ข้ า พ ร ะ พุ ท ธ เ จ้ า    ~    ก ลุ่ ม เ ว็ บ จี พี เ อ ส เ ที่ ย ว ไ ท ย ด อ ท ค อ ม   (กลุ่มเว็บลูกหลานชาวพิจิตร)

สนใจฝากโฆษณา theterraceview-khaokho เว็บทรีโอแมส สนใจฝากโฆษณา
วิทยาลัยเทคโนโลยีชื่นชม ไทย-เยอรมัน สระบุรี การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เม็ดบัวอบกรอบ มาย ฟีเกอ มีจําหน่ายที่ supermarket & 7-Eleven ทุกสาขา (10/12/60) เว็บ justusers.net
ลิ้ ง ค์ ก า ร พ นั น ..!!     แ บ น เ น อ ร์ ก า ร พ นั น ..!!     ไ ม่ ต้ อ ง พ ย า ย า ม ติ ด ต่ อ ม า     ไ ม่ ต้ อ น รั บ ..??

....:::: ::::....         แล้งน้ำ, น้ำท่วม, ลดโลกร้อน เพื่อแก้ปัญหาในระยะยาวในเรื่องดังกล่าว ทางเว็บขอร่วมรณรงค์ให้พี่น้องช่วยกันปลูกป่าทั่วแผ่นดินเพื่อแก้ปัญหาระยะยาวตามพระราชดำริของพ่อ เช่น ท่านที่อยู่ต้นน้ำตามภูเขาที่ลาดชัน หรือตามท้องไร่ท้องนาหัวคันนา ปลูกเท่าที่ทำได้ ทำตอนนี้ลูกหลานเราจะได้ไม่เดือดร้อน ...             เว็บจีพีเอสเที่ยวไทยดอทคอม     "เว็บท่องเที่ยว-ถ่ายภาพ และพิกัดGPS"       ....:::: ::::....

  สังคมแห่งการแบ่งปันนี้จะไม่มีสิ่งที่เพื่อนต้องการ    เมื่อเพื่อนๆ มาแวะเยี่ยมแล้วไม่ฝากสิ่งใดไว้..!!     กลุ่มเว็บนี้..   ดำรงไว้ซึ่ง คุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรม จรรยาบรรณ ไม่เอาเปรียบเพื่อนมนุษย์ ไม่เห็นแก่ตัว ไม่ตักตวงผลประโยชน์เข้าตน..  


ผู้เขียน หัวข้อ: ประวัติวิวัฒนาการ การเกิดของระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ในประเทศไทย  (อ่าน 32 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

ออนไลน์ Pitsanu

 • ผู้ดูแลกลุ่มเว็บ GPStt.com
 • *
 • กดนิ้วโป้ง.! แทนคำขอบคุณ
 • -มอบให้: 2
 • -จึงได้รับ: 0
 • กระทู้: 7
 • กำลังใจ : +0/-0
 • ระบบปฏิบัติการ:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • เบราเซอร์:
 • Chrome 76.0.3809.100 Chrome 76.0.3809.100
  • <b>กลุ่มพิเศษ..</b>
 • สมาชิกลำดับที่: 3670
Share: โพสกระทู้นี้ลงใน Twitter ของคุณ  โพสกระทู้นี้ลงใน Facebook ของคุณ...                                 
ประวัติวิวัฒนาการ การเกิดของระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ในประเทศไทย

ที่มา:
https://th.wikipedia.org/wiki/โทรคมนาคมในประเทศไทย

โทรคมนาคมในประเทศไทย
จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ไปยังการนำทางไปยังการค้นหา
การสื่อสารโทรคมานาคมในประเทศไทยเริ่มขึ้นครั้งแรกด้วยการให้บริการโทรเลขเมื่อปี พ.ศ. 2418 ในอดีตการพัฒนาเครือข่ายโทรศัพท์ในประเทศไทยอยู่ในการให้บริการโดยหน่วยงานของภาครัฐเท่านั้น จัดตั้งขึ้นเพื่อให้บริการโทรเลข, โทรศัพท์, วิทยุ, และโทรทัศน์ โดยเฉพาะหน่วยงานด้านการทหารที่ยังคงควบคุมคลื่นความถี่วิทยุและโทรทัศน์จำนวนมาก

ผู้ประกอบการโทรคมนาคมเริ่มได้รับสัมปทานกับหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สำหรับให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ซึ่งรัฐบาลได้แก้ไขให้ยกเลิกระบบสัมปทานคลื่นความถี่ด้านโทรคมนาคมและสิ้นสุดเมื่อปี พ.ศ. 2558

สำหรับบริการหรือข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัมปทานจะแตกต่างกันไปในช่วง 1-15 ปี โดยสัญญาสัมปทานเกือบทั้งหมดเป็นสัญญาที่เขียนขึ้นตามข้อตกลงของทั้งสองฝ่ายหรือ BTO โดยนักลงทุนเอกชนต้องสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกและโครงสร้างพื้นฐานของโครงข่ายที่จำเป็นทั้งหมด และโอนทรัพย์สินที่สร้างขึ้นไปยังเจ้าของสัมปทานหรือหน่วยงานของรัฐก่อนที่จำสามารถดำเนินการหรือให้บริการแก่ประชาชนได้

