หมวด บอร์ดทั่วไป
> มุมสนทนา เฮฮา ข่าวสารทั่วไป

9/11 จุดเปลี่ยนชีวิต อิสลามกลายเป็นศาสนารุนแรงไปได้อย่างไร? คุยกับอ.สุชาติ เศรษฐมาลินี (ครึ่งหลัง)

(1/1)

ลุงเปี๊ยก ที-เน็ตเวิร์ค (อ.สากเหล็ก):

9/11 จุดเปลี่ยนชีวิต อิสลามกลายเป็นศาสนารุนแรงไปได้อย่างไร? คุยกับอ.สุชาติ เศรษฐมาลินี (ครึ่งหลัง)


WiTcast 81 - "ศาสนากับการสื่อสารเพื่อสันติ" คุยกับอ.สุชาติ เศรษฐมาลินี
หัวหน้าสาขาวิชาการสร้างสันติภาพ ม.พายัพ
http://www.witcastthailand.com/witcas...


Facebook WitCast : https://www.facebook.com/witcastthailand
Website : http://www.witcastthailand.com/

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม
Powered by SMFPacks Social Login Mod