หมวด ท่องเที่ยว - กิจกรรม
> เที่ยวทั่วไทย

แผนที่แหล่งท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ อ.จอมทอง เชียงใหม่

(1/1)

ลุงซุป เชียงใหม่:
แผนที่แหล่งท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ อ.จอมทอง เชียงใหม่
http://www.soupvanclub.com/index.php/topic,426.0.htmlแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจภายในอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ อ.จอมทอง เชียงใหม่

- น้ำตกแม่ยะ - น้ำตกขนาดใหญ่ มีน้ำไหลตลอดปี จัดว่าเป็นน้ำตกที่สวยที่สุดของเชียงใหม่ และมีความสวยงามติด 1 ใน 10 ของประเทศไทย ความสูงประมาณ 280 เมตร
ไหลลดหลั่นกันลงมาเป็นชั้นๆ สามารถลงเล่นน้ำได้ ...

- น้ำตกแม่กลาง - มีต้นกำเนิดจากยอดดอยอินทนนท์ มีน้ำไหลตลอดปี ชั้นน้ำตกสูงประมาณ 100 เมตร บรรยากาศร่มรื่น สามารถลงเล่นน้ำได้ ...
- น้ำตกวชิรธาร - ตัวน้ำตกสูงมีความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 750 เมตร เป็นน้ำตกขนาดใหญ่ ไหลลงมาจากหน้าผา น้ำไหลแรง มีน้ำให้ชื่นชมตลอดทั้งปี ไม่แนะนำให้เล่นน้ำ ...
- น้ำตกสิริธาร - ต้องเดินประมาณ 100 เมตรจะถึงตัวน้ำตก เป็นน้ำตกที่ไหลลงมาจากผาหินขนาดใหญ่ สูงประมาณ 50 ไหลลดหลั่นกันลงมา ชื่อน้ำตกเป็นนามพระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าฯ ...
- หมู่บ้านแม่กลางหลวง - หมู่บ้านชาวปกาเกอญอ หรือ ชนเผ่ากะเหรี่ยง ซึ่งอาศัยตั้งรกรากอยู่ที่นี่มานานกว่า 100 ปี หลายท่านชื่นชอบในความสงบ และความสวยงามของผืนนาขั้นบันได รวมไปจนถึงกลิ่นกรุ่นไอของกาแฟปลอดสารพิษของหมู่บ้านนี้ ในชื่อ ... กาแฟโถ่บิเบ่ ... หรือ กาแฟสมศักดิ์ ... มีที่พักสำหรับท่านที่ต้องการหลีกหนีความวุ่นวายของสังคมเมือง ...    

- น้ำตกผาดอกเสี้ยว - น้ำตกขนาดใหญ่อยู่กลางป่าที่อุดมสมบรูณ์ มีทั้งหมด 10 ชั้น แต่ละชั้นมีความสวยงามแตกต่างกัน ตั้งชื่อตามต้นดอกเสี้ยวที่ขึ้นอยู่ตามหน้าผา ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ดอกเสี้ยวจะบานเต็มหน้าผา สวยงามมาก ...
- บ้านม้งขุนกลาง เป็นหมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้ง อาจจะเรียกว่าที่นี่เป็นกึ่งกลางเส้นทางอินทนนท์ก็ว่าได้ มีร้านค้า ร้านอาหาร สถานีอนามัย บ้านพักของหน่วยงานต่างๆ ทุกๆ ปี ในช่วงของประเพณีปีใหม่ม้ง จะมีงานเทศกาลจัดที่โรงเรียนบ้านขุนกลาง ...

- สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ - เดินเล่น ชมสวน ภายในสถานีฯ ชมแปลงปลูกพืช ผักเมืองหนาว , ไม้ดอก ผักไฮโดรโพนิกส์ และ งานวิจัยพืชเมืองหนาว ชิมอาหารอร่อยๆ ที่ สโมสรอินทนนท์ ...
- น้ำตกสิริภูมิ - ชื่อเดิม คือ น้ำตกเลาลึ เป็นภาษาม้ง ตั้งตามชื่อของหัวหน้าหมู่บ้าน ต่อมา เปลี่ยนเป็น น้ำตกสิริภูมิ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัว และ พระราชินี เป็นน้ำตก 2 สายไหลคู่กัน จากหน้าผาบนภูเขา ...
- ตลาดชาวเขา (ตลาดม้ง) - จำหน่ายพืชผลทางการเกษตร รวมไปจนถึง ของที่ระลึกต่างๆ ...
- จุดชมวิว กม.41 - จุดชมทะเลหมอก พระอาทิตย์ขึ้น และตก ท่ามกลางแนวเขา สามารถมองเห็นทะเลหมอก และดอยหัวเสือได้อย่างสวยงาม (ควรจอดรถตรงทางเข้าพระมหาธาตุเจดียฺ์ แล้วเดินมาเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ) ...
- จุดชมวิว กม.42 ลานจอดรถกิ่วแม่ปาน) - จุดชมทะเลหมอก พระอาทิตย์ขึ้นยามเช้าอีกแห่งหนึ่ง ก่อนที่จะเข้าเดินชมเส้นทางกิ่วแม่ปาน มีที่จอดรถ พร้อมร้านค้าให้บริการ ...
- พระมหาธาตุเจดีย์ นภเมทนีดล และ นภพลภูมิสิริ - สร้างถวายแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา เมื่อปี พ.ศ. 2530 และเทิดพระเกียรติแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ เมื่อวันที่ 12 ส.ค. 2535 เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุและ พระพุทธรูปบูชา ...
- เส้นทางเดินธรรมชาติ กิ่วแม่ปาน - เส้นทางเดินผ่านธรรมชาติ 2 แบบ ที่แตกต่างกัน คือ ป่าดิบเขา กับ ทุ่งหญ้าบนสันเขา รวมระยะทางประมาณ 3 กม. เส้นทางนี้อยู่ที่ระดับความสูงประมาณ 2,000 เมตรจากระดับน้ำทะเล ช่วงเวลาเดินชมกิ่วแม่ปาน 1 พ.ย. - 31 พ.ค. ของทุกๆ ปี ...
- เส้นทางศึกษาธรรมชาติ อ่างกา (ระยะทางประมาณ 300 เมตร) - แหล่งกำเนิดน้ำในอินทนนท์ ลักษณะเป็นป่าดิบชื้น มีระเบียงไม้ให้เดินสัมผัสธรรมชาติกันอย่างใกล้ชิด ระหว่างเส้นทางเดินจะพบพืชประจำถิ่นมากมายหลายหลาก เช่น กุหลาบพันปี , ข้าวตอกฤาษี ต้นไม้ใหญ่นานาพรรณ ...
- ยอดดอยอินทนนท์ -
ยอดเขาที่สูงที่สุดของประเทศ มีความสูง 2,565.3341 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง อากาศหนาวเย็นตลอดปี ป่ามีลักษณะเป็นป่าดิบเขาระดับสูง และเป็นที่ตั้งของ พระสถูปเจ้าหลวง หรือ อดีตผู้ครองนครเชียงใหม่ เจ้าอินทวิชยานนท์ ...