ในช่วงปี พ.ศ. 2530 - 2540 เป็นช่วงการเปิดให้บริการโทรคมนาคมอย่างเสรีกับภาคประชาชน โดยหน่วยงานของรัฐได้แก่ องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย (ปัจจุบัน บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)), การสื่อสารแห่งประเทศไทย (ปัจจุบัน บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)) และองค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย (ปัจจุบัน บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)) และแปรสภาพเป็นรัฐวิสาหกิจในปี พ.ศ. 2546-2547 โดยการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญคือ การที่ รัฐธรรมนูญปี พ.ศ. 2540 ได้กำหนดให้คลื่นความถี่ทั้งหมดคือ "ทรัพยากรการสื่อสารของชาติเพื่อสวัสดิการสาธารณะ" โดยกำหนดให้มีการจัดตั้งองค์กรกำกับดูแลอิสระขึ้นซึ้งมีอำนาจในการจัดสรรคลื่นความถี่, ตรวจสอบ และควมคุมการติดต่อสื่อสารในประเทศไทยได้แก่ คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) และ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงแห่งชาติ (กสช.) ในปี 2541 และมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติชุดแรกขึ้นในปี พ.ศ. 2547

การจัดตั้ง กทช. ทำให้การโอนหน้าที่และทรัพย์สินของกรมไปรษณีย์โทรเลข ในการกำกับดูแลของกระทรวงคมนาคมมาเป็นของคณะกรรมการ กทช. รวมถึงในส่วนของกองงานคณะกรรมการกิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์แห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ ในการกำกับดูแลของสำนักนายกรัฐมนตรีอีกด้วย แต่ในขณะเดียวกันในส่วนของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงแห่งชาติในขณะนั้นไม่ได้รับการยอมรับเนื่องจากมีการโต้แย้งรวมถึงข้อพิพาทต่างๆทั้งในการกระบวนการสรรหาและการเมืองภายในภาคสื่อเอง

ภายหลังจากเหตุการณ์รัฐประหาร ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2549 ได้มีการตัดสินใจควบรวมกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม โดยได้ยุบหน่วยงานทั้ง กทช. และ กสท. เดิม และตราพระราชบัญญัติองค์การจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 และบังคับใช้ในวันที่ 20 ธันวาคม 2553 ซึ่งในพระราชบัญญัติดังกล่าว บัญญัติให้มีคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เพื่อทำหน้าที่จัดสรรคลื่นความถี่และกำกับกิจการวิทยุการจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการด้านโทรคมนาคม โดยกำหนดให้เป็นหน่วยงานอิสระของรัฐ

ภารกิจแรกของคณะกรรมการ กสทช. คือการจัดประมูลใบอนุญาตคลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคมประเภทบริการ 3 จี ในปี พ.ศ. 2555 ที่ยืดเยื้อมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 โดยมีการออกใบอนุญาตในช่วงคลื่นความถี่ 2100 เมกะเฮิร์ตซ์ ทั้งหมด 3 ใบให้กับ เอไอเอส, ทรูมูฟ เอช และดีแทค

ในปี พ.ศ. 2556 คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) หน่วยงานย่อยของ กสทช. ได้เปิดให้มีการประมูลใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ดิจิทัลภาคพื้นดินแห่งชาติจำนวน 42 ใบ และเปิดให้บริการได้ในเดือนธันวาคมปีเดียวกัน

แม้จะเกิดเหตุการณ์รัฐประหาร ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2557 แต่ด้วยพระราชบัญญัติกสทช. ยังมีผลบังคับใช้จึงทำให้คณะกรรมการยังคงปฏิบัติหน้าที่ต่อไป จนได้มีการออกพระราชบัญญัติฉบับใหม่ในปี พ.ศ. 2560 โดยได้ยุบหน่วยงานย่อยของกสทช. ทั้งหมดให้เหลือเพียงหน่วยงาน กสทช. เพียงหน่วยงานเดียว อีกทั้งยังต้องให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นผู้มีอำนาจตัดสินใจประเด็นตามๆ จากเดิมที่ให้อำนาจกสทช. ตัดสินใจเอง

ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2557 รัฐบาลทหารได้ออกคำสังให้สถานีวิทยุชุมชนทั้งหมดต้องขอใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง โดยจะมีการตรวจสอบก่อนได้รับใบอนุญาต โดยช่วงแรกได้ออกใบอนุญาตชั่วคราวให้ก่อนในช่วงเดือนกันยายนไปยังสถานีวิทยุที่ได้รับใบอนุญาตอยู่ก่อนหน้าแล้ว ซึ่งต้องลงนามในบันทึกข้อตกลงหลักเกณฑ์ต่างๆ ก่อนสามารถเผยแพร่การออกอากาศได้ ในระหว่างที่รอการตรวจสอบเพื่อออกใบอนุญาตฉบับใหม่ต่อไป

ปัจจุบันตลาดเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่มีผู้ประกอบการหลัก 3 รายและมีอัตราการเติบโตสูงถึง 136% โดยปัจจุบันผู้ให้บริการเครือข่ายหลักๆ จะใช้เทคโนโลยีของกลุ่ม GSM และ 3GPP ได้แก่ GSM, EDGE, UTMS และ LTE ส่วนตลาดโทรทัศน์ในประเทศปัจจุบันแบ่งเป็นโทรทัศน์ระบบแอนะล็อกเดิม 6 ช่อง และโทรทัศน์ระบบสัญญาณดิจิทัลจำนวน 26 ช่อง


เชิญไปอ่านต่อที่..https://th.wikipedia.org/wiki/โทรคมนาคมในประเทศไทย


เครดิตข้อเขียนบทความด้านล่างเป็นต้นไปทั้งหมดมาจาก:
ขอบคุณเว็บ https://pantip.com/topic/35006038
พ.ศ.2529
..........องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย (TOT) ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบอนาล๊อก NMT 470 MHz


