หมวด ข่าวสาร อุปกรณ์ท่องเที่ยว
> ข่าวสาร/บทความ ในแวดวงท่องเที่ยว

จิม ทอมป์สัน ฟาร์มทัวร์ 2555

(1/1)

ลฺุงเปี๊ยก อ.สากเหล็ก:
จิม ทอมป์สัน ฟาร์มทัวร์ 2555 Jim Thompson Farm(อ.ปักธงชัย)
ชมภาพสวยๆที่กระทู้นี้
ปี 2555   http://www.gpsteawthai.com/index.php/topic,26.0.html
ปี 2558   http://www.gpsteawthai.com/index.php?topic=2480.0

พิกัดGPS N14.64268 E101.86673ดูศรชี้สีเขียว
ระหว่างวันที่ 15 ธันวาคม 2555 ถึง 13 มกราคม 2556
ตั้งแต่เวลา 9.00 - 17.00 น.

ราคาบัตร
วันธรรมดา
ผู้ใหญ่ 120 บาท, เด็ก 80 บาท
วันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
ผู้ใหญ่ 140 บาท, เด็ก 100 บาท

   


เจตนารมณ์
     จิม ทอมป์สัน ฟาร์มมีเจตนารมณ์ที่จะอนุรักษ์และถ่ายทอดมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของชาวไทยเชื้อสายลาวซึ่งอาศัยอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือสู่สายตาชาวไทยและชาวต่างชาติเพื่อสร้างสำนึกในคุณค่าของประเพณี และวัฒนธรรมอีสานอันเก่าแก่และงดงาม

ความเป็นมา
    ในปี พ.ศ. 2531 จากอำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมาอันเลื่องชื่อในเรื่องผ้าไหมไปเพียง 25 กิโลเมตร จิม ทอมป์สัน ฟาร์มได้ถือกำเนิดขึ้นบนพื้นที่กว่า 600 ไร่บนเชิงเขาพญาปราบ ตำบลตะขบ โดยเริ่มจากเป็นแหล่งผลิตไข่ไหมจำหน่ายให้สมาชิกเกษตรกรเพื่อรับซื้อรังสดในการผลิตเส้นไหมและเป็นพื้นที่ปลูกหม่อนอันเป็นอาหารหลักของหนอนไหม และเมื่อย่างเข้าปี พ.ศ. 2544 จิม ทอมป์สัน ฟาร์มจึงได้เปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรปีละครั้งในเดือนธันวาคมให้บุคคลทั่วไปที่หลงใหลในธรรมชาติได้ชื่นชมบรรยากาศ อันงดงาม และเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการเกษตร พร้อมเรียนรู้วงจรชีวิตของหนอนไหม ชมแปลงพืชผักและดอกไม้สีสวยสดนานาชนิด รวมถึงเลือกซื้อไม้ดอกไม้ประดับและผลผลิตทางการเกษตรปลอดสารพิษซึ่งปลูกด้วยความเอาใจใส่จากเหล่าเกษตรกรของจิม ทอมป์สัน ฟาร์ม

   ปี พ.ศ. 2550 จิม ทอมป์สันได้ริเริ่มนำบ้านอีสาน อันเป็นสถาปัตยกรรมไทยอีสานที่เป็นเอกลักษณ์มารวบรวมไว้บนพื้นที่กว่า 10 ไร่ อาทิ บ้านโคราช บ้านภูไท และเรือนเหย้า ซึ่ง “หมู่บ้านอีสาน” แห่งนี้ได้กลายเป็นอีกหนึ่งจุดต้อนรับนักท่องเที่ยวที่หลงใหลในสถาปัตยกรรมอันทรงคุณค่าและวัฒนธรรมประเพณี อันดีงามของภาคอีสาน โดยมีการจำลองวิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี การละเล่น อาหารการกิน และการประกอบอาชีพของชาวบ้านในอดีตให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสความเป็นอยู่ของชาวอีสานอันเรียบง่าย และพอเพียง ทั้งนี้ ในปี พ.ศ. 2551 จิม ทอมป์สันยังได้สร้างและรวบรวม “หมู่บ้านโคราช” เพิ่มในบริเวณใกล้เคียง เพื่อเป็นการสะท้อนสถาปัตยกรรมอันหลากหลายของภาคอีสานได้ชัดเจนยิ่งขึ้น
ต่อมาในปี พ.ศ. 2552 จิม ทอมป์สัน ฟาร์มได้ริเริ่มโครงการ “Art Center on Farm” ขึ้นเพื่อเป็นโครงการนำร่องในการเชื้อเชิญศิลปินมาทำผลงานศิลปะในบริบทของการเกษตรเชิงนิเวศน์และงานสถาปัตยกรรมอีสาน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นสะพานเชื่อมโยงศิลปะ ชีวิต และธรรมชาติเข้าด้วยกัน ศิลปินได้รับการสนับสนุนให้ทำงานกับธรรมชาติ วัสดุในท้องถิ่น และวัสดุรีไซเคิล โดยผลงานได้นำมาจัดแสดงตามจุดท่องเที่ยวต่างๆใน จิม ทอมป์สัน ฟาร์ม

   ผลงานศิลปะต่างๆ มุ่งสร้างให้ผู้เยี่ยมชมมีความเข้าใจต่อศิลปะ สิ่งแวดล้อม ธรรมชาติ และระบบนิเวศ และยังมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างรากฐานความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการศิลปะโดยอิงแหล่งความรู้และโครงการการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการกับศิลปินและผู้นำกิจกรรมต่างๆอันเป็นประโยชน์ต่อการกระตุ้นจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ของผู้เยี่ยมชมทั้งจากท้องถิ่นและจากแหล่งอื่นๆ ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ที่ยาวนานตลอดชีวิต

   ปัจจุบันจิม ทอมป์สัน ฟาร์มยังคงเปิดต้อนรับนักท่องเที่ยวเป็นประจำทุกปีในเดือนธันวาคมจนถึงต้นเดือนมกราคม ด้วยตระหนักถึงความสำคัญของอาชีพปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ซึ่งสร้างรายได้ให้เกษตรกรอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและวัฒนธรรม ซึ่งสร้างความสุขและประสบการณ์อันแปลกใหม่ให้ทั้งผู้เข้าชม และเกษตรกรของจิม ทอป์สัน ฟาร์ม

ที่มา........
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสำรองบริการทัวร์ได้ที่
โทร: 02-216-7368, 085-660-7336
แฟกซ์: 02-762-2569, 044-373-117
E-mail: farmtour@jimthompson.com
Website: http://www.jimthompsonfarm.com/2011/th/news.php
Website: http://www.jimthompson.com/farm/thai/index.asp

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม
Powered by SMFPacks Social Login Mod