หมวด บอร์ดทั่วไป
> ซื้อ-ขาย, ฝากบริการการท่องเที่ยวและเดินทาง

บริการเข้าหัว สายไฟเบอร์ออฟติค และการเทสรีพอร์ต ด้วยเครื่อง Fiber Optic Fusion Splicer และ OTDR Test Report (งานด่วน ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา นครนายก สระแก้ว นครราชสีมา จว.ใกล้เคียง)

<< < (2/2)

ลุงเปี๊ยก ที-เน็ตเวิร์ค (อ.สากเหล็ก):
ตัวอย่าง ภาพบางส่วน

โรงงาน / บริษัท สหไทยอาวากระดาษ จำกัด
    นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
งานสไปสายไฟเบอร์ออฟติคสำหรับงานคอนโทรลไฟฟ้าแรงสูง 22KV ระหว่างตู้ควบคุมที่เสาไฟฟ้าแรงสูงด้านหน้า และไฟฟ้า / ห้องอินเวอร์เตอร์โซล่าร์ฟาร์มบนหลังคา หลังโรงงาน ระยะสาย 398 เมตร
   
   เนื้องาน

   1. สไปค์สายไฟเบอร์ออฟติคตู้ควบคุมที่เสาไฟฟ้าแรงสูงด้านหน้าจำนวน 6 คอร์ จากนั้นทดสอบยิง OTDR
       1.1 เพื่อหาระยะสายยาวเท่าไร สรุปวัดได้ 398 เมตร
       1.2 วัด/ดูคุณภาพของสายไฟเบอร์ตลอดเส้น ว่ามีสภาพแบบไหน เช่น แคร็ก/ร้าว มีค่าลอสสูงผิดปกติหรือไม่ เพื่อแจ้งผู้รับผิดชอบงานไฟเบอร์ให้ทราบเพื่อหาทางแก้ไข
       1.3 สรุปผลการวัด เคเบิลปกติ

    2. หลังจากนั้นไปที่ห้องควบคุมไฟฟ้า / ห้องอินเวอร์เตอร์โซล่าร์ฟาร์ม เพื่อทำการสไปค์ปลายสาย 6 คอร์
       2.1 วัด/ดูคุณภาพของสายไฟเบอร์ตลอดเส้น ว่ามีสภาพแบบไหน เช่น แคร็ก/ร้าว มีค่าลอสสูงผิดปกติหรือไม่ เพื่อแจ้งผู้รับผิดชอบงานไฟเบอร์ให้ทราบเพื่อหาทางแก้ไข
       2.2 สรุปผลการวัด เคเบิลปกติ
       2.3 ปิดงานได้ครับ
       01.


02.


03.


04.


05.06.


07.


08.


09.


10.


11.
--- อ้างถึง ---โปรโมชั่นช่วงนี้
- นอกจากรับงาน สไปค์สายไฟเบอร์ออฟติคงานบ้านๆ แล้ว
- แถม ทำเทสรีพอร์ตให้ฟรีทุกคอร์โดยไม่มีกำหนดครับผม แจ้งผมก่อนเริ่มงานนะครับ

*** ราคาการให้บริการ อยากได้ราคาไหนคุยกันได้ครับ ***--- อ้างถึง ---บริการเข้าหัวสายไฟเบอร์ออฟติคปราจีนบุรี, บริการเข้าหัวสายไฟเบอร์ออฟติคฉะเชิงเทรา, บริการเข้าหัวสายไฟเบอร์ออฟติคนครนายก, บริการเข้าหัวสายไฟเบอร์ออฟติคสระแก้ว, บริการเข้าหัวสายไฟเบอร์ออฟติคนครราชสีมา, บริการเข้าหัวสายไฟเบอร์ออฟติคระยอง, บริการเข้าหัวสายไฟเบอร์ออฟติคจันทบุรี และจังหวัดอื่นๆที่เราไปได้

บริการตัดต่อสายไฟเบอร์ออฟติคปราจีนบุรี, บริการตัดต่อสายไฟเบอร์ออฟติคฉะเชิงเทรา, บริการตัดต่อสายไฟเบอร์ออฟติคนครนายก, บริการตัดต่อสายไฟเบอร์ออฟติคสระแก้ว, บริการตัดต่อสายไฟเบอร์ออฟติคนครราชสีมา, บริการตัดต่อสายไฟเบอร์ออฟติคระยอง, บริการตัดต่อสายไฟเบอร์ออฟติคจันทบุรี และจังหวัดอื่นๆที่เราไปได้
 
