หมวด ข่าวสาร อุปกรณ์ท่องเที่ยว
> แหล่งท่องเที่ยวใน โครงการหลวงฯ, อุทยานแห่งชาติ

สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์

(1/1)

ลุงเปี๊ยก ที-เน็ตเวิร์ค (อ.สากเหล็ก):

สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์(38 เส้นทางความสุข ,38 โครงการหลวง)


พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงตระหนักถึงภัยคุกคามต่อความมั่นคงของประเทศ การทำไร่เลื่อยลอย การปลูกฝิ่นและการตัดไม้ทำลายป่า ซึ่งทำให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมาไม่เฉพาะในท้องถิ่นแห่งนั้น จึงทรงมีพระราชประสงค์ที่จะช่วยเหลือชาวเขาให้มีพื้นที่ทำกินเป็นหลักแหล่ง ส่งเสริมการปลูกพืชทดแทนฝิ่น พร้อมทั้งถ่ายทอดวิชาความรู้ด้านการเกษตรแผนใหม่ เพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร ปรับปรุงฐานะความเป็นอยู่ของชาวเขาให้ดีขึ้น ตลอดจนป้องกันการบุกรุกทำลายป่าไม้ต้นน้ำลำธาร

ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2522 มูลนิธิโครงการหลวงได้จัดตั้ง “สถานีวิจัยโครงการหลวงอินทนนท์” บนพื้นที่ 150 ไร่ ซึ่งเป็นสถานีวิจัยอีกแห่งหนึ่งของมูลนิธิโครงการหลวง ที่ดำเนินงานด้านวิจัยค้นคว้าข้อมูล เป็นแนวทางที่จะนำเอาผลจากการวิจัยมาส่งเสริมอาชีพเป็นรายได้ของครอบครัวเกษตรกร

สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์  มีลักษณะพื้นที่เป็นหุบเขาลาดชัน โดยแนวเขาที่ทอดไปในแนวเขาสันปันน้ำเป็นได้แบ่งพื้นที่ออกเป็นสองทิศทาง คือทิศตะวันออกและทิศตะวันตก ซึ่งด้านตะวันออกได้ผันน้ำลงสู่แม่น้ำปิง และด้านตะวันตกได้ผันน้ำลงสู่แม่น้ำแจ่ม อยู่สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 1, 300 เมตร มีอุณหภูมิเฉลี่ย 21 องศาเซลเซียส

กิจกรรมการท่องเที่ยว

การท่องเที่ยวเชิงเกษตร

  ชมแปลงพืชผักเมืองหนาว ไม้ดอก  ผักไฮโดรโพนิกส์ และงานวิจัยพืชเมืองหนาว
  สวนแปดสิบพรรษา  สวนเฉลิมพระเกียรสร้างขึ้นในปี พ.ศ.2550 เนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงมีพระชนมพรรษาครบ 80 พรรษา ภายในสวนตกแต่งด้วยกุหลาบพันปี และไม้ดอกไม้ประดับตามฤดูกาล
  โรงเรือนรวบรวมและจัดแสดงเฟิน  แหล่งเก็บรวบรวมพันธุ์เฟินหายากและใกล้สูญพันธุ์ ที่มีความสำคัญทางด้านเศรษฐกิจและพืชสวน รวบรวมพันธุ์เฟินไว้กว่า 50 สกุล 140 ชนิด
  โรงเรือนจัดแสดงไม้ดอกไม้ประดับ จัดแสดงไม้ดอกไม้ประดับชนิดต่างๆ ของมูลนิธิโครงการหลวงเช่น กล้วยไม้ บีโกเนีย หน้าวัว เปลวเทียน ฯลฯ
  โรงเรือนรวบรวมและจัดแสดงพืชกินสัตว์ เช่น หม้อข้าวหม้อแกงลิง พิงกุย ซาราซีเนียชนิดต่างๆ ที่เหมาะสมกับสภาพอากาศบนพื้นที่สูง
  สวนกุหลาบพันธุ์ปี รวบรวมพืชสกุล Rhododendron เช่น อาซาเลีย (Azalia) และกุหลาบพันปีชนิดต่างๆ หลายชนิด เป็นพืชการค้าในต่างประเทศและหลายชนิดได้ขยายพันธุ์มาจากต้นที่ขึ้นตามธรรมชาติ เช่น คำแดง หรือคำดอย (Rhododendron arboreum) ที่มีการกระจายพันธุ์อยู่ตามพื้นที่สูงของประเทศไทย เช่น ดอนอินทนนท์ ดอยอ่างขาง

การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

  หมู่บ้านม้งขุนกลาง  ชมวิถีชีวิตชาวเขาเผ่าม้ง  การแต่งกาย การละเล่น เลือกซื้อจับจ่ายสินค้าและงานหัตถกรรมที่ตลาดม้ง

