หมวด ข่าวสาร อุปกรณ์ท่องเที่ยว
> ข่าวสาร/บทความ ในแวดวงท่องเที่ยว

รวมสถานที่ทำพาสปอร์ตทั่วประเทศ อัปเดต 2565 ให้ทุกการเดินทางง่ายขึ้น

(1/1)

ลุงเปี๊ยก ที-เน็ตเวิร์ค (อ.สากเหล็ก):

รวมสถานที่ทำพาสปอร์ตทั่วประเทศ อัปเดต 2565 ให้ทุกการเดินทางง่ายขึ้นเครดิต: www.axa.co.th/Passport-Office-Updated-Lists

รวมสถานที่ทำพาสปอร์ตทั่วประเทศ อัปเดต 2565 ให้ทุกการเดินทางง่ายขึ้น
    "พาสปอร์ต" หนึ่งในเอกสารสำคัญสำหรับใครที่ต้องการเดินทางไปต่างประเทศ ทาง กรมการกงศุล ได้กำหนดสถานที่การต่อพาสปอร์ต ไม่ว่าจะเป็นการทำพาสปอร์ตครั้งแรก หรือในกรณีที่สูญหาย หรือการต่อออายุกรณีใกล้/หมดอายุ ทั่วประเทศไทย เพื่ออำนวยความสะดวกไว้แล้ว ข้อมูลอัปเดตล่าสุด ดังนี้


ทำพาสปอร์ต-ต่อพาสปอร์ต 2565 หรือ “หนังสือเดินทาง” ทั้งประเภท 5 ปี และ 10 ปี ไม่ใช่เรื่องยุ่งยากอีกต่อไป แถมยังสามารถรอรับได้ภายในวันเดียว (กรณีด่วนพิเศษ) ต้องทำอย่างไร ที่ไหน ใช้เอกสารอะไรบ้าง ราคาเท่าไหร่ เรารวบรวมคำตอบไว้ให้ตรงนี้แล้ว

กองหนังสือเดินทาง กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ เปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับ การทำพาสปอร์ต รวมทั้ง การต่ออายุพาสปอร์ต 2565 ทั้งประเภท พาสปอร์ต 5 ปี และ พาสปอร์ต10 ปี เอาไว้ ดังนี้   

 

เอกสารที่ต้องใช้

 สำหรับผู้ที่อายุไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์ (กรณีมาพร้อมบิดามารดา)
[*] บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง (ผู้ยื่นขออายุ 7 ปีขึ้นไป)
  [*] สูติบัตรฉบับจริง ในกรณีที่อายุไม่ถึง 15 ปี
  [*] บัตรประจำตัวประชาชนของบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง
  [*] ส่วนกรณีบิดามารดาไม่ได้มาด้วย ต้องมีเอกสารเพิ่มเติม คือ หนังสือยินยอมให้บุตรทำพาสปอร์ต และถ้าผู้ขออายุไม่ถึง 15 ปี บิดามารดาต้องทำหนังสือมอบอำนาจให้ผู้อื่นพาเด็กมาทำพาสปอร์ต

 สำหรับผู้ที่อายุ 20 ปีบริบูรณ์ ขึ้นไป
[*] บัตรประจำตัวประชาชน
  [*] หลักฐานการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล (หากมีการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ตรงกับบัตรประชาชน)

กรณีต่ออายุพาสปอร์ต ต้องนำพาสปอร์ตเล่มเดิมติดตัวมาด้วย
กรณีพาสปอร์ตเดิมสูญหาย ต้องนำใบแจ้งความมาแสดง


เมื่อเตรียมเอกสารพร้อมแล้ว เรามาเช็คดูว่า สถานที่รับทำและต่ออายุพาสปอร์ต มีที่ไหนบ้าง
สถานที่ต่อพาสปอร์ต-ทำพาสปอร์ตในกรุงเทพ และปริมณฑล


1. กรมการกงสุล แจ้งวัฒนะ

    123 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

    โทรศัพท์  02 203 5000 กด 1 เพื่อติดต่อกรมการกงสุล หรือ CALL CENTER 02 572 8442

    วันเปิดทำการ: วันจันทร์-ศุกร์

    เวลาเปิด-ปิด: 8.30 - 16.30 น.


2. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว บางนา-ศรีนครินทร์

    ศูนย์การค้าธัญญาพาร์ค ศรีนครินทร์ ชั้น 1 โซน C

    โทรศัพท์ 02 136 3800, 02 136 3802 , 093 -0105246

    โทรสาร  02 136 3801

    วันเปิดทำการ: วันจันทร์-ศุกร์

    เวลาเปิด-ปิด: 8.30 - 16.30 น.


3. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ปิ่นเกล้า  (สายใต้ใหม่ - ตลิ่งชัน)

    อาคาร SC Plaza สถานีขนส่งกรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชชนนี                                 

    โทรศัพท์ 02 422 3431

    โทรสาร 02 422 3432

    วันเปิดทำการ: วันจันทร์-ศุกร์

    เวลาเปิด-ปิด: 8.30 - 16.30 น.


4. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว มีนบุรี

    ศูนย์การค้าบิ๊กซี สาขาสุวินทวงศ์ 29 ถนนสุวินทวงศ์

    โทรศัพท์ 02 024 8362-64

    โทรสาร 02 024 8361

    วันเปิดทำการ: วันจันทร์-ศุกร์

    เวลาเปิด-ปิด: 8.30 - 16.30 น.


5. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว MRT คลองเตย   

    สถานีรถไฟฟ้า MRT คลองเตย

    โทรศัพท์ 02-024-8896, 093-010-5247

    โทรสาร 02-024-8897

    วันเปิดทำการ: วันจันทร์-ศุกร์

    เวลาเปิด-ปิด: 8.30 - 16.30 น.


6. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ปทุมวัน

    เอ็มบีเค เซ็นเตอร์ MBK CENTER ชั้น 5 โซน A

    โทรศัพท์ 02 126 7612

    โทรสาร 02 126 7613

    วันเปิดทำการ: วันจันทร์-ศุกร์ และเสาร์ เน้นบริการที่ kiosk

    เวลาเปิด-ปิด: 10.00 - 18.00 น.


7. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว บางใหญ่

    ห้างเซ็นทรัล พลาซา เวสต์เกต ชั้น G

    โทรศัพท์ 02 194 2643

    วันเปิดทำการ: วันจันทร์-ศุกร์

    เวลาเปิด-ปิด: 10.00 - 18.00 น.


8. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ธัญบุรี

    ห้างฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ชั้น 3

    โทรศัพท์ 02 150 9002

    วันเปิดทำการ: วันจันทร์-ศุกร์

    เวลาเปิด-ปิด: 10.00 - 18.00 น.
สถานที่ต่อพาสปอร์ต-ภาคเหนือ


1. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เชียงใหม่ 

    ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา (อาคาร SMEs2)

    โทรศัพท์ 053-112-2912, 088-874-0251

    โทรสาร 053-112-293

    วันเปิดทำการ: วันจันทร์-ศุกร์

    เวลาเปิด-ปิด: 8.30 - 16.30 น.


2. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เชียงราย   

    อาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) หลังใหม่ ถนนศูนย์ราชการ

    โทรศัพท์ 053-175-375

    โทรสาร 053-175-374

    วันเปิดทำการ: วันจันทร์-ศุกร์

    เวลาเปิด-ปิด: 8.30 - 16.30 น.


3. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว พิษณุโลก   

    ห้างเซ็นทรัลพลาซา พิษณุโลก ชั้น G

    โทรศัพท์ 055-338-426, 055-338-427

    โทรสาร 055-258-117

    วันเปิดทำการ: วันจันทร์-ศุกร์

    เวลาเปิด-ปิด: 10.00 - 18.00 น.


4. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว นครสวรรค์ 

    ศูนย์บริการร่วมจังหวัดนครสวรรค์ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ชั้น 2

    โทรศัพท์ 056-370-800, 056-370-802

    โทรสาร 056-370-801

    วันเปิดทำการ: วันจันทร์-ศุกร์

    เวลาเปิด-ปิด: 10.00 - 18.00 น.
สถานที่ต่อพาสปอร์ต-ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


5. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว อุดรธานี   

    ห้างเซ็นทรัล พลาซา อุดรธานี ชั้น 3

    โทรศัพท์ 042-212-827, 042-212-318 และ 042-222-861

    โทรสาร 042-222-810

    วันเปิดทำการ: วันจันทร์-ศุกร์

    เวลาเปิด-ปิด: 10.00 - 18.00 น.


6. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ขอนแก่น   

    ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น (หลังเก่า) ชั้น 1 ถนนศูนย์ราชการ

    โทรศัพท์ 043 242 655 และ 043 242 707

    โทรสาร 043-243-441

    วันเปิดทำการ: วันจันทร์-ศุกร์

    เวลาเปิด-ปิด: 8.30 - 16.30 น.


7. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว อุบลราชธานี  

    อาคารศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 1 ด้านหลังผั่งทิศตะวันตก จ.อุบลราชธานี 34000

    โทรศัพท์ 045-344581-2

    โทรสาร 045-344646

    วันเปิดทำการ: วันจันทร์-ศุกร์

    เวลาเปิด-ปิด: 8.30 - 16.30 น.


8. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว นครราชสีมา

    ห้างเซ็นทรัลพลาซา ชั้น 3 อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

    โทรศัพท์ 044-243-132, 044-243-133

    โทรสาร 044-243-134

    วันเปิดทำการ: วันจันทร์-ศุกร์

    เวลาเปิด-ปิด: 10.00 - 18.00 น.


9. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว หนองคาย

    สำนักงานออกหนังสือผ่านแดนชั้น 2 ศูนย์แสดง และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP

    โทรศัพท์ 042-414-508

    วันเปิดทำการ: วันจันทร์-ศุกร์

    เวลาเปิด-ปิด: 8.30 - 16.30 น.


10. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว บุรีรัมย์

    โครงการบุรีรัมย์ คาสเซิล (Buriram Castle) เลขที่ 444/8 หมู่ 15 ตำบลอิสาณ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

    โทรศัพท์ 044-666-496

    โทรสาร 044-666-494

    วันเปิดทำการ: วันจันทร์-ศุกร์

    เวลาเปิด-ปิด: 8.30 - 16.30 น.
สถานที่ต่อพาสปอร์ต-ภาคตะวันออก


11. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จันทบุรี  

    อาคารลานค้าชุมชน ถ.เลียบเนิน  อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000

    โทรศัพท์ 039-301-706-9

    โทรสาร 039-301-707

    วันเปิดทำการ: วันจันทร์-ศุกร์

    เวลาเปิด-ปิด: 8.30 - 16.30 น.


12. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว พัทยา  

    ห้างพัทยาอเวนิว ชั้น 3 ถนนพัทยาสาย 2 จ.ชลบุรี 20150

    โทรศัพท์ 038-422438

    โทรสาร 038-422437

    วันเปิดทำการ: วันจันทร์-ศุกร์

    เวลาเปิด-ปิด: 8.30 - 16.30 น.
สถานที่ต่อพาสปอร์ต-ภาคใต้


13. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เพชรบุรี

    ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน เพชรบุรี ชั้น 2 เลขที่ 162 หมู่ 1 ตำบลสมอพลือ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

    โทรศัพท์ 032-491-827

    โทรสาร 032-491-828

    วันเปิดทำการ: วันจันทร์-ศุกร์

    เวลาเปิด-ปิด: 10.00 - 18.00 น.


14. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว สุราษฎร์ธานี    

    ห้างสหไทย การ์เด้นพลาซา ชั้น 3 ถนนตลาดใหม่

    โทรศัพท์ 077-274-940,077-274942 ถึง 3

    โทรสาร 077-274941

    วันเปิดทำการ: วันจันทร์-ศุกร์

    เวลาเปิด-ปิด: 10.00 - 18.00 น.


15. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ภูเก็ต

    ห้างเซ็นทรัล พลาซา เฟสติวัล ชั้น B

    โทรศัพท์ 076-222-080, 076-222-081, 076-222-083

    โทรสาร 076-222-082

    วันเปิดทำการ: วันจันทร์-ศุกร์

    เวลาเปิด-ปิด: 10.00 - 18.00 น.


16. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว นครศรีธรรมราช

    ห้างเซ็นทรัล พลาซา ชั้น 3 หมู่ 7 ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช

    โทรศัพท์ 075-392-872

    โทรสาร 075-392-873

    วันเปิดทำการ: วันจันทร์-ศุกร์

    เวลาเปิด-ปิด: 10.00 - 18.00 น.


17. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว สงขลา    

    อาคารโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 5 จังหวัด ชายแดนภาคใต้ (ใกล้ท่าแพขนานยนต์)

    โทรศัพท์ 074-326-510,074-326-511

    โทรสาร 074-326511

    วันเปิดทำการ: วันจันทร์-ศุกร์

    เวลาเปิด-ปิด: 8.30 - 16.30 น.


18. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ยะลา

    ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้(ศอ.บต.) ถนนสุขยางค์

    โทรศัพท์ 073-274-526, 073-274-036, 073-274-037

    โทรสาร 073-274-527

    วันเปิดทำการ: วันจันทร์, อังคาร, พฤหัสบดี

    เวลาเปิด-ปิด: 8.30 - 16.30 น.
เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว ขอแนะนำว่าให้ท่านจองคิวล่วงหน้าผ่านออนไลน์ สามารถจองการทำหนังสือเดือนทางทั่วประเทศได้ผ่าน www.qpassport.in.th


ส่วนใครที่ต้องการติดต่องานรับรองนิติกรณ์เอกสาร สามารถจองได้ผ่านทาง https://qlegal.consular.go.th


นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม
Powered by SMFPacks Social Login Mod