Fusion Splicer Fiber Optic ปราจีนบุรี, Fusion Splicer Fiber Optic ฉะเชิงเทรา, Fusion Splicer Fiber Optic นครนายก, Fusion Splicer Fiber Optic สระแก้ว, Fusion Splicer Fiber Optic นครราชสีมา, Fusion Splicer Fiber Optic ระยอง, Fusion Splicer Fiber Optic จันทบุรี และจังหวัดอื่นๆที่เราไปได้

บริการเทสรีพอร์ทสายไฟเบอร์ออฟติคปราจีนบุรี, บริการเทสรีพอร์ทสายไฟเบอร์ออฟติคฉะเชิงเทรา, บริการเทสรีพอร์ทสายไฟเบอร์ออฟติคนครนายก, บริการเทสรีพอร์ทสายไฟเบอร์ออฟติคสระแก้ว, บริการเทสรีพอร์ทสายไฟเบอร์ออฟติคนครราชสีมา, บริการเทสรีพอร์ทสายไฟเบอร์ออฟติคระยอง, บริการเทสรีพอร์ทสายไฟเบอร์ออฟติคจันทบุรี และจังหวัดอื่นๆที่เราไปได้

บริการหาระยะสายขาดในไฟเบอร์ออฟติคปราจีนบุรี, บริการหาระยะสายขาดในไฟเบอร์ออฟติคฉะเชิงเทรา, บริการหาระยะสายขาดในไฟเบอร์ออฟติคนครนายก, บริการหาระยะสายขาดในไฟเบอร์ออฟติคสระแก้ว, บริการหาระยะสายขาดในไฟเบอร์ออฟติคนครราชสีมา, บริการหาระยะสายขาดในไฟเบอร์ออฟติคระยอง, บริการหาระยะสายขาดในไฟเบอร์ออฟติคจันทบุรี และจังหวัดอื่นๆที่เราไปได้
--- ปิดอ้างถึง ---
--- ปิดอ้างถึง ---
ลุงเปี๊ยก ที-เน็ตเวิร์ค (อ.สากเหล็ก):
ตัวอย่าง ภาพบางส่วน

บริษัท เกษตรรุ่งเรืองผล จำกัด
    เลขที่ 1 หมู่ 2 ถ.สระแก้ว – จันทบุรี (เขาฉกรรจ์) ต.คลองหินปูน อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว 27210
งานสไปสายไฟเบอร์ออฟติคสำหรับงานคอนโทรลไฟฟ้าแรงสูง 22KV ระหว่างตู้ควบคุมที่เสาไฟฟ้าแรงสูงด้านหน้า และไฟฟ้า / ห้องอินเวอร์เตอร์โซล่าร์ฟาร์มบนหลังคา ระยะสาย 124 เมตร
   
   เนื้องาน

   1. สไปค์สายไฟเบอร์ออฟติคตู้ควบคุมที่เสาไฟฟ้าแรงสูงด้านหน้าจำนวน 6 คอร์ จากนั้นทดสอบยิง OTDR
       1.1 เพื่อหาระยะสายยาวเท่าไร สรุปวัดได้ 124 เมตร
       1.2 วัด/ดูคุณภาพของสายไฟเบอร์ตลอดเส้น ว่ามีสภาพแบบไหน เช่น แคร็ก/ร้าว มีค่าลอสสูงผิดปกติหรือไม่ เพื่อแจ้งผู้รับผิดชอบงานไฟเบอร์ให้ทราบเพื่อหาทางแก้ไข
       1.3 สรุปผลการวัด เคเบิลปกติ

    2. หลังจากนั้นไปที่ห้องควบคุมไฟฟ้า / ห้องอินเวอร์เตอร์โซล่าร์ฟาร์ม เพื่อทำการสไปค์ปลายสาย 6 คอร์
       2.1 วัด/ดูคุณภาพของสายไฟเบอร์ตลอดเส้น ว่ามีสภาพแบบไหน เช่น แคร็ก/ร้าว มีค่าลอสสูงผิดปกติหรือไม่ เพื่อแจ้งผู้รับผิดชอบงานไฟเบอร์ให้ทราบเพื่อหาทางแก้ไข
       2.2 สรุปผลการวัด เคเบิลปกติ
       2.3 ปิดงานได้ครับ
       
01.


02.


03.


04.


05.06.


07.


08.


09.


10.


11.


12.


13.


14.


15.


16.


17.


18.


19.