พ.ศ.2530
..........การสื่อสารแห่งประเทศไทย (CAT) เปิดให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบอนาล๊อก AMP 800 Band A

พ.ศ.2531
พ.ศ.2532

พ.ศ.2533
..........AIS ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบอนาล๊อก NMT 900 MHz (1 ต.ค. 33)  ในนาม Cellular 900 โดยได้สัปทาน 20 ปี
..........CP Telecomunication - (13พ.ย.33) CP ก่อตั้งบ. ซีพี เทเลคอมมิวนิเคชั่น จำกัด


โฆษณา Cellular 900พ.ศ.2534
..........TAC (บริษัทลูกของ UCOM)ได้สัมปทาน 15 ปี จาก กสท. (2534-2549) ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบอนาลอก AMP 800 MHz (Band B) ในนาม World Phone 800 มีเงื่อนไขสัมปทานTACไม่ให้กสท.ให้บริการลูกค้าเกิน 45,000 หมายเลขได้

พ.ศ.2535

พ.ศ.2536
..........TAC ขอแก๊สัญญาสัมปทานกับ กสท. จาก 15 ปี เป็น 22 ปี (2534 – 2556) จึงทำให้ กสท. ขอเพิ่มเงื่อนไขโดยให้ กสท. สามารถให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบอนาลอกแข่งขันกับ TAC ได้ โดย TAC ได้คลื่น 1800 MHz มีความยาวช่วงคลื่น 75 MHz ภายหลังได้ กสท.และ TAC ได้ขาย ช่วงคลื่น 12.5 MHz ไปให้ สามารถ และ อีก 12.5 MHz ไปให้ ไออีซีทำระบบ Digital IQ , โดยทั้งสามารถ และ IEC ต่างก็ติดตั้งเสาสัญญาณของตัวเอง และ ใช้เครือข่ายร่วมกับ Worldphone 1800 เมื่อไม่สามารถประกอบกิจการต่อไปได้ กลุ่ม IEC ก็ขายคลื่นคืนให้ UCOM แต่กลุ่มสามารถเลือกที่จะขายกิจการให้กลับกลุ่มชินแทน ตรงนี้ทำให้ UCOM ไม่พอใจเป็นอย่างมาก เมื่อ UCOM ได้คลื่นคืนกลับมาแล้วก็ไม่ได้ใช้งาน จนสุดท้ายคลื่นดังกล่าวก็ไปอยู่ในกลุ่มเทเลคอมเอเซีย (TA)

..........CP Telecomunication ได้จดทะเบียนเป็นบริษัท มหาชน และเปลี่ยนจาก บ. ซีพี เทเลคอมมิวนิเคชั่น จำกัด เป็น TA (Telecom Asia) บ. เทเลคอมเอเซีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เพื่อดำเนินธุรกิจทางด้านโทรคมนาคม โดยได้รับสัมปทานจาก“ทศท.” ให้เป็นผู้ลงทุน จัดหา ติดตั้ง และควบคุม ตลอดจนบำรุงรักษาอุปกรณ์ในระบบในการขยายบริการโทรศัพท์พื้นฐานจำนวน 2.6 ล้านเลขหมายในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี สมุทรปราการ และ ปทุมธานี) เป็นระยะเวลา 25 ปี

TA Telecom Asia
พ.ศ.2537
..........TAC เปิดใช้บริการดิจิตอลเซลลูลาร์ 1800 MHz ในนามของ WorldPhone 1800
..........AIS ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบดิจิตอล 1  ตุลาคม พ.ศ. 2537  ในนาม GSM 900 MHz ระยะเวลาสัมปทานจาก 20  ปีเป็น 25  ปี (2533 – 2558) จากทศท. เพื่อจะได้คุ้มทุนในการลงทุนระบบดิจิตอล

โฆษณา World Phone 1800
พ.ศ.2538
..........(ช่วงนี้จะมีโทรศัพท์มือถือตั้งโต๊ะเยอะมากๆ)
..........TAC เป็นบริษัทลูกของบริษัท UCOM และ UCOM ถือหุ้นใน TAC มากกว่าร้อยละ 50 จึงทำให้ TAC ต้องไปจดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศสิงคโปร์ (SES) เมื่อวันที่ 29 ส.ค.38 ด้วยทุนจดทะเบียน 6.3 ล้านหุ้น และในเดือนมกราคม พ.ศ. 2539 ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์กรุงเทพฯอนุญาตให้หุ้นของ TAC สามารถซื้อขายในประเทศไทยได้


พ.ศ.2539
..........ตะวัน โมบาย+กสท. (14 ส.ค.39)หรือ บ. ตะวัน โมบาย เทเลคอม จำกัด ร่วมทุนกับ กสท. ทำสัญญาทางการตลาดเตรียมให้บริการมือถือแบบ digital CDMA ความถี่ AMP 800 MHz
..........DPC ได้สัมปทานจาก กสท. 16 ปี พ.ศ. (2539-2555) มีบ. สามารถ คอร์ปอเรชั่น เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และได้เช่าโครงข่ายของ TAC เพื่อให้บริการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในนาม Hello 1800
..........TAC (14พ.ย.39)ขอแก๊สัมปทานกับ กสท. จาก 22 ปี เป็น 27 ปี (พ.ศ. 2534 – 2562)

พ.ศ.2540

พ.ศ.2541
..........ตะวัน โมบาย+กสท. (22 เม.ย.41) เปิดให้บริการ มือถือแบบ digital CDMA ความถี่ AMP 800 MHz จำนวนสถานีฐานเริ่มต้น   69  สถานีฐานครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพฯและภาคกลาง ก่อนขยายเพิ่มเป็นกว่า 100 สถานีฐานภายในสิ้น 41

