หมวด ข่าวสาร อุปกรณ์ท่องเที่ยว
> แหล่งท่องเที่ยวใน โครงการหลวงฯ, อุทยานแห่งชาติ

ระเบียบการเข้าพื้นที่บ้านรวมไทย (ปางอุ๋ง)

(1/1)

ลฺุงเปี๊ยก อ.สากเหล็ก:
ระเบียบการเข้าพื้นที่บ้านรวมไทย (ปางอุ๋ง)

   

การขอเข้าพื้นที่ปางอุ๋ง เนื่องจากระเบียบเงื่อนไขต่างๆ จะเปลี่ยนไปตามเทศกาล ขอให้โทรถามเป็นดีที่สุด เพราะพื้นที่ภายใน มีหน่วยงานรับผิดชอบ 2 หน่วยหลักคือ บ้านเกสเฮ้าส์รวมไทยและอาณาบริเวณนี้จะเป็นส่วนรับผิดชอบของ ศูนย์ศิลปาชีพแม่ฮ่องสอน ส่วนอื่นนอกเหนือ เป็นพื้นที่รับผิดชอบของ อช.ถ้ำปลา-น้ำตกผาเสื่อ เข้าพื้นที่ไหน ขอให้ติดต่อพื้นที่นั้น...


โครงการจัดหมู่บ้านรวมไทย ตามพระราชดำริ (ปางอุ๋ง)

1.  โครงการจัดหมู่บ้านรวมไทย ตามพระราชดำริ พื้นที่หมู่บ้าน เปิดเวลา 05.30 น. – 18.30 น

2.  ห้ามนำยานพาหนะที่ใช้เครื่องยนต์มีเสียงดัง หรือควันดำผิดปกติวิสัย เข้ามาในพื้นที่

3.  นักท่องเที่ยวที่ต้องการพักค้างคืน สามารถทำการจองผ่านระบบการลงทะเบียนได้ที่ ศูนย์ศีลปาชีพจังหวัดแม่ฮ่องสอนในพระบรมราชินูปถัมภ์ ถนนขุนลุมประพาส ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โทรศัพท์ 053-611244 โทรศัพท์มือถือ 085-6183303 โทรสาร 053-611649 เมื่อทำการจองเรียบร้อยแล้ว สามารถติดต่อขอรับบัตรเข้าที่พักได้ที่

- ศูนย์ศีลปาชีพจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในพระบรมราชินูปถัมภ์

- จุดบริการนักท่องเที่ยว โครงการจัดหมู่บ้านรวมไทย ตามพระราชดำริ

4. นักท่องเที่ยวไม่ต้องการพักค้างคืน สามารถนำรถยนต์ส่วนบุคคลเข้าพื้นที่ได้ หรือถ้าไม่สะดวกในการขับรถขึ้นตามเส้นทางซึ่งเป็นพื้นที่ลาดชันและคับแคบ รถยนต์สวนทางกันลำบาก สามารถเดินทางด้วยรถบริการนักท่องเที่ยว ซึ่งจัดให้บริการโดยชุมชนบ้านนาป่าแปก (พิกัดจีพีเอส N19.53377 E97.92712)

5. เนื่องจาก พื้นที่จอดรถในโครงการจัดหมู่บ้านรวมไทย ตามพระราชดำริสามารถจอดได้ 200 คันต่อวัน และจำนวนรถซึ่งหมุนเวียนในพื้นที่ไม่เกิน 300 คันต่อวัน คณะกรรมการโครงการจัดหมู่บ้านรวมไทย ตามพระราชดำริ จึงขอความร่วมมือกับผู้ที่จะเดินทางเข้าพื้นที่ ในการจำกัดจำนวนรถในการเข้าพื้นที่ได้เพียง 300 คัน โดยขอสงวนสิทธิ์ในการเข้าพื้นที่ก่อนให้กับผู้ที่เข้าพักค้างคืน (100คัน) และนักท่องเที่ยวในส่วนของพื้นที่ของกรมอุทยานฯ (50 คัน) ทั้งนี้เพื่อความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทาง

6. สามารถสอบถามเจ้าหน้าที่โครงการพระราชดำริ  ในเรื่องของสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆในบริเวณใกล้เคียง (กรณีรถเข้าพื้นที่เต็ม)

