หมวด บอร์ดทั่วไป
> วิทยุสื่อสาร, สายอากาศ, โปรแกรม

กสทช. กำหนดให้สถานีทวนสัญญาณ หรือรีพีทเตอร์ ใช้ระบบ CTCSS Tone เพื่อแก้ปัญหาการรบกวนข้ามจังหวัด

(1/1)

ลุงเปี๊ยก ที-เน็ตเวิร์ค (อ.สากเหล็ก):
กสทช. กำหนดให้สถานีทวนสัญญาณ หรือรีพีทเตอร์ ใช้ระบบ CTCSS Tone เพื่อแก้ปัญหาการรบกวนข้ามจังหวัด
อ้างอิงจากเฟซบุ๊คของ สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดราชบุรี

     สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดราชบุรี ขอประชาสัมพันธ์ข่าวสารเรื่อง กสทช. กำหนดให้สถานีทวนสัญญาณรีพีทเตอร์ ใช้ระบบ CTCSS TONE โดยความถี่โทนทาง กสทช เป็นผู้กำหนดมาให้ในแต่ละจังหวัด เพื่อเป็นการแก้ปัญหาสัญญาณรบกวนเช่น รีพีทเตอร์ราชบุรีใช้ความถี่คู่ที่ 4 คือความถี่ 145.6625 Mhz ดูเพล็ก-600 เป็นความถี่ตรงกับ ชลบุรี , อยุธยา , บุรีรัมย์ เป็นต้น
     คราวนี้เมื่อสถานีรีพีทเตอร์ในความถี่เดียวกันแต่โทน CTCSS ไม่ตรงกันก็ไม่สามารถเปิดรีพีทเตอร์ของแต่ละจังหวัดที่ได้ เป็นการแก้ปัญหาได้แน่นอน แต่เพื่อนๆนักวิทยุสมัครเล่นก็ต้องใส่ค่าโทน CTCSS ในความถี่รีพีทเตอร์ของแต่ละจังหวัดเหมือนกันไม่งั้นก็ไม่สามารถเปิดรีพีทเตอร์ได้ และตอนนี้แหละครับเพื่อนๆต้องศึกษาการใช้งานการตั้งค่าระบบ CTCSS TONE ของเครื่องของท่าน
     หากเป็นเครื่องรุ่นใหม่อาจจะมีบางรุ่นที่ติดมาก็สามารถตั้งค่าแล้วใช้ได้เลย แต่หากถ้าเป็นรุ่นเก่าๆหน่อย เช่น Icom 2 G , Standard C-150 , Yaesu ft 411 และอีกหลายรุ่น ถ้าจะใช้ต้องซื้ออุปกรณ์ CTCSS TONE มาติดเพิ่มเพื่อให้ใช้งานได้ แต่ถ้าไม่มี ก็คือเครื่องนั้นเปิดผ่านระบบรีพีทเตอร์ไม่ได้ ก็คงต้องเก็บมาไว้ QSO ในช่องตรงอย่างเดียว ตอนนี้ทาง กสทช กำหนดรหัสโทน CTCSS ให้สถานีรีพีทเตอร์ในบางจังหวัดใช้งานแล้ว แต่ในช่วงแรกยังไม่ได้กำหนดให้สมาคมราชบุรีใช้ แต่คงอีกไม่นานก็คงกำหนดความถี่โทนให้ใช้เหมือนกันแน่นอน ทางสมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดราชบุรี จึงขอประชาสัมพันธ์ให้เพื่อนสมาชิกให้ศึกษาการตั้งค่าและการใช้งานไว้ก่อน หากรุ่นไหนไม่มีระบบนี้ในเครื่องหากจะใช้งานก็ต้องไปหาอุปกรณ์มาเพิ่ม ตอนนี้ส่วนเพื่อนๆที่กำลังจะจัดหาซื้อเครื่องใหม่ให้หาซื้อเครื่องที่ใช้ระบบโทนได้ด้วยเพื่อเป็นการรองรับการใช้งานที่ใกล้จะถึงนี้ด้วยและ กสทช

     กำหนดความถี่ CTCSS TONE ให้บางจังหวัดใช้แล้วดังมีรายละเอียดตามนี้ และขอขอบคุณ ท่าน E27EMS ท่านนายกสมาคมวิยุสมัครเล่นจังหวัดชลบุรี HS2AC ที่เอาข้อมูลมาแจ้งให้ผมทราบ
ความถี่วิทยุสมัครเล่นและรีพีทเตอร์ทั่วประเทศ (ช่องรีพีทเตอร์ตามประกาศฯเก่า)
ความถี่วิทยุสมัครเล่นและรีพีทเตอร์ทั่วประเทศ

--- อ้างจาก: http://www.rast.or.th/ctcss ---http://www.rast.or.th/ctcss

เพื่อให้การใช้งาน CTCSS เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการป้องกันการรบกวนระหว่างสถานีทวนสัญญาณ
และสถานีเชื่อมโยงผ่านโครงข่ายอื่น จึงได้กำหนดความถี่ของ CTCSS ขึ้นสำหรับใช้งานแต่ละจังหวัด
โดยมีหลักการในการกำหนดและใช้งานดังนี้