พ.ศ.2542

พ.ศ.2543
..........TAC (พ.ค. 43) ทำสัญญาเป็นพันธมิตรกับ เทเลนอร์ เอเชีย พีทีอี ลิมิเต็ด บริษัทประเทศนอร์เวย์  ทำให้(ในขณะนั้น)เทเลนอร์เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทแทคในสัดส่วนร้อยละ 28.77 ขณะที่บริษัทยูคอมลดสัดส่วนการถือครองในบริษัทแทคลงเหลือร้อยละ 41.64
..........WCS (ส.ค. 43) CP ร่วมทุนกับฟรานซ์เทเลคอม จากประเทศฝรั่งเศส ตั้งบริษัท WCS ขึ้น และได้สัมปทานจาก กสท. คลื่น 1800 MHz


..........DPC มีการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นรายใหญ่เป็น - บ. Telekom Malaysia International ถือหุ้นร้อยละ 49.99 ,  บมจ. SHIN ร้อยละ 47.55 ,  TAC ร้อยละ 2.29
..........HUTCH - บ. ฮัทชิสัน วัมเปา จากฮ่องกงได้เข้าซื้อกิจการของบริษัทตะวันโมบาย ในรูปของการร่วมลงทุนกับการสื่อสารแห่งประเทศไทย ภายใต้ชื่อบริษัทใหม่ว่า บริษัท ฮัทชิสัน ซีเอที ไวล์เลส มัลติมีเดีย บริษัทฯ จึงได้เริ่มเปิดแบรนด์ HUTCHพ.ศ.2544
..........TAC (ก.พ. 44) เป็นชื่อเป็น DTAC..........WCS (เม.ย. 44) ได้เปลี่ยนชื่อเป็น CP Orange แล้ว TA ก็เข้ามาถือหุ้น 41%, Orange SA 49%, CP 10%
..........DPC (10 ก.ย. 44) เปลี่ยนผู้ถือหุ้นใหม่ โดย SHIN(บ.ลูกชื่อชิน ดิจิตอล) ซื้อหุ้นจาก Telekom Malaysia International ทั้งหมด จึงทำให้ SHIN เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถือหุ้นร้อยละ 95)   และ AIS ได้ซื้อหุ้นบ. ชิน ดิจิตอล จำกัด จึงได้เปลี่ยนการเช่าโครงข่ายของ TAC มาใช้โครงข่ายของ AIS และ เปลี่ยนชื่อในการให้บริการเป็น DCS1800 ภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็น GSM1800..........CP Orange (ต.ค. 44) Orange เปิดให้โทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ 1800 MHz ที่ WCS ได้สัมปทานมาจาก กสท. ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อบริษัทจาก CP Orange เป็น TA Orange

พ.ศ.2545
..........THAI Mobile (พ.ย.) รัฐบาลสมัยนั้นที่ต้องการให้รัฐให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แข่งกับเอกชนเพื่อลดราคา จึงได้ให้รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงคมนาคม (ในขณะนั้น) โดย ทีโอที กสท และ บจก. วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จัดตั้งบ. เอซีที โมบาย จำกัด ชื่อบริษัทมาจากอักษรตัวแรกของทั้ง 3 หน่วยงาน ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ใน ระบบ GSM1900 ภายใต้ชื่อ THAImobile ต่อมา บจก. วิทยุการบินแห่งประเทศไทย ได้ถอนหุ้นไปในปัจจุบัน คงเหลือเพียง ทีโอที : กสท ที่ยังคงดำรงหุ้นในอัตราส่วน 58: 42


..........DTAC ได้ใช้กลยุทธ์การปลดล็อคเครื่องโทรศัพท์ (ปลดล็อค IMIE) ซึ่งทำให้สามารถนำเครื่องโทรศัพท์จากผู้ให้บริการรายอื่นมาใช้ในระบบของ DTAC ได้ หลังจากนั้น Orange ใช้ กลยุทธ์โดยการขายเครื่องโทรศัพท์ในราคาต่ำกว่าที่ซื้อขายในตลาดทั่วไป แต่มีเงื่อนไขที่กำหนดให้ผู้บริโภคจะต้องจดทะเบียนใช้บริการกับ Orange เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 6 เดือน

พ.ศ.2546
..........HUTCH  เริ่มเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในช่วงต้นปี 2546

พ.ศ.2547
..........TA (Telecom Asia) (เม.ย. 47) บ. เทเลคอมเอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เปลี่ยนชื่อเป็น บ. ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  TRUE และ
..........TA Orange ได้เปลี่ยนชื่อเป็น Truemove ให้บริการโทรศัพท์มือถือ 1800 MHz


พ.ศ.2548

พ.ศ.2549
..........กทช. ประกาศขยายเลขหมายโทรศัทพ์เคลื่อนที่ จาก 01 เป็น 081 แต่โทรศัพท์พื้นฐานไม่เปลี่ยนแปลง

พ.ศ.2550

พ.ศ.2551
..........THAI Mobile (30 ก.ย. 51) TOT ซื้อหุ้นคืนจาก กสท. เพื่อมาบริหารทั้งหมด พร้อมทั้งได้สิทธิ์การให้บริการ 3G และสิทธิ์การใช้คลื่นความถี่วิทยุ 1900 MHz แต่เพียงผู้เดียว

