หมวด ข่าวสาร อุปกรณ์ท่องเที่ยว
> แหล่งท่องเที่ยวใน โครงการหลวงฯ, อุทยานแห่งชาติ

อุทยานแห่งชาติลำน้ำน่าน (Lam Nam Nan)

(1/1)

pim:

อุทยานแห่งชาติลำน้ำน่าน (Lam Nam Nan)พิกัดGPS อุทยานแห่งชาติลำน้ำน่าน  N17.76755 E100.48915www.park.dnp.go.th/1086-อุทยานแห่งชาติลำน้ำน่าน
ขนาดพื้นที่
624468.00 ไร่

หน่วยงานในพื้นที่
อุทยานแห่งชาติลำน้ำน่าน
หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติลำน้ำน่้านที่ ลน.1 (เชิงทอง)
หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติลำน้ำน่านที่ ลน.2 (วังน้ำต้น)
หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติลำน้ำน่านที่ ลน.3 (กิ่วเคียน)
หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติลำน้ำน่านที่ ลน.4 (ห้วยไผ่)
หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติลำน้ำน่านที่ ลน.5 (งอมสัก)
หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติลำน้ำน่านที่ ลน.6 (น้ำพร้า)

ลักษณะภูมิประเทศ
พื้นที่ของอุทยานแห่งชาติลำน้ำน่านเป็นเทือกเขาสลับซับซ้อนที่อยู่สูงกว่าระดับเก็บกักน้ำสูงสุดของเขื่อนสิริกิติ์ มีพื้นที่ ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนที่เป็นอ่างเก็บน้ำซึ่งเกิดจากการสร้างเขื่อนสิริกิติ์ขวางกั้นลำน้ำน่าน มีพื้นที่ 203 ตารางกิโลเมตร (126,875 ไร่)และส่วนที่เป็นผืนป่า ประกอบด้วยสภาพป่าฝั่งซ้ายของอ่างเก็บน้ำมีความลาดชันไม่มากนัก และสภาพป่าฝั่งขวาทั้งในท้องที่จังหวัดอุตรดิตถ์และจังหวัดแพร่ มีสภาพเป็นเทือกเขาสูง ประกอบด้วยดอยแม่แนง ดอยสันผักเหียก ดอยสันผาหมู ดอยปางม่วงคำ ดอยผาตืบ ดอยจะค่าน เขาหาดล้า เขาห้วยจันทร์ ภูม่อนกระต่าย ภูขอนแก่น และมีภูพญาพ่อเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในพื้นที่ ซึ่งเป็นเป็นกั้นเขตจังหวัดอุตรดิตถ์ และจังหวัดแพร่มีความสูง 1,350 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง ทั้งยังเป็นต้นน้ำลำธารไหลลงสู่แม่น้ำยมในจังหวัดแพร่ และอีกส่วนหนึ่งไหลลงอ่างเก็บน้ำเขื่อนสิริกิติ์จังหวัดอุตรดิตถ์

ลักษณะภูมิอากาศ
เนื่องจากในพื้นที่อุทยานแห่งชาติลำน้ำน่านอยู่ในเขตมรสุม ซึ่งมีสภาพอากาศร้อนชื้น อากาศร้อนอบอ้าว และมีอากาศร้อนจัดในบางวัน ฤดูร้นอยู่ในระหว่างเดือน มีนาคม-พฤษภาคม ฤดูฝนอยู่ระหว่างเดือน มิถุนายน-กันยายน ปริมาณน้ำฝนโดยเฉลี่ยประมาณ 1,440 มิลลิเมตรต่อปี ฤดูหนาวอยู่ระหว่าง เดือนตุลาคม-กุมภาพันธ์ ในบริเวณยอดอดยและเทือกเขามีอากาศหนาวจัด ซึ่งเป็นฤดูที่เหมาะแก่การท่องเที่ยว