7. รถยนต์โดยสารประจำทาง ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่บ้านนาป่าแปก บ้านห้วยมะเขือส้ม บ้านรวมไทย หน่วยงานทางราชการ สามารถนำรถ เข้า – ออก พื้นที่ได้ตามปกติ

**********************************************


ประกาศการจัดระเบียบการท่องเที่ยว
โครงการจัดหมู่บ้านรวมไทย ตามพระราชดำริ (ปางอุ๋ง)

1.  การขับขี่ยานพาหนะในพื้นที่ต้องปฏิบัติตามกฎหรือเครื่องหมายจราจร ที่พนักงานหรืเจ้าหน้าที่กำหนด และการจอดยานพาหนะต้องจอดในที่จัดไว้เท่านั้น

2.  ห้ามนำสารเสพติด ที่ผิดกฎหมายทุกชนิดเข้ามาในพื้นที่โครงการจัดหมูบ้านรวมไทย

3.  ห้ามอาบน้ำหรือลงเล่าน้ำในอ่างเก็บน้ำ หากมีกิจกรรมล่องแพ ให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบ กรณีประสบอุบัติเหตุจมน้ำ ทางเจ้าหน้าที่และคณะกรรมการหมู่บ้าน จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น

4.  การพักแรมค้างคืน โดยจอดยานพาหนะ การใช้เต็นท์ กระโจม ให้การะทำโดยในบริเวณที่เจ้าหน้าที่กำหนดไว้

5.  การก่อไฟเพื่อทำการใดๆ ให้ทำได้เฉพาะในเขตที่เจ้าหน้าที่กำหนดไว้และต้องทำด้วยความระมัดระวัง เมื่อเลิกแล้วต้องดับไฟให้เรียบร้อย

6.  การใช้สถานที่เพื่อการใดๆ ต้องมิให้เป็นการเสื่อเสียศีลธรรม วัฒนธรรมอันดีงาม และไม่ส่งเสียงดังหรือกระทำอันเป็นการรบกวน หรือเป็นการเดือดร้อนรำคาญแก่คนหรือสัตว์  โดยเฉพาะช่วง เวลา 22.00 น. – 06.00 น.

7.  ห้ามทิ้งขยะสิ่งปฏิกูลลงในอ่างเก็บน้ำ และต้องนำขยะสิ่งปฏิกูลไปทิ้งในจุดที่กำหนด หรือนำออกไปภายนอกพื้นที่หมู่บ้าน

8.  ห้ามนำสิ่งของทางราชการ สาธารณะ หรือของชุมชนออกนอกพื้นที่หมู่บ้านโดยมิได้รับอนุญาตจากผู้รับผิดชอบโดยเด็ดขาด

9.  ห้ามกระทำการใดๆ ซึ่งเป็นการทำลายสภาพแวดล้อมโดยเด็ดขาด

10. หากไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ เจ้าหน้าที่โครงการฯ มีสิทธิ์เชิญออกนอกพื้นที่โครงการฯวันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ จะมีการจราจรคับคั่งและรถติดเป็นเวลานาน (ควรหลีกเลี่ยงการเดินทาง)คณะกรรมการโครงการจัดหมู่บ้านรวมไทย ตามพระราชดำริจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ศูนย์ศิลปาชีพแม่ฮ่องสอน  N19.28570 E97.96120ที่มา.....
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ศาลากลาง(หลังเดิม)ชั้น 2 ถนนขุนลุมประพาส อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000
โทรศัพท์ 0-5361-1146 โทรสาร 0-5361-3022 อีเมล์ :maehongson@mots.go.th

ลุงเปี๊ยก ที-เน็ตเวิร์ค (อ.สากเหล็ก):

ข้อมูลดีๆนะครับ

เครดิตจากเว็บ...  www.gotwogether.com/travel / เล็กๆ น้อยๆ ที่ต้องรู้ก่อนไปเที่ยวปางอุ๋ง


