หมวด บอร์ดทั่วไป
> วิทยุสื่อสาร, สายอากาศ, โปรแกรม

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ตั้งสถานีวิทยุคมนาคม

(1/1)

ลุงเปี๊ยก ที-เน็ตเวิร์ค (อ.สากเหล็ก):
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ตั้งสถานีวิทยุคมนาคม(งานวิทยุสมัครเล่นและความถี่ประชาชน)
อัตราค่าธรรมเนียม ใบอนุญาตให้ตั้งสถานีวิทยุคมนาคม แล้วแต่กรณี (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

กำลังส่งไม่เกิน (วัตต์)                         ค่าธรรมเนียม (บาท)
  0.5 หรือ 500 มิลลิวัตต์                              125
         1                                                 250
         5                                                 500
         10                                             1,000     
         100                                           1,500
         500                                           2,000
 1000 หรือ 1 กิโลวัตต์                              3,000
 5000 หรือ 5 กิโลวัตต์                              5,000


อายุใบอนุญาต
  - ใบอนุญาตให้ตั้งสถานีวิทยุคมนาคม มีอายุตลอดระยะเวลาที่ผู้รับใบอนุญาตใช้สถานีฯ

ระยะเวลาที่ใช้ในการดำเนินการขอใบอนุญาต
  - 30-45 นาที/ฉบับ (กรณีเอกสารประกอบคำขอถูกต้องครบถ้วน)

ขอบเขตการดำเนินการ
  - ขั้นตอน และวิธีการดำเนินการนี้เป็นการพิจารณาออกใบอนุญาตให้ตั้งสถานีวิทยุคมนาคม และการออกใบแทนใบอนุญาตฯ สำหรับกิจการวิทยุสมัครเล่นและความถี่ประชาชน


--- อ้างจาก: ระเบียบใหม่ ---ข้อมูลจากท่าน E23MQX ที่สอบถามจาก กสทช.พิษณุโลก เมื่อ 9 ตุลาคม 2556
แจ้งว่า ท่านที่ขออนุญาตตั้งสถานี ด้วยเครื่องแฮนดี้ 5 วัตต์ สามารถขอเป็น 10 วัตต์ เพื่อรองรับเครื่องแบบติดประจำที่ได้เลย และจะได้ไม่ต้องมาขอใบอนุญาตใหม่ภายหลัง

--- อ้างถึง ---อย่า งง กับคำว่า 10 วัตต์ เพราะเครื่องโมบาย มันเกิน 10 วัตต์หมดแล้วในสมัยนี้ ไปหา 10 วัตต์แบบสมัยก่อนไม่มี อันนี้มันเป็นระเบียบเก่าที่ยังไม่ได้แก้ไขขนาดวัตต์ครับ ฉะนั้นมันก็คือเครื่อง 50-100 วัตต์แหละครับ
--- ปิดอ้างถึง ---

--- ปิดอ้างถึง ------ อ้างถึง ---  - ตรวจสอบสถานะการเป็นพนักงานวิทยุสมัครเล่น หรือสถานะใบประกาศนีบัตร เว็บ GPStt.com
  - ต้องการทราบนามเรียกขานที่ถูกยกเลิก (19 พ.ค. 58 เป็นต้นไป) เว็บ GPStt.com,  เว็บ กสทช.
  - ประกาศผลการอบรมและสอบ ปี 2558 (ทุกสนาม) เว็บ GPStt.com,  เว็บ กสทช.
  - ใบอนุญาตต่างๆ คำขอต่าง ในกิจการวิทยุสมัครเล่น เว็บ GPStt.com,  เว็บ กสทช.
--- ปิดอ้างถึง ---

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม
Powered by SMFPacks Social Login Mod