1. สถานีทวนสัญญาณ หรือสถานีเชื่อมโยงผ่านโครงข่ายอื่น ในจังหวัดเดียวกันกำหนดความถี่ใช้งานที่ต่างกัน
2. สถานีทวนสัญญาณ หรือสถานีเชื่อมโยงผ่านโครงข่ายอื่น ในจังหวัดเดียวกันกำหนดให้ใช้ CTCSS Tone เดียวกัน
3. จังหวัดที่ติดกัน กำหนดให้ใช้ CTCSS Tone ต่างกัน หรืออย่างน้อยในระยะประมาณ 200 กฺิโลเมตร
4. สถานีทวนสัญญาณ หรือสถานีเชื่อมโยงผ่านโครงข่ายอื่น ให้ใช้ CTCSS Tone ของจังหวัดที่สถานีตั้งอยู่เท่านั้น (ยกเว้นมีการประสานงานกำหนดเป็นอย่างอื่น)
5. สถานีทวนสัญญาณ หรือสถานีเชื่อมโยงผ่านโครงข่ายอื่น ต้องส่ง CTCSS Tone เดียวกัน ที่ภาคส่งของสถานีในขณะกำลังออกอากาศอย่างต่อเนื่อง

การเข้าถึงสถานีทวนสัญญาณ โดยใช้ CTCSS

- สถานีทวนสัญญาณที่กำหนดให้เปิดทำงานด้วย CTCSS Tone จะกำหนดให้ต้องส่ง CTCSS Tone เดียวกันนั้นออกมาทางภาคส่งของสถานีทวนสัญญาณด้วย
- ผู้ใช้สามารถใช้คุณสมบัติของเครื่องในการ Scan หาค่า Tone ที่สถานีทวนสัญญาณส่งออกมา เพื่อนำไปตั้งค่าความถี่ Tone
  ที่ตรงกันเพื่อส่งไปเปิดการทำงานของสถานีทวนสัญญาณ

ความถี่ CTCSS Tone ที่ใช้กับสถานีทวนสัญญาณ 9 ความถี่ (ความถี่ A-J) ได้แก่

67.0 (A)
71.9 (B)
77.0 (C)
82.5 (D)
88.5 (E)
94.8 (F)
103.5 (G)
110.9 (H)
118.8 (J)

--- ปิดอ้างถึง ---จังหวัด             CTCSS Tone

กระบี่                    71.9 (B)
กรุงเทพ                67.0 (A)
กาญจนบุรี             118.8 (J)
กาฬสินธุ์               82.5 (D)
กำแพงเพชร           94.8 (F)

ขอนแก่น               67.0 (A)
จันทบุรี                 118.8 (J)
ฉะเชิงเทรา            77.0 (C)
ชลบุรี                   103.5 (G)
ชัยนาท                 82.5 (D)

ชัยภูมิ                   71.9 (B)
ชุมพร                   103.5 (G)
เชียงราย                77.0 (C)
เชียงใหม่               110.9 (H)
ตรัง                     77.0 (C)

ตราด                    67.0 (A)
ตาก                     67.0 (A)
นครนายก              118.8 (J)
นครปฐม                88.5 (E)
นครพนม               118.8 (J)

นครราชสีมา           103.5 (G)
นครศรีธรรมราช       67.0 (A)
นครสวรรค์             118.8 (J)
นนทบุรี                 67.0 (A)
นราธิวาส               118.8 (J)

น่าน                     67.0 (A)
บึงกาฬ                 71.9 (B)
บุรีรัมย์                  110.9 (H)
ปทุมธานี               82.5 (D)
ประจวบคีรีขันธ์        110.9 (H)

ปราจีนบุรี               88.5 (E)
ปัตตานี                 94.8 (F)
พระนครศรีอยุทธยา    103.5 (G)
พะเยา                  103.5 (G)
พังงา                    103.5 (G)

พัทลุง                   82.5 (D)
พิจิตร                   103.5 (G)
พิษณุโลก              110.9 (H)
เพชรบุรี                 67.0 (A)
เพชรบูรณ์              82.5 (D)

แพร่                     88.5 (E)
ภูเก็ต                    88.5 (E)
มหาสารคาม           88.5 (E)
มุกดาหาร              103.5 (G)
แม่ฮ่องสอน           94.8 (F)

ยโสธร                  77.0 (C)
ยะลา                    103.5 (G)
ร้อยเอ็ด                 94.8 (F)
ระนอง                   118.8 (J)
ระยอง                   82.5 (D)

ราชบุรี                   110.9 (H)
ลพบุรี                    67.0 (A)
ลำปาง                   118.8 (J)
ลำพูน                    82.5 (D)
เลย                       118.8 (J)

ศรีสะเกษ                118.8 (J)
สกลนคร                 110.9 (H)
สงขลา                   88.5 (E)
สตูล                      110.9 (H)
สมุทรปราการ           71.9 (B)

