หมวด บอร์ดทั่วไป
> สารพันความรู้ - เทคโนโลยี

ระบบค้นหารูปแปลงที่ดิน ของกรมที่ดิน (ประชาชนสามารถเข้าใช้บริการได้เลย)

(1/1)

ลุงเปี๊ยก ที-เน็ตเวิร์ค (อ.สากเหล็ก):

ระบบค้นหารูปแปลงที่ดิน ของกรมที่ดิน (ประชาชนสามารถเข้าใช้บริการได้เลย)
--- อ้างถึง ---คลิกตรงนี้    เว็บกรมที่ดิน
คลิกตรงนี้    ลิ้งค์ตรง ค้นหารูปแปลงที่ดิน

  เลขโฉนดที่ดิน ห้ามก็อปเลขไปวาง ให้พิมพ์ตัวเลขลงช่องเท่านั้น ไม่งั้นมันจะฟ้องว่าไม่มี    เลขโฉนดที่ดิน ห้ามก็อปเลขไปวาง ให้พิมพ์ตัวเลขลงช่องเท่านั้น ไม่งั้นมันจะฟ้องว่าไม่มี 

หลังจากป้อนข้อมูลเรียบร้อย ระบบจะบอกข้อมูลตามต้องการ เช่น
1. ตำแหน่งที่ดินของท่านบนภาพถ่ายดาวเทียม
2. พิกัด GPS ตำแหน่งที่ดินของท่าน
3. พิกัด GPS สำนักงานที่ดินที่ที่ดินของท่านสังกัดอยู่ + พร้อมเลขหมายโทรศัพท์
4. ราคาประเมินที่ดินจากกรมธนารักษ์ของรอบปี เช่น 2560-2562
5. แผนที่กูเกิลเพื่อเดินทางไปสำนักที่ดินที่ท่านตั้งอยู่
6. หรือขยายแผนที่ดาวเทียมไปหาตำแหน่งที่ดินที่ต้องการ แล้วเอาเม้าส์จิ้มตรงจุดต้องการ รอสักครู่ ข้อมูลเลขแปลงที่ดินจะโชว์ครบ เช่น รูปแปลงที่ดิน โชว์ทั้งประเทศ อยากรู้แปลงไหนของใครก็จิ้มเม้าส์ตามสะดวก
7. สารพัด....

หรือดูข้อมูลด้านอื่นของกรมที่ดิน คลิก... www.dol.go.th
--- ปิดอ้างถึง ---


เป็นความรู้ใหม่ของผม ซึ่งหลายท่านคงทราบมาก่อนแล้ว แต่ผมคิดว่ามากมายท่านยังไม่รู้หรือไม่ทราบ ว่าระบบของการจัดการเรื่องที่ดิน ที่คนทั่วไปน้อยนักจะทราบขั้นตอน ของการซื้อ/การขายที่ดิน/พิสูจน์ทราบแปลงที่ดิน

อันนี้ผมเขียนจากความเข้าใจของผมเองนะ
เพราะวันนี้ได้นั่งสนทนากับเจ้าหน้าที่รังวัดที่ดินของกรมที่ดิน สาขา... ว่ามันมีขั้นตอนยังไงบ้าง เช่น การจะซื้อที่ดินซั๊กแปลง ต้องทำอะไรบ้างเพื่อไม่ให้ถูกหลอก

เค้าแนะนำแบบนี้
 - คนจะซื้อ หลอกถามโฉนดหรือเลขที่แปลงที่ดินจากคนขายมาให้ได้ แล้วมาเข้าเว็บนี้ http://dolwms.dol.go.th/tvwebp แล้วป้อนรายละเอียดให้ครบถ้วน เช่นเลขที่แปลงที่ดิน เราก็จะทราบว่าแปลงที่ว่าอยู่ที่ไหน ส่วนไหนของประเทศมันจะบอกหมด ก็ประมาณแผนที่ย่อยๆนั่นเลย
 - หรือไปที่ สำนักงานที่ดิน ที่ที่ดินแปลงนั้นๆสังกัดอยู่ แล้วแจ้งเจ้าหน้าที่รังวัด หรือเจ้าหน้าที่ว่า ขอให้เจ้าหน้าที่รังวัดพาไปชี้แปลงนั้นให้ดูหน่อย (มีค่าใช้จ่ายขั้นต่ำ 1พันกว่าบาท แล้วแต่ระยะทาง)

