้
(5)  งานขับขี่ยานยนต์ หรืองานขับขี่ยานพาหนะที่ไม่ใช้เครื่องจักรหรือเครื่องกลยกเว้นงานขับขี่เครื่องบินระหว่างประเทศ
(6)  งานขายของหน้าร้าน
(7)  งานขายทอดตลาด
(8)  งานควบคุม ตรวจสอบ หรือให้บริการทางบัญชี ยกเว้นงานตรวจสอบภายในเป็นครั้งคราว
(9)  งานเจียระไน หรือขัดเพชรหรือพลอย
(10)  งานตัดผม งานดัดผม หรืองานเสริมสวย
(11)  งานทอผ้าด้วยมือ
(12)  งานทอเสื่อ หรืองานทำเครื่องใช้ด้วยกก หวาย ปอ ฟาง หรือเยื่อไม้ไผ่
(13)  งานทำกระดาษสาด้วยมือ
(14)  งานทำเครื่องเขิน
(15)  งานทำเครื่องดนตรีไทย
(16)  งานทำเครื่องถม
(17)  งานทำเครื่องทอง เครื่องเงิน หรือเครื่องนาก
(18)  งานทำเครื่องลงหิน
(19)  งานทำตุ๊กตาไทย
(20)  งานทำที่นอนหรือผ้าห่มนวม
(21)  งานทำบาตร
(22)  งานทำผลิตภัณฑ์จากผ้าไหมด้วยมือ
(23)  งานทำพระพุทธรูป
(24)  งานทำมีด
(25)  งานทำร่มกระดาษหรือผ้า
(26)  งานทำรองเท้า
(27)  งานทำหมวก
(28)  งานนายหน้า หรืองานตัวแทน ยกเว้นงานนายหน้าหรืองานตัวแทนในธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ
(29)  งานในวิชาชีพวิศวกรรม สาขาวิศวกรรมโยธา ที่เกี่ยวกับงานออกแบบและคำนวณ จัดระบบ วิจัย วางโครงการทดสอบ ควบคุมการก่อสร้าง หรือให้คำแนะนำ ทั้งนี้ ไม่รวมงานที่ต้องใช้ความชำนาญพิเศษ
(30)  งานในวิชาชีพสถาปัตยกรรมที่เกี่ยวกับงานออกแบบ เขียนแบบ ประมาณราคา อำนวยการก่อสร้าง หรือให้คำแนะนำ
(31)  งานประดิษฐ์เครื่องแต่งกาย
(32)  งานปั้นหรือทำเครื่องปั้นดินเผา
(33)  งานมวนบุหรี่ด้วยมือ
(34)  งานมัคคุเทศก์ หรืองานจัดนำเที่ยว
(35)  งานเร่ขายสินค้า
(36)  งานเรียงตัวพิมพ์อักษรไทยด้วยมือ
(37)  งานสาวหรือบิดเกลียวไหมด้วยมือ
(38)  งานเสมียนพนักงานหรืองานเลขานุการ
(39)  งานให้บริการทางกฎหมายหรืออรรถคดี ยกเว้น
(ก)  งานปฏิบัติหน้าที่อนุญาโตตุลาการ
(ข)  งานว่าต่างแก้ต่างในชั้นอนุญาโตตุลาการ ถ้ากฎหมายซึ่งใช้บังคับแก่ข้อพิพาทที่พิจารณาโดยอนุญาโตตุลาการนั้นมิใช่กฎหมายไทย หรือเป็นกรณีที่ไม่ต้องขอบังคับคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการนั้นในราชอาณาจักรไทย


อาชีพที่คนต่างด้าวทำได้ (ตามประกาศกระทรวงแรงงาน)
1.  งานช่างซ่อมจักรยาน
2.  งานช่างประกอบและซ่อมเบาะรถ
3.  งานช่างประกอบและซ่อมตัวถุงรถ
4.  งานช่างประกอบและซ่อมท่อไอเสียรถ
5.  งานช่างบัดกรีโลหะแผ่นด้วยมือ
6.  งานช่างไม้เครื่องเรือน
7.  งานช่างไม่ก่อสร้างอาคาร
8.  งานเลื่อยไม้ในโรงงานแปรรูปไม้
9.  งานช่างปูน
10.  งานช่างทาสี
11.  งานช่างประกอบและซ่อมประตูหน้าต่าง
12.  งานช่างติดตั้งมุ้งลวด
13.  งานช่างย้อมผ้า
14.  งานช่างตัดเย็บเสื้อผ้า  ยกเว้นการตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี
15.  งานซักรีดเสื้อผ้า
16.  งานทำสวนผักและผลไม้
17.  งานเลี้ยงสัตว์  ยกเว้นงานเลี้ยงไหม
18.  งานขายปลีกสินค้าที่มิใช่เวชภัณฑ์  เคมีภัณฑ์  เครื่องรับวิทยุ  เครื่องรับโทรทัศน์  กล้องถ่ายภาพนิ่ง  กล้องถ่ายภาพยนตร์  อาวุธปืนหรือวัตถุระเบิด  และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง  รวมทั้งเครื่องอะไหล่
19.  งานขายอาหารหรือเครื่องดื่ม
20.  งานผลิตอาหารหรือเครื่องดื่ม
22.  งานช่างซ่อมนาฬิกา  ปากกา  และแว่นตา
23.  งานช่างลับมีด  และของมีคมอื่น ๆ
24.  งานช่างทำกรอบรูป
25.  งานช่างเครื่องทอง  เครื่องเงิน  หรือเครื่องโลหะมีค่าอื่น ๆ
26.  งานช่างทอถักไหมพรมและทอผ้าด้วยมือ  ยกเว้นงานทอผ้าไหมและงานทำผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเส้นไหม
27.  งานกรรมกร


