วิทยุสื่อสาร, สายอากาศ, โปรแกรม

หัวข้อ

(1/25) > >>

[1] ความถี่วิทยุสื่อสาร ของหน่วยงานต่างๆ กู้ภัยต่างๆ

[2] ความถี่+โทน ของสถานีรีพีทเตอร์ทั่วประเทศ

[3] ความถี่วิทยุสมัครเล่นและรีพีทเตอร์ทั่วประเทศ (ช่องรีพีทเตอร์ตามประกาศฯเก่า)

[4] กสทช. กำหนดให้สถานีทวนสัญญาณ หรือรีพีทเตอร์ ใช้ระบบ CTCSS Tone เพื่อแก้ปัญหาการรบกวนข้ามจังหวัด

[5] รายชื่อองค์กรวิทยุสมัครเล่นที่จดทะเบียนนิติบุคคลเป็นสมาคมที่ กสทช. รับรอง

[6] เปิด/ปิด แบนด์ IC-2200-T และ IC-2300-T

[7] รวมโปรแกรม Icom (Download Program Icom)

[8] ทำสายโปรแกรม ICOM (OPC-478) ใช้เองดีกว่า

[9] ข้อกฏหมายเกี่ยวกับการกระทำความผิดในการอบรมและสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่น

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[#] หน้าถัดไป

ไปที่เวอร์ชันเต็ม
Powered by SMFPacks Social Login Mod