หมวด ข่าวสาร อุปกรณ์ท่องเที่ยว
> ข่าวสาร/บทความ ในแวดวงท่องเที่ยว

ลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย ปี 2555

(1/1)

ลฺุงเปี๊ยก อ.สากเหล็ก:
ลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย ปี 2555

N17.019841 E99.701802ดูศรชี้สีเขียว
   จังหวัดสุโขทัยได้กำหนดจัดงานลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2555 ระหว่างวันที่ 24 – 28 พฤศจิกายน 2555 ณ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ในรูปแบบโบราณและนำเสนอประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดสุโขทัย บรรยากาศภายในงานเน้นความงดงาม มลังเมลือง และกิจกรรมที่แสดงวิถีชีวิตของคนสุโขทัย ที่ได้กล่าวขานไว้ในศิลาจารึก โดยปราศจากเครื่องดื่มแอลกอฮอร์ และมีกิจกรรมหลักที่น่าสนใจมากมาย


วันเสาร์ที่ 24 พ.ย. 55
09.00-20.00 น.  ชมและเลือกซื้อสินค้าของดีสหกรณ์ 4 ภาค และผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น <Otop> ณ บริเวณดงตาล  และทางฝั่งซ้ายมือของอนุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช
18.00 น.             ชมโบราณสถานในบริเวณอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยยามค่ำคืน
20.00 น.             ชมการแสดงประกอบแสง สี เสียง ณ บริเวณวัดมหาธาตุ (รอบสื่อมวลชนและประชาชนทั่วไป)

วันอาทิตย์ที่ 25 พ.ย. 55
09.00-20.00 น.   ชมและเลือกซื้อสินค้าของดีสหกรณ์ 4 ภาค และผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น <Otop> ณ บริเวณดงตาล  และทางฝั่งซ้ายมือของอนุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช
18.00 น.             ชมโบราณสถานในบริเวณอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยยามค่ำคืน
20.00 น.             การแสดงตำนานเรือท้าวศรีจุฬาลักษณ์ ณ บริเวณสระน้ำตระพัง ตระกวน (รอบสื่อมวลชนและประชาชนทั่วไป)

วันจันทร์ที่ 26 พ.ย. 55
05.30 น.           พิธีรับรุ่งอรุณแห่งความสุข ณ อุโบสถวัดตระพังเงิน
                         -  ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งถวายแด่พระสงฆ์ 9 รูป
                         -  พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์  เจริญชัยมงคลคาถา  ประพรมน้ำพระพุทธมนต์
07.00 น.           หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัด  นายอำเภอทุกอำเภอ ผู้บริหารสถานศึกษา  หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ  ข้าราชการทุกฝ่าย ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  สมาชิกเทศบาล  พนักงานส่วนท้องถิ่น  สมาชิกเหล่ากาชาด  สมาชิกองค์กร ภาคเอกชน นักเรียน นักศึกษา พ่อค้า  ประชาชน ทุกหมู่เหล่า พร้อมกัน ณ บริเวณพิธีสงฆ์ และพิธีบวงสรวงข้างลานพระบรมนุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช
07.30 น.           พิธีบวงสรวงบุรพกษัตริย์ทุกพระองค์ ณ บริเวณพระบรมราชนุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช
                          -  ประธานในพิธีถวายพนมหมาก  พนมดอกไม้  เพื่อถวายสักการะ
                          -  ประธานในพิธีถวายพวงมาลัย คล้องพระแสง
                          -  ประนในพิธีจุดธูปเทียนสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช
                          -  ประธานในพิธีจุดเทียนชัยที่โต๊ะบวงสรวง
                          -  พราหมณ์ประกอบพิธีบวงสรวงพ่อขุนรามคำแหงมหาราชและบุรพกษัตริย์
                          -  เจ้าหน้าที่จุดธูป มอบให้ พราหมณ์ประกอบพิธีและมอบให้ประธานในพิธีและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ไปปักบนเครื่องบวงสรวง
                          -  เสร็จพิธีพราหมณ์
                          -  รำบวงสรวง
                          -  สวดสรภัญญะ
                          -  เสร็จพิธีบวงสรวง
                           พิธีสงฆ์ (ดำเนินอย่างต่อเนื่องจากพิธีบวงสรวง)
                         -  พระสงฆ์ 10 รูป พร้อม ณ บริเวณพิธีข้างลานพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหง
                         -  ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
                         -  พิธีอารธนาศีล
                         -  ประธานสงฆ์ให้ศีล
                         -  พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์
                         -  ประธานในพิธีประจำ ณ แท่นพิธี
                         -  ประธานจัดงานกล่าวรายงาน
                         -  ประธานในพิธีกล่าวเปิดงานประเพณีลอยกระทง ปี 2555
                         -  ประธานประกอบพิธีเปิด พนักบงานจุดพลุ ดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาฤกษ์
                         -  พระสงฆ์เจริยชัยมงคลคาถา
                         -  ประธานในพิธีและคณะถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์
                         -  พระสงฆ์อนุโมทนา
11.00 น.           การประกวดกระทงเล็ก โคมชักโคมแขวน  พนมหมาก พนมดอกไม้ ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุน
                          รามคำแหงมหาราช
16.00 น.           การแสดงหมู่บ้านวิถีไทยและตลาดปสาน สมัยกรุงสุโขทัย และแสดงกีฬาพื้นบ้าน ณ บริเวณศาลาสี่หลัง
                          เช่น การแสดงกระบี่กระบอง และการ  สาธิตมวยคาดเชือก
17.00 น.           การแสดงดนตรีไทย ณ บริเวณวัดชนะสงคราม บริเวณประตูทางเข้าอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ด้าน
                         ประตูใหญ่และบริเวณตระพังเงิน
19.00 น.           การประกวดนางนพมาศ ณ เวทีโรงละครกลางแจ้ง
19.30 น.           การแสดงประกอบแสง เสียง ณ บริเวณวัดมหาธาตุ
21.00 น.           การแสดงโขน ณ วัดชนะสงคราม
22.30 น.           การแสดงตำนานเรือท้าวศรีจุฬาลักษณ์ ณ บริเวณสระน้ำตระพังตระกวน
23.00 น.           การแสดงพลุ ตะไล ไฟพะเนียง ณ บริเวณสระน้ำวัดสระศรี (ตระพังกวน)
 
