หมวด ข่าวสาร อุปกรณ์ท่องเที่ยว
> ข่าวสาร/บทความ ในแวดวงท่องเที่ยว

ตารางเดินรถระหว่างประเทศ ไทย-เวียงจันทน์-หลวงพระบาง (จากเว็บลาว)

(1/1)

ลุงเปี๊ยก ที-เน็ตเวิร์ค (อ.สากเหล็ก):

ตารางเดินรถระหว่างประเทศ ไทย-เวียงจันทน์-หลวงพระบาง (จากเว็บลาว)

ตารางเดินรถระหว่างประเทศ

บริษัท ขนส่ง จำกัด (ประเทศไทย) ร่วมกับ รัฐวิสาหกิจรถเมล์ลาว (ประเทศสปป.ลาว) เปิดเส้นทางเดินรถโดยสารระหว่างประเทศ ไทย-ลาว เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปที่ต้องการเดินทางสัญจรไปมาระหว่างกัน ซึ่งในปัจจุบันมีเส้นทางเดินรถโดยสารระหว่างประเทศให้บริการใน 6 เส้นทาง คือ

1. นครราชสีมา – นครหลวงเวียงจันทน์
  - นครหลวงเวียงจันทน์ สถานีรถโดยสารขัวดิน ข้างตลาดเช้า โทรศัพท์ 021-216507
  - สถานีเดินรถนครราชสีมา โทรศัพท์ 044-254964
2. ขอนแก่น – นครหลวงเวียงจันทน์
  - นครหลวงเวียงจันทน์ สถานีรถโดยสารขัวดิน ข้างตลาดเช้า โทรศัพท์ 021-216507
  - สถานีเดินรถขอนแก่น โทรศัพท์ 044-237300
3. มุกดาหาร – สะหวันนะเขต
  - สถานีรถโดยสารแขวงสะหวันนะเขต โทรศัพท์ 041-213920
  - สถานีเดินรถมุกดาหาร โทรศัพท์ 042-611478
4. อุดรธานี – นครหลวงเวียงจันทน์
  - นครหลวงเวียงจันทน์ สถานีรถโดยสารขัวดิน ข้างตลาดเช้า โทรศัพท์ 021-216507
  - สถานีเดินรถอุดรธานี โทรศัพท์ 042-221489
5. หนองคาย – นครหลวงเวียงจันทน์
  - นครหลวงเวียงจันทน์ สถานีรถโดยสารขัวดิน ข้างตลาดเช้า โทรศัพท์ 021-216507
  - สถานีเดินรถหนองคาย โทรศัพท์ 042-412679
6. อุบลราชธานี - ปากเซ
  - สถานีรถโดยสาร VIP หลักสอง เมืองปากเซ แขวงจำปาสัก โทรศัพท์ 031-212428
  - สถานีเดินรถอุบลราชธานี โทรศัพท์ 045-312773

หมายเหตุ
ในการเดินทางข้ามแดนจากประเทศไทยไปสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สามารถใช้หลักฐานคือ
หนังสือเดินทาง หนังสือผ่านแดน หรือหนังสือผ่านแดนชั่วคราวที่ออกให้ ณ ศาลากลางจังหวัด
(เฉพาะจังหวัดที่เปิดให้บริการรถโดยสารระหว่างประเทศ) โดยมีแนวปฏิบัติและขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. ประเภทหนังสือที่ใช้ในการเดินทางข้ามแดน
* หนังสือเดินทาง (Passport) ค่าธรรมเนียมฉบับละ 20 บาท
* หนังสือผ่านแดนชั่วคราว (Temporary Border Pass)
  หรือบัตรชั่วคราวสำหรับบุคคลผู้มีสัญชาติไทย ค่าธรรมเนียมฉบับละ 80 บาท

2. การขอออกหนังสือผ่านแดน ณ ศาลากลางจังหวัด เปิดให้บริการทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ
    ตั้งแต่เวลา 08.30 น.-16.30 น.

3. เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการจัดทำ
* ภาพถ่ายขนาด 2 นิ้ว จำนวน 3 ภาพ สวมชุดสุภาพ ไม่ใส่แว่นดำ
* สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรอื่นที่จังหวัดกำหนด พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
* บุคคลผู้มีสัญชาติไทยอายุ 1-15 ปี ให้ใช้ทะเบียนบ้านหรือสูจิบัตรแทนได้
    บิดาหรือมารดาต้องยินยอม และการเดินทางต้องอยู่ในความควบคุมของบิดาหรือมารดา
* กรณีขอทำบัตรผ่านแดน (บัตรปี) ต้องใช้สำเนาทะเบียนบ้านเพิ่มเติมด้วย

4. ขั้นตอนการจัดทำบัตรผ่านแดน หรือหนังสือผ่านแดนชั่วคราว เขียนคำร้องคนละ 1 แผ่น ตามแบบที่กำหนด
    ส่งให้เจ้าหน้าที่ศาลากลางจังหวัดหรือสามารถติดต่อได้ที่สถานีเดินรถ (ค่าเขียนคำร้อง 10 บาท)
    หนังสือผ่านแดนชั่วคราวสามารถใช้ในแขวงปลายทางของประเทศสปป.ลาวได้ เป็นเวลา 3 วัน 2 คืน

- เที่ยววิ่งนอกวันและเวลาราชการ เก็บค่าทำการล่วงเวลาของด่านตรวจคนเข้าเมืองคนละ 5 บาท
  โดยจัดเก็บที่สถานีเดินรถ
- เดินทางด้วยรถปรับอากาศมาตรฐาน 1 ข (ไม่เกิน 40-45 ที่นั่ง ไม่มีสุขภัณฑ์)
 
 
 
นอกจากนั้น ยังมีบริษัทรถทัวร์ของเอกชนที่เปิดให้บริการรถโดยสารระหว่างประเทศ
ซึ่งการเดินทางกับบริษัทเอกชนนั้น จะไม่ใช่เป็นแบบนั่งรวดเดียวถึงที่หมายเช่น เส้นทางสายถนนข้าวสาร-เวียงจันทน์
รถโดยสารระหว่างประเทศจะส่งลงที่ด่านสะพานมิตรภาพไทย-ลาว (ฝั่งไทย) จ.หนองคาย
เมื่อข้ามสะพานไปถึงด่านฝั่งประเทศลาวแล้ว จะมีรถรถตู้ปรับอากาศ (ของบริษัทในประเทศลาว)
มารับช่วงต่อเพื่อส่งไปยังจุดหมายปลายทางที่บริเวณน้ำพุใจกลางตัวเมืองเวียงจันทน์ ซึ่งมีเส้นทางให้บริการดังนี้         ถนนข้าวสาร (กรุงเทพ) – เวียงจันทน์

บริษัทนาคาทราเวล จำกัด เลขที่ 197-199 ถ.ตะนาว แขวงบวรนิเวศ
เขตพระนคร กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 02-6221334
บริการรถทัวร์โดยสาร สบายดีบัส (Sabaidee Bus) แบบ VIP  2 ชั้นปรับอากาศ
มีห้องน้ำในตัวรถ แต่ไม่มีอาหารเสิร์ฟบนรถ

หมายเหตุ
 หากต้องการซื้อตั๋วไปหลวงพระบาง ต้องค้างในเมืองเวียงจันทน์ 1 คืน (ค่าที่พักจ่ายเอง)
หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมตามเบอร์โทรศัพท์ข้างต้นData and Picture form  www.louangprabang.net/ตารางเดินรถระหว่างประเทศ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม
Powered by SMFPacks Social Login Mod