วิทยุสื่อสาร, สายอากาศ, โปรแกรม

หัวข้อ

(1/25) > >>

[1] ชมรมนักวิทยุสมัครเล่น จ.พิจิตร ยินดีต้อนรับเพื่อนนักวิทยุสมัครเล่น Standby ความถี่ 145.000 MHz, 145.275 MHz, 145.325 MHz

[2] ความถี่วิทยุสื่อสาร ของหน่วยงานต่างๆ กู้ภัยต่างๆ

[3] ความถี่+โทน ของสถานีรีพีทเตอร์ทั่วประเทศ

[4] ความถี่วิทยุสมัครเล่นและรีพีทเตอร์ทั่วประเทศ (ช่องรีพีทเตอร์ตามประกาศฯเก่า)

[5] กสทช. กำหนดให้สถานีทวนสัญญาณ หรือรีพีทเตอร์ ใช้ระบบ CTCSS Tone เพื่อแก้ปัญหาการรบกวนข้ามจังหวัด

[6] รายชื่อองค์กรวิทยุสมัครเล่นที่จดทะเบียนนิติบุคคลเป็นสมาคมที่ กสทช. รับรอง

[7] เปิด/ปิด แบนด์ IC-2200-T และ IC-2300-T

[8] รวมโปรแกรม Icom (Download Program Icom)

[9] ทำสายโปรแกรม ICOM (OPC-478) ใช้เองดีกว่า

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[#] หน้าถัดไป

ไปที่เวอร์ชันเต็ม
Powered by SMFPacks Social Login Mod