       :Big-QQ (4):   :Big-QQ (45):     *** *** *** ***      :Big-QQ (45):    :Big-QQ (4):     
- กลุ่มน้ำตกแม่ปาน - สามารถเดินชมได้เป็นวงกลม โดยมีระยะทางประมาณ 2.5 กม. จำนวน 8 สถานที่ คือ น้ำตกแม่ปาน , น้ำตกผาสำราญ , น้ำตกสองพี่น้อง , น้ำตกทีลอกุ้ย , น้ำตกแท่นพระสังข์ , น้ำตกธารทอง , น้ำตกห้วยทรายเหลือง , น้ำตกป่าบงเปียง และ ออบน้อย มีค่ายพักแรมให้บริการ ...

ใช้เส้นทางจากด่านตรวจที่ 2 ไปยัง อ.แม่แจ่ม มีทางแยกด้านขวามือ สามารถไปบ้านป่าบงเปียงได้อีกเส้นทางหนึ่ง ...
- หมู่บ้านป่าบงเปียง - จุดที่สามารถสัมผัสธรรมชาติแบบท้องนา และขุนเขา อันกว้างไกลสุดสายตา ที่นี่ยังคงมีความสงบเรียบง่าย ของบรรยากาศนาขั้นบันได ที่ใครได้ไปพบเห็นแล้วอาจจะต้องพึมพัมกับตัวเองว่า ... เมืองไทยมีแบบนี้ด้วยเหรอ ... อาจจะเป็นเพราะหมู่บ้านนี้ยังมีผู้คนอาศัยอยู่ไม่มากนัก ไฟฟ้ายังเข้าไปไม่ถึง รวมถึงการเดินทางที่จะไปยังที่นี่ บอกได้เลยว่า ... ไม่ง่ายนัก ... สิ่งเหล่านี้นี่เองที่ทำให้ บ้านป่าบงเปียง คือสถานที่ที่ใครไปมาแล้ว ต้องอยากกลับไปเยือนอีกครั้งหนึ่ง ...
- หมู่บ้านตีนผา - หมู่บ้านขนาดกลาง อยู่ไม่ไกลจากป้านป่าบงเปียงมากนัก สามารถใช้เส้นทางนี้ไป อ.แม่แจ่ม ได้ มีนาขั้นบันไดสวยๆ ให้ชมเช่นเดียวกันกับบ้านป่าบงเปียง ...  

       :Big-QQ (4):   :Big-QQ (45):     *** *** *** ***      :Big-QQ (45):    :Big-QQ (4):     
- เที่ยวชมวิถีชีวิตคนท้องถิ่น - ศึกษาวิถีชีวิต วัฒนธรรม ท่องเที่ยวเชิงเกษตร ได้ที่ บ้านม้งขุนกลาง , บ้านกระเหรี่ยงป่าบงเปียง , บ้านผาหมอน และ บ้านแม่กลางหลวง เช่น ชมนก , ชมนาขั้นบันได , ชิมกาแฟสดไร้สารพิษ ฯลฯ ...
สถานที่เที่ยวชมในช่วงเวลาดอกนางพญาเสือโคร่งบาน ... -  เรือนประทับดอยผาตั้ง
-  ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้รองเท้านารีอินทนนท์
-  ศูนย์เกษตรหลวงเชียงใหม่ (ขุนวาง)
-  สถานีวิจัยฯ ขุนวาง
-  โครงการหลวงขุนวาง
-  โครงการหลวงขุนห้วยแห้ง


พิกัด Gps.  จุดสูงสุดยอดแดนสยาม อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ อ.จอมทอง เชียงใหม่ :  18.589326, 98.487051

#ให้เราพาเที่ยว
#ที่ไหนไหนเราก็ไป
#อำเภอจอมทอง
#เที่ยวเชียงใหม่
#soupvanพาเที่ยว
soupva cnx. ยินดีให้คำปรึกษาถึงเรื่องของการเดินทาง ที่พัก หรือเส้นทางการเดินทาง ของคุณ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ครับ


:Big-QQ (45):      :Big-QQ (45):    soupvan cnx.    :Big-QQ (45):      :Big-QQ (45):

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม
Powered by SMFPacks Social Login Mod