หมวด บอร์ดทั่วไป
> วิทยุสื่อสาร, สายอากาศ, โปรแกรม

เอกสารในการขอรับใบอนุญาตฯ ฉบับใหม่ และกรณีขอกลับมาใช้เรียกขานเดิมเนื่องจากหมดอายุเกิน 2 ปี (หมดเขตแล้ว)

(1/1)

Nanthawat (Modฯ):
เอกสารต่างๆ ในขั้นตอนการขอรับใบอนุญาตฯ ฉบับใหม่
และกรณีขอกลับมาใช้เรียกขานเดิมเนื่องจากหมดอายุเกิน 2 ปี

ขั้นตอนการขอรับใบอนุญาตฯ ฉบับใหม่กรณีถูกยกเลิกสัญญาณเรียกขานเนื่องจากหมดอายุเกิน 2 ปี
1. เฉพาะผู้ที่มีรายชื่อถูกยกเลิกสัญญาณเรียกขานเนื่องจากหมดอายุเกิน 2 ปี จำนวน 141,436 ราย ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ http://apps.nbtc.go.th/callsign_cancel ดำเนินการดังนี้
   1.1 ยื่นต่ออายุใบอนุญาต โดยใช้หลักฐานตามปกติ คือใบอนุญาตฉบับเดิม (กรณีสูญหายให้ใช้ใบแจ้งความแทน) สำเนาบัตรประชาชนหรือบัตรที่ราชการออกให้ และรูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป พร้อมหนังสือรับรองสถานะการเป็นสมาชิกสมาคม หรือ สำเนาบัตรสมาชิกสมาคม (สมาคมต้องเป็นสมาคมที่ทำหน้าที่สถานีควบคุมข่ายเท่านั้น)
   1.2 จ่ายค่าปรับตามจำนวนปีที่ต่ออายุ ร้อยละ 25 ของค่าธรรมเนียมต่อปี (ปีละ 50 บาท)
   1.3 จ่ายค่าธรรมเนียมใบอนุญาตใหม่ (รวม VAT) 214 บาท

2. สำหรับผู้ที่มาขอนามเรียกขานใหม่แล้ว ถ้าต้องการขอกลับมาใช้สัญญาณเรียกขานเดิม ดำเนินการดังนี้
   2.1 ยื่นขอยกเลิกใบอนุญาต และขอต่ออายุใบเดิม โดยใช้หลักฐานตามปกติ คือ ใบอนุญาตที่ต้องการยกเลิก สำเนาบัตรประชาชนหรือบัตรที่ราชการออกให้ และรูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป พร้อมหนังสือรับรองสถานะการเป็นสมาชิกสมาคม หรือ สำเนาบัตรสมาชิกสมาคม (สมาคมต้องเป็นสมาคมที่ทำหน้าที่สถานีควบคุมข่ายเท่านั้น)
   2.2 จ่ายค่าปรับตามจำนวนปีที่ต่ออายุ ร้อยละ 25 ของค่าธรรมเนียมต่อปี (ปีละ 50 บาท)
   2.3 จ่ายค่าธรรมเนียมใบอนุญาตใหม่ (รวม VAT) 214 บาท

3. สำหรับผู้ที่มาขอนามเรียกขานใหม่แล้ว และไม่ต้องการขอกลับมาใช้สัญญาณเรียกขานเดิม  ดำเนินการดังนี้
   3.1 นำใบอนุญาตมี/ใช้ และใบอนุญาตตั้งสถานีให้ จนท. กสทช. ปรับปรุงสัญญาณเรียกขานในใบอนุญาต
   3.2 ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

หมายเหตุ: กรณีที่ใบอนุญาต ให้ใช้ และใบอนุญาตตั้งสถานีที่ใส่กรอบวิทยาศาสตร์หรือเคลือบพลาสติค หรือกระทำการใดๆ ที่ส่งผลให้ไม่สามารถแก้ไขสัญญาณเรียกขานให้เป็นสัญญาณเรียกขานปัจจุบันได้นั้น ผู้ได้รับใบอนุญาตฯ จะต้องยื่นขอใบแทนใบอนุญาตให้ใช้ และใบอนุญาตตั้งสถานี พร้อมชำระค่าธรรมเนียมฉบับละ 107 บาท (รวม VAT) หรือไม่ต้องแก้ไขสัญญาณเรียกขานในใบอนุญาตให้ใช้ และใบอนุญาตตั้งสถานีได้

*** ผู้ขอใบอนุญาตต้องยื่นคำขอภายในวันที่ 28 มกราคม 2560 เท่านั้น ***
ติดต่อสอบถาม: สำนักการอนุญาตและกำกับวิทยุคมนาคม (คท) โทร. 02-2710151-60 ต่อ 722, 7434, 743


--- อ้างถึง ---ข้อมูลเพิ่มเติมจากเว็บ แฮมสยามดอทคอม โดยท่าน HS4YQG
http://www.hamsiam.com/smf/index.php?topic=236265.msg3138685#msg3138685

เรื่องบัตร Call Sign ที่ขาดต่ออายุนั้น ท่านที่ขาดต่อก่อน 1 มกราคม 2557 นั้นต่อได้เลยครับ แต่ท่านที่ขาดต่อ 1 มกราคม 2557 ขึ้นมานั้นจนถึงวันเวลาปัจจุบัน "ต่อไม่ได้นะครับ" ต้องขอนามเรียกขานใหม่อย่างเดียวเท่านั้น
ย้ำ!ขาดต่อตั้งแต่  1 มกราคม 2557 เป็นต้นมาต่อไม่ได้  ต่อได้เฉพาะผู้ที่มีรายชื่อใน 141,436 ราย

ข้อมูลจากรองผู้อำนวยการสำนักงานกสทช.เขต8 (อุดรธานี)
--- ปิดอ้างถึง ---


http://apps.nbtc.go.th/callsign_cancel/downloads/Permission.pdf
นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม
Powered by SMFPacks Social Login Mod