--- อ้างถึง ---
ปางอุ๋งจัดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมมาตลอดในช่วงปีหลังๆ ซึ่งในแต่ละปีที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยวไปเที่ยวชม และพักแรมที่ ปางอุ๋ง เป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะในช่วงเทศกาล ทำให้เกิดความแออัด และไม่สะดวก ทั้งเรื่องห้องพัก จุดกางเต็นท์ รวมไปถึงห้องน้ำ ที่ไม่เีพียงพอต่อความต้องการ รวมไปถึงเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นทหาร จริงๆ แล้วจะมีหน้าที่หลักก็คือ ดูแลความสงบเรียบร้อยของชาวบ้าน และพื้นที่ในแถบนั้นเป็นหลัก และมีจำนวนเพียงไม่กี่นาย ทำให้ยากต่อการดูแลสถานที รวมทั้งการจัดการขยะที่นักท่องเที่ยวบางส่วนทิ้งไว้ดังนั้นทางศูนย์ศิลปาชีพ จ.แม่ฮ่องสอน ซึ่งมีหน้าที่ดูแลโดยตรง จึงได้มีการจัดระเบียบการเข้าเยี่ยมชม และเข้าพัก ด้วยการจำกัดจำนวนนักท่องเที่ยวที่จะเข้าไปยัง ปางอุ๋งดังนี้

 ขออนุญาตเข้าไปปางอุ๋ง

 - ไม่ว่านักท่องเที่ยวจะ เข้าพัก หรือ เที่ยวชม ปางอุ๋ง จะต้องติดต่อขอรับบัตรอนุญาต ที่ศูนย์ศิลปาชีพ จ.แม่ฮ่องสอน ก่อนเท่านั้น หากไม่มีบัตรอนุญาต จะไม่สามารถขึ้นไปยัง ปางอุ๋งได้ ศูนย์ศิลป์ฯ อยู่ในตัวเมืองแม่ฮ่องสอนนะครับ หาไม่ยาก เป็นอาคารทรงไทยสวยๆ ถามใครก็รู้จัก

 - ถ้าจองเกสต์เฮ้าส์ หรือเต็นท์ที่เป็นของโครงการฯ เราต้องไปชำระเงินที่ ศูนย์ศิลปาชีพ แล้วก็รับบัตรอนุญาตเพื่อใช้เป็นบัตรผ่านทางเพื่อจะขึ้นไปยัง ปางอุ๋ง เหมือนกัน

 - การติดต่อขอรับบัตรที่ ศูนย์ศิลปาชีพ ต้องไปก่อนเวลา 17.00 น. หลังจากนั้นไม่เจอใครแล้วครับ จุดตรวจบัตรอนุญาต จะมี 2 จุด จุึดแรกคือบริเวณทางเข้าหมู่บ้านนาป่าแปก ตั้งอยู่ห่างจากโครงการประมาณ 10 กม. และจุดที่สองคือ ทางเ้ข้าหมู่บ้านรวมไทย

 - หากไม่ได้พักแรมที่ปางอุ๋ง แต่ต้องการเข้าไปเที่ยวชม ก็ต้องไปรับบัตรอนุญาตก่อนเช่นกัน และจะไม่อนุญาตให้เข้าไปในหมู่บ้านรวมไทยก่อนเวลา 9.00 น. แต่ก็ยังเห็นมีแอบขึ้นไปได้อยู่เหมือนกัน เอาเป็นว่าไปเที่ยวแล้วก็ทำตามระเบียบกันหน่อยแล้วกันนะครับ

 - โดยเวลา 9.00 น. เป็นเวลาที่นักท่องเที่ยวในหมู่บ้านจะเดินทางลงมา ซึ่งก็จะสวนกับนักท่องเที่ยวที่จะขึ้นไป จะทำให้รถเยอะ และสวนกันลำบาก เพราะฉะนั้นให้ใจเย็น และขับรถด้วยความระมัดระวัง ย้ำอีกทีขับรถระวังด้วยนะครับ เพราะทางค่อนข้างแคบมาก

 - ถ้าหากเดินทางไปช่วงวันหยุดยาว หรือเป็นช่วงที่มีนักท่องเที่ยวเยอะๆ จะเอารถขึ้นไปไม่ได้แล้ว ต้องขับไปจอดที่โรงเรียน แล้วจะมีรถสองแถวพาขึ้นไปอีกที เนื่องจากรถมันติดมาก ถนนก็แคบ มีรถเบียดกันไถลเกือบตกเขาก็บ่อย ดูแลตัวเองกันนะครับ
--- ปิดอ้างถึง ---


นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม
Powered by SMFPacks Social Login Mod