ข  อ  เ  ป็  น  ข้  า  ร  อ  ง  บ  า  ท  ทุ  ก  ช  า  ติ  ไ  ป

พิจิตรบ้านเรา ดอทคอม   "เว็บบ้านเรา เพื่อคนบ้านเรา"
จีพีเอสเที่ยวไทย ดอทคอม  เว็บท่องเที่ยว-ถ่ายภาพ และพิกัดGPS
และอีกมากเว็บ ...!?

 

                             
GPStt.com จะแสดงผลถูกต้อง ฟ้อนต์สวยงาม เข้าเว็บได้เร็ว เมื่อท่านใช้เบราเซอร์ Chrome และ Firefox เท่านั้น ไม่รองรับ Internet Explorer  

กลุ่มท่องเที่ยว การท่องเที่ยว (ททท.) | ททท.ภาคกลาง | ททท.ภูมิภาคภาคตะวันออก | กรม อช.สัตว์ป่าและพันธุ์พืช | จองที่พัก อช.ระบบออนไลน์ | จังหวัดแม่ฮ่องสอน | ททท. สนง.แม่ฮ่องสอน | ศูนย์ศิลปาชีพ จ. แม่ฮ่องสอน | กระทรวงวัฒนธรรม | ศูนย์ข้อมูลมรดกโลก(ก.วัฒนธรรม) | สำนักอุทยานแห่งชาติ | เว็บโครงการหลวงฯ | แหล่งน้ำพุร้อนธรรมชาติ (สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว)
การเดินทาง, เครื่องนำทาง การบินไทย | โอเรี่ยนไทย | แอร์เอเชีย | Solar Air | บางกอกแอร์เวย์ | บริษัทขนส่งจำกัด (บขส.) | การรถไฟแห่งประเทศไทย | สมบัติทัวร์ | สยามเฟิสท์ทัวร์ | นครชัยแอร์ | รถทัวร์ไทยดอทคอม | ฟรี.. แผนที่GPS ลาว กัมพูชา พม่า (ทั่วโลก) แบบเทพๆ | ดูกล้อง CCTV ทางหลวง 1 | ดูกล้อง CCTV ทางหลวง 2
ลิ้งค์ที่น่าสนใจทั่วไป.. ติดตามการส่งพัสดุEMS | ตรวจผลสลาก.. | speedtest.adslthailand.com | บอร์ดนักวิทยุสมัครเล่น | ตรวจสอบการเป็นนักวิทยุสมัครเล่นจากชื่อหรือนามเรียกขาน |ตรวจสอบนามเรียกขานที่ถูกยกเลิก | กสทช.กิจการวิทยุสมัครเล่น (เค้าอัพเดทแล้วนะ 31/1/60) | Checkdomain.com | ดาวน์โหลดวีดีโอจากเฟซบุ๊ค | ร้านซ่อมดอทคอม | แปลงไฟล์ออนไลน์ youtube เป็น mp3 ลิ้งค์1, ลิ้งค์2, ลิ้งค์3 | convert PDF to JPG | ตระกูลแปลงไฟล์ | แปลงไฟล์ ภาพ webp เป็น jpg | หมากรุกออนไลน์ | ทีวีออนไลน์ | แปลงไฟล์เสียงออนไลน์ | ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย | หมากรุกออนไลน์ | เว็บแปลงค่า-1 | เว็บแปลงค่า-2 | ค้นหาและแบ่งปันหมายเลขโทรศัพท์ที่ไม่รู้จัก | แปลงลิ้งค์ URL ให้สั้นลง | โปรแกรม PhotoRoom ลบฉากหลังของภาพออนไลน์ | เช็คคีย์บอร์ดออนไลน์ ก่อนเสียเงินซื้อใหม่ |