20.--- อ้างถึง ---โปรโมชั่นช่วงนี้
- นอกจากรับงาน สไปค์สายไฟเบอร์ออฟติคงานบ้านๆ แล้ว
- แถม ทำเทสรีพอร์ตให้ฟรีทุกคอร์โดยไม่มีกำหนดครับผม แจ้งผมก่อนเริ่มงานนะครับ

*** ราคาการให้บริการ อยากได้ราคาไหนคุยกันได้ครับ ***--- อ้างถึง ---บริการเข้าหัวสายไฟเบอร์ออฟติคปราจีนบุรี, บริการเข้าหัวสายไฟเบอร์ออฟติคฉะเชิงเทรา, บริการเข้าหัวสายไฟเบอร์ออฟติคนครนายก, บริการเข้าหัวสายไฟเบอร์ออฟติคสระแก้ว, บริการเข้าหัวสายไฟเบอร์ออฟติคนครราชสีมา, บริการเข้าหัวสายไฟเบอร์ออฟติคระยอง, บริการเข้าหัวสายไฟเบอร์ออฟติคจันทบุรี และจังหวัดอื่นๆที่เราไปได้

บริการตัดต่อสายไฟเบอร์ออฟติคปราจีนบุรี, บริการตัดต่อสายไฟเบอร์ออฟติคฉะเชิงเทรา, บริการตัดต่อสายไฟเบอร์ออฟติคนครนายก, บริการตัดต่อสายไฟเบอร์ออฟติคสระแก้ว, บริการตัดต่อสายไฟเบอร์ออฟติคนครราชสีมา, บริการตัดต่อสายไฟเบอร์ออฟติคระยอง, บริการตัดต่อสายไฟเบอร์ออฟติคจันทบุรี และจังหวัดอื่นๆที่เราไปได้
 
Fusion Splicer Fiber Optic ปราจีนบุรี, Fusion Splicer Fiber Optic ฉะเชิงเทรา, Fusion Splicer Fiber Optic นครนายก, Fusion Splicer Fiber Optic สระแก้ว, Fusion Splicer Fiber Optic นครราชสีมา, Fusion Splicer Fiber Optic ระยอง, Fusion Splicer Fiber Optic จันทบุรี และจังหวัดอื่นๆที่เราไปได้

บริการเทสรีพอร์ทสายไฟเบอร์ออฟติคปราจีนบุรี, บริการเทสรีพอร์ทสายไฟเบอร์ออฟติคฉะเชิงเทรา, บริการเทสรีพอร์ทสายไฟเบอร์ออฟติคนครนายก, บริการเทสรีพอร์ทสายไฟเบอร์ออฟติคสระแก้ว, บริการเทสรีพอร์ทสายไฟเบอร์ออฟติคนครราชสีมา, บริการเทสรีพอร์ทสายไฟเบอร์ออฟติคระยอง, บริการเทสรีพอร์ทสายไฟเบอร์ออฟติคจันทบุรี และจังหวัดอื่นๆที่เราไปได้

บริการหาระยะสายขาดในไฟเบอร์ออฟติคปราจีนบุรี, บริการหาระยะสายขาดในไฟเบอร์ออฟติคฉะเชิงเทรา, บริการหาระยะสายขาดในไฟเบอร์ออฟติคนครนายก, บริการหาระยะสายขาดในไฟเบอร์ออฟติคสระแก้ว, บริการหาระยะสายขาดในไฟเบอร์ออฟติคนครราชสีมา, บริการหาระยะสายขาดในไฟเบอร์ออฟติคระยอง, บริการหาระยะสายขาดในไฟเบอร์ออฟติคจันทบุรี และจังหวัดอื่นๆที่เราไปได้
--- ปิดอ้างถึง ---


--- ปิดอ้างถึง ---
ลุงเปี๊ยก ที-เน็ตเวิร์ค (อ.สากเหล็ก):
ตัวอย่าง ภาพบางส่วน

บริษัท เอเซีย รีไซเคิล เทคโนโลยี จำกัด (สาขาเขาหินซ้อน)
     99/9 หมู่ 9 ตำบลเขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120  (ศูนย์บริการกำจัดกากอุตสาหกรรม)