จากนั้นเราก็ทำไม่รู้ไม่ชี้ว่าเราแอบไปที่ดินแปลงนั้นแล้ว เราก็สนทนาเรื่องการซื้อขายตามปกติ สอบถามสถานที่ที่ดินแปลงนั้นว่าอยู่ที่ไหน เงื่อนไขนี้แหละที่คนขายหัวหมอมันจะพาไปชี้แปลงผิด เช่นแปลงที่ขายอยู่ลึกเข้าไป 500 เมตร แต่ไปชี้แปลงติดถนนใหญ่

คนจะซื้อก็ตาโต ตอบตกลงซื้อขายสิครับ เพราะติดถนนนี่แหละ แต่ที่ไหนได้เราเช็คมาแล้วว่าของจริงอยู่ด้านในลึกไปอีก 500 เมตร นี่แหละครับเล่ห์พ่อค้า

หรือจะให้ชัวร์ เจ้าหน้าที่รังวัดบอกว่า ให้เจ้าของจะขายทำการรังวัดให้ดูด้วย (มีค่าใช้จ่ายขั้นต่ำประมาณ 5 พัน) ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่รังวัดออกไปรังวัดให้ดู จะได้ไม่ถูกหลอก ผมว่าค่าใช้จ่ายพวกนี้ไม่น่างกครับ เพราะถูกหลอกถูกโกงมันเสียหายมากกว่าเงินไม่กี่พันที่เรางกเกินไป--- อ้างถึง ---www.dol.go.th/dol/index.php?option=com_content&task=view&id=20&itemid=29

ประกาศค่าใช้จ่ายในการรังวัดเกี่ยวกับโฉนดที่ดินหรือพิสูจน์สอบสวน หรือตรวจสอบเนื้อที่เกี่ยวกับหนังสือรับรองการทำประโยชน์

สิ่งที่เจ้าของที่ดินควรทราบ
   1. ที่ดินที่ครอบครองอยู่มีหลักฐานอะไร ให้นำหลักฐานที่มีไปประกอบการยื่นคำขอ รังวัดที่ดิน
   2. ที่ดินตั้งอยู่ หมู่ที่เท่าใด ตำบล อำเภอ อะไร
   3. เจ้าของที่ดินข้างเคียงเป็นผู้ใดบ้าง ติดที่สาธารณประโยชน์หรือไม่
   4. สภาพที่ดินเป็นอย่างไร เช่น ที่นา ที่สวน ที่ไร่ ที่อยู่อาศัย

การยื่นคำขอรังวัดที่ดิน
ยื่นที่สำนักงานที่ดินจังหวัด สำนักงานที่ดินจังหวัดสาขา หรือสำนักงานที่ดินอำเภอที่ที่ดินนั้นตั้งอยู่ คือ
โฉนดที่ดิน ติดต่อที่สำนักงานที่ดินจังหวัดหรือสำนักงานที่ดินจังหวัดสาขา ที่ที่ดินนั้น ตั้งอยู่

หนังสือรับรองการทำประโยชน์ ติดต่อที่สำนักงานที่ดินอำเภอที่ที่ดินนั้นตั้งอยู่ เว้นแต่ ได้มีการยกเลิกอำนาจนายอำเภอ ให้ติดต่อที่สำนักงานที่ดินจังหวัด หรือสำนักงานที่ดินจังหวัดสาขา ที่ที่ดินนั้นตั้งอยู่