สมุทรสงคราม           82.5 (D)
สมุทรสาคร              94.8 (F)
สระแก้ว                   71.9 (B)
สระบุรี                    110.9 (H)
สิงห์บุรี                   88.5 (E)

สุโขทัย                   77.0 (C)
สุพรรณบุรี               77.0 (C)
สุราษฎร์ธานี             94.8 (F)
สุรินทร์                   82.5 (D)
หนองคาย               103.5 (G)

หนองบัวลำภู             94.8 (F)
อ่างทอง                  94.8 (F)
อำนาจเจริญ             71.9 (B)
อุดรธานี                  77.0 (C)
อุตรดิตถ์                  71.9 (B)

อุทัยธานี                  71.9 (B)
อุบลราชธานี              67.0 (A)

https://drive.google.com/CTCSS TONE ของรีพีตเตอร์แต่ละจังหวัด

*** นี้คือค่า CTCSS TONE ของรีพีตเตอร์แต่ละจังหวัด ***


ขอบคุณ...
 - สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดราชบุรี
 - สมาคมวิทยุสมัครเล่นแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (สวสท - RAST)

Nanthawat (Modฯ):
คนไม่เข้าใจเทคนิค แรกๆก็บ่นกันทุกคนแหละครับ พอใช้ไปก็ชินไปเอง แล้วจะมาชม กสทช. ว่าน่าจะทำแบบนี้นานแล้ว และเป็นการใช้คลื่นความถี่แบบคุ้มค่าที่สุด

คนเรานะ คลื่นความถี่ปัจจุบันมันเกินพอ แต่ที่มันไม่พอก็คือขึ้นไปคุยโม้โอ้อวดกัน ไม่ค่อยยอมรับความเป็นจริง พอมีใครติงก็ไปโกรธเค้า ไม่หันมามองตนเอง ว่าเราคุยอะไรบนความถี่บ้าง คุยส่วนตัวมั๊ย คุยมีสาระมั๊ย ถ้ายอมรับก็ไม่มีอะไร ถ้าการพูดคุยมันสำคัญก็หยิบโทรศัพท์โทรหากันสิครับ แค่นี้ความถี่ก็ล้นเหลือที่น่าห่วงกว่าความถี่สมัครเล่น ก็คือซีบี 245MHz. ครับ ผมว่าทาง กสทช. ลงไปแก้เลยดีกว่า ไม่ใช่จัดสรรความถี่ให้แล้ว ไปจัดการกันเอง นั่นเป็นการโยนขี้ให้ผู้ใช้นะครับ อย่าลืมว่าคนเราไม่มีวินัยเท่าไร ชอบจับจองใช้ช่องหลักกัน พอใครไปใช้ช่องเดียวกันแต่ใส่โทน ก็เข้าโทนลงไปด่าเค้า ที่สำคัญนะครับ องค์กรที่น่าเบื่อแบบศูนย์วิทยุต่างๆ ที่ให้ชาวกู้ภัยมาเกาะชอบหาข้ออ้าง ศูนย์พวกนี้เต็มเมืองเกินความจำเป็นแล้ว ประชาชนทั่วไปไม่ต้องใช้งานละ พวกนี้กร่างยิ่งกว่าอันธพาล กสทช.ผู้ดูแลฯคลื่นหัดลงไปฟังบ้างนะครับไม่ใช่จัดสรรให้แล้วก็ทิ้งให้ชาวบ้านเค้ารับกรรม

ขนาดผมเฝ้าฟังช่องกู้ภัยที่จัดตั้งเป็นมูลนิธิใหญ่ๆ ในกรุงเทพ ยังเรียกอาสาฯกู้ภัยไปเหตุเคสเดียวกันแบบซ้ำซ้อน แทบชนกันตายทุกวัน พวกศูนย์ที่ใช้เครื่องแดงพวกนี้ยุบได้ก็ยุบซ๊ะบ้าง อย่าหาเหตุข้ออ้างข้างๆคูๆ ว่าช่วยเหลือผู้ประสบภัย มีอยู่ปัจจุบันมันล้นจนเกินล้นแล้วนะพี่น้อง

Nanthawat (Modฯ):


--- อ้างถึง ---https://m.facebook.com/HS2AP/posts/1507210572667815

สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดปราจีนบุรี HS2AP
ประชาสัมพันธ์

เนื่องด้วยสมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดปราจีนบุรี
ได้รับแจ้งจาก HS0AB ศูนย์สายลม กรุงเทพฯ ว่ามีการเปิดสถานีรีพีทเตอร์เฉพาะกิจ ช่องความถี่ 145.650MHz Dup-600KHz เพื่อใช้ผสานงาน ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
บริเวณท้องสนามหลวง

เพื่อให้การใช้ความถี่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดปราจีนบุรี
จะทำการใส่ CTCSS Tone สถานีรีพีทเตอร์
E24CO ความถี่ 145.650MHz Dup-600KHz
" โดยใช้ CTCSS Tone 88.5 "
ตั้งแต่วันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
เวลา ๐๗.๐๐ น. เป็นต้นไป

จึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบ
--- ปิดอ้างถึง ---

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม
Powered by SMFPacks Social Login Mod