พ.ศ.2552
..........TOT (ธ.ค 52) ให้บริการระบบ 3G บนโครงข่าย HSPA บนความถี่ 1900MHz(ความถี่ ThaiMobile เดิม) และความถี่ 2100MHz(ความถี่ทดลอง) ในชื่อ TOT3G ในพื้นที่ กทม. และปริมณฑล นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการพ.ศ.2553
..........กทช. (16 ก.ย. 53) ศาลปกครองกลางสั่งระงับการประมูล 3 จีที่ทั้งหมดชั่วคราว (23 ก.ย.53) ศาลปกครองสูงสุดยังคงยืนคำสั่งเดิมของศาลปกครองกลาง  หลังจากนั้น รัฐบาลก็ได้นำเอา พรบ.การจัดสรรคลื่นความถี่ฉบับใหม่ขึ้นมาพิจารณา เพื่อเร่งการจัดตั้ง กสทช.
..........กทช. (15ธ.ค.) เปิดบริการ ย้ายค่ายมือถือ ใช้เบอร์เดิม (Mobile Number Portability)
..........HUTCH (30 ธ.ค.) บ. เรียล มูฟ จำกัด และบริษัท เรียล ฟิวเจอร์ จำกัด ได้เข้าซื้อหุ้นของบริษัท ฮัทชิสัน ไวร์เลส มัลติมีเดีย โฮลดิ้งส์ จำกัด , หุ้นของบริษัท บีเอฟเคที (ประเทศไทย) จำกัด, หุ้นของ Rosy Legend Limited และ หุ้นของ Prospect Gain Limited เพื่อจะเปิดใช้บริการในนาม Truemove H


พ.ศ.2554
..........Truemove H (30 ส.ค.) เปิดตัวอย่างเป็นทางการ 3G  ความถี่ 850MHz(ความถี่เดิมของ HUTCH)  ครอบคลุม กรุงเทพ และในตัวเมืองอีก 16 จังหวัด
..........AIS เปลี่ยน Logo ใหม่ จากดาวเสาร์ สีน้ำเงิน มาเป็น รูปรอยยิ้มสีเขียว
..........กสทช (7 ต.ค) จัดตั้ง กสทช เสร็จตาม พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553
..........DTAC ระบบล่มครั้งแรก (21 ธ.ค.54) มีลูกค้าได้รับผลกระทบกว่า 20 ล้านราย บริษัทต้องเสียค่าชดเชยเป็นมูลค่ากว่า 300 ล้านบาท


ขอขอบคุณกระทู้ Timeline โทรศัพท์มือถือในประเทศไทย โดย fantasea เขียนไว้เมื่อ 14 ต.ค. 55
http://topicstock.pantip.com/mbk/topicstock/2012/10/T12789334/T12789334.html


อ้างถึง
Timeline โทรศัพท์มือถือในประเทศไทย    ติดต่อทีมงาน
"Timeline เครือข่ายโทรศัพท์มือถือในประเทศไทย"

## ผมรวบรวมข้อมูลต่างๆผ่าน Website  และให้เพื่อนๆใน pantip ได้ทราบที่มาที่ไปของโทรศัพท์มือถือในบ้านเราครับ
## ตอนแรกว่าจะทำเป็นรุปให้สวยงาม แต่กลัวว่าหากต้องมีการแก้ไขข้อมูลจะแก้ไขและ update ได้ช้า จึงทำเป็นข้อความแบบนี้ไปก่อน
## งดให้ความคิดเห็นเรื่องการเมืองนะครับ
## หากมีข้อมูลใดไม่ถูกต้อง หรือจะช่วยกันเพิ่มเติมข้อมูล, รบกวนช่วย update ให้ทราบหน่อยนะครับ ยินดีแก้ไข/เพิ่มให้เลย
## ขอขอบคุณที่มาของข้อมูลทั้งตาม website และ paper นะครับ ข้อมูลทั้งหมดมีรายละเอียดมาก หากต้องการลงรายละเอียดให้ไป search ใน web เพิ่มเติมเอาเองนะ


2529
..........ทศท.(TOT) ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบอนาล๊อก NMT 470 MHz

2530
..........กสท. (CAT) เปิดให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบอนาล๊อก AMP 800 Band A

2531

2532

2533
..........AIS ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบอนาล๊อก NMT 900 MHz (1 ต.ค. 33)  ในนาม Cellular 900 โดยได้สัปทานจากทศท. 20 ปี
..........CP Telecomunication - (13พ.ย.33) CP ก่อตั้งบ. ซีพี เทเลคอมมิวนิเคชั่น จำกัด

2534
..........TAC (บริษัทลูกของ UCOM)ได้สัมปทาน 15 ปี จาก กสท. (2534-2549) ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบอนาลอก AMP 800 MHz (Band B) ในนาม World Phone 800 มีเงื่อนไขสัมปทานTACไม่ให้กสท.ให้บริการลูกค้าเกิน 45,000 หมายเลขได้