พืชพันธุ์และสัตว์ป่า
ในเขตอุทยานแห่งชาติลำน้ำน่านมีสภาพป่าที่อุดมสมบูรณ์หลายประเภทที่พบ ประกอบด้วยป่าดิบแล้ง ป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง หนาแน่นไปด้วยพรรรณไม้ที่สำคัญและมีค่าทางเศรษฐกิจหลายชนิดเช่น สัก มะค่าโมง แดง ประดู่ ชิงชัน ตะแบก ยางนา ฯลฯ ทั้งยังเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าชนิดต่างๆ เช่น เลียงผา หมูป่า ชะมด อีเห็น ไก่ป่า และนกนานาชนิด รวมไปถึงสัตว์น้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนสิริกิติ์
ป่าดิบแล้ง พบตามบริเวณริมห้วยที่สำคัญๆมีน้ำไหลตลอดปี และบริเวณรอยต่อของ 3 จังหวัด คือ อุตรดิตถ์ แพร่ และน่าน ชนิดไม้ที่สำคัญได้แก่ ตะเคียนทอง สมพง ลำพูป่า ตะเคียนหิน ยางนา ตะแบก มะคาโมง นางพญาเสือโคร่ง มีเฟินต้น หรือทรีเฟินขึ้นเป็นหย่อมๆ นอกจากนี้ยังพบกล้วยไม้ชนิดต่างๆ ขึ้นเกาะตามต้นไม้ใหญ่มากมาย
ป่าเบญจพรรณ พบในป่าเขตอุทยานแห่งชาติลำน้ำน่านโดยเฉพาะบริเวณรอบๆอ่างเก็บน้ำเขื่อนสิริกิติ์ มีไม้มีค่าหลายชนิดขึ้นอยู่หนาแน่น ชนิดไม้ได้แก่ สัก แดง ประดู มะค่าโมง เกร็ดแดง
ป่าเต็งรัง พบส่วนใหญ่ในบริเวณฝั่งซ้ายของลำน้ำน่าน ชนิดไม้ที่สำคัญในป่าได้แก่ เต็ง รัง พลวง รกฟ้า ยอป่า
สัตว์ป่า
สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ส่วนใหญ่จะเป็นสัตว์ขนาดกลางและขนาดเล็กจำนวน 33 ชนิด สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีจำนวนมากที่สุด คือค้างคาว และมี เก้ง หมูป่า เลียงผา หมีคน เป็นต้น
สัตว์เลื้อยคลาน ที่พบโดยทั่วไปได้แก่ ตะกวด ตุ๊กแก แย้ งูจงอาง งูเห่า งูสิง งูหลาม งูเหลือม
สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก เท่าที่พบได้แก่ คางคกบ้าน เขียดบัว กบนา กบทูด อึ่งอาง เต่าปูลู
ปลา เนื่องจากอุทยานแห่งชาติลำน้ำน่านมีพื้นที่ครอบคลุมบริเวณอ่างเก็บน้ำเขื่อนสิริกิติ์ จึงทำให้มีพันธุ์ปลาจำนวนมากมายอาศัยอยู่ ได้แก่ ตะเพียนขาว ปลาเทโพ ปลากราย ปลายี่สก ปลาตะโกก ปลานิล ปลาชะโด ปลาบึก ปลาบู่ ฯลฯ

สถานที่ท่องเที่ยว

ทะเลสาบลำน้ำน่าน
ข้อมูลทั่วไป...
เป็นทะเลสาบน้ำจีดขนาดใหญ่ เกิดขึ้นจากการสร้างเขื่อนสิริกิติ์ขวางกั้นลำน้ำน่าน เพื่อกักเก็บน้ำเพื่อการเกษตรและผลิตกระแสไฟฟ้า มีอาณาเขตติดต่อกับอุทยานแห่งชาติศรีน่าน สามารถล่องเรือถึงกันได้ บริเวณอ่างเก็บน้ำมีทิวทัศน์ที่สวยงาม เกิดเกาะแก่งขึ้นมากมาย เหมาะแก่การล่อเรือ พายเรือแคนู ชมนกน้ำ ชมทิวทัศน์

ที่ตั้งและแผนที่
สถานที่ติดต่อ : หมู่ที่ 8 ตำบลผาเลือด อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ 53190
โทรศัพท์ : 055-436751 055-419236
อีเมล : lamnamnan_1@hotmail.com
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติ : นายนวกฤด เหงกระโทก

สิ่งอำนวยความสะดวก ที่พัก และสถานที่กางเต็นท์
ที่พัก - บ้านพักลำน้ำน่าน 101
ที่พัก - บ้านพักลำน้ำน่าน 102
ที่พัก - บ้านพักลำน้ำน่าน 102
ลานจอดรถ - ลานจอดรถ

การเดินทาง
รถยนต์
การเดินทางสู่อุทยานแห่งชาติลำน้ำน่าน นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางโดยรถยนต์จากกรุงเทพฯใช้ทางหลวงหมายเลข 1 แล้วแยกเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 32 และทางหลวงหมายเลข 11 ไปยังจังหวัดอุตรดิตถ์ หรือเดินทางโดยเครื่องบินสามารถบินลงถึงสนามบินพิษณุโลกและเดินทางต่อด้วยรถยนต์ตามเส้นทางหลวงหมายเลข 11 มาจังหวัดอุตรดิตถ์ หรือเดินทางโดยรถไฟ ซึ่งจังหวัดอุตรดิตถ์มีรถไฟสายเหนือวิ่งผ่านถึงอำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ หลังจากนั้นสามารถเดินทางจากจังหวัดอุตรดิตถ์โดยใช้ทางหลวงหมายเลข 1045 (อุตรดิตถ์-เขื่อนสิริกิติ์) ผ่านสามแยกร่วมจิต (อำเภอท่าปลา) ระยะทางประมาณ 35 กิโลเมตร ต่อไปอีกประมาณ 10 กิโลเมตร เมื่อผ่านหมู่บ้านห้วยเจริญจะพบทางเข้าสู่ที่ทำการอุทยานแห่งชาติลำน้ำน่าน อยู่ทางซ้ายมือเข้าไปอีกประมาณ3.5 กิโลเมตรพิกัดGPS อุทยานแห่งชาติลำน้ำน่าน  N17.76755 E100.48915


ที่มาข้อมูล...ขอบคุณ
www.park.dnp.go.th/1086-อุทยานแห่งชาติลำน้ำน่าน

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม
Powered by SMFPacks Social Login Mod