หมวด ข่าวสาร อุปกรณ์ท่องเที่ยว
> แหล่งท่องเที่ยวใน โครงการหลวงฯ, อุทยานแห่งชาติ

รวมพิกัด GPS "โครงการหลวง"

(1/1)

ลุงเปี๊ยก ที-เน็ตเวิร์ค (อ.สากเหล็ก):
รวมพิกัด GPS "โครงการหลวง"กระทู้รวมพิกัดGPS http://www.gpsteawthai.com/index.php?topic=19.0
พิกัดส่วนมากจะถูกต้อง ยกเว้นบางโครงการ ต้องวางพิกัดใกล้เคียงไว้ คือพูดง่ายๆ พิกัดใกล้เคียงนั้นก็เฉียดของจริงนั่นแหละ เพียงแต่ว่าเจาะจงลงไปไม่ได้แค่นั้นเอง

** จริงๆแล้วตามหัวข้อกระทู้ เราใส่พิกัดและแผนที่ไว้แล้วครับ **

01. สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง     N19.90144 E99.03991
02. สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์      N18.542407 E98.519739
03. สถานีเกษตรหลวงปางดะ     N18.854925 E98.760765
04. สถานีวิจัยโครงการหลวงแม่หลอด     น่าจะใช่  N19.101215 E98.771561     
                          (ทางแยกเข้า  N19.115509 E98.784803)
05. ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแกน้อย     N19.665089 E98.794325
06. ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนแปะ    N18.311558 E98.48006
07. ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนวาง     N18.622247 E98.521952
08. ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตก     N18.86728 E99.32233
09. ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งเรา     N18.833574 E98.775367 
                          (ทางแยก   N18.839755,98.782054)
10. ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งเริง     N18.791242 E98.80993
11. ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งหลวง     N18.705704 E98.551376
12. ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองเขียว     N19.727004 E98.960874
13. ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย (ม่อนแจ่ม)    N18.930569 E98.824594
14. ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงป่าเมี่ยง    N18.992932 E99.343116 (เป็นจุดทางแยก โครงการฯ ปอีก 3 กม)
15. ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปางอุ๋ง (แม่แจ่ม เชียงใหม่)    N18.783784 E98.159269
16. ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงผาตั้ง  (แยกขึ้นดอยฯจุดที่ใกล้ที่สุด)    N19.933958 E100.508731
17. ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงพระบาทห้วยต้ม    N17.729189 E98.942571
18. ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปังค่า    N19.378422 E100.442505
19. ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงม่อนเงาะ  ตั้งพิกัดจุดนี้ยังไงก็ผ่าน   N19.181515 E98.803021
                          (แยกเข้าตรงวัดสบเปิง N19.105225 E98.833748)
20. ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหมอกจ๋าม    N20.076943 E99.469737
21. ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่โถ    N18.25385 E98.191587
22. ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ทาเหนือ    N18.69667 E99.301713
23. ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ปูนหลวง    N19.333878 E99.313684
24. ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่แพะ    N19.013231 E98.706531
25. ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ลาน้อย    N18.34325 E98.078671 (จากพิกัดนี้ เข้าซอยนี้ไปอีก 500 เมตร)
26. ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สะป๊อก    N18.666941 E98.620963
27. ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สาใหม่    N18.885391 E98.84600
28. ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สะเรียง    N18.295153 E98.171988
29. ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่แฮ    N18.791359 E98.538136
30. ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงวัดจันทร์     N19.068445 E98.292038
31. ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงสะโง๊ะ    N20.347489 E100.033189
32. ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยน้ำขุ่น พิกัดบ้านน้ำขุ่น   N19.49819 E99.32883 
                          (พิกัดทางแยก N19.493394 E99.474968)
33. ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยน้ำริน   N19.063705 E99.464416
34. ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยโป่ง    N19.128462 E99.440102
35. ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยแล้ง    N20.010482 E100.429373   
                          (ทางแยก N20.028476 E100.491761)
36. ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยลึก    N19.531577 E99.057246
37. ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยเสี้ยว    N18.73883 E98.86180
38. ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยส้มป่อย    N18.37004 E98.53209
                          (ทางเข้าที่จอมทอง N18.41742 E98.676941)

39. สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง ตามพระราชดำริ ดอยบ่อ    N20.037074 E99.669138

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม
Powered by SMFPacks Social Login Mod