เป็นงานไฟเบอร์ออฟติคสำหรับลิ้งค์กล้องวงจรปิด ขนาด 6 คอร์ มันขาดจากคนงานตัดแต่งต้นไม้แนวริมรั้วไปโดนเคเบิลที่ลากเกาะไปกับขอบริมรั้วไม่ได้ร้อยท่อป้องกัน เราไม่ต้องเหนื่อยจากการหาจุดขาด เพราะคนงานบอกจุดมีดไปโดนเคเบิล แต่เราเป็นช่างจะไม่เชื่ออะไรง่ายๆ เพราะมันจะเสียเวลาถ้ามันมีหลายแผล (ไซต์นี้ลูกค้า ผรม.งานกล้องวงจรปิด ไม่แจ้งข้อมูลอะไรให้เราทราบล่วงหน้า เลยขนมาแต่ชุดสไปค์สาย)
   
   เนื้องาน

   1. วิธีง่ายๆดูด้วยตาเปล่าๆนี่แหละ ไม่ต้องใช้เครื่อง OTDR หาสายขาด แต่เราใช้ VFL Light Source หรือ Fiber Visual Fault Locator (ตัวยิงแสงสีแดงเข้าเคเบิล) ยิงแสงพร้อมทั้งสองด้านมาจุดต้องสงสัย

   2. ผลคือ มีแสงสีแดงโผล่มาให้เห็นทั้งสองด้าน ต่อหัวฟาสเพื่อวัดค่าลอส ผลคือผ่าน หมายถึงจุดขาดมีแค่ตรงนี้ ก็ไปขั้นตอนต่อไป

   3. ขั้นตอนต่อไปคือตัดต่อ และสไปค์

   4. จนท.นั่งมอนิเตอร์ดูหน้าจอกล้องที่ห้องควบคุม แจ้งมาว่ากล้องมีภาพมาครบแล้วครับ

   5. เมื่อเป็นเช่นนั้น จะรออะไร ก็ปิดงานกลับบ้านสิครับ...

       
01. แผนที่โรงงานครับ


02. ไม่ต้องใช้เครื่อง OTDR หาสายขาด แต่เราใช้ VFL Light Source หรือ Fiber Visual Fault Locator (ตัวยิงแสงสีแดงเข้าเคเบิล) ยิงแสงพร้อมทั้งสองด้านมาจุดต้องสงสัย ผลคือ มีแสงสีแดงโผล่มาให้เห็นทั้งสองด้าน ต่อหัวฟาสเพื่อวัดค่าลอส ผลคือผ่าน หมายถึงจุดขาดมีแค่ตรงนี้ ก็ไปขั้นตอนต่อไป ขั้นตอนต่อไปคือตัดต่อ และสไปค์


03. เอาไม้พาเลทรองพื้น ปูเสื่อทับ เพื่อนั่งทำงานในที่ลาดเอียง (ด้านล่างน้ำรั่วจากท่อประปาแตก)


04. จุดสไปค์ ฝั่งที่วิ่งไปหาชุด NVR บันทึกข้อมูล (วิ่งไปทางซ้าย)

    **** เห็นจุดต่อไยแก้วไหมครับ ต่ออยู่ในหลอดท่อหดขาวๆ 6 หลอดที่ล็อคไว้กับกล่องนั่นแหละครับ ด้านในหลอดจะมีแท่งลวดสแตนเลสยาวๆเป็นเกาะป้องกันให้มันอีกที จากนั้นใช้ความร้อนจากเครื่องสไปค์หดท่อให้รัดใยแก้วแนบกับลวดสแตนเลสอีกที

     หลายคนถามว่าเส้นใยแก้วใหญ่ไหม เล็กกว่าเส้นผมครับ และมีเปลือกที่มีแถบสีบอกลำดับเคเบิลหุ้มอีกชั้นนึง


--- อ้างถึง ---https://royaltec.com/สายใยแก้วนำแสง-fiber-optic

ใยแก้วนำแสง หรือ ออปติกไฟเบอร์ หรือ ไฟเบอร์ออปติก เป็นแก้วหรือพลาสติกคุณภาพสูง ที่สามารถยืดหยุ่นโค้งงอได้ โดยมีเส้นผ่านศูนย์กลางเพียง 8-10 ไมครอน ซึ่งเล็กกว่าเส้นผมที่มีขนาด 40-120 ไมครอน

ใยแก้วนำแสงนั้นทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการส่งแสงจากด้านหนึ่งไปอีกด้านหนึ่ง ด้วยความเร็วเกือบเท่าแสง เมื่อนำมาใช้ในการสื่อสารโทรคมนาคม ทำให้การส่ง-รับข้อมูลได้เร็วมาก สามารถส่ง-รับข้อมูลในระยะทางได้เกิน 100 กม.เนื่องจากแสงเป็นตัวนำส่งข้อมูล จึงทำให้สัญญาณแม่เหล็กไฟฟ้าภายนอก ไม่สามารถรบกวนสัญญาณได้
--- ปิดอ้างถึง ---05. จุดสไปค์ ฝั่งที่วิ่งไปหากล้องวงจรปิด (วิ่งไปทางขวา)


06.


