หมวด บอร์ดทั่วไป
> วิทยุสื่อสาร, สายอากาศ, โปรแกรม

ประกาศ กสทช. เรื่องการต่อใบอนุญาตโดยใช้นามเรียกขานเดิม กรณีถูกยกเลิกสัญญาณเรียกขาน (นิรโทษกรรม 141,436 ราย) (หมดเขตแล้ว)

(1/1)

ลุงเปี๊ยก ที-เน็ตเวิร์ค (อ.สากเหล็ก):

ประกาศจาก กสทช. เรื่องการต่อใบอนุญาตโดยใช้นามเรียกขานเดิม(นิรโทษกรรม กรณีถูกยกเลิกสัญญาณเรียกขาน)www.nbtc.go.th/การต่อใบอนุญาตโดยใช้นามเรียกขานเดิม (กรณีถูกยกเลิกสัญญาณเรียกขาน)


  ประกาศสำนักงาน กสทช. เรื่อง การขอรับใบอนุญาตพนักงานวิทยุสมัครเล่นฉบับใหม่และประสงค์จะใช้สัญญาณเรียกขานเดิมกรณีถูกยกเลิกสัญญาณเรียกขาน

  ขอแสดงความดีใจกับทุกท่านด้วยนะครับ บอกต่อเพื่อนๆด้วย กสทช. เค้าให้เวลา 1 ปี นับจากวันประกาศของเอกสารฉบับนี้ โอกาสแบบนี้ไม่มีแล้ว จริงๆ

  ขอแสดงความคิดเห็นส่วนตัวนิดนะครับ ถ้าจะยึดคืนจริงๆ สำหรับท่านที่ละเลยต่อนามเรียกขานขาดกว่า 2 ปี ก็ไม่ว่ากระไรนะขอรับ แต่สำหรับท่านที่ล่วงลับไปแล้วในช่วงที่บัตรยังมีอายุ พอบัตรหมดอายุ ก็ไม่ควรไปยึดคืน ควรใหเกียรติผู้ล่วงลับ และให้นามเรียกขานเค้าติดตัวไปเลย ความดีงาม หรือความไม่ดีไม่งาม ที่เค้าทำไว้มันจะได้ติดตามตัวเค้า และกล่าวขานกันสืบต่อไป ถ้าเอามาเวียนแบบนี้ แล้วผลงานที่แต่ละท่านทำไว้คนรุ่นหลังก็รับมรดกตกทอดไป ถามว่ามันใช่หรือไม่ ฝากผู้ดูแลไปพิจารณาด้วยครับ
- เช็คสถานะต่างๆ ของการเป็นนักวิทยุสมัครเล่น โดยตรงจากเว็บ กสทช.
www.gpsteawthai.com/index.php?topic=890.0


- ต้องการทราบนามเรียกขานที่ถูกยกเลิก เนื่องจากขาดการต่ออายุเกิน 2 ปี
www.gpsteawthai.com/index.php/topic,2846.0.html


- รายชื่อสมาคมวิทยุสมัครเล่นที่ กสทช. รับรอง (19 พ.ค.58)
www.gpsteawthai.com/index.php/topic,2755.0.html
การที่ท่านจะไปขอต่อใบอนุญาตนามเรียกขาน ท่านจะต้องไปเป็นสมาชิก ชมรม/สมาคม ที่ทาง กสทช. ให้การรับรองก่อนนะครับ แล้วเอาเอกสารนั้นมายื่นแนบด้วย ไม่เช่นนั้น กสทช. จะไม่ต่อใบอนุญาตให้Nanthawat (Modฯ):
ขั้นตอนการขอรับใบอนุญาตฯ ฉบับใหม่กรณีถูกยกเลิกสัญญาณเรียกขานเนื่องจากหมดอายุเกิน 2 ปี
1. เฉพาะผู้ที่มีรายชื่อถูกยกเลิกสัญญาณเรียกขานเนื่องจากหมดอายุเกิน 2 ปี จำนวน 141,436 ราย ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ http://apps.nbtc.go.th/callsign_cancel ดำเนินการดังนี้
   1.1 ยื่นต่ออายุใบอนุญาต โดยใช้หลักฐานตามปกติ คือใบอนุญาตฉบับเดิม (กรณีสูญหายให้ใช้ใบแจ้งความแทน) สำเนาบัตรประชาชนหรือบัตรที่ราชการออกให้ และรูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป พร้อมหนังสือรับรองสถานะการเป็นสมาชิกสมาคม หรือ สำเนาบัตรสมาชิกสมาคม (สมาคมต้องเป็นสมาคมที่ทำหน้าที่สถานีควบคุมข่ายเท่านั้น)
   1.2 จ่ายค่าปรับตามจำนวนปีที่ต่ออายุ ร้อยละ 25 ของค่าธรรมเนียมต่อปี (ปีละ 50 บาท)
   1.3 จ่ายค่าธรรมเนียมใบอนุญาตใหม่ (รวม VAT) 214 บาท

