หมวด บอร์ดทั่วไป
> ห้องโพสต์ภาพทั่วไป

ปิดเทอมแล้ว 1

(1/1)

san:
วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-เยอรมันสระบุรี
Chuenchom Thai-German College of Technology
http://www.g-tech.ac.th/index.php

ปิดเทอมแล้ว 1

san:
แล้วพบกัน

san:
ที่ตั้งวิทยาลัยเทคโนโลยีชื่นชมไทย-เยอรมัน สระบุรี พิกัด GPS N14.536182 E101.009722ดูศรชี้สีเขียววิทยาลัยเทคโนโลยีชื่นชมไทย-เยอรมัน สระบุรี
http://www.g-tech.ac.th/index.php
รีบสมัครด่วน รับนักศึกษาจำนวน จำกัด! สาขาละ 100 ท่าน
เปิดรับสมัครนักศึกษา ต่อ ในระดับ ปวช . และ  ปวส.  ม.6
สมัครเรียนด้วยตัวเอง ได้ที่ วิทยาลัยเทคโนโลยีชื่นชมไทย-เยอรมัน สระบุรี หรือ ดาวโหลดใบสมัคร


ดาวโหลดใบสมัคร
http://www.g-tech.ac.th/media/kunena/attachments/103/Register.pdf

เอกสารทีี่ต้องเตรียมมาในการยื่นสมัครเรียน  มีดังต่อไปนี้

เอกสารสำหรับนักศึกษา
1. รูปถ่าย 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว  จำนวน 2 ชุด
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน   จำนวน 2 ชุด
3. สำเนาทะเบียนบ้าน  ข้อมูลหลักบาน รายระเอียด ของ บิดา-มารดา  หรือ ผู้ปกครอง 
*หากกรณีมีการเปลี่ยนชื่น ให้นำสำเนาการเปลี่ยนชื่อด้วย
4. วุฒิการศึกษา ฉบับจริง
เอกสารสำหรับผู้ปกครอง
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน    จำนวน 2 ชุด
2. สำเนาทะเบียนบ้าน    จำนวน 2 ชุด

ลุงเปี๊ยก ที-เน็ตเวิร์ค (อ.สากเหล็ก):
Copy URL มาใส่ที่กระทู้ ก็จะแสดงข้อมูลโดยไม่ต้องเขียนโค้ดอะไรใส่ให้ยุ่งยากครับ


ชื่นชมไทย-เยอรมันไฟฟ้ากำลังปีที่3 2555

รำ4สมัย ชื่นชมไทยเยอรมันสระบุรี

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม
Powered by SMFPacks Social Login Mod