2535

2536
..........TAC ขอแก๊สัญญาสัมปทานกับ กสท. จาก 15 ปี เป็น 22 ปี (2534 – 2556) จึงทำให้ กสท. ขอเพิ่มเงื่อนไขโดยให้ กสท. สามารถให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบอนาลอกแข่งขันกับ TAC ได้ โดย TAC ได้คลื่น 1800 MHz มีความยาวช่วงคลื่น 75 MHz ภายหลังได้ กสท.และ TAC ได้ขาย ช่วงคลื่น 12.5 MHz ไปให้ สามารถ และ อีก 12.5 MHz ไปให้ ไออีซีทำระบบ Digital IQ , โดยทั้งสามารถ และ IEC ต่างก็ติดตั้งเสาสัญญาณของตัวเอง และ ใช้เครือข่ายร่วมกับ Worldphone 1800 เมื่อไม่สามารถประกอบกิจการต่อไปได้ กลุ่ม IEC ก็ขายคลื่นคืนให้ UCOM แต่กลุ่มสามารถเลือกที่จะขายกิจการให้กลับกลุ่มชินแทน ตรงนี้ทำให้ UCOM ไม่พอใจเป็นอย่างมาก เมื่อ UCOM ได้คลื่นคืนกลับมาแล้วก็ไม่ได้ใช้งาน จนสุดท้ายคลื่นดังกล่าวก็ไปอยู่ในกลุ่มเทเลคอมเอเซีย (TA)
..........CP Telecomunication ได้จดทะเบียนเป็นบริษัท มหาชน และเปลี่ยนจาก บ. ซีพี เทเลคอมมิวนิเคชั่น จำกัด เป็น TA (Telecom Asia) บ. เทเลคอมเอเซีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เพื่อดำเนินธุรกิจทางด้านโทรคมนาคม โดยได้รับสัมปทานจาก“ทศท.” ให้เป็นผู้ลงทุน จัดหา ติดตั้ง และควบคุม ตลอดจนบำรุงรักษาอุปกรณ์ในระบบในการขยายบริการโทรศัพท์พื้นฐานจำนวน 2.6 ล้านเลขหมายในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี สมุทรปราการ และ ปทุมธานี) เป็นระยะเวลา 25 ปี

2537
..........TAC เปิดใช้บริการดิจิตอลเซลลูลาร์ 1800 MHz ในนามของ WorldPhone 1800
..........AIS ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบดิจิตอล 1  ตุลาคม พ.ศ. 2537  ในนาม GSM 900 MHz ระยะเวลาสัมปทานจาก 20  ปีเป็น 25  ปี (2533 – 2558) จากทศท. เพื่อจะได้คุ้มทุนในการลงทุนระบบดิจิตอล

2538
..........(ช่วงนี้จะมีโทรศัพท์มือถือตั้งโต๊ะเยอะมากๆ)
..........TAC เป็นบริษัทลูกของบริษัท UCOM และ UCOM ถือหุ้นใน TAC มากกว่าร้อยละ 50 จึงทำให้ TAC ต้องไปจดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศสิงคโปร์ (SES) เมื่อวันที่ 29 ส.ค.38 ด้วยทุนจดทะเบียน 6.3 ล้านหุ้น และในเดือนมกราคม พ.ศ. 2539 ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์กรุงเทพฯอนุญาตให้หุ้นของ TAC สามารถซื้อขายในประเทศไทยได้

2539
..........ตะวัน โมบาย+กสท. (14 ส.ค.39)หรือ บ. ตะวัน โมบาย เทเลคอม จำกัด ร่วมทุนกับ กสท. ทำสัญญาทางการตลาดเตรียมให้บริการมือถือแบบ digital CDMA ความถี่ AMP 800 MHz
..........DPC ได้สัมปทานจาก กสท. 16 ปี พ.ศ. (2539-2555) มีบ. สามารถ คอร์ปอเรชั่น เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และได้เช่าโครงข่ายของ TAC เพื่อให้บริการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในนาม Hello 1800
..........TAC (14พ.ย.39)ขอแก๊สัมปทานกับ กสท. จาก 22 ปี เป็น 27 ปี (พ.ศ. 2534 – 2562)

2540

2541
..........ตะวัน โมบาย+กสท. (22 เม.ย.41) เปิดให้บริการ มือถือแบบ digital CDMA ความถี่ AMP 800 MHz จำนวนสถานีฐานเริ่มต้น   69  สถานีฐานครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพฯและภาคกลาง ก่อนขยายเพิ่มเป็นกว่า 100 สถานีฐานภายในสิ้น 41

2542

2543
..........TAC (พ.ค. 43) ทำสัญญาเป็นพันธมิตรกับ เทเลนอร์ เอเชีย พีทีอี ลิมิเต็ด บริษัทประเทศนอร์เวย์  ทำให้(ในขณะนั้น)เทเลนอร์เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทแทคในสัดส่วนร้อยละ 28.77 ขณะที่บริษัทยูคอมลดสัดส่วนการถือครองในบริษัทแทคลงเหลือร้อยละ 41.64
..........WCS (ส.ค. 43) CP ร่วมทุนกับฟรานซ์เทเลคอม จากประเทศฝรั่งเศส ตั้งบริษัท WCS ขึ้น และได้สัมปทานจาก กสท. คลื่น 1800 MHz
..........DPC มีการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นรายใหญ่เป็น - บ. Telekom Malaysia International ถือหุ้นร้อยละ 49.99 ,  บมจ. SHIN ร้อยละ 47.55 ,  TAC ร้อยละ 2.29
..........HUTCH - บ. ฮัทชิสัน วัมเปา จากฮ่องกงได้เข้าซื้อกิจการของบริษัทตะวันโมบาย ในรูปของการร่วมลงทุนกับการสื่อสารแห่งประเทศไทย ภายใต้ชื่อบริษัทใหม่ว่า บริษัท ฮัทชิสัน ซีเอที ไวล์เลส มัลติมีเดีย บริษัทฯ จึงได้เริ่มเปิดแบรนด์ HUTCH