2. สำหรับผู้ที่มาขอนามเรียกขานใหม่แล้ว ถ้าต้องการขอกลับมาใช้สัญญาณเรียกขานเดิม ดำเนินการดังนี้
   2.1 ยื่นขอยกเลิกใบอนุญาต และขอต่ออายุใบเดิม โดยใช้หลักฐานตามปกติ คือ ใบอนุญาตที่ต้องการยกเลิก สำเนาบัตรประชาชนหรือบัตรที่ราชการออกให้ และรูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป พร้อมหนังสือรับรองสถานะการเป็นสมาชิกสมาคม หรือ สำเนาบัตรสมาชิกสมาคม (สมาคมต้องเป็นสมาคมที่ทำหน้าที่สถานีควบคุมข่ายเท่านั้น)
   2.2 จ่ายค่าปรับตามจำนวนปีที่ต่ออายุ ร้อยละ 25 ของค่าธรรมเนียมต่อปี (ปีละ 50 บาท)
   2.3 จ่ายค่าธรรมเนียมใบอนุญาตใหม่ (รวม VAT) 214 บาท

3. สำหรับผู้ที่มาขอนามเรียกขานใหม่แล้ว และไม่ต้องการขอกลับมาใช้สัญญาณเรียกขานเดิม  ดำเนินการดังนี้
   3.1 นำใบอนุญาตมี/ใช้ และใบอนุญาตตั้งสถานีให้ จนท. กสทช. ปรับปรุงสัญญาณเรียกขานในใบอนุญาต
   3.2 ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

หมายเหตุ: กรณีที่ใบอนุญาต ให้ใช้ และใบอนุญาตตั้งสถานีที่ใส่กรอบวิทยาศาสตร์หรือเคลือบพลาสติค หรือกระทำการใดๆ ที่ส่งผลให้ไม่สามารถแก้ไขสัญญาณเรียกขานให้เป็นสัญญาณเรียกขานปัจจุบันได้นั้น ผู้ได้รับใบอนุญาตฯ จะต้องยื่นขอใบแทนใบอนุญาตให้ใช้ และใบอนุญาตตั้งสถานี พร้อมชำระค่าธรรมเนียมฉบับละ 107 บาท (รวม VAT) หรือไม่ต้องแก้ไขสัญญาณเรียกขานในใบอนุญาตให้ใช้ และใบอนุญาตตั้งสถานีได้

*** ผู้ขอใบอนุญาตต้องยื่นคำขอภายในวันที่ 28 มกราคม 2560 เท่านั้น ***
ติดต่อสอบถาม: สำนักการอนุญาตและกำกับวิทยุคมนาคม (คท) โทร. 02-2710151-60 ต่อ 722, 7434, 743


--- อ้างถึง ---ข้อมูลเพิ่มเติมจากเว็บ แฮมสยามดอทคอม โดยท่าน HS4YQG
http://www.hamsiam.com/smf/index.php?topic=236265.msg3138685#msg3138685

เรื่องบัตร Call Sign ที่ขาดต่ออายุนั้น ท่านที่ขาดต่อก่อน 1 มกราคม 2557 นั้นต่อได้เลยครับ แต่ท่านที่ขาดต่อ 1 มกราคม 2557 ขึ้นมานั้นจนถึงวันเวลาปัจจุบัน "ต่อไม่ได้นะครับ" ต้องขอนามเรียกขานใหม่อย่างเดียวเท่านั้น
ย้ำ!ขาดต่อตั้งแต่  1 มกราคม 2557 เป็นต้นมาต่อไม่ได้  ต่อได้เฉพาะผู้ที่มีรายชื่อใน 141,436 ราย

ข้อมูลจากรองผู้อำนวยการสำนักงานกสทช.เขต8 (อุดรธานี)
--- ปิดอ้างถึง ---


http://apps.nbtc.go.th/callsign_cancel/downloads/Permission.pdf

ลุงเปี๊ยก ที-เน็ตเวิร์ค (อ.สากเหล็ก):
ตามมติที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘
เค้าตัดรายชื่อ 141,436 ราย ในวันที่ 31 ธันวาคม 2556 เท่านั้น

นั่นหมายถึง คนที่ขาดต่อใบอนุญาตตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 เป็นต้นมาจะไม่ได้รับสิทธิ์นี้ เค้าตีความว่าท่านจงใจหรือเจตนาไม่ต่อเอง จึงไม่อยู่ในเงื่อนไข ท่านจึงต้องขอนามเรียกขานใหม่
--- อ้างถึง ---ประกาศสำนักงาน กสทช. เรื่อง การยกเลิกสัญญาณเรียกขานของพนักงานวิทยุสมัครเล่น
http://www.gpsteawthai.com/index.php/topic,2846.0.html


--- ปิดอ้างถึง ---ผมก็เข้าใจตามนั้น
แต่ กสทช. ก็น่าจะมีเอกสารออกมาให้ชัดเจนไปเลยว่าใครได้ ใครไม่ได้ มีเงื่อนไขอะไร แล้วจากนั้นเราจะต้องทำยังไง ไม่ใช่ให้โทรไปถาม เพราะอย่าลืมว่า ตาสี ตาสา ไม่ใช่จะตีความหมายแบบเข้าใจลึกซึ้งกันทุกคน

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม
Powered by SMFPacks Social Login Mod