หมวด บอร์ดทั่วไป
> วิทยุสื่อสาร, สายอากาศ, โปรแกรม

ข้อกฏหมายเกี่ยวกับการกระทำความผิดในการอบรมและสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่น

(1/1)

ลุงเปี๊ยก ที-เน็ตเวิร์ค (อ.สากเหล็ก):
ข้อกฏหมายเกี่ยวกับการกระทำความผิดในการอบรมและสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่น

สํานักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
www.nbtc.go.th/ข้อกฏหมายเกี่ยวกับ...

--- อ้างถึง ---
ข้อกฏหมายเกี่ยวกับการกระทำความผิดในการอบรมและสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่น


กรณีการเข้าสอบแทน:

การเข้าสอบแทนผู้มีสิทธิ์เข้าสอบโดยการเซ็นชื่อแทน (ปลอมลายเซ็น) ของผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ เขียนชื่อหรือเติมข้อความในช่องที่ให้กรอกในกระดาษคำตอบแทนผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ ผู้นั้นกระทำความผิดฐานปลอมเอกสาร ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 6,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ (มาตรา 264 แห่งประมวลกฏหมายอาญา)

กรณีตัวอย่างที่ผ่านมา: กรมไปรษณีย์โทรเลขฟ้องผู้เข้าสอบแทน (นักร้องชื่อดังผู้หนึ่ง) ในการอบรมและสอบเพื่อรับใบประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้นจังหวัดสุรินทร์ ผลการดำเนินคดีปรากฏว่า ศาลพิพากษาจำคุกจำเลย 2 ปี โดยไม่รอลงอาญา


กรณีการนำเอกสาร กระดาษข้อสอบ ออกนอกห้องสอบโดยไม่ได้รับอนุญาต:
[*]  ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบรายใดนำกระดาษข้อสอบออกไปจากห้องสอบ จะมีความผิดฐานลักทรัพย์ เนื่องจากกระดาษข้อสอบหรือกระดาษคำตอบถือว่าเป็นทรัพย์ของสำนักงาน กทช. ตามมาตรา 137 แห่งประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ เมื่อมีการห้ามนำออกไปแต่ฝ่าฝืนนำออกไป จึงถือว่านำเอาไปโดนทุจริต จึงมีความผิดฐานลักทรัพย์ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี และปรับไม่เกิน 6,000 บาท (มาตรา 334 แห่งประมวลกฏหมายอาญา)

[*]  ถ้ามีการนำข้อสอบไปถ่ายสำเนาหรือนำไปคัดลอกเผยแพร่ต่อสาธารณชน จะมีความผิดฐานละเมิดลิขสิทธิ์อีกกระทงหนึ่ง (มาตรา 27 แห่ง พ.ร.บ ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537) ซึ่งมีโทษปรับตั้งแต่ 20,000 บาท ถึง 800,000 บาท และถ้านำออกไปขายด้วย ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 6 เดือน ถึง 10 ปี หรือปรับตั้งแต่ 100,000 บาท ถึง 800,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ (มาตรา 68 และ 68 วรรค 2)
--- ปิดอ้างถึง ---


นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม
Powered by SMFPacks Social Login Mod