หลักฐานประกอบการขอรังวัด แบ่งแยก หรือสอบเขตโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์
    - บัตรประจำตัว ทะเบียนบ้าน ทะเบียนสมรส หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัวชื่อสกุล (ถ้ามี)
    - โฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์
    - หลักฐานประกอบการขอรังวัดรวมโฉนดที่ดิน
    - บัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน ทะเบียนสมรส หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล (ถ้ามี)
    - โฉนดที่ดินที่จะขอรวม ต้องมีลักษณะดังนี้
        ( 1 ) ต้องเป็นหนังสือสำคัญแสดงกรรมสิทธิ์ประเภทเดียวกัน เว้นแต่ โฉนดแผนที่ กับโฉนดที่ดินให้รวมกันได้
        ( 2 ) ต้องมีชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินในโฉนดที่ดินเหมือนกันทุกฉบับและต้องยังมีชีวิตอยู่ทุกคน
        ( 3 ) ต้องเป็นที่ดินติดต่อผืนเดียวกัน ในจังหวัดและสำนักงานที่ดินเดียวกัน

ขั้นตอนการรังวัด แบ่งแยก รวม สอบเขตที่ดิน
    - รับบัตรคิวจากประชาสัมพันธ์
    - รับคำขอสอบสวน ชำระเงินค่าธรรมเนียมคำขอ
    - ส่งฝ่ายรังวัดดำเนินการ นัดวันทำการรังวัด กำหนดตัวช่างรังวัด กำหนดเงินมัดจำรังวัด
    - ค้นหารายชื่อเจ้าของที่ดินข้างเคียง และพิมพ์หนังสือแจ้งข้างเคียง
    - รับหนังสือแจ้งข้างเคียง วางเงินมัดจำรังวัด รับหลักเขตที่ดิน
    - ช่างรังวัดออกไปทำการรังวัดตามวันที่กำหนดไว้
    - คำนวณเนื้อที่ และเขียนรูปแผนที่ในโฉนดที่ดิน
    - ส่งเรื่องรังวัดคืนฝ่ายทะเบียน เรียกผู้ขอมาจดทะเบียน
    - สอบสวนจดทะเบียนแบ่งแยก
    - ตรวจอายัด
    - ชำระเงินค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน และค่าโฉนด
    - แก้รายการทะเบียน และจดทะเบียนแบ่งแยก
    - สร้างโฉนดที่ดินแปลงแบ่งแยก
    - เสนอเจ้าพนักงานที่ดินลงนามและประทับตรา
    - แจกโฉนดที่ดินแปลงแบ่งแยก

ขั้นตอนการขอแบ่งแยกตรวจสอบเนื้อที่ และรวมหนังสือรับรองการทำประโยชน์
   1. เจ้าของที่ดินนำหนังสือรับรองการทำประโยชน์และเอกสารต่าง ๆ ไปยื่นคำขอ
   2. ให้ถ้อยคำในการนัดรังวัด เพื่อ - กำหนดวันทำการรังวัด
          - กำหนดค่าใช้จ่ายในการรังวัด
          - กำหนดเจ้าหน้าที่และสถานที่นัดพบ
   3. รับเจ้าหน้าที่ไปทำการรังวัดและปักหลัก จนเสร็จการ
   4. ลงนามในเอกสารต่าง ๆ
   5. รอรับหนังสือแจ้งให้ไปดำเนินการจดทะเบียน ฯ ล ฯ

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรังวัดหนังสือรับรองการทำประโยชน์ และโฉนดที่ดิน
--- ปิดอ้างถึง ---รอไฟล์ pdf แสดง (รอสักอึดใจ)

http://www.dol.go.th/dol/images/medias/dol/file/pdf/sms/rate_survey.pdf

http://www.dol.go.th/dol/images/medias/dol/file/pdf/sms/rate_survey.pdf
นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม
Powered by SMFPacks Social Login Mod