การท่องเที่ยวทางธรรมชาติ

  อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์  จุดสูงสุดในประเทศ 2,565 เมตรจากระดับน้ำทะเล ชมพืชพรรณไม้ป่าดิบเขา มอส ไลเคน และแหล่งดูนกนานาชนิด
  พระมหาธาตุนภเมทนีดลและพระมหาธาตุนภพลภูมิสิริ  ตั้งอยู่ กม.ที่ 41 เมื่อ พ.ศ.2530 กองทัพอากาศสร้างขึ้นเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญ พระชนมพรรษา 5 รอบ สามารถชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามของชั้นเขา และสวนดอกไม้โดยรอบ
  น้ำตกวชิรธาร อยู่ กม.ที่ 20 เป็นน้ำตกสูง 80 เมตร ที่ตกจากหน้าผา
  น้ำตกสิริภูมิ / สวนหลวงสิริภูมิ ภายในสถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ บริเวณหน้าน้ำตกสิริภูมิมีสวนธรรมชาติตกแต่งด้วยพรรณไม้ ตลอดเส้นทางศึกษาธรรมชาติ ระยะประมาณ 500 เมตร เรียกว่า “ สวนหลวงสิริภูมิ ” สามารถเยี่ยมชมได้ตลอดทั้งปี


ของฝากของที่ระลึก

  ผลิตภัณฑ์โครงการหลวง เช่น ผักและผลไม้เมืองหนาวตามฤดูกาล กาแฟดอยคำ น้ำผึ้ง แยมเคปกูสเบอร์รี่ น้ำเสาวรส น้ำบ๊วย ไม้ดอกไม้ประดับ ไม้กระถาง ดอกไม้แห้ง ฯลฯ
  งานหัตกรรมผ้าทอชาวเขา ได้แก่ ผ้าทอมือ ที่มีการแปรรูปเป็นผ้าถุง ย่าม เสื้อ ผ้าพันคอ ผ้าปูโต๊ะ ฯลฯ

ที่พัก

  บ้านพักรับรองภายในสถานีฯ บ้านพักสิริภูมิเอ จำนวน 6 หลัง พักได้หลังละ 5 ท่าน บ้านสิริภูมิบี จำนวน 14 หลัง 28 ห้อง พักได้ห้องละ 2 ท่าน และเรือนนอนจำนวน 2 ห้อง พักได้ห้องละ 4 ท่าน พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน สอบถามและสำรองห้องพักได้ที่ 053-286-773-7
  มีสถานที่กางเต็นท์ และบริการเช่าเต็นท์พร้อมถุงนอน ที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์
  ที่พักแบบวิลเลจสเตย์และโฮมสเตย์ที่ได้รับมาตรฐาน ที่บ้านแม่กลางหลวง ติดต่อศูนย์บริการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านแม่กลางหลวง คุณสมศักดิ์ 081-960-8856

ร้านอาหาร

มีร้านอาหารสโมสรอินทนนท์ บริการนักท่องเที่ยว หากมาเที่ยวชมกันเป็นหมู่คณะควรติดต่อล่วงหน้า เพื่อการเตรียมการเรื่องอาหารและการอำนวยเรื่องความสะดวก

เมนูแนะนำ

ปลาเทราต์นึ่งเซเลอรี่ ปลาเทราต์รมควัน เมี่ยงปลาเทราต์กระทงทอง สลิดปลาเทราต์ย่าง ซุปกระดูกปลาสเตอร์เจียน สลัดผักอินทนนท์ สลัดสเตอร์เจียนรมควัน ข้าวผัดดอยคำ กุ้งก้ามแดงราดซอสมะขาม ต้มยำกุ้งก้ามแดงผัดแห้ง  เห็ดออรินจิย่างยำตะไคร้  เป็ดอบกาแฟดอยคำ ซี่โครงหมูอบหมั่นโถ

การเดินทาง

จากตัวเมืองเชียงใหม่ใช้เส้นทางสายเชียงใหม่-ฮอด ตามทางหลวงหมายเลข 108 ถึงบริเวณหลักกิโลเมตรที่ 57 ซึ่งอยู่ก่อนถึงตัวอำเภอจอมทอง ประมาณ 1 กิโลเมตร จะมีทางแยกขวามือเข้าทางหลวงหมายเลข 1009 สายจอมทอง-อินทนนท์ ไปตามเส้นทางสายนี้จนถึงหลักกิโลเมตรที่ 31 มีทางแยกขวามือบ้านขุนกลาง เข้าไปประมาณ 1 กิโลเมตร จะถึงสถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ รวมระยะทางจากตัวเมืองเชียงใหม่ถึงสถานีฯ 91 กิโลเมตร หรือใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที การเดินทางสามารถใช้รถยนต์ได้ทุกประเภท

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

  สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ เลขที่ 202 บ้านขุนกลาง หมู่ 7 ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 50160 โทร. 053-286-777-8 โทรสาร 053-286-779 หรือ 080-769-1944
  ประชาสัมพันธ์สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ 081-952-2012

น้ำตกสิริภูมิ มีลักษณะเป็นน้ำตกสองสายไหลคู่กัน เดิมชื่อ น้ำตกเลาลี ต่อมาหม่อมราชวงศ์จักรทอง ทองใหญ่ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในปี พ.ศ.2514 ได้ขนานนามชื่อ “สิริภูมิ” มีที่มาจากพระปรมาภิไธย “ภูมิพล อดุลยเดช” และพระนามาภิไธย “สิริกิติ์”  เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ


GPS สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์  N18.542407 E98.519739


แผนที่


หน้าที่หลักของแต่ละศูนย์

--- อ้างจาก: ที่มาข้อมูล.. ---ด้วยความขอบคุณ...  เว็บโครงการหลวง http://www.thairoyalprojecttour.com/?p=1089
เป็นที่มาของ...  ข้อความทั้งหมด ภาพทั้งหมด เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
--- ปิดอ้างถึง ---

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม
Powered by SMFPacks Social Login Mod