วันอังคารที่ 27 พ.ย. 55
05.30 น.           พิธีรับรุ่งอรุณแห่งความสุข ณ อุโบสถวัดตระพังเงิน
                         -  ตุกบาตรข้าวสารอาหารแห้งถวายแด่พระสงฆ์ 9 รูป
                         -  พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ เจริญชัยมงคลคาถา ประพรมน้ำมนต์
16.00 น.           การแสดงหมู่บ้านวิถีไทยและตลาดปสาน สมัยกรุงสุโขทัย และแสดงกีฬาพื้นบ้าน ณ บริเวณศาลาสี่หลัง
                          เช่น การแสดงกระบี่กระบอง และการ สาธิตมวยคาดเชือก
7.00 น.           การแสดงดนตรีไทย ณ บริเวณวัดชนะสงคราม บริเวณประตูทางเข้าอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ด้าน
                          ประตูใหญ่และบริเวณตระพังเงิน
19.00 น.           การประกวดนางนพมาศ ณ เวีโรงละครกลางแจ้ง
19.30 น.           การแสดงประกอบแสง เสียง ณ บริเวณวัดมหาธาตุ
21.00 น.           การแสดงโขน ณ วัดชนะสงคราม
22.30 น.           การแสดงตำนานเรือท้าวศรีจุฬาลักษณ์ ณ บริเวณสระน้ำตระพังตระกวน
23.00 น.           การแสดงพลุ ตะไล ไฟพะเนียง ณ บริเวณสระน้ำวัดสระศรี (ตระพังกวน)

วันพุธที่ 28 พ.ย. 55
05.30 น.            พิธีรับรุ่งอรุณแห่งความสุข ณ อุโบสถวัดตระพังเงิน
                         -  ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งถวายแด่พระสงฆ์ 9 รูป
                         -  พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์  เจริญชัยมงคลคาถา  ประพรมน้ำพระพุทธมนต์
08.00 น.           กิจกรรมขบวนอัญเชิญพระประทีป  กระทงพระราชทาแห่รอบเมืองสุโขทัยธานี
13.45 น.           ขบวนอัญเชิญพระประทีป  และกระทงพระราชทาน ขบวนแห่ประเพณีวัฒนธรรม 9 อำเภอ กระทงใหญ่ขบวนนางนพมาศ
14.30 น.           ประธานต้อนรับขบวนแห่พระประทีป และกระทงพระราชทาน ณ แท่นประดิษฐานกระทงพระราชทาน
                       บริเวณตะพังตาล และชมขบวนแห่วัฒนธรรม  9  อำเภอ
16.00 น.            การแสดงหมู่บ้านวิถีไทยและตลาดปสาน สมัยกรุงสุโขทัย และแสดงกีฬาพื้นบ้าน ณ บริเวณศาลาสี่หลัง
                เช่น การแสดงกระบี่กระบอง และการ  สาธิตมวยคาดเชือก17.00 น. การแสดงดนตรีไทย ณ บริเวณวัดชนะสงคราม บริเวณประตูทางเข้าอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ด้านประตูใหญ่  และบริเวณตระพังเงิน
19.00 น.           การประกวดนางนพมาศ ณ เวีโรงละครกลางแจ้ง
19.30 น.           การแสดงประกอบแสง เสียง ณ บริเวณวัดมหาธาตุ  (รอบที่ 1)
21.00 น.           พิธีเผาเทียน ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหง โดยเชิญประธานจุดตะคันใหญ่
21.00 น.           การแสดงประกอบแสง เสียง ณ บริเวณวัดมหาธาตุ( รอบที่ 2)
21.30 น.           พิธีมอบรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนสุดา ฯ สำหรับฟู้ชนะเลิศการประกวดกระทงใหญ่และโคมชักโคมแขวน ประเภทสวยงามและ  ประเภทความคิดสร้างสรรค์
22.00 น.           การแสดงตำนานเรือท้าวศรีจุฬาลักษณ์ ณ บริเวณสระน้ำตระพังตระกวน
22.30 น.           พิธีอัญเชิญพระประทีปและกระทงพระราชทาน ลงลอยเป็นปฐมฤกษ์ ณ บริเวณสระน้ำ วัดสระศรี(ตระพังตระกวน) โดยประธานในพิธี การแสดงพลุ  ตะไล ไฟพะเนียง ณ บริเวณสระน้ำวัดสระศรี (ตระพังตระกวน)

 

สถานที่ติดต่อ
-ซื้อบัตรข้าวบัตรขวัญและบัตรแสงเสียง
-บริษัทสุโขทัย ทราเวิล เซอร์วิส จำกัด โทรศัพท์ 055 613 075-6
-ห้องตรวจสอบภายใน ศาลากลางจังหวัด ชั้น 2 โทรศัพท์ 055 610 530


ที่มา..งานบริการข่าวสาร การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สำนักงานใหญ่) http://www.tatcontactcenter.com/news_details.php?txtNo=664&page=1&mon=11&year=1322586000&idYear=1&endYear=2


นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม
Powered by SMFPacks Social Login Mod