07. เนื่องจากจุดที่ขาด เคเบิลขึงไว้ตึงเป๊ะ ไม่มีสำรองม้วนไว้จุดไหนเลย จึงไม่สามารถดึงเคเบิลมาต่อกันได้ จำเป็นต้องต่อเคเบิลให้ยาวขึ้น จึงต้องมีจุดต่อ (จุดสไปค์) 2 จุดครับ เคเบิลที่เสียหายเป็นแบบ 6 คอร์ แต่เคเบิลที่มาต่อเป็นแบบ 4 คอร์ เลยต้องใช้ 2 เส้น แถมคนตัดเคเบิลตัดได้แทบพอดีจริงๆ จึงทำการสไปค์แบบลำบากๆ.....แต่ก็จบงานได้

    สังเกตุกล่องเก็บสายสไปค์ป่ะ มันจำเป็นต้องทำไว้แบบนั้นจริงๆ เพราะเนื้องาน เจ้าของงานไม่ให้ข้อมูลอะไรมาเลย เลยไม่ได้เตรียมหัวต่อนอกอาคารมาด้วย แต่ ผรม.บอกไม่เป็นไรเด๋วเอากล่องกันน้ำสำเร็จมาเก็บครับ


08. อันนี้กล่องเก็บสายสไปค์ตรงจุดติดตั้งกล้องของเขาหน่ะครับ...อิอิ..ฮาดี..ทำง่ายๆ..ถามว่ามันใช้งานได้ไหม ตอบว่าได้ครับ ถ้าเรายึดให้ดีแน่นหนา กันเคเบิลเลื่อนหลุดได้ใช้ไปยาวๆ อย่าคิดมากครับ งานช่างก็มีแบบนี้แหละ คือบางครั้งไปเจอหน้างานที่ลูกค้าไม่บอกอะไรเลย ไอ้เราจะขนอุปกรณ์ไปเป็นรถ10ล้อ ก็คงไม่ใช่ ทุกช่างก็ไปตามความจำเป็น พอไปเจอหน้างานอีกแบบก็ต้องหาทางจบงานให้ได้ และยอมรับได้กันทั้งหมด ถือว่าจบงานได้ครับ


09. แกะกล่องดูด้านใน ถึงไม่สวยงามแต่ระบบกล้องก็ไม่มีปัญหา เค้าก็ใช้มาใกล้ 10 ปีแล้ว ถือว่าผ่านครับลุงเปี๊ยก ที-เน็ตเวิร์ค (อ.สากเหล็ก):
ฟาร์มหมู ซีพี คลองอุดม กับงานยิงสัญญาณอินเตอร์เน็ตผ่านระบบไร้สาย แทนการเดินสายไฟเบอร์ออฟติคที่ชำรุด
ตัวอย่าง ภาพบางส่วน

ฟาร์มคลองอุดม (CPF)
     เป็นฟาร์มหมูของบริษัทซีพี อยู่ที่บ้านคลองอุดม ต.หนองกี่ อ.กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี

    - ลูกค้าแจ้งมาว่าอินเตอร์เน็ตในส่วนของออฟฟิศที่ทำการไม่สามารถใช้งานได้ แต่อาคารบ้านพักคนงานด้านหน้าใช้งานได้ปกติ สาเหตุน่าจะสายไฟเบอร์ออฟติคขาด/มีปัญหา เพราะมีการต่อมาแล้วหลายจุด ขาดจากคนงานไปตัดต้นไม้กิ่งไม้ใต้แนวเคเบิลบนเสาไฟฟ้าในเขตฟาร์ม ให้เราไปช่วยแก้ปัญหาให้หน่อย (ลูกค้าหาช่างรอบบ้านแล้วไม่มีใครรับงาน)
    - ถูกต้องครับ เอ่ยถึงซีพีเอฟ เงินเค้าได้แน่ๆและชัวร์ครับ แต่การทำธุรกรรมด้วยในเบื้องต้นที่ไม่เคยใช้บริการกันมาก่อน บางรายถอดใจไม่เอางานตั้งแต่การเดินเอกสารที่วุ่นวายซับซ้อน ทั้งขั้นตอนเสนองาน ดำเนินงาน เก็บเงิน สุดซับซ้อน กว่าจะได้เงินมี 3 เดือนขึ้นไป
    - และแน่นอนครับเราเคยทำงานวางระบบให้ซีพีมาเยอะในนามองค์กรก่อนผมเออรี่ครับ เลยรู้ทางกัน เลยดักคอไปว่า ไปทำให้หน่ะไม่มีปัญหาครับ แต่มีปัญหาการเก็บเงินมันช้าซับซ้อน แต่ทาง จนท.บอกว่า ระบบต้องการใช้งานด่วน ทางฟาร์มมีเงินที่กันไว้สำหรับงานด่วนครับ มาได้เลย เสร็จงานรับเงินสดกลับบ้าน มีหรือจะไม่ไป
    - ไปถึงหน้างานก็จัดการเอา OTDR มายิงหาจุดขาด โอแม่จ้าว พบจุดแคร็ก บานเลย สายลอสเพียบ ยิงแสงไม่ผ่าน ถ้าเดินสายต้องปักเสารับ 2-3 จุด
    - ของเดิมจากเสาไฟฟ้าลงดินร้อยท่อใต้ดินยาวเกือบ100เมตร ลองดึงสายร้อยท่อไม่ขยับเลย ถ้าเปลี่ยนเคเบิลใหม่แล้วลงท่อยาวเช่นเดิมงานช้างสะแล้ว ถ้าเดินลอยอากาศต้องปักเสารับ 2 ต้น งานช้างอีก ตัดสินใจกันอยู่นาน
    - สุดท้าย อยากยกเลิกระบบเคเบิ้ลไปใช้ไวเลสได้ไหม เพราะมันมีปัญหาตัดต้นไม้ ตัดกิ่งไม้ ตัดหญ้า ไปโดนเคเบิลเสียหายมาประจำ ซ่อมไม่ไหว
    - อ้าวงั้นก็เข้าทางเราเช่นกัน วันนั้นเลยเอาชุดไวเลสสำรองที่ติดรถไปด้วย ลิ้งค์ระบบให้ใช้งานชั่วคราว 5 วัน เพื่อรอสั่งของตัวใหม่มาติดตั้งให้


*** การเข้าไปในฟาร์มที่เลี้ยงหมูไม่ได้เข้ากันง่ายๆ รถต้องจอดด้านนอกทั้งหมด อุปกรณ์ทุกชนิดที่ต้องเข้าฟาร์มต้องเข้าห้องพ่นน้ำยา + แสงยูวีอีก 10-20 นาที ไม่เว้นกระเป๋าตังค์/โทรศัพท์มือถือ และใช้รถของฟาร์มขนอุปกรณ์  ตัวบุคคลต้องอาบน้ำยาพ่นยา เปลี่ยนรองเท้าใส่ชุดที่ฟาร์มเตรียมไว้ให้ ชุดก็มีแบบจำกัด คนรูปร่างใหญ่ก็ใส่สุดใหญ่เท่าทีมี สีชมพูยังกับกะเทยเฒ่า เลยไม่เอารูปลง....ฮาาาา.....***
   

     

01.


02.


03. ต้นทาง จัดการเอาชุดยิงสัญญาณไวเลสที่สำรองติดรถไปด้วย UBiQUiTi Rocket M5 สายอากาศ Sector ตั้งค่าเซ็ตโปรแกรมลิ้งค์ระบบยิงสัญญาณไปที่ออฟฟิศ เพื่อให้เน็ตในออฟฟิศใช้งานชั่วคราวประมาณ 5 วัน ก่อนของใหม่จะมาถึง


04. ฝั่งตัวรับบนออฟฟิศ ใช้ UBiQUiTi  NanoStation M5 รับสัญญาณเน็ตแล้วต่อสายเข้าระบบ Hub ของซีพี


05. จากนั้นของใหม่ก็มาติดตั้งในอีกไม่กี่วันถัดมา


06.


07. ฝั่งตัวรับก็ติดตั้งช่องบันใดทางเดินนั่นแหละ เหมาะพอดีเลย เพราะผนังด้านในมีตู้แร็คเซิร์ฟเวอร์อยู่พอดี เจาะผนังเอาขายึดจานปิดรูเจาะดูกลมกลืนไปเลย


08.


09. สายลิ้งค์จานซ่อนที่ขายึดปิดทับรูเจาะพอดี


10.
นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[*] หน้าที่แล้ว

ไปที่เวอร์ชันเต็ม
Powered by SMFPacks Social Login Mod