2544
..........TAC (ก.พ. 44) เป็นชื่อเป็น DTAC
..........WCS (เม.ย. 44) ได้เปลี่ยนชื่อเป็น CP Orange แล้ว TA ก็เข้ามาถือหุ้น 41%, Orange SA 49%, CP 10%
..........DPC (10 ก.ย. 44) เปลี่ยนผู้ถือหุ้นใหม่ โดย SHIN(บ.ลูกชื่อชิน ดิจิตอล) ซื้อหุ้นจาก Telekom Malaysia International ทั้งหมด จึงทำให้ SHIN เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถือหุ้นร้อยละ 95)   และ AIS ได้ซื้อหุ้นบ. ชิน ดิจิตอล จำกัด จึงได้เปลี่ยนการเช่าโครงข่ายของ TAC มาใช้โครงข่ายของ AIS และ เปลี่ยนชื่อในการให้บริการเป็น DCS1800 ภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็น GSM1800
..........CP Orange (ต.ค. 44) Orange เปิดให้โทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ 1800 MHz ที่ WCS ได้สัมปทานมาจาก กสท. ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อบริษัทจาก CP Orange เป็น TA Orange

2545
..........THAI Mobile (พ.ย.) รัฐบาลสมัยนั้นที่ต้องการให้รัฐให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แข่งกับเอกชนเพื่อลดราคา จึงได้ให้รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงคมนาคม (ในขณะนั้น) โดย ทีโอที กสท และ บจก. วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จัดตั้งบ. เอซีที โมบาย จำกัด ชื่อบริษัทมาจากอักษรตัวแรกของทั้ง 3 หน่วยงาน ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ใน ระบบ GSM1900 ภายใต้ชื่อ THAImobile ต่อมา บจก. วิทยุการบินแห่งประเทศไทย ได้ถอนหุ้นไปในปัจจุบัน คงเหลือเพียง ทีโอที : กสท ที่ยังคงดำรงหุ้นในอัตราส่วน 58: 42
..........DTAC ได้ใช้กลยุทธ์การปลดล็อคเครื่องโทรศัพท์ (ปลดล็อค IMIE) ซึ่งทำให้สามารถนำเครื่องโทรศัพท์จากผู้ให้บริการรายอื่นมาใช้ในระบบของ DTAC ได้ หลังจากนั้น Orange ใช้ กลยุทธ์โดยการขายเครื่องโทรศัพท์ในราคาต่ำกว่าที่ซื้อขายในตลาดทั่วไป แต่มีเงื่อนไขที่กำหนดให้ผู้บริโภคจะต้องจดทะเบียนใช้บริการกับ Orange เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 6 เดือน

2546
..........HUTCH  เริ่มเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในช่วงต้นปี 2546

2547
..........TA (Telecom Asia) (เม.ย. 47) บ. เทเลคอมเอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เปลี่ยนชื่อเป็น บ. ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  TRUE และ
..........TA Orange ได้เปลี่ยนชื่อเป็น Truemove ให้บริการโทรศัพท์มือถือ 1800 MHz

2548

2549
..........กทช. ประกาศขยายเลขหมายโทรศัทพ์เคลื่อนที่ จาก 01 เป็น 081 แต่โทรศัพท์พื้นฐานไม่เปลี่ยนแปลง

2550

2551
..........THAI Mobile (30 ก.ย. 51) TOT ซื้อหุ้นคืนจาก กสท. เพื่อมาบริหารทั้งหมด พร้อมทั้งได้สิทธิ์การให้บริการ 3G และสิทธิ์การใช้คลื่นความถี่วิทยุ 1900 MHz แต่เพียงผู้เดียว

2552
..........TOT (ธ.ค 52) ให้บริการระบบ 3G บนโครงข่าย HSPA บนความถี่ 1900MHz(ความถี่ ThaiMobile เดิม) และความถี่ 2100MHz(ความถี่ทดลอง) ในชื่อ TOT3G ในพื้นที่ กทม. และปริมณฑล นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ

2553
..........กทช. (16 ก.ย. 53) ศาลปกครองกลางสั่งระงับการประมูล 3 จีที่ทั้งหมดชั่วคราว (23 ก.ย.53) ศาลปกครองสูงสุดยังคงยืนคำสั่งเดิมของศาลปกครองกลาง  หลังจากนั้น รัฐบาลก็ได้นำเอา พรบ.การจัดสรรคลื่นความถี่ฉบับใหม่ขึ้นมาพิจารณา เพื่อเร่งการจัดตั้ง กสทช.
..........กทช. (15ธ.ค.) เปิดบริการ ย้ายค่ายมือถือ ใช้เบอร์เดิม (Mobile Number Portability)
..........HUTCH (30 ธ.ค.) บ. เรียล มูฟ จำกัด และบริษัท เรียล ฟิวเจอร์ จำกัด ได้เข้าซื้อหุ้นของบริษัท ฮัทชิสัน ไวร์เลส มัลติมีเดีย โฮลดิ้งส์ จำกัด , หุ้นของบริษัท บีเอฟเคที (ประเทศไทย) จำกัด, หุ้นของ Rosy Legend Limited และ หุ้นของ Prospect Gain Limited เพื่อจะเปิดใช้บริการในนาม Truemove H

2554
..........Truemove H (30 ส.ค.) เปิดตัวอย่างเป็นทางการ 3G  ความถี่ 850MHz(ความถี่เดิมของ HUTCH)  ครอบคลุม กรุงเทพ และในตัวเมืองอีก 16 จังหวัด
..........AIS เปลี่ยน Logo ใหม่ จากดาวเสาร์ สีน้ำเงิน มาเป็น รูปรอยยิ้มสีเขียว
..........กสทช (7 ต.ค) จัดตั้ง กสทช เสร็จตาม พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553
..........DTAC ระบบล่มครั้งแรก (21 ธ.ค.54) มีลูกค้าได้รับผลกระทบกว่า 20 ล้านราย บริษัทต้องเสียค่าชดเชยเป็นมูลค่ากว่า 300 ล้านบาท

