หมวด บอร์ดทั่วไป
> วิทยุสื่อสาร, สายอากาศ, โปรแกรม

รายชื่อองค์กรวิทยุสมัครเล่นที่จดทะเบียนนิติบุคคลเป็นสมาคมที่ กสทช. รับรอง

(1/1)

ลุงเปี๊ยก ที-เน็ตเวิร์ค (อ.สากเหล็ก):

รายชื่อองค์กรวิทยุสมัครเล่นที่จดทะเบียนนิติบุคคลเป็นสมาคมที่ กสทช. รับรองwww.nbtc.go.th/รายชื่อองค์กรวิทยุสมัครเล่นที่จดทะเบียนนิติบุคคลเป็นสมาคม

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10
http://www.nbtc.go.th/getattachment/Business/commu/radio/licensing/Amateur/36368/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%9A.pdf.aspx


นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม
Powered by SMFPacks Social Login Mod