2555
..........DTAC ระบบล่มครั้งที่ 2 (5 ม.ค.55) มีลูกค้าได้รับผลกระทบกว่า 1.8 ล้านราย บริษัทต้องเสียค่าชดเชยคิดเป็นมูลค่ากว่า 50 ล้านบาท
..........DTAC ระบบล่มครั้งที่ 3 (8 ม.ค.55) มีลูกค้าได้รับผลกระทบกว่า 2 ล้านราย บริษัทต้องเสียค่าชดเชยคิดเป็นมูลค่ากว่า 50 ล้านบาท
..........AIS (31 ม.ค.55) ทดสอบ 4G LTE โดยได้รับอนุญาตจากทาง กสทช. เบื้องต้นเป็นเวลา 90 วัน ซึ่งความเร็วตามทฤษฏีของ 4G LTE จะอยู่ที่ 100 Mbps
..........DTAC ระบบล่มครั้งที่ 4 (28 ส.ค.55) ทำให้ผู้ใช้ ไม่สามารถโทรเข้า-ออกได้ตามปกติ รวมถึงการใช้งานอินเทอร์เน็ต เกิดความเดือดร้อนแก่ผู้ใช้บริการเป็นอย่างมาก
..........กสทช (15 ต.ต. 55) ศาลปกครองกลางมีคำสั่งแล้ว ยกคำฟ้องคดี "นักวิชาการ" ยื่นฟ้องล้มประมูล 3จี พร้อมสั่งจำหน่ายคดีทันที รองยกส่วนคดี "สุริยะใส" ไม่รับไต่สวนฉุกเฉิน
..........กสทช กำหนดการประมูลคลื่น 3G ความถี่ 2100MHz (2.1GHz) ในวันอังคารที่ 16 ตุลาคม 2555

2556
..........Truemove หมดสัมปทานความถี่ 1800 MHz
..........DPC หมดสัมปทานความถี่ 1800 MHz

2557

2558
..........AIS (ก.ย. 58) AIS หมดสัมปทาน ความถี่ 900 MHz

2559

2560

2561

2562
..........DTAC หมดสัมปทานความถี่ 1800 MHz

แก้ไขเมื่อ 17 ต.ค. 55 16:01:42

แก้ไขเมื่อ 17 ต.ค. 55 15:59:11

แก้ไขเมื่อ 16 ต.ค. 55 10:20:54

แก้ไขเมื่อ 15 ต.ค. 55 10:58:52

แก้ไขเมื่อ 15 ต.ค. 55 10:37:24

จากคุณ   : fantasea
เขียนเมื่อ   : 14 ต.ค. 55 22:27:50

 

                             
GPStt.com จะแสดงผลถูกต้อง ฟ้อนต์สวยงาม เข้าเว็บได้เร็ว เมื่อท่านใช้เบราเซอร์ Chrome และ Firefox เท่านั้น ไม่รองรับ Internet Explorer  

กลุ่มท่องเที่ยว การท่องเที่ยว (ททท.) | ททท.ภาคกลาง | ททท.ภูมิภาคภาคตะวันออก | กรม อช.สัตว์ป่าและพันธุ์พืช | จองที่พัก อช.ระบบออนไลน์ | จังหวัดแม่ฮ่องสอน | ททท. สนง.แม่ฮ่องสอน | ศูนย์ศิลปาชีพ จ. แม่ฮ่องสอน | กระทรวงวัฒนธรรม | ศูนย์ข้อมูลมรดกโลก(ก.วัฒนธรรม) | สำนักอุทยานแห่งชาติ | เว็บโครงการหลวงฯ | แหล่งน้ำพุร้อนธรรมชาติ (สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว)
การเดินทาง, เครื่องนำทาง การบินไทย | โอเรี่ยนไทย | แอร์เอเชีย | Solar Air | บางกอกแอร์เวย์ | บริษัทขนส่งจำกัด (บขส.) | การรถไฟแห่งประเทศไทย | สมบัติทัวร์ | สยามเฟิสท์ทัวร์ | นครชัยแอร์ | รถทัวร์ไทยดอทคอม | ฟรี.. แผนที่GPS ลาว กัมพูชา พม่า (ทั่วโลก) แบบเทพๆ | ดูกล้อง CCTV ทางหลวง 1 | ดูกล้อง CCTV ทางหลวง 2
ลิ้งค์ที่น่าสนใจทั่วไป.. ติดตามการส่งพัสดุEMS | ตรวจผลสลาก.. | speedtest.adslthailand.com | บอร์ดนักวิทยุสมัครเล่น | ตรวจสอบการเป็นนักวิทยุสมัครเล่นจากชื่อหรือนามเรียกขาน |ตรวจสอบนามเรียกขานที่ถูกยกเลิก | กสทช.กิจการวิทยุสมัครเล่น (เค้าอัพเดทแล้วนะ 31/1/60) | Checkdomain.com | ดาวน์โหลดวีดีโอจากเฟซบุ๊ค | ร้านซ่อมดอทคอม | แปลงไฟล์ออนไลน์ youtube เป็น mp3 ลิ้งค์1 ลิ้งค์2 OK | ตระกูลแปลงไฟล์ pdf | แปลงไฟล์ ภาพ webp เป็น jpg | หมากรุกออนไลน์ | ทีวีออนไลน์ | Shopee.com |